Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας είναι μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που βελτιώνει την εμπειρία συμβατότητας σε Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2. Η Microsoft κυκλοφορεί τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας των Windows για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας με ημερομηνία Απριλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας προσφέρεται, όταν κάνετε αναβάθμιση με την έκδοση των Windows RT 8.1, 8.1 με Windows ή Windows Server 2012 R2.

Τύποι προβλημάτων που επιλύονται από ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε κάποια παιχνίδια ή εφαρμογές στα Windows RT 8.1, Windows 8.1 ή Windows Server 2012 R2, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.

  • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί αστάθεια του συστήματος.

  • Οι κύριες λειτουργίες του παιχνιδιού, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό δεν λειτουργούν σωστά.

Εφαρμογές ή οι συσκευές που αλλάζουν συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις εφαρμογές και συσκευές που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αυτός ο πίνακας περιγράφει επίσης τη συμπεριφορά αυτών των εφαρμογών και συσκευών μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας ενεργοποιούν διάφορες αλλαγές στο Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2. Τα παρακάτω είναι οι πιο συνηθισμένες.

Ολικός αποκλεισμός

Αυτό δεν επιτρέπει σε μια εφαρμογή που δεν είναι συμβατό με τα Windows RT 8.1, 8.1 με Windows ή Windows Server 2012 R2 από την εκτέλεση στο σύστημα.

Σημείωση Microsoft επιτρέπει στα Windows να εφαρμόσουν ολικό αποκλεισμό σε μια εφαρμογή δεν είναι της Microsoft μόνο αν ο κατασκευαστής έχει ειδοποιηθεί.

Μερικός αποκλεισμός

Αυτό σάς ειδοποιεί όταν μια κύρια λειτουργία της εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια της εφαρμογής.

Πρόγραμμα οδήγησης μπλοκ

Αυτό μπορεί να αποκλείσει ένα υπάρχον πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή σας. Όταν το πρόγραμμα οδήγησης είναι μετεγκατάσταση στη διάρκεια της αναβάθμισης, θα εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Εφαρμογές και συσκευές που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Εφαρμογές ή οι συσκευές

Έκδοση

Συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Στάδιο μουσικής

1.6.225.0

Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη της εφαρμογής.

Chromazone

1.0.3.0

Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη της εφαρμογής.

Karting μαθηματικών

1.0.0.5

Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη της εφαρμογής.

Platinum 2014 Nero - Blu-ray Player κινέζικα

12.0.20064

Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη της εφαρμογής.

Συναρπαστική εφαρμογές του Office

δεν είναι διαθέσιμη

Βελτιώνει την εμπειρία χρήστη της εφαρμογής.

Baidu Διαχείριση φωτογραφιών (百度相片管家) Sim_Chinese

2.0.2.100

Εφαρμογή χειρίζεται μόνο ηλεκτρονικά αρχεία smart OneDrive σωστά.

Netease Διαχείριση φωτογραφιών (网易相片管家) Sim_Chinese

1.0.1.8

Εφαρμογή χειρίζεται μόνο ηλεκτρονικά αρχεία smart OneDrive σωστά.

Avira εφαρμογές

10.*

Εγκατάσταση εφαρμογής μπλοκ.

ClickArt 400,000

1

Πληροφορεί το χρήστη για να εγκαταστήσετε ξανά αυτήν την εφαρμογή μετά την αναβάθμιση.

Τελικό σχέδιο 8

8

Πληροφορεί το χρήστη για να εγκαταστήσετε ξανά αυτήν την εφαρμογή μετά την αναβάθμιση.

Υπηρεσία ασφαλούς πρόσβασης Junos παλμός

3.0.21365

Πληροφορεί το χρήστη για να εγκαταστήσετε ξανά αυτήν την εφαρμογή μετά την αναβάθμιση.

Broadcom εικονικό προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

δεν είναι διαθέσιμη

Εμποδίζει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, επειδή επηρεάζει τη σταθερότητα του συστήματος.

VIPRE Internet Security 2014, VIPRE Antivirus 2014

7.0.6.2

Πληροφορεί το χρήστη για να εγκαταστήσετε ξανά αυτήν την εφαρμογή μετά την αναβάθμιση.

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας, εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα θερινή ώρα (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2". Τα αρχεία MUM, MANIFEST και τα συσχετισμένα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για τα Windows RT 8.1

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

21-Aug-2013

12:16

Δεν ισχύει

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

39,336

12-Mar-2014

09:29

Δεν ισχύει

Msimain.sdb

Δεν ισχύει

286

12-Mar-2014

09:29

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.16459

9,728

08-Nov-2013

15:31

Δεν ισχύει

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8,704

21-Aug-2013

11:15

Δεν ισχύει

Acspecfc.dll

6.3.9600.16427

9,728

12-Oct-2013

06:13

Δεν ισχύει

Drvmain.sdb

Δεν ισχύει

58,694

12-Mar-2014

09:29

Δεν ισχύει

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 των Windows 8.1

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

21-Aug-2013

13:16

x86

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

3,834,192

12-Mar-2014

09:37

Δεν ισχύει

Msimain.sdb

Δεν ισχύει

2,726,820

12-Mar-2014

09:37

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17050

2,441,216

12-Mar-2014

15:01

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8,704

21-Aug-2013

11:47

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.17050

442,880

12-Mar-2014

15:08

x86

Drvmain.sdb

Δεν ισχύει

118,272

12-Mar-2014

09:37

Δεν ισχύει

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 που βασίζονται σε x 64

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

433,548

12-Mar-2014

09:34

Δεν ισχύει

Msimain.sdb

Δεν ισχύει

2,757,380

12-Mar-2014

09:34

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17021

305,664

09-Feb-2014

08:17

x64

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

10,240

21-Aug-2013

18:54

x64

Acspecfc.dll

6.3.9600.16427

41,472

12-Oct-2013

07:24

x64

Drvmain.sdb

Δεν ισχύει

119,562

12-Mar-2014

09:34

Δεν ισχύει

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

21-Aug-2013

13:16

x86

Sysmain.sdb

Δεν ισχύει

3,834,192

12-Mar-2014

09:37

Δεν ισχύει

Acgenral.dll

6.3.9600.17050

2,441,216

12-Mar-2014

15:01

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8,704

21-Aug-2013

11:47

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.17050

442,880

12-Mar-2014

15:08

x86Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×