Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σημείωση: Ο αριθμός δομής αυτής της ενημέρωσης αυξάνεται κατά 2.

Επισκόπηση

Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση. 

Μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα των ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2. Οι ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν με το Microsoft Dynamics για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις που θα εγκατασταθούν. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την ενημέρωση

Σε αυτή την ενημέρωση έχουν επιλυθεί τα ακόλουθα προβλήματα.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

419502

Ένας τυπικός πίνακας που δημοσιεύτηκε εφαρμογή λείπει από το αρχείο BC.

Διοίκηση

421427

Ο αριθμός λογαριασμού. δεν συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή του πεδίου "Ισχύει για έγγραφο". Όχι. μη αυτόματα στο Γενικό Χρονικό, εάν οι γραμμές δημιουργούνται από την εναρμόνιση ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Διαχείριση μετρητών

419261

"Το ποσό για εφαρμογή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο..." κατά την προσπάθεια δημοσίευσης υπερπληρωμής από τη σελίδα Δήλωση πληρωμών πελατών.

Διαχείριση μετρητών

417308

Το πεδίο Υπόλοιπο λήξης δήλωσης δεν συμπληρώνεται στο χρονικό εναρμόνισης πληρωμών κατά την εισαγωγή ενός αρχείου CAMT.

Διαχείριση μετρητών

417308

Το πεδίο Υπόλοιπο λήξης δήλωσης δεν συμπληρώνεται στο χρονικό εναρμόνισης πληρωμών κατά την εισαγωγή ενός αρχείου CAMT.

Διαχείριση μετρητών

414124

Το πεδίο Περιγραφή 2 δεν είναι διαθέσιμο στον πίνακα Χειρισμός γραμμών αγορών/πωλήσεων εξερχόμενων IC.

Χρηματοδότηση

416826

Τα έγγραφα μεταφέρονται στο τοπικό νόμισμα όταν η Ρύθμιση της Intercompany στη χρήση αρχείων XML για ενοποίηση.

Χρηματοδότηση

416993

Μια τιμή διάστασης που σχετίζεται με το λογαριασμό χρέωσης υπενθύμισης G/L δεν λαμβάνεται στην υπενθύμιση ή χρησιμοποιείται για την έκδοση της υπενθύμισης.

Χρηματοδότηση

418732

Τα εσφαλμένα εκτυπωμένα τιμολόγια πωλήσεων και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις ΦΠΑ και G/L δημιουργούνται για το τελικό τιμολόγιο κατά την αλλαγή της ομάδας καταχώρησης του προϊόντος ΦΠΑ μετά τη δημοσίευση ενός τιμολογίου προπληρωμής.

Χρηματοδότηση

418740

Οι λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν κατά την αίτηση για έγκριση στο γενικό χρονικό.

Χρηματοδότηση

419253

Η εσφαλμένη τιμή δημοσιεύεται στο συμβάν κατά τη χρήση της επιλογής "Λήψη δημοσιευμένων γραμμών εγγράφου για αντιστροφή..." Λειτουργία.

Χρηματοδότηση

420253

Η αναφορά Ελέγχου ελέγχου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων ελέγχει την τιμή των πεδίων εκτός από τον ΦΠΑ συνεργάτη για τις αποστολές και την περιοχή προέλευσης της χώρας για τις αποστολές και τις αποδείξεις.

Χρηματοδότηση

420259

Η αναφορά Intrastat - Checklist ελέγχει για τη Μέθοδο μεταφοράς αντί για το ΦΠΑ συνεργάτη για τις αποστολές και την περιοχή προέλευσης της χώρας.

Χρηματοδότηση

421253

Το σύνολο δεν είναι σωστό στην αναφορά Προμηθευτής - Υπόλοιπο σε ημερομηνία εάν ο προμηθευτής έχει καταχωρήσεις με διαφορετικές νομισματικές μονάδες.

Χρηματοδότηση

421270

Το αρχείο intrastat δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί εάν ο κώδικας intrastat ενός πεδίου "Χώρα/Περιοχή προέλευσης" είναι κενό και το αρχείο intrastat χρησιμοποιεί τον κωδικό Intrastat αντί για τον κωδικό χώρας/περιοχής προέλευσης.

Χρηματοδότηση

421346

Μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση της δυνατότητας Αντιστοίχιση σε κείμενο στο όνομα ενός προμηθευτή, εάν ένας προμηθευτής με παρόμοιο όνομα έχει αποκλειστεί στα Εισερχόμενα έγγραφα.

