Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επισκόπηση

Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση. 

Μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα των ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Οι ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν με το Microsoft Dynamics για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις που θα εγκατασταθούν. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την ενημέρωση

Σε αυτή την ενημέρωση έχουν επιλυθεί τα ακόλουθα προβλήματα.

Άμεσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

405747

Η περίοδος λειτουργίας προγράμματος-πελάτη παρουσιάζει σφάλμα κατά την πρόσβαση στις προστατευμένες μεταβλητές από τις εκτεταμένες σελίδες.

406022

Μετά την επανεκκίνηση της παρουσίας του Business Central Server, απαιτείται κλειδί κρυπτογράφησης, ενώ η κρυπτογράφηση δεδομένων δεν είναι ενεργοποιημένη.

404764

Εφαρμογή της λειτουργίας λήξης χρονικού ορίου εντολής SQL διαχείρισης σε λειτουργία αντιγραφής πολυμέσων κατά την αντιγραφή δεδομένων μεταξύ εταιρειών.

404502

Το Business Central παρουσιάζει σφάλμα μετά από 6 λεπτά αδρανούς χρόνου.

402436

Το πεδίο ροής δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

402720

Εμφανίζεται η τιμή FORMAT Απαρίθμηση αντί για την επιλογή Λεζάντα απαρίθμησης, όταν επιλέγεται στο Business Central online μια γλώσσα διαφορετική από τα Αγγλικά.

406249

Το όνομα της ιδιότητας Περιήγηση OData έρχεται σε διένεξη με το όνομα της ιδιότητας του ατόμου που σύρει το όνομα της ιδιότητας.

404469

Τα πεδία δεν εμφανίζονται στην επιλογή εξατομίκευσης όταν η σελίδα είναι δεσμευμένη σε έναν πίνακα με εσωτερική πρόσβαση.

404202

Η επιλογή για την αποθήκευση μιας αναφοράς ως αρχείου XML επηρεάζεται από τις παραμέτρους περιορισμού του εγγράφου στην πλευρά του διακομιστή.

404214

Τα αποτελέσματα δημιουργούνται σε λάθος επιλογή, όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο SetSelectionFilter με τη μέθοδο Mark και MarkedOnly.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

400400

Η ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανάθεση δεν αποστέλλεται όταν το αναγνωριστικό χρήστη της καταχώρησης στην ουρά εργασιών ανάθεσης εργασίας είναι το ίδιο με το αναγνωριστικό χρήστη του υποκατάστατου.

Διοίκηση

404504

Οι τυπικές υλοποιήσεις αναζήτησης σελίδας δεν ενεργοποιούν την επικύρωση σελίδας.

Διοίκηση

401802

Το αρχείο καταγραφής αλλαγών συγκρίνει τις αλλαγές από λάθος εταιρεία.

Διοίκηση

405939

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του buffer XML που περιέχει χαρακτηριστικά στοιχείων με κενό χώρο ονομάτων.

Διοίκηση

400296

Μήνυμα σφάλματος "Το μήκος της συμβολοσειράς είναι X, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 35 χαρακτήρες" όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε καταχωρήσεις στο χρονικό εναρμόνισης πληρωμής με ένα μεγάλο αναγνωριστικό συναλλαγής.

Διαχείριση μετρητών

401297

Η ανοχή των πληρωμών δεν καταγράφεται όταν η πληρωμή δημοσιεύεται μέσω του χρονικού εναρμόνισης πληρωμών σε εξωτερικό νόμισμα.

Διαχείριση μετρητών

402215

Ο ορισμός αντιστοίχισης πεδίων θα πρέπει να περιλαμβάνει την Επεξβολή δεδομένων. Φίλτρο "Κώδικας Line Def" κατά τη διαγραφή.

