Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επισκόπηση

Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση. 

Μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα των ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Οι ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν με το Microsoft Dynamics για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις που θα εγκατασταθούν. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την ενημέρωση

Σε αυτή την ενημέρωση έχουν επιλυθεί τα ακόλουθα προβλήματα.

Άμεσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

421221

Παρουσιάστηκε επικύρωση πεδίου στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

427001

Μήνυμα σφάλματος "Η εγγραφή στον πίνακα Έλεγχος πρόσβασης υπάρχει ήδη" κατά τη συμμετοχή ομάδων χρηστών.

428889

Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση ομάδων χρηστών ή συνόλων δικαιωμάτων στην εγκατάσταση κωδικοποιητών.

429162

Η κάρτα εταιρείας δεν εμφανίζει το χρώμα φόντου για σκούρο μπλε.

429419

Το πρόγραμμα-πελάτης παρουσιάζει σφάλμα κατά την αναζήτηση στις σελίδες λίστας.

429590

Μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση της συνάρτησης αποστολής αρχείων με το ClientServicesAllowedFileTypes ρυθμισμένο σε .txt, .pdf ή *.

425184

Τα φίλτρα που εφαρμόζονται αυτόματα δεν ανανεώνονται στις Καταχωρήσεις Καθολικού.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

424240

Η επιλογή "Επανάληψη αρίθμησης αριθμών εγγράφου" στη σελίδα "Χρονικό πληρωμής" δεν θεωρεί την επιλογή "Όχι εγγράφου". Ομάδες.

Χρηματοδότηση

427800

Μήνυμα σφάλματος "Δεν έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στην καταχώρηση FA Ledger TableData: Modify" όταν προσπαθείτε να αποδεχτείτε τα ζητήματα στρογγυλοποίησης στο σταθερό περιουσιακό στοιχείο.

Πάγια

423261

Η Υπηρεσία Web δεν λαμβάνει υπόψη το Φίλτρο ροής.

Ολοκλήρωση

427027

Ο αρ. εγγράφου. Δεν υπάρχει κατά τη ρύθμιση του Φίλτρου επιλογής για τις αναφορές Δημοσιευμένη απόδειξη αποθέματος και Αποστολή δημοσιευμένου αποθέματος.

Αποθέματος

428292

"Πρέπει να αντιστοιχίσετε ένα σειριακό όχι. για στοιχείο..." κατά τη δημοσίευση μιας παραγγελίας φυσικής απογραφής με νέες θέσεις αποθήκευσης και Παρακολούθηση συγκεκριμένου lot, ενώ ο σειριακός αριθμός της Αποθήκης. Η παρακολούθηση δεν επισημαίνεται στην κάρτα παρακολούθησης στοιχείων.

Αποθέματος

429119

Πρόβλημα κατά την αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση δεδομένων μορφής ημερομηνίας με χαρακτηριστικό φιλτραρίσματος κατά στοιχείο.

Αποθέματος

428926

Πρόβλημα που σχετίζεται με το Form.RunModal κατά την εκτέλεση της αναφοράς Διαστάσεις στοιχείου – Σύνολο.

Αποθέματος

428888

Gen. Η τιμή της ομάδας καταχώρησης προϊόντων αλλάζει στο Χρονικό εξόδου μετά την εκτέλεση μιας αναζήτησης.

Κατασκευή

429270

Οι γραμμές προγραμματισμού υπολογίζονται εσφαλμένα στο φύλλο εργασίας Σχεδιασμός όταν ανοίγει ένα άλλο φύλλο εργασίας.

Κατασκευή

424404

Το στοιχείο κατηγορίας φόρου εξάγεται εσφαλμένα στο αρχείο XML ΤΗς BIPOL BIS 3 στην έκδοση του Απολυτητη.

Αγορά

426569

Μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή τύπου από την παράσταση Microsoft.Dynamics.Nav.Runtime.NavIndirectValue" κατά την αποστολή αρχείων .pdf με συνδυασμό εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου = TRUE.

