Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επισκόπηση

Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα CVE-2021-34474.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα των ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Οι ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν με το Microsoft Dynamics για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις που θα εγκατασταθούν. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την ενημέρωση

Σε αυτή την ενημέρωση έχουν επιλυθεί τα ακόλουθα προβλήματα.

Άμεσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

398427

Προσθήκη γλώσσας Χμερ και στυλ γραμματοσειράς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Χμερ.

399568

"Διακόψαμε προσωρινά τη δημιουργία του ενώ βρισκόσασταν όταν βρισκόσασταν. Κάντε ανανέωση για να συνεχίσετε." Το σφάλμα εμφανίζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής εργασιών του χρήστη.

400186

Η επιλογή τύπου δεδομένων μεταβλητής που επιστρέφει δεν λειτουργεί σε μια διαδικασία περιβάλλοντος εργασίας.

400313

Οι ρυθμίσεις αυτόματης μορφοποίησης κειμένου και αυτόματης μορφοποίησης κειμένου δεν λειτουργούν σωστά όταν χρησιμοποιείται μια μεταβλητή ως στήλη στις αναφορές.

400506

Η λειτουργικότητα AdditionalSearchTerms δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, όταν η επέκταση είναι σε προεπιλεγμένη γλώσσα EN-US ή οι γλώσσες δεν δημιουργούνται ως αρχεία XLIFF.

400748

Βελτιώστε τις επιδόσεις της λειτουργικότητας MODIFYALL σε βρόχους με πίνακα που έχει επεκταθεί.

401633

Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλίδες εξουσιοδότησης έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία.

401876

Διορθώθηκε το πρόβλημα κατά το άνοιγμα της σελίδας "Χρονικό αποδεικτικών μετρητών" στην εφαρμογή tablet.

402308

Βελτιώστε τις επιδόσεις της ανάλυσης TableView και TableFilter.

402671

Ενημερώστε τη διεύθυνση URL του δικτύου παροχής περιεχομένου.

402720

Εμφανίζεται η τιμή FORMAT Απαρίθμηση αντί για την επιλογή Λεζάντα απαρίθμησης, όταν επιλέγεται στο Business Central online μια γλώσσα διαφορετική από τα Αγγλικά.

402729

Το εργαλείο "Σύστημα μεσολάβησης διακομιστή μεσολάβησης AL" δεν λειτουργεί σωστά με τη γλώσσα AL με χρόνο εκτέλεσης 7.2.475273.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

399993

Τα πακέτα ρύθμισης παραμέτρων προσθέτουν άθελες ποσότητες δεδομένων σε έναν πίνακα.

Διοίκηση

400030

Το πεδίο "Επαγγελματική σχέση επαφών" δεν συμπληρώνεται στη λίστα επαφών.

Διοίκηση

400332

Η ουρά εργασιών μεταβαίνει σε έναν βρόχο που δεν τελειώνει ποτέ.

Διοίκηση

400917

Εμφανίζεται το σφάλμα "Ο χρόνος δεν είναι έγκυρος στην τρέχουσα ζώνη ώρας.".

Διοίκηση

403384

"Δεν έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ion TableData Post. Phys. Invt. Σφάλμα "Κεφαλίδα παραγγελίας:Τροποποίηση" όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τις Καθολικές διαστάσεις χρησιμοποιώντας την άδεια χρήσης του πελάτη.

Διοίκηση

397260

Υπάρχει υπερχείλιση ονόματος αρχείου και υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα διαχωριστικού κατά τη χρήση του Βοηθού εισαγωγής δήλωσης τράπεζας.

Διαχείριση μετρητών

400402

Η διερεύνηση των επιλογών "Πώληση σε πελάτη", "Ιστορικό υπηρεσιών" και "Όχι πελάτη". τα πεδία δεν λειτουργούν με τη σειρά τεχνικής υποστήριξης.

Διαχείριση μετρητών

394287

Πρόταση πληρωμών προμηθευτή Συμπληρώνει αυτόματα το πεδίο Ισχύει για αριθμούς εξωτερικού εγγράφου όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Σύνοψη ανά προμηθευτή.