Διαχείριση μετρητών

398505

"Δεν μπορείτε να αντιγράψετε posted gen. γραμμή χρονικού με αριθμό καταχώρησης %1, επειδή περιέχει καταχωρήσεις πελατών ή προμηθευτών ή καθολικών υπαλλήλων που έχουν δημοσιευτεί και εφαρμοστεί στην ίδια συναλλαγή." μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να αντιστρέψετε μια μη αντιστοιχισμένη συναλλαγή.

Χρηματοδότηση

400397

Αντιγραφή σε δημοσιευμένες γραμμές χρονικού = FALSE στη γενική δέσμη χρονικού για ένα γενικό πρότυπο χρονικού με την ίδια επιλογή ενεργοποιημένη.

Χρηματοδότηση

400305

Η προειδοποίηση ανοχής έκπτωσης πληρωμής δεν εμφανίζεται κατά τη χρήση του πεδίου "Ισχύει για έγγραφο". Πληκτρολογήστε -Όχι. για να εφαρμόσετε ένα τιμολόγιο στην περίοδο ανοχής της έκπτωσης πληρωμής.

Χρηματοδότηση

401115

Το ποσό ΦΠΑ LCY μπορεί να διαφέρει πριν και μετά τη δημοσίευση, εάν το τιμολόγιο για το εξωτερικό νόμισμα έχει δημοσιευτεί από χρονικό.

Χρηματοδότηση

401182

Οι τιμές αποκλεισμένων διαστάσεων εμφανίζονται σε σελίδες ή χρονικό.

Χρηματοδότηση

401997

Το συνολικό ποσό της υπενθύμισης δεν είναι σωστό όταν ένα από τα τιμολόγια είναι εκπρόθεσμο για τον αριθμό των ημερών που είναι μικρότερες από την περίοδο χάριτος στο πρώτο επίπεδο.

Χρηματοδότηση

403561

Ο κωδικός των όρων υπενθύμισης πρέπει να υπάρχει στην Υπενθύμιση και στη σελίδα Πελάτης.

Χρηματοδότηση

402605

Τα φίλτρα ασφαλείας δεν λειτουργούν όπως αναμένεται κατά την εκτέλεση της αναφοράς λεπτομερειών διαστάσεων.

Χρηματοδότηση

404001

Οι ανοιχτές καταχωρήσεις δεν ακυρώνονται και το πεδίο "Επίπεδο υπενθύμισης τελευταίας έκδοσης" στην "Καταχώρηση καθολικού πελάτη" συμπληρώνεται με -1 μετά την ακύρωση μιας υπενθύμισης που έχει εκδοθεί.

Χρηματοδότηση

404005

Η εσφαλμένη λεζάντα χρησιμοποιείται για ένα πεδίο στον πίνακα "Καταχώρηση κόστους".

Χρηματοδότηση

403955

Μηνύματα σφάλματος κατά τη χρήση του αρ. καταχώρησης ΦΠΑ στην ΕΕ. Υπηρεσία επικύρωσης.

Χρηματοδότηση

404778

Η κεφαλίδα στήλης θα πρέπει να προστεθεί στο φίλτρο περιόδου κατά τη ρύθμιση του δοκιμαστικού υπολοίπου για μικρές επιχειρήσεις.

Χρηματοδότηση

405342

Μήνυμα σφάλματος ασυνέπειας όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε ένα τιμολόγιο πωλήσεων με εξωτερικό νόμισμα.

Χρηματοδότηση

405374

Λείπουν αποσιωπητικά από το υπόλοιπο G/L ανά Διάσταση στο πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox.

Χρηματοδότηση

405467

Ο περιορισμός ροής εργασίας "Προσφορά πωλήσεων" δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Make Invoice σε προσφορές πωλήσεων.

Χρηματοδότηση

406069

"Δεν υπάρχει Cust. Καταχώρηση καθολικού μέσα στο φίλτρο." Μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση ενός δίσκου δήλωσης VAT- VIES μετά την εφαρμογή καταχωρήσεων με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα "Προσαρμογή ΦΠΑ για έκπτωση πληρωμής".

