Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει τις αλλαγές που απαιτούνται για την ιαπωνική νέα εποχή για τα Windows Embedded Compact 7.

Ρυθμίσεις μητρώου

Της περιοχής περιόδου Ιαπωνικά

Στο Windows Embedded Compact 7, τα δεδομένα της περιοχής εποχής αποθηκεύεται στο μητρώο στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese\Eras

Εάν είναι απαραίτητο, πρόσθετη εποχές μπορούν να προστεθούν σε αυτό το δευτερεύον κλειδί, ως εξής:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese\Eras]

     "1868 01 01"="\\x660e\\x6cbb_\\x337e_Meiji_M"

     "1912 07 30"="\\x5927\\x6b63_\\x337d_Taisho_T"

     "1926 12 25"="\\x662d\\x548c_\\x337c_Showa_S"

     "1989 01 08"="\\x5e73\\x6210_\\x337b_Heisei_H"

     "2019 05 01"="\\x4ee4\\x548c_\\x32ff_Reiwa_R"

Το όνομα του κάθε τιμή περιόδου είναι η ημερομηνία έναρξης της εποχής της στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η τιμή περιέχει το όνομα της εποχής στην τιμή Unicode του χαρακτήρα Ιαπωνικά, το όνομα συντετμημένη εποχής στην τιμή Unicode του ιαπωνικού χαρακτήρα, το όνομα της περιόδου στα Αγγλικά και ένα όνομα περιόδου συντομογραφία στα Αγγλικά, ως εξής:

"Εεεε MM ηη"="\\xJE1\\xJE2_\\xAJE_EE_AEE"

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • "Ηη μμ εεεε" είναι Γρηγοριανή ημερομηνία έναρξης του ΕΧΕ σε μορφή "έτους με τέσσερα ψηφία, μήνας με δύο ψηφία, ημέρα δύο ψηφίων". Ένα διάστημα διαχωρίζει κάθε τμήμα της ημερομηνίας.

 • "JE1" είναι η τιμή Unicode του πρώτου ιαπωνικού χαρακτήρα του ονόματος της εποχής της.

 • "JE2" είναι η τιμή Unicode από το δεύτερο ιαπωνικοί χαρακτήρες του ονόματος της εποχής της, που ακολουθείται από ένα χαρακτήρα υπογράμμισης.

 • "AJE" είναι η τιμή Unicode του ιαπωνικού συντομογραφία ονόματος της εποχής της, που ακολουθείται από ένα χαρακτήρα υπογράμμισης.

 • "EE" είναι το αγγλικό όνομα της εποχής της ιαπωνικής, ακολουθούμενο από ένα χαρακτήρα υπογράμμισης.

 • "AEE" είναι η αγγλική συντομογραφία του ονόματος της εποχής της ιαπωνικής.

Gannen (元年) και Ichinen (1年)

Windows Embedded Compact 7 υποστηρίζει "Gannen" και "Ichinen" για το πρώτο έτος της εποχής της. Gannen είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ωστόσο, μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου.

Σημείωση "InitialEraYear" ορίζει Gannen ή Ichinen.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese]

Για Gannen: "\x5143\x5E74"="InitialEraYear"

Για Ichinen: "1\x5E74"="InitialEraYear"

Ελέγχει το .NET compact Framework 3.5 - περιοχής χαλαρή περιόδου

Μια ημερομηνία σε μια συγκεκριμένη εποχή να "υπερχείλισης" στο παρακάτω ΕΧΕ και χωρίς ArgumentOutOfRangeException ή FormatException είναι δημιουργήθηκε από προεπιλογή. Για να επαναφέρετε την αυστηρή εποχής ελέγχει, ορίστε την παρακάτω τιμή σε true ή 1, ως εξής:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETCompactFramework\AppContext

"Switch.System.Globalization.EnforceJapaneseEraYearRanges"="true" "Switch.System.Globalization.EnforceJapaneseEraYearRanges"="1"  

.NET compact Framework 3.5 - το πρώτο έτος της μια εποχή (Gannen και Ichinen)

Από προεπιλογή, το .NET υιοθετεί τη σύμβαση Gannen (元年) στη μορφοποίηση λειτουργίες για το πρώτο έτος της μια εποχή. Μπορείτε να επαναφέρετε την προηγούμενη συμπεριφορά θα αντιπροσωπεύει το πρώτο έτος ως "1" αντί ως Gannen (元年). Για να γίνει αυτό, ορίστε τις ακόλουθες τιμές σε true:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.NETCompactFramework\AppContext "Switch.System.Globalization.FormatJapaneseFirstYearAsANumber"="true" "Switch.System.Globalization.EnforceLegacyJapaneseDateParsing"="true"

Αλλαγές API

GetCalendarInfoEx API

GetCalendarInfoEx υποστηρίζει τώρα ένα επιπλέον ερώτημα για να προσδιορίσετε εάν Gannen ή Ichinen είναι σε χρήση.