Χρηματοδότηση

395436

Η αναφορά "Χρονοδιάγραμμα λογαριασμού" φιλτραρισμένη με βάση τις Διαστάσεις δεν λειτουργεί όπως αναμένεται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Χρηματοδότηση

395446

"Το εισερχόμενο έγγραφο δεν υπάρχει. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: Μήνυμα σφάλματος "Καταχώρηση Όχι.='X'", όταν ορισμένα πεδία φιλτράρονται στη λίστα "Εισερχόμενο έγγραφο".

Χρηματοδότηση

398611

Οι καταχωρήσεις κλεισίματος δεν αντιμετωπίζονται στα χρονοδιαγράμματα του λογαριασμού.

Χρηματοδότηση

397998

Τα Τυπικά Γενικά Χρονικό αποθηκεύουν την ημερομηνία δημοσίευσης κατά την αποθήκευση του προτύπου και το φέρνουν στις γενικές γραμμές χρονικού.

Χρηματοδότηση

399207

Ο Πίνακας δεν εμφανίζει τις σωστές τιμές όταν η σελίδα Πίνακας κλείνει και ανοίγει ξανά στο Υπόλοιπο G/L κατά Διάσταση με τη ρύθμιση φίλτρου διάστασης.

Χρηματοδότηση

399461

Η επανάληψη αρίθμησης εγγράφων λειτουργεί εσφαλμένα όταν οι γραμμές χρονικού έχουν φιλτραριστεί.

Χρηματοδότηση

400381

Εσφαλμένες τιμές στις διαστάσεις των υπηρεσιών Web KPI του Account Schedules.

Χρηματοδότηση

400579

Οι υπενθυμίσεις δεν εκτυπώνονται στη σωστή θέση της αναφοράς.

Χρηματοδότηση

401245

Η αναφορά πιστωτικού τιμολογίου αγοράς έχει διαφορετική τιμή από την τιμή στην προηγούμενη καταχώρηση στις διαφορές ΦΠΑ και το έγγραφο αντιγραφής.

Χρηματοδότηση

400556

Η συνολική τιμή στην παραγγελία αγοράς δεν ακολουθεί τη ρύθμιση νομισματικής μονάδας.

Χρηματοδότηση

394219

Ο "Οδηγός απόκτησης σταθερών περιουσιακών στοιχείων" δεν χειρίζεται νομισματικές μονάδες.

Πάγια

398418

Η ομάδα δημοσιεύσεων fa (σταθερού περιουσιακού στοιχείου) δεν ενημερώνεται στην κεφαλίδα FA με την αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής του κώδικα δευτερεύουσας κλάσης FA.

Πάγια

398578

Το κουμπί "Απόκτηση" είναι απενεργοποιημένο στην κάρτα "Σταθερό περιουσιακό στοιχείο" όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Οικονομικό έτος 365 ημερών" στο βιβλίο απόσβεσης.

Πάγια

397819

Το κουμπί "Απόκτηση" είναι απενεργοποιημένο στην κάρτα "Σταθερό περιουσιακό στοιχείο" όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Οικονομικό έτος 365 ημερών" στο βιβλίο απόσβεσης.

Πάγια

395465

Οι γραμμές "Τυπικός κωδικός υπηρεσίας" διαγράφονται κατά τη διαγραφή του τυπικού κωδικού υπηρεσίας από την ομάδα στοιχείων υπηρεσίας.

Αποθέματος

398513

Ποσότητα. για Αποστολή και Qty. η τιμή "τιμολόγιο" είναι κενή για τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο απόθεμα στις γραμμές "Παραγγελία πωλήσεων".

Αποθέματος

397838

Υπάρχει σφάλμα κατά την προσθήκη ενός μεταφρασμένου χαρακτηριστικού τύπου επιλογής σε μια κατηγορία στοιχείων.

Αποθέματος

400334

Η διερεύνηση των επιλογών "Πώληση σε πελάτη", "Ιστορικό υπηρεσιών" και "Όχι πελάτη". δεν λειτουργούν με την εντολή τεχνικής υποστήριξης.