Πωλήσεων

426861

Ενεργοποίηση της ρύθμισης κεφαλίδας για την έκπτωση γραμμής πωλήσεων στη γραμμή τιμών πωλήσεων και την επιλογή FALSE για την επιλογή Να επιτρέπεται η ενημέρωση προεπιλογών στο τιμοκατάλογο πωλήσεων.

Πωλήσεων

429347

Το πεδίο Qty_SalesShptLine είναι κενό κατά την αποστολή μιας αποστολής δημοσιευμένων πωλήσεων στο έγγραφο Microsoft Excel (μόνο για δεδομένα).

Πωλήσεων

430018

Ο "Κωδικός νομισματικής μονάδας" δεν εκτυπώνεται σωστά ως "Σύμβολο νομισματικής μονάδας" στις αναφορές Πωλήσεων.

Πωλήσεων

429427

"Δεν υπάρχει Cust. Καταχώρηση καθολικού εντός του φίλτρου." μήνυμα σφάλματος κατά την αντιγραφή ενός τιμολογίου με μηδενικό ποσό.

Πωλήσεων

427746

Η αναφορά Λίστα ελέγχου Intrastat δεν φιλτράρει σωστά με βάση την τιμή του πεδίου Τύπος και εξάγει όλες τις γραμμές Αποδεικτικό και Αποστολή μαζί.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

429774

Υπάρχουν περισσότερες γραμμές αποδεικτικών από ό,τι στο χρονικό κατά τη δημιουργία ενός αρχείου Intrastat στη σουηδική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών 

AT - Austria

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

430459

Το ποσό και το στατιστικό ποσό δεν είναι σωστά στο αρχείο Intrastat λόγω προβλήματος στρογγυλοποίησης κατά τον υπολογισμό των ποσών μέσω της αναφοράς Λήψη καταχωρήσεων καθολικού στοιχείου στην έκδοση "Αυστρία".

Χρηματοδότηση

BE - Αυστρία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

422587

Το μη αποδιδόμενο ποσό ΦΠΑ για μια συναλλαγή που σχετίζεται με μια εργασία προστίθεται στην καταχώρηση G/L για το κόστος, αλλά δεν προστίθεται στη σχετική καταχώρηση "Καταχώρηση καθολικού έργου" στην έκδοση "Σύσκεψη".

Χρηματοδότηση

430814

Η τιμή του ποσού βάσης για την έκπτωση πληρωμής δεν είναι σωστή στο Intrastat Journal της έκδοσης "Προεξοφληση_βάσης".

Χρηματοδότηση

CH - Ελβετία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

426824

Ένα αρχείο πληρωμής προμηθευτή SEPA για τοπικές πληρωμές μπορεί να εξαχθεί, αλλά δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία στην τράπεζα της Ελβετίας.

Διαχείριση μετρητών

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

428682

Πρόβλημα με τον κωδικό προέλευσης από την καταχώρηση της σελίδας Intrastat - Χώρα/Περιοχή στην τσεχική έκδοση.

Χρηματοδότηση

428730

Αναφορά ισολογίου INGL - Δεν είναι δυνατή η επιλογή του ονόματος χρονοδιαγράμματος λογαριασμού με αναζήτηση στην αναφορά φύλλου υπολοίπου στην τσεχική έκδοση.

Χρηματοδότηση

429542

Πρόβλημα με μηδενικές καταχωρήσεις στο λογαριασμό αποθέματος στην τσεχική έκδοση.