Μια νέα τιμή, CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR, μπορούν να διαβιβαστούν ως τρίτη παράμετρος GetCalendarInfoEx για να ανακτήσετε αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούνται πρώτο έτος της σύμβασης του ΕΧΕ.

Ωστόσο, τα Windows Embedded Compact 7 καθολικά ορίσετε CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR σε οποιαδήποτε αρχεία κεφαλίδας στο SDK. Επομένως, οι εφαρμογές πρέπει να τοπικά ορίσετε CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR ως εξής:

#define CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR       0x0000003d

CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές που έχουν μια ενημερωμένη έκδοση που υποστηρίζει τη νέα εποχή Ιαπωνικά εγκατεστημένο. Υπολογιστές χωρίς μια ενημερωμένη έκδοση για την ιαπωνική εποχής θα επιστρέψει 0 και ERROR_INVALID_FLAGS. Στην περίπτωση αυτή, τεκμαίρεται η χρήση του Ichinen.

Υποστήριξη γραμματοσειρών για νέα εποχή ιαπωνικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές ιαπωνικής γλώσσας στο Windows Embedded Compact 7 περιλαμβάνει υποστήριξη για νέα εποχή ιαπωνικών χαρακτήρων (U + 32FF):

 • Meiryo (Meiryo.ttc)

 • Έντονη Meiryo (MeiryoB.ttc)

 • MS Gothic (Msgothic.ttc)

 • MS Mincho (MsMincho.ttc)

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές σύνολο χαρακτήρων ιαπωνικής γλώσσας μειωθεί στο Windows Embedded Compact 7 δεν περιλαμβάνουν υποστήριξη για το νέο χαρακτήρα ιαπωνική Έρα (U + 32FF):

 • Meiryo_4_50.ttf

 • Meiryo_4_80.ttf

 • Msgothic30.ttc

 • Msgothic_1_50.ttc

 • Msgothic_1_60.ttc

 • Msgothic_1_70.ttc

 • Msgothic_1_80.ttc

 • Msgothic_1_90.ttc

 • Msgothic30_1_19.ttc

 • msg12and16.ttf

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές ιαπωνικής γλώσσας συμπιεστεί στο Windows Embedded Compact 7 δεν περιλαμβάνουν υποστήριξη για την νέα εποχή ιαπωνικού χαρακτήρα (U + 32FF):

 • Meiryo_4_50.ac3

 • Meiryo_4_80.ac3

 • Msgothic.ac3

 • Msgothic30.ac3

 • Msgothic_1_50.ac3

 • Msgothic_1_60.ac3

 • Msgothic_1_70.ac3

 • Msgothic_1_80.ac3

 • Msgothic_1_90.ac3

 • Msgothic30_1_19.ac3

 • MsMincho.ac3

Αλλαγές στις μορφές ημερομηνίας ιαπωνικό ημερολόγιο

Το ιαπωνικό ημερολόγιο στα Windows Embedded Compact 7 θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα Μακρύ, σύντομη και μήνας έτος ημερομηνία μορφές. Αυτό διαφέρει από την επιφάνεια εργασίας των Windows, τα οποία ενδέχεται να έχουν ενημερωθεί οι μορφές ημερομηνίας για το ιαπωνικό ημερολόγιο.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού

Πληροφορίες λήψης

Ενσωματωμένο συμπαγή 7 Μηνιαίας ενημερωμένης έκδοσης των Windows (Μαρτίου 2019) είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, μεταβείτε στην το Κέντρο συνεργάτη συσκευής (DPC).

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζεται μόνο αν έχουν εγκατασταθεί επίσης όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου δημιουργία ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Από το μενού Δημιουργία , κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρή λύσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία λύσης.

 • Από το μενού Δημιουργία , κάντε κλικ στο κουμπί Αναδόμηση λύση.

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.

Σημείωση

Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι τις εφαρμογές σας ή τη συσκευή για να έχετε ενημερώσει την ιαπωνική εποχής πληροφορίες μετά τη μετάβαση εποχής σε 1 Μαΐου 2019.

