Ενημέρωση ασφαλείας για το Adobe Flash Player: 20 Νοεμβρίου 2018

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει θέματα ευπάθειας στο Adobe Flash Player που είναι εγκατεστημένα σε οποιοδήποτε από τα λειτουργικά συστήματα που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ευπάθεια, ανατρέξτε στο ADV180030.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό

  • Όλες οι ενημερώσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας για τον Windows Server 2012 R2, τα Windows 8,1 και τα Windows RT 8,1 απαιτούν την εγκατάσταση της ενημέρωσης 2919355. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση 2919355 σε υπολογιστή που βασίζεται σε windows Server 2012 R2, Windows 8,1 ή windows RT 8,1, ώστε να λαμβάνετε μελλοντικές ενημερώσεις.

  • Εάν εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά αυτήν την ενημέρωση. Επομένως, συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλα τα πακέτα γλωσσών που χρειάζεστε πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πακέτων γλώσσας στα Windows.

  • Αυτή η ενημέρωση ισχύει για τα λειτουργικά συστήματα Windows που παρατίθενται στην ενότητα "Σύνοψη" αυτού του άρθρου. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση του Adobe Flash Player σε μια παλαιότερη έκδοση των Windows, δοκιμάστε να κάνετε λήψη του Adobe Flash Player.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Μέθοδος 1: Windows Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Update. Όταν ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε αυτόματα ενημερώσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: συνήθεις ερωτήσεις. Σημειώσεις

  • Για τα Windows RT 8,1, αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του Windows Update.

  • Για Windows Server 2016 και Windows 10, έκδοση 1607, οι ενημερώσεις ενδέχεται να μην εγκατασταθούν αυτόματα. Για να λάβετε αυτήν την ενημέρωση:

  1. Επιλέξτε Έναρξηκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ελέγχου για ενημερώσεις.

  2. Επιλέξτε επιλογή ελέγχου για ενημερώσεις.

Μέθοδος 2: Κατάλογος του Microsoft Update

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του καταλόγου Microsoft Update .

Εντοπισμός και ανάπτυξη

Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία. Πληροφορίες αρχείου των Windows 10Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία. Πληροφορίες αρχείου των Windows 10Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία. Πληροφορίες αρχείου των Windows 10Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.Πληροφορίες αρχείου των Windows 10Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.Πληροφορίες αρχείου των Windows 10

 

Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία. Πληροφορίες αρχείου των Windows 8,1, Windows RT 8,1 και Windows Server 2012 R2

Σημειώσεις

Τα αρχεία MANIFEST (. manifest) και τα αρχεία MUM (. mum) που εγκαθίστανται δεν παρατίθενται.

Πληροφορίες αρχείουη έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.Πληροφορίες αρχείου του Windows Server 2012

Σημειώσεις

Τα αρχεία MANIFEST (. manifest) και τα αρχεία MUM (. mum) που εγκαθίστανται δεν παρατίθενται.

Κεντρική ασφάλεια

Μπορείτε να διαχειριστείτε το λογισμικό και τις ενημερώσεις ασφαλείας που πρέπει να αναπτύξετε στους διακομιστές, τους επιτραπέζιους υπολογιστές και τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης ενημερώσεων του TechNet. Μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερώσεων ασφαλείας από τον κατάλογο του Microsoft Update. Ο κατάλογος του Microsoft Update παρέχει έναν κατάλογο περιεχομένου με δυνατότητα αναζήτησης, ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω του Windows Update και του Microsoft Update. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης και τα Service Pack. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για τον κατάλογο του Microsoft Update.

Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης

Η Microsoft παρέχει οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για ενημερώσεις ασφαλείας. Αυτή η καθοδήγηση περιέχει συστάσεις και πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης διάφορων εργαλείων για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερώσεων ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 961747 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Ανάλυση ασφαλείας γραμμής βάσης της Microsoft

Η ανάλυση ασφαλείας γραμμής βάσης της Microsoft (MBSA) επιτρέπει στους διαχειριστές να ανιχνεύουν τοπικά και απομακρυσμένα συστήματα για τις ελλιπείς ενημερώσεις ασφαλείας και τις συνήθεις ελλιπείς ρυθμίσεις ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ανάλυση ασφαλείας γραμμής βάσης της Microsoft.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services

Οι υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) επιτρέπουν στους διαχειριστές τεχνολογιών πληροφοριών να αναπτύσσουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προϊόντων της Microsoft σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας με τη χρήση του WSUS, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα του Microsoft TechNet:

Υπηρεσίες Windows Server Update Services

Διακομιστής διαχείρισης συστημάτων

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τη σύνοψη εντοπισμού και ανάπτυξης του Microsoft Systems Management Server (SMS) για αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας.

Λογισμικό

SMS 2003 με ITMU

Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων κέντρου συστήματος

Windows 8,1 για συστήματα 32-bit

Όχι

Ναι

Windows 8,1 για συστήματα 64-bit

Όχι

Ναι

Windows Server 2012 και Windows Server 2012 R2

Όχι

Ναι

ΣημείωσηΗ Microsoft δικόπηκε υποστήριξη για το SMS 2,0 στις 12 Απριλίου 2011. Για το SMS 2003, η Microsoft δικόπηκε επίσης από την υποστήριξη για το εργαλείο απογραφής ενημερώσεων ασφαλείας (SUIT) στις 12 Απριλίου 2011. Οι πελάτες ενθαρρύνονται να κάνουν αναβάθμιση στη Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του System Center. Για τον SMS 2003, το εργαλείο απογραφής SMS 2003 για τις ενημερώσεις της Microsoft (ITMU) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το SMS για τον εντοπισμό ενημερώσεων ασφαλείας που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες Windows Server Update Services. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση συστημάτων Server 2003. Το System Center Configuration Manager χρησιμοποιεί το WSUS 3,0 για τον εντοπισμό ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα βιβλιοθήκη τεχνικής τεκμηρίωσης του System Center. Ενημέρωση εργαλείων συμβατότητας με τον αξιολογητή και τη συμβατότητα εφαρμογών Οι ενημερώσεις γράφουν συχνά τα ίδια αρχεία και τις ρυθμίσεις μητρώου που απαιτούνται για την εκτέλεση των εφαρμογών σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασυμβατότητες και να αυξήσει το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη ενημερώσεων ασφαλείας. Μπορείτε να απλοποιήσετε τον έλεγχο και την επικύρωση των ενημερώσεων των Windows σε σχέση με τις εγκατεστημένες εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία " Ενημέρωση αξιολόγησης συμβατότητας " που περιλαμβάνονται στο Κιτ εργαλείων συμβατότητας εφαρμογών (Act). Το κιτ εργαλείων συμβατότητας εφαρμογών περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία και την τεκμηρίωση για την αξιολόγηση και τη μείωση των ζητημάτων συμβατότητας εφαρμογών πριν από την ανάπτυξη μιας ενημέρωσης των Windows, μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας της Microsoft ή μιας νέας έκδοσης του Windows Internet Explorer στο περιβάλλον σας.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Windows Server 2019 και Windows 10, πληροφορίες αρχείου έκδοσης 1809

Windows Server, έκδοση 1803 και Windows 10, πληροφορίες αρχείου έκδοσης 1803

Windows Server 2016, έκδοση 1709 και Windows 10, πληροφορίες αρχείου έκδοσης 1709

