Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Την Τρίτη 11 Απριλίου 2017, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Αυτές οι μηνιαίες ενημερώσεις προορίζονται να βοηθήσουν τους πελάτες μας να διατηρούν τους υπολογιστές τους ενημερωμένους. Συνιστάται να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις που ισχύουν για εσάς.

Μηνιαίες εκδόσεις ενημερώσεων

Οι ενημερώσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στην ενημέρωση της 11 απριλίου 2017.

Microsoft Office 2016

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Excel 2016

Ενημέρωση 4 Απριλίου 2017 για Excel 2016 (KB3178719)

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 (KB3141454) 4 Απριλίου 2017

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3141506)

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 (KB3178697) 4 Απριλίου 2017

Office 2016

Ενημέρωση της 4ης Απριλίου 2017 για το Office 2016 (KB3178701)

Office 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2016: 11 Απριλίου 2017 (KB3178702)

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 (KB3178666) της 4ης Απριλίου 2017

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3128050)

Office 2016

4 Απριλίου 2017, ενημέρωση για το Office 2016 (KB3178705)

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 (KB3178659) 4 Απριλίου 2017

Office 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2016: 11 Απριλίου 2017 (KB3178703)

Office 2016 Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας

Ενημέρωση για το Office 2016 Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας 4 Απριλίου 2017 (KB3141507)

Outlook 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Outlook 2016: 11 Απριλίου 2017 (KB3178664)

PowerPoint 2016

Ενημέρωση 4 Απριλίου 2017 για PowerPoint 2016 (KB3178699)

Project 2016

Ενημέρωση για το Project 2016 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3178708)

Skype για επιχειρήσεις 2016

Ενημέρωση 4 Απριλίου 2017 για Skype για επιχειρήσεις 2016 (KB3178717)

Visio 2016

Ενημέρωση για το Visio 2016 (KB3178695) 4 Απριλίου 2017

Word 2016

Ενημέρωση 4 Απριλίου 2017 για Word 2016 (KB3178720)

Word 2016

Ενημέρωση 12 Απριλίου 2017 για Word 2016 (KB3085439)

Microsoft Office 2013

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Excel 2013

Ενημέρωση 4 Απριλίου 2017 για το Excel 2013 (KB3191823)

Office 2013

Ενημέρωση για το Office 2013 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3172523)

Office 2013

Ενημέρωση για το Office 2013 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3172520)

Office 2013

Ενημέρωση για το Office 2013 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3172448)

Office 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2013: 11 Απριλίου 2017 (KB3178710)

Outlook 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Outlook 2013: 11 Απριλίου 2017 (KB3172519)

PowerPoint 2013

Ενημέρωση για την 4η Απριλίου 2017 για το PowerPoint 2013 (KB3162043)

Project 2013

Ενημέρωση για το Project 2013 στις 4 Απριλίου 2017 (KB3178713)

Skype για επιχειρήσεις 2015 (Lync 2013)

4 Απριλίου 2017, Ενημέρωση Lynchelploc για Skype για επιχειρήσεις 2015 (Lync 2013) (KB3172492)

Skype για επιχειρήσεις 2015 (Lync 2013)

Ενημέρωση 4 Απριλίου 2017 για Skype για επιχειρήσεις 2015 (Lync 2013) (KB3178731)

 Microsoft Office 2010

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Excel 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2010: 11 Απριλίου 2017 (KB3191847)

Office 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2010: 11 Απριλίου 2017 (KB3141538)

Office 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2010: 11 Απριλίου 2017 (KB2589382)

Outlook 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Outlook 2010: 11 Απριλίου 2017 (KB3118388)

Microsoft Office 2007

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007: 11 Απριλίου 2017 (KB3141529)

Excel 2007

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2007: 11 Απριλίου 2017 (KB3191827)

Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3: 11 Απριλίου 2017 (KB3191830)

OneNote 2007

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το OneNote 2007: 11 Απριλίου 2017 (KB3191829)

Outlook 2007

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Outlook 2007: 11 Απριλίου 2017 (KB3127890)

SharePoint Server 2016

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Office Online Server

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Office Online Server: 11 Απριλίου 2017 (KB3127895)

SharePoint Server 2016

11 Απριλίου 2017, ενημέρωση για τον SharePoint Server 2016 (KB3178721)

SharePoint Server 2016

Ενημέρωση της 11ης Απριλίου 2017 για τον SharePoint Server 2016 (KB3178718)

SharePoint Server 2013, Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Excel Services στον SharePoint Server 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Excel Services στον SharePoint Server 2013: 11 Απριλίου 2017 (KB3178724)

Office Web Apps Server 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον Office Web Apps Server 2013: 11 Απριλίου 2017 (KB3178725)

Project Server 2013

11 Απριλίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον Project Server 2013 (KB3178728)

Project Server 2013

11 Απριλίου 2017, ενημέρωση για τον Project Server 2013 (KB3191824)

SharePoint Foundation 2013

11 Απριλίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3178727)

SharePoint Foundation 2013

11 Απριλίου 2017, ενημέρωση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3178732)

SharePoint Server 2013

11 Απριλίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον SharePoint Server 2013 (KB3178730)

SharePoint Server 2013

Ενημέρωση της 11ης Απριλίου 2017 για τον SharePoint Server 2013 (KB3178723)

SharePoint Server 2010 και Project Server 2010

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Excel Services στον SharePoint Server 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Excel Services στον SharePoint Server 2010: 11 Απριλίου 2017 (KB3191840)

Project Server 2010

11 Απριλίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον Project Server 2010 (KB3191842)

SharePoint Server 2010

11 Απριλίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον SharePoint Server 2010 (KB3191846)

SharePoint Server 2010 Excel Web App

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το SharePoint Server 2010 Excel Web App: 11 Απριλίου 2017 (KB3101522)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 11 Απριλίου 2017 (KB3191845)

Lync για Mac 2011 και Office για Mac 2011

Προϊόν

Τίτλος της Γνωσιακής βάσης και αριθμός άρθρου

Office για Mac 2011

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Office για Mac 2011 14.7.3: 11 Απριλίου 2017 (KB3212218)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×