Αντικατάσταση ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο " ημερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

Όνομα αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Διαδρομή

Mscorlib.dll

1,022,360

25-Mar-2019

09:28

Others\Dotnetv35\Managed

Monthcal.cpp

296,625

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Monthcal.h

20,759

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Scdttime.cpp

15,314

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Common.reg

565,581

01-Apr-2019

13:05

Public\Common\Oak\Files

Commctrl.lib

3,456,388

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrlgdi.lib

143,296

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,588

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,600

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Lpk.lib

245,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Unilib.lib

162,928

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl.lib

4,259,364

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrlgdi.lib

156,448

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,086

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl_hpc.lib

258,012

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Lpk.lib

272,696

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Unilib.lib

163,514

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl.lib

3,354,948

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrlgdi.lib

139,216

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,600

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,454

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Lpk.lib

202,640

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Unilib.lib

162,054

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl.lib

3,455,482

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrlgdi.lib

143,288

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,596

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,688

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Lpk.lib

245,676

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Unilib.lib

162,964

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl.lib

4,256,258

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrlgdi.lib

156,404

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,094

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl_hpc.lib

258,078

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Lpk.lib

272,684

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Unilib.lib

163,546

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl.lib

3,354,014

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrlgdi.lib

139,208

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,608

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,542

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Lpk.lib

202,692

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Unilib.lib

162,090

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl.lib

3,441,454

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrlgdi.lib

142,670

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,596

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,530

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Lpk.lib

244,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Unilib.lib

162,948

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl.lib

4,246,284

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrlgdi.lib

155,992

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,094

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl_hpc.lib

257,956

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Lpk.lib

271,520

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Unilib.lib

163,510

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl.lib

3,342,112

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrlgdi.lib

138,610

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,608

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,386

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Lpk.lib

202,556

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Unilib.lib

162,074

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl.lib

3,363,248

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrlgdi.lib

137,258

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

34,002

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl_hpc.lib

244,494

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Lpk.lib

238,188

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Unilib.lib

162,610

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl.lib

3,943,728

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrlgdi.lib

150,940

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,294

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl_hpc.lib

254,696

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Lpk.lib

258,566

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Unilib.lib

163,286

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl.lib

3,279,086

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrlgdi.lib

132,600

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,928

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl_hpc.lib

245,698

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Lpk.lib

199,338

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Unilib.lib

161,466

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl.lib

3,365,846

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrlgdi.lib

137,422

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

34,052

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl_hpc.lib

245,160

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Lpk.lib

238,694

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Unilib.lib

162,876

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl.lib

3,946,540

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrlgdi.lib

151,104

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,348

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl_hpc.lib

255,418

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Lpk.lib

259,100

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Unilib.lib

163,532

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl.lib

3,281,798

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrlgdi.lib

132,754

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,984

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl_hpc.lib

246,412

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Lpk.lib

199,860

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Unilib.lib

161,730

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl.lib

3,030,886

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrlgdi.lib

129,066

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,106

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl_hpc.lib

238,818

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Lpk.lib

225,570

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Unilib.lib

162,252

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl.lib

3,512,512

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrlgdi.lib

142,240

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

33,508

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl_hpc.lib

250,686

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Lpk.lib

238,868

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Unilib.lib

162,788

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl.lib

3,019,048

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrlgdi.lib

125,344

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,034

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl_hpc.lib

240,690

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Lpk.lib

192,142

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Unilib.lib

161,170

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl.lib

3,011,428

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrlgdi.lib

126,756

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

31,438

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl_hpc.lib

240,992

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Lpk.lib

225,222

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Unilib.lib

162,426

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl.lib

3,318,616

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrlgdi.lib

131,774

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

31,476

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl_hpc.lib

242,666

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Lpk.lib

233,276

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Unilib.lib

162,538

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl.lib

2,886,706

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrlgdi.lib

122,358

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

32,142

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrl_hpc.lib

241,676

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Lpk.lib

190,432

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Unilib.lib

161,640

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.map

80,020

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.rel

23,286

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.dll

520,192

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.map

164,729

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.rel

97,758

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.dll

270,336

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.map

83,430

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.dll

864,256

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.map

201,299

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.rel

112,693

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.dll

454,656

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.map

98,845

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.rel

65,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.map

80,023

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.rel