Αποθέματος

400341

Η τιμή μονάδας, τα πεδία κόστους που διαπραγματευττηκαν και τα δημοσιευμένα πεδία κόστους στον πίνακα "Μη απόθεμα στοιχείων" έχουν τον τύπο μονάδας "Αυτόματη Μορφοποίηση = 1".

Αποθέματος

401850

Η προεπιλεγμένη μέθοδος κόστους δεν ορίζεται στη ρύθμιση αποθέματος κατά τη δημιουργία νέων καρτών στοιχείων.

Αποθέματος

402092

"Η αναφορά δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί, επειδή ήταν κενή. Προσαρμόστε τα φίλτρα σας και προσπαθήστε ξανά." Κατά την προεπισκόπηση της αναφοράς προδιαγραφής ανίχνευσης στοιχείων.

Αποθέματος

402193

Η τιμή του μέσου κόστους στοιχείων είναι εσφαλμένη μετά την κατάργηση μιας σταθερής εφαρμογής.

Αποθέματος

402324

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των παραγγελιών πωλήσεων με τιμολόγιο όταν Τύπος = Χρέωση (Στοιχείο) και Έκπτωση γραμμής % = 100.

Αποθέματος

403127

Η τιμή της συνάρτησης Qty. ανά UOM και Qty. Η βάση αντιστρέφεται στο υπολογισμένο Qty. από την Qty. Base per UOM.

Αποθέματος

401269

Ο υπολογισμός ATP (Διαθέσιμο για την υπόσχεση) αλλάζει την Ημερομηνία αποστολής στις Καταχωρήσεις κράτησης ακόμα και αν η ενέργεια αποδοχής δεν έχει εκτελεστεί, γεγονός που επηρεάζει τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας του στοιχείου στην παραγγελία πώλησης.

Αποθέματος

395335

Άλλα πεδία δεν ενημερώνονται στην κάρτα εργασίας κατά την αλλαγή της λίστας Χρέωση σε Αρ. επαφής.

Θέσεις εργασίας

395872

Οι γραμμές προγραμματισμού εργασιών εμφανίζουν εσφαλμένο ποσό με τιμολόγιο (LCY).

Θέσεις εργασίας

398632

Οι γραμμές προγραμματισμού εργασιών υπερτιμούνται στην τιμή όταν τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο απόθεμα πωλούνται και αγοράζονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης (UoM).

Θέσεις εργασίας

401846

Ο υπολογισμός σχεδίου δεν μπορεί να χειριστεί τις καταχωρήσεις ημερολογίου που έχουν ενεργοποιηθεί αυτόματα με μηδέν χρόνο.

Κατασκευή

399086

Σφάλμα κατά τη δημοσίευση του αποδεικτικού δημοσίευσης που προκαλείται από διαφορετική στρογγυλοποίηση κατά την ποσότητα.

Αγορά

395461

Τα συνημμένα σε oder πωλήσεων διαγράφονται χωρίς προειδοποιητικό μήνυμα κατά την αλλαγή του πεδίου "Πώληση σε" μετά τη δημιουργία του εγγράφου.

Πωλήσεων

398416

Οι προσαρμοσμένες τιμές πωλήσεων και οι εκπτώσεις δεν εμφανίζονται σωστά στον τιμοκατάλογο πωλήσεων όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός πελάτης χρέωσης.

Πωλήσεων

398728

"Η συνάρτηση COPY μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το όρισμα shareTable να ορίζεται ως true εάν και οι δύο εγγραφές είναι προσωρινές" κατά την εκτύπωση μιας αναφοράς.

Πωλήσεων

399032

Οι γραμμές "Σχόλιο πωλήσεων" δεν αλλάζουν στη σωστή γραμμή εγγράφου "Όχι". μετά την αλλαγή του πεδίου "Πώληση σε".

Πωλήσεων

399555

Ενημερώστε τη λεζάντα του πεδίου "Προθεσμία" σε "Προθεσμία έγκρισης" στον πίνακα "Καταχώρηση έγκρισης".