Χρηματοδότηση

401952

Μήνυμα σφάλματος κωδικού βιβλίου απόσβεσης κατά την προσπάθεια τροποποίησης του βιβλίου απόσβεσης ενός σταθερού περιουσιακού στοιχείου.

Πάγια

399841

Η προεπιλεγμένη ριζική συνάρτηση δημιουργίας μεταβαίνει σε έναν ατελείωτο βρόχο κατά τη μετατροπή JSON σε XML, εάν η ροή καλείται με διαφορετική κωδικοποίηση από την προεπιλογή.

Ολοκλήρωση

401944

Οι ημερομηνίες λήξης της σύμβασης δεν αλλάζουν ανάλογα μετά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην κεφαλίδα.

Αποθέματος

403689

Το κουμπί "Περισσότερες επιλογές" στη γραμμή χρονικού φυσικής απογραφής παρουσιάζει περισσότερες ενέργειες από ό,τι θα έπρεπε.

Αποθέματος

404540

"Το μήκος της συμβολοσειράς είναι 22, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 20 χαρακτήρες." μήνυμα σφάλματος κατά τη ρύθμιση του στοιχείου Όχι. Φιλτράρισμα στην αναφορά Προσαρμογή κόστους - Καταχωρήσεις στοιχείου.

Αποθέματος

405048

Οι σημειώσεις σχετικά με τις επιλογές αποθέματος δεν μεταφέρονται στις δημοσιευμένες επιλογές αποθέματος.

Αποθέματος

405387

Η δομή δεν εμφανίζει αρνητικές γραμμές στην παραγωγή BOM.

Αποθέματος

399387

"Ο αποκλεισμός πρέπει να ισούται με "Όχι" στο στοιχείο: No.=xxx. Η τρέχουσα τιμή είναι "Ναι"..." κατά την εκτέλεση ενός φύλλου εργασίας προϋποθέσεων.

Αποθέματος

402797

Η δημιουργία του προμηθευτή των στοιχείων δημιουργεί μη ολοκληρωμένες παραπομπές στοιχείων.

Αποθέματος

403463

Το πραγματικό κόστος δεν μπορεί να δημοσιευτεί πλήρως στο συνολικό κόστος WIP μετά τη χρήση της συνάρτησης WIP υπολογισμού.

Θέσεις εργασίας

404933

"Το μήκος της συμβολοσειράς είναι 22, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 20 χαρακτήρες. Τιμή: Μήνυμα σφάλματος 'ACTPT&G-CRM-GM (T&M)" κατά το άνοιγμα της γραμμής προγραμματισμού εργασιών.

Θέσεις εργασίας

404318

Τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο απόθεμα υπάρχουν στη Λίστα αποκομμένων προϊόντων στην παραγγελία παραγωγής.

Κατασκευή

404704

Μήνυμα σφάλματος "Το άθροισμα της ρύθμισης, της μετακίνησης και της αναμονής υπερβαίνει τον διαθέσιμο χρόνο μέσα στην περίοδο" κατά τη χρήση μη αυτόματου προγραμματισμού στη γραμμή δρομολόγησης.

Κατασκευή

405015

Το μήκος 100 της περιγραφής δρομολόγησης δεν εφαρμόζεται στο φύλλο εργασίας σχεδιασμού.

Κατασκευή

405430

Η εκχωρημένη δυναμικότητα καταργείται κατά την επανάληψη της επανάληψης του υπολογισμού μιας γραμμής δρομολόγησης με μη αυτόματο τρόπο, με τον χρόνο εκτέλεσης που απομένει μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων λειτουργιών.

Κατασκευή

404536

"Η εγγραφή στον πίνακα Ομάδα στόχος εκστρατείας υπάρχει ήδη." μήνυμα σφάλματος κατά την ενεργοποίηση μιας τιμής πώλησης σε μια εκστρατεία.