Χρηματοδότηση

421017

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ενός κωδικού αποστολής σε ένα τιμολόγιο υπηρεσίας.

Χρηματοδότηση

420065

Το ΑΦΜ δεν συμπληρώνεται στο Intrastat Journal για τις αποστολές από τις Εντολές μεταφοράς.

Χρηματοδότηση

416988

Το ΑΦΜ πωλήσεων. Δεν. Acc. Η έκθεση απόδειξης δεν λειτουργεί σωστά εάν μια γραμμή Όχι. χρησιμοποιείται για ίδιους συνδυασμούς ρύθμισης με διαφορετική gen. Τύποι δημοσίευσης.

Χρηματοδότηση

417967

Το πεδίο "Όχι". δεν είναι διαθέσιμη στην προσφορά πωλήσεων και στην παραγγελία πώλησης όταν ξεκινά πρώτα από την προσφορά πωλήσεων.

Ολοκλήρωση

414828

Μήνυμα σφάλματος κατά την αλλαγή του πεδίου "Προμηθευτής/Όχι πελάτη". σε μια παραγγελία αγοράς/πωλήσεων με μια κενή γραμμή και ένα στοιχείο με κενή περιγραφή.

Αποθέματος

418421

Η Άμεση μεταφορά δεν τηρεί τη σταθερή εφαρμογή από την αποστολή μεταφοράς και την αλυσίδα αποδεικτικών όταν υπάρχουν προηγούμενες συναλλαγές με κενή θέση.

Αποθέματος

421138

Η τιμή αποθέματος δεν έχει ανατιμηθεί σωστά.

Αποθέματος

421386

Οι καταχωρήσεις τιμών δεν συνδέονται με σωστές καταχωρήσεις καθολικού στοιχείου για μια παραγγελία αγοράς με μια εργασία.

Θέσεις εργασίας

418178

Εσφαλμένη υπολογιζόμενη τιμή αποθέματος στο Χρονικό αναπροσαρμογής που προκαλείται από την ημερομηνία λήξης της καταχώρησης τιμής εξόδου της FIFO/Τυπικών στοιχείων επηρεαστηκε από μια μεταγενέστερη ημερομηνία επανάληψης από την καταχώρηση υπολογιζόμενης κατανάλωσης.

Κατασκευή

418439

Οι ταυτόχρονοι χώροι των πεδίων παραμένουν 0, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από 1 ταυτόχρονοι τομέων.

Κατασκευή

421376

Ο κωδικός επαφής είναι κενός στην κάρτα πελάτη.

Μάρκετινγκ

420885

Το "Όχι επαφής". δεν είναι δυνατή η επεξεργασία όταν δημιουργείται μια εργασία από πωλητές/αγοραστές.

Μάρκετινγκ

417374

Η αναφορά παραγγελίας αγοράς εμφανίζει το αφΜ αντί για το ΑΦΜ % στις γραμμές.

Αγορά

418644

Ο τύπος συναλλαγής δημιουργείται με εσφαλμένη τιμή στη γραμμή εγγράφου όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Copy Document στη γραμμή Purchase or Sales Return Order.

Πωλήσεων

418993

Μόνο ορισμένα από τα πεδία διεύθυνσης ενημερώνονται στην προσφορά πωλήσεων μετά την τροποποίηση της διεύθυνσης πελάτη.

Πωλήσεων

419798

Μήνυμα σφάλματος "Η υπόλοιπη ποσότητα σε λογιστικό βιβλίο στοιχείων είναι πολύ χαμηλή για να καλύψει την ποσότητα (βάση)" κατά τη δημοσίευση της εντολής συγκρότησης.

Πωλήσεων

420123

Γίνεται κράτηση και η επιλογή δέσμευσης ορίζεται ως προαιρετική κατά την αντιμετώπιση της παραγγελίας πωλήσεων και της δυνατότητας που έχει τη δυνατότητα να υπόσχεται (CTP), ακόμα και αν το στοιχείο είναι ρυθμισμένο με reserve = never και η πρόταση CTP δεν γίνεται αποδεκτή.

Πωλήσεων

420410

Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός ώρας έναρξης/λήξης όταν ένας τύπος εργασίας Τηλέφωνο κλήση.

Πωλήσεων

418102

Μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η εύρεση τίτλου με περιγραφή xxxxxx" κατά την προσπάθεια προσθήκης ή αλλαγής της περιγραφής μιας γραμμής τίτλου σε μια παραγγελία πωλήσεων.