Πωλήσεων

400659

Η περιγραφή εργασίας δεν θα επαναφερθεί κατά την αντιγραφή της από μια αρχειοθετημένη παραγγελία πωλήσεων.

Πωλήσεων

401636

Η εφαρμογή δεν εφαρμόζει καμία έκπτωση όταν έχει οριστεί έκπτωση για τον Τύπο προϊόντος όλων στις γραμμές του τιμοκατάλογου πωλήσεων.

Πωλήσεων

401904

Το πιστωτικό τιμολόγιο πωλήσεων δεν ορίζει τον κωδικό μεθόδου αποστολής στην κάρτα πελάτη.

Πωλήσεων

398675

Η γραμμή στρογγυλοποίησης τιμολογίου ενός τιμολογίου προπληρωμής δεν έχει περιγραφή.

Πωλήσεων

400945

Η Πρόταση πελάτη χρησιμοποιείται στις "Πωλήσεις" και την Τυπική κατάσταση όταν δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναζήτηση.

Πωλήσεων

401681

Η τιμή και η έκπτωση δεν είναι δυνατό να επιλεγούν για την ομάδα τιμών πελάτη στη γραμμή "Τιμοκατάλογος πωλήσεων".

Πωλήσεων

402727

"Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να είναι ίσες με "Όχι" στο intrastat Jnl. Σφάλμα δέσμης" όταν προσπαθείτε να διαγράψετε τις τρέχουσες γραμμές που έχουν αναφερθεί στο Intrastat Journal με το πεδίο που αναφέρθηκε να έχει οριστεί σε Ναι.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

398537

Η εγγραφή "Κλείσιμο από" όχι. δεν λειτουργεί σωστά σε καταχωρήσεις ΦΠΑ μετά το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο του ΦΠΑ.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

399201

Το στοιχείο προμηθευτή όχι. δεν θα συμπληρωθεί κατά τη δημιουργία ενός φύλλου εργασίας με αφαίρεση.

Αποθήκη

399972

Μια επιλογή αποθέματος μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και αν δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός για την επιλογή θέσης.

Αποθήκη

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών 

APAC

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

401683

Το δημιουργούμενο ποσό γενικών καταχωρήσεων καθολικού δεν είναι σωστό όταν το Χρονικό πληρωμής δημοσίευσης της Προεπισκόπησης περιλαμβάνει παρακρατούμενο φόρο και χρησιμοποιεί την επιλογή "Το σύνολο εφαρμόζεται στο ID" στην έκδοση APAC.

Χρηματοδότηση

398368

Οι καταχωρήσεις WHT δεν στρογγυλοποιούνται μετά τη δημοσίευση του τιμολογίου στην έκδοση APAC.

Χρηματοδότηση

397765

Ο τύπος λογαριασμού εξόδων G/L δεν επιλέγεται στο τιμολόγιο πωλήσεων που δημιουργήθηκε από εργασίες στην έκδοση APAC.

Θέσεις εργασίας

BE - Αυστρία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

402741

Η διαδικασία των γραμμών δήλωσης CODA επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος AL Code, όταν οι γραμμές δεν έχουν οριστεί με την κατάσταση μιας εφαρμογής στην έκδοση "Διόγκωση".

Χρηματοδότηση

400309

Ο ΦΠΑ δεν εμφανίζεται σωστά όταν αλλάζετε το ποσοστό έκπτωσης βάσης ΦΠΑ σε ένα τιμολόγιο αγοράς στην έκδοση του Ρυθμιστεί.

Αγορά

CA - Καναδάς

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή KB

401161

Το πεδίο "Ημερομηνία διακανονισμού" στον Πίνακα 10303 δεν μετατρέπεται σε Μορφή ημερομηνίας Ιωαννίου κατά τη δημιουργία ενός αρχείου EFT στην έκδοση του Καναδά.

Διαχείριση μετρητών

400998

Το ποσό LCY δημοσιεύεται στη γενική καθολικότητα ενώ καταχωρείται με μια τράπεζα FCY στην έκδοση του Καναδά.

Διαχείριση μετρητών

398613

Οι γραμμές θα φιλτραριστούν απροσδόκητα από τις αποθηκευμένες καταθέσεις με πολλούς γενιάς. Τα πρότυπα Χρονικού υπάρχουν στην έκδοση του Καναδά.