Μάρκετινγκ

400516

Η ακύρωση τιμολογίου πωλήσεων/αγοράς προκαλεί την αναίρεση εντοπισμένων στοιχείων που δεν είναι δυνατό να αποσταλούν εκ νέου/έχουν ληφθεί εκ νέου από την επιλογή "Λήψη γραμμών αποδεικτικού/Λήψη γραμμών αποστολής".

Αγορά

400913

"Αναλυτικές οδηγίες προμηθευτή. Η καταχώρηση υπάρχει ήδη. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: Μήνυμα σφάλματος Entry No.='XXXX'", όταν προσπαθείτε να καταργήσετε την εφαρμογή καταχωρήσεων.

Αγορά

403890

Μήνυμα σφάλματος κατά την αντιγραφή της ενημέρωσης εταιρικών δεδομένων μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας "Διάσκεψη στοιχείων".

Αγορά

403964

Προτείνετε Η ανάθεση χρέωσης στοιχείου εμφανίζει εσφαλμένη πρόταση μετά την εκ νέου εκτέλεση γραμμών από την παραγγελία αγοράς που έχουν ληφθεί και έχει εκδοθεί με τιμολόγιο.

Αγορά

405088

Ποσότητα. στο τιμολόγιο η τιμή είναι 0 μετά τη λήψη των προϊόντων κατά την ενημέρωση των συμβουλών εργαλείων κατά τη ρύθμιση των πωλήσεων και της αγοράς.

Αγορά

397813

Δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της παραγγελίας αγοράς όταν δημιουργείται μια γραμμή από το Drop-Ship παραγγελίας πωλήσεων.

Αγορά

396321

Η γραμμή χρέωσης υπηρεσίας δεν ακυρώνεται από τις γραμμές τιμολογίου πωλήσεων, επιλέγοντας τη γραμμή περισσότερες από μία φορές.

Πωλήσεων

400503

Η τιμή του τιμολογίου προσαρμόζεται αυτόματα λόγω μερικής προπληρωμής.

Πωλήσεων

401969

"Δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε περισσότερες από X μονάδες στο πεδίο Τύπος εγγράφου = Σειρά, Αρ. εγγράφου. = A, Line No. = B" μήνυμα σφάλματος με αναφορά δέσμης που αφορά τη χρέωση του στοιχείου για αποσπασματικές αποστολές (Συμβουλές αποστολής = Μέρος).

Πωλήσεων

403998

Η ημερομηνία του εγγράφου διαφέρει από την ημερομηνία δημοσίευσης στις καταχωρήσεις ΦΠΑ μετά την κατάργηση της εφαρμογής μιας πληρωμής με τιμολόγιο με έκπτωση πληρωμής.

Πωλήσεων

404548

Ο τύπος επαφής δημιουργίας μιας επαφής δεν αλλάζει ανάλογα και η νέα επαφή θα δημιουργείται πάντα με τον τύπο Εταιρεία ενώ ο τύπος επαφής ορίζεται στο πρότυπο πελάτη.

Πωλήσεων

404624

Η τιμή μονάδας της γραμμής προγραμματισμού εργασιών δεν μπορεί να ενημερωθεί σωστά από τον παράγοντα κόστους από τη λίστα Τιμών εργασίας πωλήσεων.

Πωλήσεων

404625

Η τιμή μονάδας στην παραγγελία πωλήσεων δεν αλλάζει σύμφωνα με τον παράγοντα κόστους στη λίστα "Τιμές πωλήσεων".

Πωλήσεων

404682

Μήνυμα σφάλματος "Η γραμμή δεν μπορεί να διαιρεθεί" στις γραμμές τιμοκατάλογου πωλήσεων μετά την ενεργοποίηση της νέας δυνατότητας τιμολόγησης πωλήσεων.