Αποθέματος

ES - Ισπανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

429871

Το δεκαδικό ψηφίο λείπει από το ποσό πίστωσης στην αναφορά G/L Register στην ισπανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

428493

Δημιουργούνται εσφαλμένες καταχωρήσεις ΦΠΑ όταν χρησιμοποιείτε μια παραγγελία πληρωμής που περιέχει ένα λογαριασμό με δύο διαφορετικές ομάδες καταχώρησης προϊόντων και ΦΠΑ στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

430382

Οι πληροφορίες στο αρχείο XML δεν είναι σωστές όταν είναι το ίδιο "Όχι". υπάρχουν στη σειρά "Πιστωτικό τιμολόγιο αγορών" και στο "Πιστωτικό τιμολόγιο πωλήσεων" με τον τύπο να έχει οριστεί ως "Κατάργηση" στη SII στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

IT - Ιταλία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

423707

Ο κωδικός δραστηριότητας δεν εμφανίζεται σωστά υποχρεωτικός στη "Γενική εγκατάσταση καθολικού", εάν η επιλογή "Χρήση κωδικού δραστηριότητας" έχει οριστεί σε ψευδές και δεν έχει αντιστοιχιστεί σε "Καταχωρήσεις ΦΠΑ" εάν το πεδίο έχει συμπληρωθεί στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

430406

Η πρώτη εγγραφή στο αρχείο Intrastat εμφανίζει 5 χαρακτήρες περισσότερο από τον αναμενόμενο στην Ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

429083

Ο μη υποστηριζόμενος ΦΠΑ για την αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ υπολογίζεται εσφαλμένα με ένα πρότυπο αναβολής στην Ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

NL - Κάτω Χώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

425999

Μήνυμα σφάλματος "Ο αριθμός καταχώρησης ΦΠΑ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τον αλγόριθμο ελέγχου Modulus-11" κατά την εισαγωγή του αρ. καταχώρησης ΦΠΑ. στην ενότητα Στοιχεία εταιρείας στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

430896

Οι συμπληρωματικές μονάδες πρέπει να στρογγυλοποιηθούν στο 1 του αρχείου Intrastat στην ολλανδική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

NO - Νορβηγία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

429910

Δημιουργείται ένας συνδυασμός γραμμών πωλήσεων και αγορών στην κατάσταση ΦΠΑ από τον Οδηγό υποβολής ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠΑ στη Νορβηγική έκδοση.

Χρηματοδότηση

SE - Σουηδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

427738

Τα δεκαδικά ψηφία για το συνολικό βάρος δεν εμφανίζονται στο Intrastat Journal στη σουηδική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

421882

Τα σύνολα στην αναφορά πληροφοριών προμηθευτή 1099 είναι εσφαλμένα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στην έκδοση Ηνωμένες Πολιτείες.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

Ρυθμιστικές δυνατότητες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

424261

Συμπληρώστε το άρθρο CFDI Carte de Porte.

Οικονομική διαχείριση

EInvoiceMgt.Codeunit

418288

Υποστήριξη για τις κεφαλίδες αποτροπής απάτης των πελατών.

Οικονομική διαχείριση

ΕΠΕΚΤΆΣΕις VATReportSetup.Table: UKΆκυροTaxDigital

428006

Ενημερώστε την αναφορά χρέωσης της ανάλυσης.

Οικονομική διαχείριση

BillofLading.Report

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Ενημέρωση 18.12 για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 AU

BE - Αυστρία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο BE του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

CA - Καναδάς

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA

CH - Ελβετία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο Κυκλοφορίας wave 1 CH του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

DE - Γερμανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE

DK - Δανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 DK

ES - Ισπανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 ES

FI - Φινλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο Κυκλοφορίας Wave 1 FI του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

FR - Γαλλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 του Ηνωμένου Βασιλείου

IN - Ινδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας "Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021"

IS - Ισλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS

IT - Ιταλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο ΙΤ του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

MX - Mexico

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 MX

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Wave 1 NZ του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

RU - Ρωσία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 RU

SE - Σουηδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 SE

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 US

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη της ενημέρωσης 18.12 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central εσωτερικής εγκατάστασης 2021 Release Wave 1

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×