Διαχείριση μετρητών

402894

Οι καταθέσεις που εισάγονται σε μια τράπεζα FCY με χρήση τύπων λογαριασμών G/L δημοσιεύονται στο γενικό λογιστικό βιβλίο σε ποσά LCY στην έκδοση του Καναδά.

Διαχείριση μετρητών

401829

Μόνο ένα έμβασμα EFT εκτυπώνεται όταν δύο διαφορετικοί προμηθευτές έχουν το ίδιο όνομα στην έκδοση του Καναδά.

Διαχείριση μετρητών

398623

Οι Λεπτομέρειες/Σύνοψη υπολοίπου δοκιμαστικής έκδοσης δεν ταξινομούνται κατά Ημερομηνία δημοσίευσης με αύξουσα σειρά στην έκδοση του Καναδά.

Χρηματοδότηση

399770

Federal Income Tax Withholding field displays as a negative amount when printing the 1099 NEC or 1099 MISC in the Canadian version.

Αγορά

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

401491

Κενός τύπος στη γραμμή παραγγελίας πληρωμής στην τσεχική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

ES - Ισπανία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

401353

Το ηλεκτρονικό αρχείο N34.1 δεν εξάγεται στη διαδρομή αρχείου εξαγωγής E-Pay που καθορίζεται στην κάρτα τραπεζικού λογαριασμού στην τοπική προσαρμογή των Ισπανικών στην ισπανική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

400898

Σφάλμα "El valor del campo CuotaDeducible ha de ser menos o igual al sumatorio de la CuotaSoportada posit επιδιορθώσεις más un euro" κατά την προσπάθεια υποβολής ενός πιστωτικού υπομνήματος αντικατάστασης με θετικές και αρνητικές γραμμές στο SII στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

FR - Γαλλία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

398625

Οι τιμές δεν είναι σωστές στην αναφορά υπολοίπου δοκιμαστικής έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού στη στήλη Ημερομηνία λήξης στη γαλλική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

402712

Οι τιμές υπολοίπου δεν είναι σωστές στην αναφορά υπολοίπου δοκιμαστικής έκδοσης G/L για λογαριασμούς εισοδήματος G/L, όταν η προηγούμενη λογιστική περίοδος δεν έχει κλείσει στη γαλλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

401259

Η μορφή αρχείου Intrastat δεν είναι σωστή εάν εισαγάγετε τα πεδία "Σημείο καταχώρησης/εξόδου" και "Περιοχή" στο Intrastat Journal στη γαλλική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

398634

Οι επιλογές τύπου δήλωσης στην αναφορά ελέγχου εναρμόνισης τραπεζικού λογαριασμού επιστρέφουν εσφαλμένο μήνυμα ή/και δεν μπορούν να δημιουργηθούν στη βρετανικό έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

IN - Ινδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

399509

Ο GST δεν υπολογίζεται όταν ο τύπος των καταχωρημένων προμηθευτών ισούται με τη Χρέωση (Στοιχείο) στις Γραμμές αγοράς για την Αντίστροφη χρέωση στην έκδοση Ινδίας.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

400992

Το GST TCS δεν μπορεί να υπολογιστεί για τον τύπο εγγράφου = Επιστροφή χρημάτων για προμηθευτές σε κουπόνι αποδεικτικών τράπεζας στην έκδοση της Ινδίας.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

402517

Ο GST δεν υπολογίζεται εκ νέου μετά την αλλαγή της θέσης παροχής του GST με "Αποστολή σε διεύθυνση" στην ινδική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

402518

Η συνάρτηση PIT θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την τιμή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου στη γραμμή πωλήσεων της Ινδικής έκδοσης.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

IT - Ιταλία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

394264

Η αναφορά του βιβλίου απόσβεσης δεν αναφέρει τη σωρευμένη απόσβεση των ανακατανεμημένων σταθερών στοιχείων στην Ιταλική έκδοση.

