Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας είναι μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που βελτιώνει την εμπειρία συμβατότητας σε Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2. Η Microsoft κυκλοφορεί τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας των Windows για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας με ημερομηνία Απριλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "εφαρμογές ή οι συσκευές που αλλάζουν συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης" και στην ενότητα "εφαρμογές και συσκευές που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση".

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Σημαντικό Μην εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Εάν το κάνετε, δεν θα εφαρμοστούν οι αλλαγές της συγκεκριμένης γλώσσας στην ενημέρωση και θα πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πακέτων γλωσσών στα Windows

Μέθοδος 1: Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Windows Update.

Μέθοδος 2: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Λειτουργικό σύστημα

Ενημέρωση

Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Σημείωση Μπορείτε να αποκτήσετε την ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 μόνο από το Windows Update.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΗ Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τύποι προβλημάτων που επιλύονται από ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε κάποια παιχνίδια ή εφαρμογές στα Windows RT 8.1, Windows 8.1 ή Windows Server 2012 R2, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.

  • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί αστάθεια του συστήματος.

  • Οι κύριες λειτουργίες του παιχνιδιού, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό δεν λειτουργούν σωστά.

Εφαρμογές ή οι συσκευές που αλλάζουν συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις εφαρμογές και συσκευές που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αυτός ο πίνακας περιγράφει επίσης τη συμπεριφορά αυτών των εφαρμογών και συσκευών μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας ενεργοποιούν διάφορες αλλαγές στο Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2. Οι παρακάτω είναι οι πιο συνηθισμένες:

Ολικός αποκλεισμός

Αυτό δεν επιτρέπει σε μια εφαρμογή που δεν είναι συμβατό με τα Windows RT 8.1, 8.1 με Windows ή Windows Server 2012 R2 από την εκτέλεση στο σύστημα.

Σημείωση Microsoft επιτρέπει στα Windows να εφαρμόσουν ολικό αποκλεισμό σε μια εφαρμογή δεν είναι της Microsoft μόνο αν ο κατασκευαστής έχει ειδοποιηθεί.

Μερικός αποκλεισμός

Αυτό σάς ειδοποιεί όταν μια κύρια λειτουργία της εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια της εφαρμογής.

Πρόγραμμα οδήγησης μπλοκ

Αυτό μπορεί να αποκλείσει ένα υπάρχον πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή σας. Όταν το πρόγραμμα οδήγησης είναι μετεγκατάσταση στη διάρκεια της αναβάθμισης, θα εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Εφαρμογές και συσκευές που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Εφαρμογές ή οι συσκευές

Έκδοση

Συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Μικροτσίπ ΔΙΑΝΟΜΈΑ

δεν είναι διαθέσιμη

Συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες με τα έργα του διανομέα μικροτσίπ σωστά μετά την ασφαλή αφαίρεση.

Σαρωτής PSC (Datalogic)

δεν είναι διαθέσιμη

Ενσωματωμένο σαρωτή κάτω από το xHCI ελεγκτή λειτουργεί σωστά.

AMD USB xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

AsMedia USB xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

ETron USB xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

Intel Pantherpoint xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

Intel Lynxpoint xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

NEC Renesas xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

NVidia xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

ΜΈΣΩ xHCI ελεγκτή

δεν είναι διαθέσιμη

Εξάλειψη του AV_USBXHCI! Bulk_Transfer_CompleteCancelable αιφνίδια διακοπή λειτουργίας.

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας, εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα θερινή ώρα (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείου και σημειώσεις για Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2". Αρχεία MUM και MANIFEST αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για τα Windows RT 8.1