Windows 10, πληροφορίες αρχείου έκδοσης 1703

Windows Server 2016 και Windows 10, πληροφορίες αρχείου έκδοσης 1607

Πληροφορίες αρχείου του Windows 10 Version 1507

Όνομα αρχείου

Κατακερματισμός SHA1

Κατακερματισμός SHA256

Windows10.0-KB4477029-X64.msu

7DD4BB7CAEE810E094AA6EF5B3794134CA0A1B97

65A265085BF5DC930C13FA8DC246884A39F12C267B10772AE1C511C1BAA31965

Windows10.0-KB4477029-X86.msu

82694EF9B0816E196225FFE18A9F1F7E64F051DF

745FFE76CA55457D2D37F17336E5341A997C79D75D75F67B97DF3CF1082C43CB

Πληροφορίες αρχείου των Windows 10

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Activex.vch

Not applicable

163.458

16-Nov-2018

21:35

Not applicable

Flash.ocx

31.0.0.153

28.898.192

16-Nov-2018

21:35

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

724.368

16-Nov-2018

21:35

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

1.008.016

16-Nov-2018

21:35

x64

Activex.vch

Not applicable

755.598

16-Nov-2018

21:35

Not applicable

Flash.ocx

31.0.0.153

22.357.904

16-Nov-2018

21:35

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.153

834.960

16-Nov-2018

21:35

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.153

179.600

16-Nov-2018

21:35

Not applicable

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

634.256

16-Nov-2018

21:35

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

1.449.360

16-Nov-2018

21:35

x86

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Activex.vch

Not applicable

755.598

16-Nov-2018

21:35

Not applicable

Flash.ocx

31.0.0.153

22.357.904

16-Nov-2018

21:35

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.153

834.960

16-Nov-2018

21:35

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.153

179.600

16-Nov-2018

21:35

Not applicable

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

634.256

16-Nov-2018

21:35

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

1.449.360

16-Nov-2018

21:35

x86

Πληροφορίες αρχείου Windows Server 2012 R2, Windows 8,1 και Windows RT 8,1

Όνομα αρχείου

Κατακερματισμός SHA1

Κατακερματισμός SHA256

Windows8.1-KB4477029-X64.msu

1493B676ECD959642E14D63F0D1663B0AE9899B1

9D4D67E1F22F4F6401F931FD6DEB7991D3461406EFDFD050F91F6FDEBB7B3CDD

Windows8.1-KB4477029-ARM.msu

63B25852F54904B490FD393E212E82B80EB88E3A

9723B1B94B536141FC19B9F84BA1A736FFAA1CDFC4CC9062D992E546792F1DEF

Windows8.1-KB4477029-X86.msu

3584F74326956EDFDF9593B37CD969DA82F554F5

F7C15F0414285DB91DD72A3980FB2DAEA2C5811EDB9291362BA0AA2E16225324

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Activex.vch

Not applicable

163.458

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flash.ocx

31.0.0.153

28.898.192

16-Nov-2018

21:29

x64

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

724.368

16-Nov-2018

21:29

x64

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

1.008.016

16-Nov-2018

21:29

x64

Activex.vch

Not applicable

755.598

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flash.ocx

31.0.0.153

22.357.904

16-Nov-2018

21:29

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.153

834.960

16-Nov-2018

21:29

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.153

179.600

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

634.256

16-Nov-2018

21:29

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

1.449.360

16-Nov-2018

21:29

x86

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Flash.ocx

31.0.0.153

19.061.648

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flashplayerapp.exe

31.0.0.153

814.480

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.153

164.752

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

556.432

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

880.016

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Activex.vch

Not applicable

755.598

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flash.ocx

31.0.0.153

22.357.904

16-Nov-2018

21:29

x86

Flashplayerapp.exe

31.0.0.153

834.960

16-Nov-2018

21:29

x86

Flashplayercplapp.cpl

31.0.0.153

179.600

16-Nov-2018

21:29

Not applicable

Flashutil_activex.dll

31.0.0.153

634.256

16-Nov-2018

21:29

x86

Flashutil_activex.exe

31.0.0.153

1.449.360

16-Nov-2018

21:29

x86

Πληροφορίες αρχείου του Windows Server 2012

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×