Πωλήσεων

405102

Το πεδίο "Τιμές περιλαμβάνει ΦΠΑ" στις γραμμές "Τιμοκατάλογος πωλήσεων" πρέπει να λαμβάνει την τιμή από την κεφαλίδα του τιμοκατάλογου πωλήσεων όταν χρησιμοποιείται η νέα δυνατότητα "Τιμή πωλήσεων".

Πωλήσεων

405108

Ισχύει για όχι. δεν ανανεώθηκε σωστά στις γραμμές "Τιμή πωλήσεων" κατά τη χρήση της νέας δυνατότητας "Τιμή πώλησης".

Πωλήσεων

405078

Η επιλογή που προτείνει το κόστος υπηρεσίας δεν προτείνει κόστος ή τιμές στο φύλλο εργασίας "Τιμή".

Πωλήσεων

405394

"Το Business Central (Έκδοση 15.0) πρέπει να είναι επιλεγμένο στη σελίδα "Μέθοδος υπολογισμού τιμών". Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε την αναφορά τιμοκατάλογου χρησιμοποιώντας τη νέα δυνατότητα "Τιμή πωλήσεων".

Πωλήσεων

405508

Ο τύπος επαφής για τη δημιουργία μιας επαφής δεν αλλάζει ανάλογα και η νέα επαφή θα δημιουργείται πάντα με τον τύπο = Εταιρεία, ενώ ο τύπος επαφής ορίζεται στο πρότυπο πελάτη.

Πωλήσεων

398112

Η μεγέθυνση της bom σε μια παραγγελία αγοράς δεν εμφανίζει σφάλμα όταν η δεσμευμένη ποσότητα δεν ισούται με 0.

Αποθήκη

401645

Η αποκατάσταση της αποθήκης δημιουργείται με εσφαλμένες ποσότητες και το μήνυμα σφάλματος λείπει κατά την αντιμετώπιση του προτύπου κινητής θέσης αποθήκευσης, του WMS και της μέγιστης ρύθμισης θέσης αποθήκευσης.

Αποθήκη

402448

Η διαφορά στον αποκλεισμό των εξερχόμενων και εισερχόμενων κινήσεων στην εσωτερική μετακίνηση.

Αποθήκη

402464

Η παρακολούθηση και η ημερομηνία λήξης δεν έχουν οριστεί στην επιλογή αποθήκης που αφορά τα WMS και FEFO όταν η κράτηση χρησιμοποιεί κενό πεδίο.

Αποθήκη

403455

"Η ποσότητα (βάση) που είναι διαθέσιμη δεν πρέπει να είναι μικρότερη από X στον κωδικό θέσης περιεχομένου θέσης αποθήκευσης..." μήνυμα σφάλματος κατά την καταχώρηση επιλογής αποθήκης που δημιουργήθηκε ταυτόχρονα και τη διεκδίκηση των ίδιων μονάδων με μια άλλη επιλογή.

Αποθήκη

403197

Το "Όχι". και η ημερομηνία λήξης δεν συμπληρώνονται σωστά όταν συνδυάζονται οι παρακολούθηση στοιχείων και η κράτηση στοιχείων.

Αποθήκη

404772

Η γραμμή παρακολούθησης στο επίπεδο αποστολής της αποθήκης δεν ενημερώνεται κατά την καταχώρηση μερικής επιλογής εάν δεν συμπληρώσετε το πεδίο Qty. Η επιλογή "Λαβή" ορίζεται σε επίπεδο δημιουργίας επιλογής.

Αποθήκη

406140

Ο προεπιλεγμένος χρόνος παράδοσης για την ασφάλεια δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αποστολή απόθεσης.

Αποθήκη

406120

Το τυπικό τιμολόγιο πώλησης pro forma δεν εκτυπώνει ποσότητα ή ποσά όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν το WMS.

Αποθήκη

401329

Μια επιλογή αποθέματος μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και όταν ο μόνος διαθέσιμος αριθμός lot που έχει αποκλειστεί σε μια θέση επιλογής απαίτησης.

