Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει τη δυνατότητα καταγραφής LiveDump στον Windows Server 2012 R2. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο διακομιστή (Server Message Block (SMB) για να ενεργοποιήσετε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων πυρήνα live για να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αρχική αιτία των ζητημάτων που έχουν κολλήσει αιτήσεις εισόδου/εξόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Κατάλογο του Microsoft Update

Για να λάβετε το αυτόνομο πακέτο για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web Microsoft Update Catalog .

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά μια ενημερωμένη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

Σημείωση Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον παρατίθενται στην ενότητα "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων". Τα αρχεία MUM, MANIFEST και τα συσχετισμένα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Windows Server 2012 R2

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Srvnet.sys

6.3.9600.18431

243,712

03-Aug-2016

18:05

x64

Srv.sys

6.3.9600.18432

416,768

04-Aug-2016

14:17

x64

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

70,656

11-Nov-2016

18:05

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

67,584

11-Nov-2016

18:04

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

77,824

11-Nov-2016

18:00

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

83,968

11-Nov-2016

18:05

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

65,024

11-Nov-2016

17:08

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

75,776

11-Nov-2016

18:05

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

70,144

11-Nov-2016

18:04

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

77,824

11-Nov-2016

18:04

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

72,704

11-Nov-2016

18:04

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

74,240

11-Nov-2016

19:31

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

42,496

11-Nov-2016

19:29

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

40,960

11-Nov-2016

19:31

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

67,072

11-Nov-2016

19:29

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

74,752

11-Nov-2016

19:29

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

71,168

11-Nov-2016

19:29

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

74,752

11-Nov-2016

18:05

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

74,240

11-Nov-2016

18:01

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

70,656

11-Nov-2016

18:01

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

69,120

11-Nov-2016

18:02

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

68,608

11-Nov-2016

17:49

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

32.768

11-Nov-2016

17:51

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

33,792

11-Nov-2016

18:01

Δεν ισχύει

Srv2.sys.mui

6.3.9600.18535

33,792

11-Nov-2016

18:02

Δεν ισχύει

Srv2.sys

6.3.9600.18535

681,472

09-Nov-2016

19:22

x64


Windows Server 2012 R2

Ιδιότητα αρχείου

Τιμή

Όνομα αρχείου

Amd64_0292e3e07b7351c5a797f5339edfec77_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_c83acf9fed75fc57.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_0342845084f4e6a653d2a214a8c251c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_eb27220342cc0fe0.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_1cb11128cff35cfb6f5be2ab70ab383d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_f3bd9232fcb0d0e3.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_2666bae56ec9174f8ff519bd0d7524bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_75052b69c28d7602.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_2c1defe0bb68ed33b7bfdb253608fdca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_8b1b41d6a2d022c5.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_4feeb64f7cc360d51628afd259e25b41_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_cfc099e024191033.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_52f6974c0e674c551334c776574f5033_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_1f630adbdcaf248f.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_54455540f30c64ebfd87191b0456b484_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_628c500398cd1a3b.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

704

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_5849e3402ecfbba8e7e755f88ab9b3eb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_c0caa86d8d92584e.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_5ada9f9913bdbe3a8cabd539e423d7ef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_662ad96258944697.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_64e1a6c875a2cc91572923e3fe3ae807_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_8ce31f9af970e7c3.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_65587c4ab688719367f1af4022741fc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_7662db5e78524d31.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_6a8cb85bf300f762231e57fa919ab22f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_cf918af3cbf45040.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_75fb8f773deec6b9554315ba18fa698f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_6993a418fc0b6b0f.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_77afe3e4649a5bcf49ca67ac5fcb36df_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_e3ef4cd96e112506.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_84332da709009605298b9e1c4f732953_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_15ff5bd9ecc8e990.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_900d1f530b3fd889503df78a680caba2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_0bd3e2a497c7b7e2.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_a5a51865fcce045eb19eb9a5115bca5c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_48697528977e21f9.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_bf459cd69072529f07ab82f72ca8dfe3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_3bc728a337c5b289.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_c03b6e4ed3b0174cd6646b893a10f5db_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_0e58434a4d7bfc80.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_c647ac3c755378b96ea2abd3b5cb6da3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_0bcd19a6c841b365.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_c7b74b0f4d5b850af41a6da7906674e1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_b0fab49b984c04eb.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_db63799571a4129e38b52087b51424e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_24e0e05212ca4fb9.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

1,054

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_db7b98e5f42bcfd657dbaad064f95537_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_fa15e7274bd6c49b.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_fba6645172a5f0059f840318ce01349a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_4ade3db789fe3a47.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

712

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_f4cd74f4e3f30b0b.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,596

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:31

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_caeeb01bca3f8c29.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,066

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:31

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_cs-cz_de9c351c1d4f4783.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:25

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_da-dk_7bd6154313954382.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:25

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_de-de_7901aa7f156b981c.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:25

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_el-gr_2197d812048100aa.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

20:06

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_en-us_21f280780449a3e1.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

17:37

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_es-es_21bddd5c04709586.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

20:06

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_fi-fi_c0d8e208f98a87b0.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

20:06

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_fr-fr_c475535af742abe8.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:25

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_hu-hu_0be5d3a2dba27b04.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

20:06

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_it-it_ae9d49a1ce749166.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:38

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_ja-jp_50c2c8aec18fa341.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:38

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_ko-kr_f42ca563b4006a57.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:38

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_nb-no_dcbf26988c259613.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:38

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_nl-nl_dafe71d68d519fe8.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:38

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_pl-pl_213acc5872740d9c.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:38

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_pt-br_238eb6fc70fda180.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:23

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_pt-pt_24708668706d115c.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:23

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_ru-ru_6b13982c554e9f88.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:23

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_sv-se_070e82a14c77a9e3.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:23

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_tr-tr_b01bcce83b33abd4.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

18:41

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_zh-cn_8178eae5eb6b7df3.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

18:41

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_zh-hk_8023e373ec46f083.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:25

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_zh-tw_8575283be8dc5a63.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,587

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

19:25

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18537_none_cae3e02fca47a81a.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

263,123

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

17:42

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει

Όνομα αρχείου

Update.mum

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

9,744

Ημερομηνία (UTC)

11-Nov-2016

Ώρα (UTC)

22:24

Πλατφόρμα

Δεν ισχύει


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×