Πωλήσεων

421437

Οι γραμμές χρονικού με διαφορετικούς κωδικούς χώρας/περιοχής προέλευσης συνδυάζονται σε μία γραμμή στο αρχείο αναφοράς.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών 

AT - Austria

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

420595

Το αρχείο Intrastat εξάγει τα πεδία με λάθος σειρά και δεν εξάγει το πεδίο Περιγραφή του Αρ. εικόνας. στην έκδοση Του Εκφώνου.

Χρηματοδότηση

420601

Το αρχείο Intrastat δεν πληροί τις απαιτήσεις για τη στρογγυλοποίηση δεκαδικών ψηφίων για τιμολόγιο, στατιστικό ποσό, συμπληρωματικές μονάδες και συνολικό βάρος στην έκδοση "Αυστρία".

Χρηματοδότηση

420796

Η αναφορά "Λίστα ελέγχου" και η αναφορά φόρμας πρέπει να επικυρώσουν ΑΦΜ συνεργάτη κατά την ομαδοποίηση των γραμμών στο Intrastat στην έκδοση "Αυστρία".

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

ΕΝΗΜΕΝΩΣΤΕ - Τσεχικά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

421919

"Η καταχώρηση G/L - Σύνδεση καταχώρησης ΦΠΑ δεν υπάρχει. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: G/L Entry No.='XXXX',VAT Entry No.='YYYY'" κατά την εκτέλεση της λειτουργικότητας Calculate and Post VAT Settlement με την επιλογή Post enabled in the Czech version.

Χρηματοδότηση

415985

Το ποσό του ΦΠΑ στο τιμολόγιο αγοράς δεν ενημερώνεται σωστά όταν αλλάξει το ποσό του ΦΠΑ στη στατιστική στην τσεχική έκδοση.

Αγορά

419778

Ενημερώστε τη μορφή Intrastat για το 2022 στην τσεχική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

416977

Σφάλμα κατά τον υπολογισμό και τη δημοσίευση αποζημίωσης για ΦΠΑ στην τσεχική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

DACH

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

421446

Η συνάρτηση GetEntries στο Intrastat Journal δεν προτείνει τα σωστά δεκαδικά ψηφία για το ποσό με τιμολόγιο και το στατιστικό ποσό στην έκδοση DACH.

Χρηματοδότηση

420796

Η αναφορά "Λίστα ελέγχου" και η αναφορά φόρμας πρέπει να επικυρώσουν ΑΦΜ συνεργάτη κατά την ομαδοποίηση των γραμμών στο Intrastat στην έκδοση DACH.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

421446

Η συνάρτηση GetEntries στο Intrastat Journal δεν προτείνει τα σωστά δεκαδικά ψηφία για το ποσό με τιμολόγιο και το στατιστικό ποσό στη γερμανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

418963

Το ΑΦΜ συνεργάτη είναι πάντα το QV999999999999 στο intrastat χρονικό, εάν η αποστολή έχει επισημανθεί ως συναλλαγή τρίτου μέρους στη γερμανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

ES - Ισπανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

415477

Το ποσό του ΦΠΑ και το ποσό ΕΚ δεν είναι σωστά κατά την εκτύπωση μιας Δήλωσης ΦΠΑ με τη ρύθμιση τύπου συνόλου σε EC στην ισπανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

FR - Γαλλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

419056

Μήνυμα σφάλματος "Δεν μπορείτε να βασίσετε έναν υπολογισμό ημερομηνίας σε μια μη καθορισμένη ημερομηνία" όταν προσπαθείτε να προσθέσετε μια ημερομηνία "Να επιτρέπεται η δημοσίευση από" στη γαλλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

420677

Μήνυμα σφάλματος "Ελέγξτε τον αριθμό του μήνα" όταν προσπαθείτε να καθορίσετε τον Ιανουάριο του 2022 ως "2201", όπως προτείνεται από μια ειδοποίηση στη βρετανικό έκδοση.

Χρηματοδότηση

421115

Τα αρχεία intrastat για το 2022 για τις αποστολές και τις αποδείξεις δεν είναι σωστά στη βρετανικό έκδοση.

Χρηματοδότηση

IT - Ιταλία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

416540

Η λειτουργία unica Certificazione δεν ομαδοποιεί τις καταχωρήσεις για τον ίδιο προμηθευτή στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

415422

Η αρ. γραμμής. Που αναφέρεται στο <RiferimentoNumeroLinea> των μπλοκ> της <DatiDDT δεν είναι στοιχισμένες με το <numeroLinea> του <D με μορφή D με δυνατότητα λεπτομερειών> μπλοκ του αρχείου ηλεκτρονικού τιμολογίου στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

416154

Μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση της αναφοράς "Απόθεμα οικονομικής απογραφής" χωρίς το φίλτρο ημερομηνίας στην ιταλική έκδοση.