Αποθήκη

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών 

APAC

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

403874

Το υπόλοιπο της δήλωσης φαίνεται να είναι 0 όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή Εκτύπωση σε LCY στην έκδοση APAC.

Χρηματοδότηση

401685

Δημιουργείται μια επιπλέον γραμμή στο χρονικό πληρωμών του ποσού του παρακρατούμενου φόρου μετά τη δημοσίευση του Χρονικού πληρωμής με τον παρακρατούμενο φόρο στο Dynamics 365 Business Central στην έκδοση APAC.

Χρηματοδότηση

405906

Εσφαλμένο ποσό στο αρχείο EFT κατά την παρακράτηση φόρου υπολογίζεται για την πληρωμή στην έκδοση APAC.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

406002

Τα ποσά που εκτυπώνονται στην αναφορά πιστοποίησης φόρου παρακρατήσεων δεν στρογγυλοποιούνται στην έκδοση APAC.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

406003

Η αναφορά πιστοποίησης φόρων δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί από το περιβάλλον εργασίας χρήστη στην έκδοση APAC.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

406004

Το παρακρατούμενο ποσό φόρου δεν στρογγυλοποιείται στην αναφορά Υπολογισμός και καταχώρηση διακανονισμού WHT στην έκδοση APAC.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

401239

Μη έγκυρες καταχωρήσεις φόρου παρακρατήσεων κατά την κατάργηση της εφαρμογής καταχωρήσεων στην έκδοση APAC.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

BE - Αυστρία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

401003

Η προηγούμενη ημερομηνία CODA συμπληρώνει το πεδίο "Ημερομηνία δήλωσης" της σελίδας "Δήλωση CODA" αντί για την τρέχουσα ημερομηνία CODA στην έκδοση "Ολλανδικό".

Διαχείριση μετρητών

405691

Πολλές εφαρμογές για το CODA στην έκδοση "Απονέμω".

Χρηματοδότηση

400390

Η σωστή συνάρτηση εξαρτάται από τον αριθμό του δημοσιευμένου πιστωτικού τιμολογίου αντί για το "Αρ. δημοσίευσης". Σειρά από το πιστωτικό τιμολόγιο πωλήσεων προτύπου Χρονικού για την & πωλήσεων που λαμβάνουν ρύθμιση στην έκδοση του Ιωαννίου.

Πωλήσεων

CH - Ελβετία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

404812

Μήνυμα σφάλματος "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ομάδα καταχώρησης προϊόντων ΦΠΑ" όταν προσπαθείτε να αλλάξετε την Ημερομηνία αποστολής σε μια παραγγελία πώλησης με προπληρωμές στην έκδοση της Ελβετίας.

Χρηματοδότηση

406307

Μήνυμα σφάλματος "Ο τύπος εγγράφου πρέπει να είναι τιμολόγιο" όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε ένα χρονικό πληρωμής όπου έχει εφαρμοστεί ένα τιμολόγιο στην ελβετική έκδοση.

Αγορά

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

402473

Το τιμολόγιο πώλησης εμφανίζει την τιμή μονάδας εκτός από τον ΦΠΑ, ακόμα και αν έχει εκδοθεί τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην τσεχική έκδοση.

Πωλήσεων

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

404199

Μόνο η ημερομηνία έναρξης μεταβιβάζεται στο φίλτρο ημερομηνίας στο PAG 474 όταν το PAG 474 ανοίγει από ένα τμήμα της επέκτασης ELSTER στη γερμανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

DK - Δανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

403566

Λανθασμένη λεζάντα για μια αναφορά στη δανική έκδοση.