Πάγια

400892

Οι τιμές στις στήλες εμφανίζονται ως αρνητικό ποσό στην αναφορά παλαιότητας του προμηθευτή στην ιταλική έκδοση.

Αγορά

401908

Το αρχείο ηλεκτρονικού τιμολογίου δεν είναι καλά δομημένο όταν το πεδίο "Κωδικός μεθόδου πληρωμής" είναι κενό και υπάρχει ένα συνημμένο στο τιμολόγιο πωλήσεων στην ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

403207

"Ο λογαριασμός G/L δεν υπάρχει. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: Μήνυμα σφάλματος No.='' κατά τη δημοσίευση τιμολογίου προπληρωμής πωλήσεων στην Ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

403083

Τα κουμπιά ενεργειών στο δημοσιευμένο τιμολόγιο πωλήσεων για τη δημιουργία ενός διορθωτικού πιστωτικού υπομνήματος δεν δημιουργούν ένα πιστωτικό τιμολόγιο με κωδικό TD04 στο πεδίο Τύπος εγγράφου Fattura στην Ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

398537

Η εγγραφή "Κλείσιμο από" όχι. δεν λειτουργεί σωστά σε καταχωρήσεις ΦΠΑ μετά το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο του ΦΠΑ στην Ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

MX - Mexico

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

400998

Το ποσό LCY δημοσιεύεται στη Γενική απόδοση όταν καταχωρείται με μια Τράπεζα FCY στη μεξικού έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

398613

Οι γραμμές θα φιλτραριστούν απροσδόκητα από τις αποθηκευμένες καταθέσεις με πολλές γενιάς. Τα πρότυπα Χρονικού υπάρχουν στη μεξικού έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

402894

Οι καταθέσεις που καταχωρούνται σε μια τράπεζα FCY με χρήση τύπων λογαριασμών G/L δημοσιεύονται στο γενικό λογιστικό βιβλίο στα ποσά LCY στη μεξικού έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

401829

Μόνο ένα έμβασμα EFT εκτυπώνεται όταν δύο διαφορετικοί προμηθευτές έχουν το ίδιο όνομα με την έκδοση του Μεξικού.

Διαχείριση μετρητών

398623

Οι Λεπτομέρειες/Σύνοψη υπολοίπου δοκιμαστικής έκδοσης δεν ταξινομούνται με αύξουσα σειρά κατά Ημερομηνία δημοσίευσης με αύξουσα σειρά στη μεξικού έκδοση.

Χρηματοδότηση

399770

Federal Income Tax Withholding field displays as a negative amount when printing the 1099 NEC or 1099 MISC in the Μεξικού version.

Αγορά

NL - Κάτω Χώρες 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

399349

Πρόβλημα με το πρότυπο πακέτου ρύθμισης παραμέτρων και ένα πεδίο μη κενού κλειδιού σε ένα σύνθετο κλειδί στην ολλανδική έκδοση.

Διοίκηση

401028

Μήνυμα σφάλματος υπερχείλισης όταν προσπαθείτε να εξαγάγετε ένα αρχείο πληρωμής από το ιστορικό πληρωμών, εάν η διεύθυνση κατόχου λογαριασμού έχει περισσότερους από 70 χαρακτήρες στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

398656

Μήνυμα σφάλματος "Λυπούμαστε, αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική έκδοση της ΕΦΑΡΜΟΓΉς" κατά τη δημιουργία του ιστορικού πληρωμών ενός αρχείου πληρωμής στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

398627

Η αναφορά δοκιμής εμφανίζει όλες τις ανοικτές καταχωρήσεις όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο έγγραφο που να έχει εφαρμοστεί στο Χρονικό Τράπεζας/Giro στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

402272

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Το πεδίο "Ισχύει για αναγνωριστικό πρέπει να έχει τιμή" κατά τη μετακίνηση της εστίασης μακριά από την καταχώρηση G/L για την οποία έχει οριστεί η καταχώρηση "Ισχύει για αναγνωριστικό" στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

401764

"Η τιμή της παραμέτρου PADSTR 3 είναι εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής."μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο δήλωσης Intrastat για μια γραμμή αποστολής χωρίς καθορισμένο και επιλεγμένο αντιμεταθέσιο στην ολλανδική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

402701

Το σύμβολο της στήλης "Συμπληρωματικές μονάδες" δεν είναι σωστό στο εξαγόμενο αρχείο Intrastat μετά τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στη λειτουργικότητα Intrastat στην ολλανδική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

NO - Νορβηγία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

403088

Το αρχείο εμβάσθισης εξάγεται εσφαλμένα σε κωδικοποίηση UTF-8 στη νορβηγική έκδοση.