Αποθέματος

416088

Το ποσό κόστους δεν είναι σωστό στις καταχωρήσεις του καθολικού έργου κατά τη χρήση του ΦΠΑ με επιβάρυνση του ΦΠΑ στην ιταλική έκδοση.

Θέσεις εργασίας

NL - Κάτω Χώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

420388

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού πελάτη ενημερώνονται αυτόματα στην πρόταση Telebank στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

RU - Ρωσία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

420323

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των πεδίων "Ισχύει για/Ισχύει-από" "Καταχώρηση" σε έγγραφα αποδεικτικού στοιχείου/αποστολής όταν χρησιμοποιείτε τη Διόρθωση = ναι στην παρακολούθηση στοιχείων στην έκδοση για τα Ρωσικά.

Αποθέματος

Ρυθμιστικές δυνατότητες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418240

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022.

Οικονομική διαχείριση

IntrastatFileWriter.Codeunit IntrastatJnlLine.Table IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report ExportDEBDTI.Codeunit ExportDEBDTI.Report IntrastatJournal.Page CreateIntrastatDeclDisk.Report

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418265

Καταργήστε το αρχείο ASCII για την εξαγωγή Intrastat στη γερμανική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

416702

Εξαγωγή σωστών κόμμων XML στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού προμηθευτή στην ιταλική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

ExportFatturaPADocument.Codeunit ExportSelfBillingDocuments.Codeunit FatturaDocHelper.Codeunit FatturaHeader.Table SelfBillingDocuments.Page VATEntry.Table

MX - Mexico

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418596

Συμπληρώστε το cfdi Carte de Porte στη μεξικού έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

DataClassEvalDataCountry.Codeunit DocumentHeader.Table EInvoiceMgt.Codeunit ElectronicCartaPorteMX.Report Location.Table LocationCard.Page PostedSalesShipment.Page PostedTransferShipment.Page SATFederalMotorTransport.Table SATFederalMotorTransports.Page SATHazardousMaterial.Table SATHazardousMaterials.Page SATLocalities.Page SATLocality.Table SATMunicipalities.Page SATMunicipality.Table SATPackagingType.Table SATPackagingTypes.Page SATPermissionType.Table SATPermissionTypes.Page SATState.Table SATStates.Page SATSuburb.Table SATSuburbList.Page SATTrailerType.Table SATTrailerTypes.Page SATUtilities.Codeunit SATWeightUnitOfMeasure.Table SATWeightUnitOfMeasure.XmlPort SATWeightUnitOfMeasures.Page SalesHeader.Table SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesShipmentHeader.Table TransferHeader.Table TransferOrder.Page TransferShipmentHeader.Table

NO - Νορβηγία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418703

Πρόσθετες αλλαγές για τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής επιστροφής ΦΠΑ στη νορβηγική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

AttachmentDocumentType.Enum DocumentAttachment.Table VATReport.Page VATReportArchive.Table VATReportHeader.Table VATReportMediator.Codeunit VATStatement.Report DataClassEvalDataCountry.Codeunit NorwegianVATTools.Codeunit VATCode.Table VATCodes.Page VATNote.Table VATNotes.Page VATSpecification.Table VATSpecifications.Page VATStatement.Page VATStatementLine.Table Extensions: ElectronicVATSubmission

Επίλυση

Πώς να αποκτήσετε τα αρχεία Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Ενημέρωση 17.14 για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 2 AU

BE - Αυστρία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 BE

CA - Καναδάς

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CA

CH - Ελβετία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CH

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

DE - Γερμανία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DE

DK - Δανία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας Wave 2 DK του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

ES - Ισπανία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας wave 2 ES του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

FI - Φινλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FI

FR - Γαλλία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Κυκλοφορίας wave 2 FR του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 2 UK

IN - Ινδία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IN

IS - Ισλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IS

IT - Ιταλία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο ΙΤ του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

MX - Mexico

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας Wave 2 MX του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 2 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο Κυκλοφορίας Wave 2 NZ του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

RU - Ρωσία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 2 RU

SE - Σουηδία

Λήψη της ενημέρωσης 17.15 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 2 SE

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες

Λήψη του πακέτου κυκλοφορίας Wave 2 US για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη του πακέτου κυκλοφορίας Wave 2 W1 για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020

Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central εσωτερικής εγκατάστασης 2020 Release Wave 2

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×