Αποθέματος

ES - Ισπανία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

404664

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ομάδων χρεώσεων και παραγγελιών πληρωμής στην ισπανική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

405112

Σφάλμα "Factura duplicada" στο SII κατά τη δημοσίευση πολλών τιμολογίων που αποστέλλονται στο SII στην ισπανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

403447

Το πεδίο Παράβλεψη σε μια αναφορά θα πρέπει να βρίσκεται στην καρτέλα Δημοσίευση της κάρτας λογαριασμού G/L και όχι στην καρτέλα Λογιστική κόστους στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

404373

Τα υπόλοιπα μη επεξεργαζόμενα ποσά και το υπόλοιπο μη επεξεργάσμητο ποσό παραμένουν ανοιχτά στις καταχωρήσεις ΦΠΑ μετά την εφαρμογή πληρωμών ΦΠΑ χρησιμοποιώντας τον τύπο ΦΠΑ που δεν έχει εφαρμοστεί ως ποσοστό στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

405540

Μια λειτουργία δεν δηλώνεται στην αναφορά 349, αλλά δηλώνεται σωστά στην SII, εξαιτίας μιας πώλησης intracommunity για έναν Γαλλικού πελάτη με διεύθυνση ισπανικών στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

FI - Φινλανδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

401020

Η αναφορά σε τράπεζα δεν επισημαίνεται με τον αριθμό 001 μετά την εισαγωγή της στη φινλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

403864

Ο εσφαλμένος όρος "το πιο πρόσφατο αίτημα ΤΟΥ ANDC" αντί για "Έλεγχος του πιο πρόσφατου αιτήματος TOC" χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα εγκατάστασης της κεφαλίδας αποτροπής απάτης ΤΟΥ SETUPC στη βρετανικό έκδοση.

Χρηματοδότηση

IN - Ινδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

405337

Ο GST δεν πρέπει να υπολογίζεται αν το πεδίο Από και το πεδίο Προς στη εντολή μεταφοράς έχουν τον ίδιο αριθμό GST στην ινδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

404857

Οι καταχωρήσεις GST και λεπτομερείς εγγραφές GST δεν δημιουργούνται για προϊόντα που εξαιρούνται στην Ινδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

406402

Δημιουργούνται εσφαλμένες καταχωρήσεις τραπεζικού λογαριασμού για τραπεζικές χρεώσεις στην έκδοση της Ινδίας.

Χρηματοδότηση

400992

Το GST TCS δεν μπορεί να υπολογιστεί για τον τύπο εγγράφου = Επιστροφή χρημάτων για προμηθευτές σε κουπόνι αποδεικτικών τράπεζας στην έκδοση της Ινδίας.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

405085

Το GST δεν αλλάζει στα στατιστικά στοιχεία και στο πλακίδιο λεπτομερειών μετά την αλλαγή του ρυθμού GST στη συναλλαγή στην έκδοση Ινδίας.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

IT - Ιταλία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

405050

Ο αριθμός καταχώρησης για το ΦΠΑ και το σύνολο δεν εκτυπώνονται στο οικονομικό μητρώο ΦΠΑ - Έκθεση εκτύπωσης στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

401714

Ο φόρος παρακράτησης δεν υπολογίζεται σωστά όταν εκδίδεται ο λογαριασμός προμηθευτή για ένα τιμολόγιο αγοράς που έχει εφαρμοστεί μερικώς στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

402089

Η σειρά καταχώρησης πιστωτικού τιμολογίου πωλήσεων εσφαλμένης αρίθμησης στην ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

404208

Ο κωδικός δραστηριότητας που καταχωρείται στα τιμολόγια πωλήσεων δεν μεταβιβάζεται στις καταχωρήσεις ΦΠΑ που έχουν καταχωρηθεί στην Ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

404657

Ο αριθμός εξωτερικού εγγράφου δεν είναι ορατός στις σελίδες εγγράφων πωλήσεων στην ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

406405

Η περιοδική πληρωμή ΦΠΑ Η επικοινωνία αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης ΦΠΑ της εταιρείας στην ετικέτα CodicefiscaleSocieta και δεν αναφέρει κανένα CFIntermediamediario ακόμη και αν το ενδιάμεσο πεδίο είναι ενεργοποιημένο στην ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

404194

Το στοιχείο CodiceFornitura δεν εξάγει τη σωστή τιμή στο αρχείο XML για την περιοδική πληρωμή ΦΠΑ στην Ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

MX - Mexico

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

405452

Ο τύπος λειτουργίας δεν είναι η προεπιλογή στα έγγραφα αγοράς, όπως περιγράφεται στις συμβουλές εργαλείων στη μεξικού έκδοση.