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Apphelp.dll

6.3.9600.17725

397,312

11-Mar-2015

00:44

Δεν ισχύει

Sdbinst.exe

6.3.9600.17725

20,992

11-Mar-2015

00:38

Δεν ισχύει

Shimeng.dll

6.3.9600.17031

6,144

22-Feb-2014

09:59

Δεν ισχύει

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

22-Aug-2013

03:16

Δεν ισχύει

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

39,336

10-Mar-2015

22:17

Δεν ισχύει

Msimain.sdb

Δεν ισχύει

286

10-Mar-2015

22:17

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17725

9,728

11-Mar-2015

00:44

Δεν ισχύει

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8,704

22-Aug-2013

02:15

Δεν ισχύει

Acspecfc.dll

6.3.9600.17725

9,728

11-Mar-2015

00:26

Δεν ισχύει

Drvmain.sdb

Δεν ισχύει

61,802

10-Mar-2015

22:17

Δεν ισχύει

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 των Windows 8.1

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Apphelp.dll

6.3.9600.17415

642,560

29-Oct-2014

02:00

x86

Sdbinst.exe

6.3.9600.17725

21,504

11-Mar-2015

01:09

x86

Shimeng.dll

6.3.9600.17415

5,632

29-Oct-2014

02:00

x86

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

22-Aug-2013

04:16

x86

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

3,833,752

10-Mar-2015

22:18

Δεν ισχύει

Msimain.sdb

Δεν ισχύει

2,726,550

10-Mar-2015

22:18

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17725

2,490,368

11-Mar-2015

00:32

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.17415

8,704

29-Oct-2014

01:01

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.17725

449,024

11-Mar-2015

00:35

x86

Drvmain.sdb

Δεν ισχύει

121,202

10-Mar-2015

22:18

Δεν ισχύει

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 που βασίζονται σε x 64

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Apphelp.dll

6.3.9600.17415

564,224

29-Oct-2014

02:44

x64

Sdbinst.exe

6.3.9600.17725

24,576

11-Mar-2015

01:49

x64

Shimeng.dll

6.3.9600.17415

7,168

29-Oct-2014

02:45

x64

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

433,488

10-Mar-2015

22:17

Δεν ισχύει

Msimain.sdb

Δεν ισχύει

2,756,926

10-Mar-2015

22:17

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17725

317,440

11-Mar-2015

00:58

x64

Acwinrt.dll

6.3.9600.17415

10.752

29-Oct-2014

01:21

x64

Acspecfc.dll

6.3.9600.17725

42,496

11-Mar-2015

01:05

x64

Drvmain.sdb

Δεν ισχύει

122,480

10-Mar-2015

22:17

Δεν ισχύει

Apphelp.dll

6.3.9600.17415

642,560

29-Oct-2014

02:00

x86

Sdbinst.exe

6.3.9600.17725

21,504

11-Mar-2015

01:09

x86

Shimeng.dll

6.3.9600.17415

5,632

29-Oct-2014

02:00

x86

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

22-Aug-2013

04:16

x86

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

3,833,752

10-Mar-2015

22:18

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17725

2,490,368

11-Mar-2015

00:32

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.17415

8,704

29-Oct-2014

01:01

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.17725

449,024

11-Mar-2015

00:35

x86


Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows RT 8.1

Ιδιότητα αρχείου

Τιμή

Όνομα αρχείου

Arm_075f0050ff4eef271442cf7c6aa1ffc0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_90b187c919c8ec95.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_444de47e4864e9ff6dfcb7c01719d383_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_27b6ea069170406f.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_4b0b01c21c35f3fc140bab5dce2bfbfc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_6a328c41b625c7fd.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_5554d51651f627cf10242dc31bc084d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_32adb6a4f9dbf6b6.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_9e46cf8b474a94e84685ce2f7e44c3e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_45666579be6c4694.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_cd8efd051f6128889462b9254cf4554b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_5eed5fd4f5934bac.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_microsoft-windows-a..ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_69f50b3f681f0ab5.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

13,037

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a1063fab0db19fbf.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,312

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a1073ff50db0b916.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,558

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

01:24

Όνομα αρχείου

Arm_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a108403f0dafd26d.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,310

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Arm_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a10940890daeebc4.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,552

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

01:24

Όνομα αρχείου

Arm_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a10c41670dac37c9.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

1,867

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

01:24

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

Ιδιότητα αρχείου

Τιμή

Όνομα αρχείου

X86_18c90c8f3dd3d66330a0bc91320e680a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_9c10f79f0e99b33e.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

X86_32030cfda08755983c00cb8cd607296f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_92371020f931bb8f.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

X86_77084f1ba8ebb2650a5f6ca9fe9c7a26_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_c28d11eae9b381a5.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

X86_8b1f7122a604e3010f46a250e038f203_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_2437ebe5d1bf23fb.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

X86_be7a1b519ae4479fcb8b4d18e4292065_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_103707cee25b536d.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

X86_cebf874e74b69a40d1e2fb81afd33dc6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_f7d0405d2d0c4897.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

725

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_69f298e76821ebef.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

13,037

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:43

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a103cd530db480f9.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,312

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:44

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a104cd9d0db39a50.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,558

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

02:20

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a105cde70db2b3a7.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,310

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:44

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a106ce310db1ccfe.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,552

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

02:20

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a109cf0f0daf1903.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

1,867

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

02:20

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 και του Windows Server 2012 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

Ιδιότητα αρχείου

Τιμή

Όνομα αρχείου

Amd64_4103e87fd4391c31b49b0e0f3476e08c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_ee1af89fce415d87.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_5b6ed6835dad9e505203dff7de1cb586_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_2d715b5c2b11344c.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_8465f6bfe4bf959df27ede45eed3c19d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_473773ffdb841644.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_8963f0d31fbfc46b61aae627fa55ab6f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_03f20dec9ac675ad.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_a3a2bffc1cb21ba62a2bd2f347e34d96_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_b2133d04159bfdaf.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_a784a6dbcf76353856b83a401259204f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_456d2d238fe8c061.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_af271926db28c514b9ba27463eb7acfc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_ee4b6b7f6f8a0159.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_be7a1b519ae4479fcb8b4d18e4292065_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_6c55a3529ab8c4a3.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

727

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_c3cbeef4aa9f04038db037dac8cccfa6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_aba08315e83d5810.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_cebf874e74b69a40d1e2fb81afd33dc6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_53eedbe0e569b9cd.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

727

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_e6f61db667adabb71a2fc7951bb9714a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_fd8f12d16f83f888.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_f66e18e6dc3659a155286ce84c76e86e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a177bc909b5dea9e.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

729

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:40

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-a..ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_c611346b207f5d25.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

13,368

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:48

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_fd2268d6c611f22f.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,573

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

03:03

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_fd236920c6110b86.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,562

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

03:03

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_fd24696ac61024dd.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,336

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:48

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_fd2569b4c60f3e34.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,567

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

03:03

Όνομα αρχείου

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_fd286a92c60c8a39.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

1,869

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

03:03

Όνομα αρχείου

Wow64_microsoft-windows-a..ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_d065debd54e01f20.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

13,039

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:48

Όνομα αρχείου

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_07771328fa72b42a.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,314

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:48

Όνομα αρχείου

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_07781372fa71cd81.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

1,141

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

02:18

Όνομα αρχείου

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_077d14e4fa6d4c34.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

450

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

02:18

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a105cde70db2b3a7.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

3,310

Ημερομηνία (UTC)

12-Mar-2015

Ώρα (UTC)

23:48

Όνομα αρχείου

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_a106ce310db1ccfe.manifest

Έκδοση αρχείου

Δεν ισχύει

Μέγεθος αρχείου

2,552

Ημερομηνία (UTC)

11-Mar-2015

Ώρα (UTC)

02:20


Αναφορές

Δείτε την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×