Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Πρόκειται για μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση της χώρας από τη Βραζιλία για την υποστήριξη SPED ECF διάταξη 4 για συναλλαγές και καταστάσεις που δημιουργούνται από το 2017.

Αυτή η νέα διάταξη παρουσίασε νέες αλλαγές στις παρακάτω καρτέλες:

  • Καρτέλα 0000: Διάταξη έκδοση ενημερώνεται για να 0004

  • Εγγραφής 0020: Ένδειξη εξωτερικό λειτουργιών

  • Μπλοκ V: This νέο μπλοκ V-DEREX έχει υλοποιηθεί για λεπτομέρειες λειτουργίας όλων σε ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ με τράπεζες ή άλλους οργανισμούς εκτός της Βραζιλίας

Επισκόπηση

Οι ακόλουθες αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων έχει εισαχθεί στην πρόταση SPED ECF ως μέρος της νέας διάταξης 4.0.

Παράμετροι δήλωση ΦΠΑ

Στο πρόγραμμα εγκατάστασης, μεταβείτε στη νέα διάταξη οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > φορολογικές δηλώσεις παραμέτρους και επιλέξτε SPED ECF και στην έκδοση διάταξη, επιλέξτε 0004. Η εγγραφή 0000 θα περιλαμβάνει τη νέα έκδοση της διάταξης κατά τη δήλωση που δημιουργείται από την εφαρμογή MR.

Μπλοκ DEREX V

Αυτή η νέα διάταξη παρουσίασε τη δημιουργία μπλοκ V (με όνομα DEREX) όπου όλες οι λειτουργίες με τράπεζες και άλλους φορείς ξένων πρέπει να είναι λεπτομερείς. Πρόσθετες ρυθμίσεις παραμέτρων πρωτοεμφανίστηκε στην SPED ECF παράμετροι φόρμας για να αναγνωρίσετε αυτούς τους τύπους συναλλαγών που θα αναφερθούν στο τμήμα V

Οι παράμετροι Derex - ονομασίες εγγραφών. Προσδιορίστε τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να καταχωρήσετε και να εισαγάγετε τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμούς ξένων.

Sped ECF - Derex parameters Journal names

Οι παράμετροι Derex - ξένο τραπεζικό λογαριασμό. Προσδιορισμός των ξένων τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να αναφέρονται στο τμήμα V.

Sped ECF  Derex parameters bank account

Ταξινόμηση Derex. Προσθήκη και Κατάργηση t κωδικούς (πίνακας V100) ταξινόμηση DEREX τον προσδιορισμό τον τύπο τραπεζικών συναλλαγών που έχει αναφερθεί στο μπλοκ V. 

Sped ECF Derex parameters classification

Καταχώρηση χρονικού

Τον κωδικό της ταξινόμησης DEREX είναι διαθέσιμες για επιλογή στη φόρμα καταχώρησης εγγραφών συναλλαγές. 

SPED ECF Journal form

 

Μπλοκ V

V001: Εγγραφή ανοίγματος

Ο αριθμός πεδίου

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

1

REG

Σταθερό (V001).

2

IND_DAD

Ένδειξη περιεχομένου:

1 – χωρίς δεδομένα. 0 – υπάρχουν δεδομένα.

V010: Αναγνωριστικό λογαριασμού τράπεζας Foreing 

Ο αριθμός πεδίου

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

1

REG

Σταθερό (V010).

2

NOME_INSTITUICAO

Όνομα φορέα (όνομα AX τραπεζικού λογαριασμού)

3

PAIS

Κωδικός χώρας (κωδικός χώρας ISO)

4

TIP_MOEDA

Κωδικός νομίσματος (Κωδικός νομισματικής μονάδας ISO)

 V020: τραπεζικά στοιχεία

Ο αριθμός πεδίου

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

1

REG

Σταθερό (V020).

2

NOME

Υπεύθυνος όνομα

3

ENDERECO

Διεύθυνση

Παράδειγμα: | V020 | FULANO | RUA ALFA 121 – PERDIZES – ΣΆΟ PAULO/SP – CEP: 20.000-000 | XX | 12345678900 | 12345-6 |

Όνομα οδού & αριθμός οδού & - & απορροής & - & Πόλη & - & κατάστασης & - & CEP: & Ταχυδρομικός κώδικας

4

TIPO_DO_C

Τύπος Παραστατικού υπεύθυνος 

5

NI

Υπεύθυνος έγγραφο αναγνωριστικό

6

IDENT_CONTA

Αριθμός λογαριασμού

V030: περίοδος 

Ο αριθμός πεδίου

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

1

REG

Σταθερό (V030)

Όλες οι συναλλαγές εγγραφές που ικανοποιούν τα κριτήρια της παραμέτρου DEREX ομαδοποιούνται κατά το μήνα του έτους που αναφέρθηκε.

2

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΚΟΑ

Αριθμός μήνα της ημερομηνίας καταχώρησης από συναλλαγή εγγραφών

 V100: Transantion λεπτομερειών, ομαδοποιημένες κατά κωδικό DEREX 

Ο αριθμός πεδίου

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

1

REG

Σταθερό (V100)

Όλες οι συναλλαγές εγγραφές που ικανοποιούν τα κριτήρια της παραμέτρου DEREX

2

CODIGO

Αναγνωριστικό ταξινόμησης συναλλαγής

(Κωδικός ταξινόμηση DEREX από τις κινήσεις εγγραφών)

3

DESCRICAO

Όνομα ταξινόμησης συναλλαγής

(Περιγραφή του ημερολογίου)

4

ΑΝΔΡΕΊΑΣ

Ποσό συναλλαγής

V990: Κλείσιμο μπλοκ

Ο αριθμός πεδίου

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

1

REG

Σταθερό (V990)

2

QTD_LIN_M

Ποσότητα των καταχωρητών στο μπλοκ V

 

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Τρόπος απόκτησης του Microsoft Dynamics AX ενημερωμένων εκδόσεων αρχεία

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS).

Εάν αντιμετωπίζετε μια λήψη ζήτημα, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, ή έχετε άλλα τεχνικής υποστήριξης ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, αν συμμετέχουν σε ένα σχέδιο υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένη χώρα. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Συνεργάτες

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Οι πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για οποιαδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ στο παρέχονται ως-είναι σε απόκριση ανερχόμενων ζητημάτων. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×