Χρηματοδότηση

405453

Το ηλεκτρονικό έγγραφο έχει πληκτρολογηθεί λανθασμένα στα δημοσιευμένα τιμολόγια πωλήσεων στη μεξικού έκδοση.

Πωλήσεων

NL - Κάτω Χώρες 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

403699

Ο ενοποιημένος λογαριασμός τράπεζας που έχει εισαχθεί δεν χειρίζεται σωστά την έκπτωση πληρωμής στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

405816

Τα έσοδα για μια χώρα εκτός της ΕΕ εμφανίζονται στη δήλωση ICP στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

NO - Νορβηγία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

404009

Η διαδρομή αρχείου και το όνομα αρχείου για το αρχείο έμβασμα στην κάρτα σύμβασης εμβάσθου δεν εμφανίζονται σωστά κατά την εξαγωγή ενός αρχείου από το Χρονικό πληρωμής στη νορβηγική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

401776

Η διεύθυνση της εταιρείας δεν βρίσκεται στο PDF τιμολογίου πωλήσεων μαζί με μια αναφορά στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Χρηματοδότηση

401006

"Το πρότυπο Γενικής καταχώρησης δεν υπάρχει. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: Μήνυμα σφάλματος Name=" για το "Έμβασμα συμβουλών" κατά την αποστολή PDF σε δίσκο στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Χρηματοδότηση

399388

"Το μέγιστο απόθεμα πρέπει να ισούται με '#' στη Μονάδα διατήρησης μετοχών: Θέση = BLUE...." όταν δεν υπάρχει ρύθμιση SKU ή το πρόγραμμα εγκατάστασης MFG έχει το πεδίο Components at Location ρυθμισμένο σε BLUE στην έκδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποθέματος

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες 

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

404266

Οι κεφαλίδες αποτροπής απάτης μπορούν να προσδιοριστούν αυτόματα χωρίς αλληλεπίδραση με τον χρήστη στη βρετανικό έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

Επεκτάσεις: UK ΜεγάγγεσηDigital

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

404976

Το έγγραφο φορολογικής αρχής. Όχι. πρέπει να μεγεθυνθεί στην ιταλική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

DatifatturaValidate.Codeunit ExportVATTransactions.Report SpesometroExport.Codeunit UPGVATReportIT.Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit VATReport.Page VATReportHeader.Table VATReportValidate.Codeunit

NO - Νορβηγία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

405038

Βελτιώσεις για την SAF-T στη νορβηγική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

Επεκτάσεις: ΝορβηγικάSAFT

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Ενημέρωση 18.4 για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 AU

BE - Αυστρία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο BE του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

CA - Καναδάς

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA

CH - Ελβετία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH

ΤΈΛΟΥς- Τσεχικά

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

DE - Γερμανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE

DK - Δανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 DK

ES - Ισπανία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 ES

FI - Φινλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο έκδοσης του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 FI

FR - Γαλλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 FR

GB - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 του Ηνωμένου Βασιλείου

IN - Ινδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 IN

IS - Ισλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS

IT - Ιταλία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο ΙΤ του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

MX - Mexico

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 MX

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 RU

SE - Σουηδία

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 SE

ΗΠΑ - Ηνωμένες Πολιτείες

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη της ενημέρωσης 18.4 για το πακέτο κυκλοφορίας του Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 1 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central εσωτερικής εγκατάστασης 2021 Release Wave 1

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×