Χρηματοδότηση

400388

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της αναφοράς διακανονισμού του ΦΠΑ στην XML στη νορβηγική έκδοση.

Χρηματοδότηση

NZ - Νέα Ζηλανδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

398368

Οι καταχωρήσεις WHT δεν στρογγυλοποιούνται μετά τη δημοσίευση του τιμολογίου στην έκδοση της Νέας Ζηλανδίας.

Χρηματοδότηση

RU - Ρωσία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

394225

Η λειτουργία κατάργησης εφαρμογής δεν επαναφέρει σωστά τις καταχωρήσεις G/L που δημιουργήθηκαν με τη συνάρτηση εφαρμογής στη ρωσική έκδοση.

Χρηματοδότηση

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

400998

Το ποσό LCY δημοσιεύεται στη γενική ομάδα "Καθολικά" ενώ καταχωρείται σε μια τράπεζα FCY στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαχείριση μετρητών

398613

Οι γραμμές θα φιλτραριστούν απροσδόκητα από τις αποθηκευμένες καταθέσεις με πολλές γενιάς. Τα πρότυπα Χρονικού υπάρχουν στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαχείριση μετρητών

402894

Οι καταθέσεις που εισάγονται σε μια τράπεζα FCY με χρήση τύπων λογαριασμών G/L δημοσιεύονται στο γενικό λογιστικό βιβλίο σε ποσά LCY στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαχείριση μετρητών

401829

Μόνο ένα έμβασμα EFT εκτυπώνεται όταν δύο διαφορετικοί προμηθευτές έχουν το ίδιο όνομα στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαχείριση μετρητών

398623

Οι Λεπτομέρειες/Σύνοψη υπολοίπου δοκιμαστικής έκδοσης δεν ταξινομούνται κατά Ημερομηνία δημοσίευσης με αύξουσα σειρά στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Χρηματοδότηση

399770

Federal Income Tax Withholding field displays as a negative amount when printing the 1099 NEC or 1099 MISC in the United States version.

Αγορά

Ρυθμιστικές δυνατότητες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

400006

Προσθέστε πεδία για αναφορά πληρωμής και μέθοδο πληρωμής στη σελίδα ενημέρωσης εγγράφου για τα δημοσιευμένα έγγραφα.

Οικονομική διαχείριση

PostedPurchInvoiceUpdate.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesInvoices.Page PostedServiceInvoice.Page PostedServiceInvoices.Page PurchInvHeaderEdit.Codeunit postedsalesinvupdate.page postedserviceinvupdate.page salesinvheaderedit.codeunit serviceinvheaderedit.codeunit

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες 

RU - Ρωσία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

401522

Αλλάξτε τις διατάξεις των τιμολογίων στην έκδοση για τα Ρωσικά.

Οικονομική διαχείριση

CorrFacturaInvoiceHelper.Codeunit FacturaInvoiceReportHelper.Codeunit LocalReportManagement.Codeunit VATLedgerExportXML.Report

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Ενημέρωση 18.3 για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 AU

BE - Αυστρία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE

CA - Καναδάς

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA

CH - Ελβετία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

DE - Γερμανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE

DK - Δανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 DK

ES - Ισπανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 ES

FI - Φινλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 FI

FR - Γαλλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 FR

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 uk

IN - Ινδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN

IS - Ισλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS

IT - Ιταλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο ΙΤ του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

MX - Mexico

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 MX

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 RU

SE - Σουηδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 SE

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη της ενημέρωσης 18.3 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central εσωτερικής εγκατάστασης 2021 Release Wave 1

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×