23,286

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.dll

520,192

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.map

164,735

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.rel

97,758

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.dll

270,336

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.map

83,427

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.dll

856,064

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.map

201,300

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.rel

112,577

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.dll

454,656

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.map

98,845

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.rel

65,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.map

80,024

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.rel

23,257

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.dll

516,096

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.map

164,731

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.rel

98,889

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.dll

266,240

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.map

83,429

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.dll

839,680

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.map

201,302

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.rel

112,403

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.dll

450,560

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.map

98,768

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.rel

65,162

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.dll

217,088

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.map

80,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.rel

93,785

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.dll

581,632

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.map

162,946

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.rel

291,971

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.dll

282,624

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.map

82,942

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.rel

120,146

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.dll

876,544

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.map

198,845

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.rel

440,538

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.map

43,986

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.rel

72,934

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.dll

499,712

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.map

96,314

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.rel

172,143

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.dll

217,088

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.map

80,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.rel

93,785

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.dll

581,632

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.map

162,956

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.rel

291,971

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.dll

282,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.map

82,941

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.rel

120,146

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.dll

876,544

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.map

198,850

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.rel

440,538

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.map

43,986

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.rel

72,934

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.dll

499,712

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.map

96,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.rel

172,143

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.map

80,420

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.rel

45,181

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.dll

471,040

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.map

165,203

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.rel

147,145

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.dll

237,568

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.map

83,693

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.rel

53,794

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.dll

696,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.map

201,569

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.rel

191,428

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.dll

151,552

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.map

44,562

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.rel

40,425

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.dll

409,600

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.map

98,747

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.rel

105,878

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.dll

176,128

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.map

81,620

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.rel

21,401

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.dll

446,464

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.map

166,926

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.rel

112,548

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.dll

221,184

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.map

82,714

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.rel

31,000

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.dll

630,784

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.map

198,446

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.rel

147,232

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.dll

147,456

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Nlslocale.map

46,295

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Nlslocale.rel

17,196

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.dll

393,216

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.map

108,069

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.rel

65,104

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Oleaut32.lib

1,374,876

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oleaut32.lib

1,623,678

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oleaut32.lib

1,482,102

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oleaut32.lib

1,366,210

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oleaut32.lib

1,613,646

03-Apr-2019

12:59

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oleaut32.lib

1,473,438

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oleaut32.lib

1,355,236

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,603,248

03-Apr-2019

12:59

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,462,666

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,241,366

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oleaut32.lib

1,504,346

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oleaut32.lib

1,340,752

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oleaut32.lib

1,239,294

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oleaut32.lib

1,508,990

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oleaut32.lib

1,335,650

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oleaut32.lib

1,131,710

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Checked

Oleaut32.lib

1,367,948

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Debug

Oleaut32.lib

1,239,416

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Retail

Oleaut32.lib

1,121,798

03-Apr-2019

12:57

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,203,734

03-Apr-2019

12:56

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,187,888

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Datetime.cpp

19,852

25-Mar-2019

09:28

Public\Wceshellfe\Oak\Ctlpnl\Cplmain

Cplmain.lib

1,394,942

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked

Cplmain.lib

1,559,132

03-Apr-2019

13:42

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug

Cplmain.lib

1,219,014

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail

Cplmain.lib

1,394,714

03-Apr-2019

13:48

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked

Cplmain.lib

1,558,552

03-Apr-2019

13:34

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug

Cplmain.lib

1,218,794

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail

Cplmain.lib

1,389,974

03-Apr-2019

13:49

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked

Cplmain.lib

1,553,422

03-Apr-2019

13:34

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug

Cplmain.lib

1,214,636

03-Apr-2019

13:37

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail

Cplmain.lib

1,387,284

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Cplmain.lib

1,536,144

03-Apr-2019

13:42

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Cplmain.lib

1,222,430

03-Apr-2019

13:43

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Cplmain.lib

1,389,150

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Cplmain.lib

1,537,968

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Cplmain.lib

1,224,244

03-Apr-2019

13:36

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Cplmain.lib

1,263,740

03-Apr-2019

13:49

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked

Cplmain.lib

1,363,152

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug

Cplmain.lib

1,121,008

03-Apr-2019

13:36

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail

Cplmain.lib

1,259,988

03-Apr-2019

13:31

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked

Cplmain.lib

1,310,496

03-Apr-2019

13:28

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug

Cplmain.lib

1,088,180

03-Apr-2019

13:41

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της Microsoft για τα οποία αναπτύσσονται οι ενημερώσεις νέα εποχή Ιαπωνικά, δείτε ενημερώσεις για μπορεί να αλλαγή ιαπωνική εποχής 2019.

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×