Επιλογή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή σχημάτων

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Αναβαθμίστε σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Το Visio σάς παρέχει πολλά εργαλεία για να επιλέξετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος και να περιστρέψετε σχήματα και αντικείμενα. Μόλις επιλέξετε ένα αντικείμενο –ή όλα τα αντικείμενα– στο σχέδιο, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση τους, να τα μεγεθύνετε ή να τα συρρικνώσετε, να τα αναστρέψετε οριζόντια και να τα ωθήσετε στη θέση τους.

Σημείωση: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επιλογή σχημάτων στη σελίδα σχεδίασης, το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι τα σχήματα είναι προστατευμένα ή μέρος κλειδωμένου επιπέδου, ή είναι ομαδοποιημένα. Δείτε το θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων επιλογής στο Visio για περισσότερες πληροφορίες.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Επιλογή σχημάτων

Τις περισσότερες φορές, πρέπει να επιλέξετε σχήματα για να μπορέσετε να κάνετε άλλα πράγματα, όπως κίνηση, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους σχημάτων, σε σχέδια. Στο Visio, μπορείτε να επιλέξετε σχήματα ένα τη φορά, ανά περιοχή, με το εργαλείο λάσου ή να επιλέξετε όλα τα σχήματα στη σελίδα.

Εργασία

Ενέργεια

Επιλογή μεμονωμένου σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο κατάδειξης.

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη σελίδα σχήματος μέχρι να μετατραπεί σε βέλος με τέσσερις κεφαλές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα.

Επιλογή πολλών σχημάτων με τη δυνατότητα Επιλογή περιοχής

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή περιοχής.

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω και αριστερά από τα σχήματα που θέλετε να επιλέξετε και έπειτα σύρετε για να δημιουργήσετε ένα δίχτυ επιλογής γύρω από τα σχήματα.

 3. Αφού επιλέξετε τα σχήματα, θα δείτε μπλε λαβές επιλογής γύρω από τα σχήματα που επιλέξατε και γραμμές ματζέντα γύρω από τα μεμονωμένα σχήματα.

Επιλογή πολλών σχημάτων με τη δυνατότητα Επιλογή λάσου

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή λάσου.

 2. Σύρετε ένα δίχτυ ελεύθερης σχεδίασης γύρω από τα σχήματα που θέλετε να επιλέξετε.

 3. Όταν επιλέγετε πολλά σχήματα, εμφανίζονται μπλε λαβές επιλογής γύρω από τα επιλεγμένα σχήματα.

Μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε μια περιοχή επιλογής

Για να δώσετε τη δυνατότητα στο Visio να κάνει μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε μια περιοχή επιλογής, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στο Visio, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Visio, στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε περιοχή.

Επιλογή πολλών σχημάτων σε μια σελίδα με χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL ενώ κάνετε κλικ σε σχήματα για τη ξεχωριστή επιλογή πολλών σχημάτων.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σχήμα σε μια επιλογή που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Επιλογή περιοχής, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το σχήμα.

Επιλογή όλων των σχημάτων στη σελίδα σχεδίου

Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και έπειτα επιλέξτε Επιλογή όλων.

Επιλογή όλων των αντικειμένων ενός συγκεκριμένου είδους

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή κατά τύπο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή κατά τύπο, ενεργοποιήστε τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να επιλέξετε, όπως σχήματα, γραμμές σύνδεσης ή κοντέινερ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση επιλογής ενός ή περισσότερων σχημάτων

Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των σχημάτων:

 • Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή του σχεδίου ή πατήστε το πλήκτρο ESC.

Για να καταργήσετε την επιλογή ενός σχήματος όταν είναι επιλεγμένα πολλά:

 • Πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ σε ένα σχήμα για να ακυρώσετε την επιλογή του.

Μετακίνηση σχημάτων

Το Visio παρέχει διάφορους τρόπους για να τοποθετήσετε τα σχήματα ακριβώς εκεί όπου θέλετε.

Εργασία

Ενέργεια

Μετακίνηση σχημάτων με χρήση του ποντικιού

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα σχήματα. Εμφανίζεται ένα βέλος με τέσσερις κεφαλές.

 3. Σύρετε τα σχήματα στις νέες τους θέσεις.

  Όλα τα επιλεγμένα σχήματα μετακινούνται στην ίδια απόσταση και κατεύθυνση από τις αρχικές τους θέσεις.

Συμβουλές: 

 • Για να περιορίσετε την κίνηση των σχημάτων σε κατακόρυφη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τα σχήματα.

 • Για να μετακινήσετε τα σχήματα σε άλλη σελίδα του σχεδίου, σύρετέ τα σε μια καρτέλα σελίδας.

Μετακίνηση σχημάτων σε συγκεκριμένη απόσταση (απαιτείται Visio Professional)

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Μακροεντολές, επιλέξτε Πρόσθετα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πρόσθετα του Visio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σχημάτων.

 3. Στην περιοχή Κατεύθυνση, καθορίστε το σύστημα συντεταγμένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε το σχήμα ή τα σχήματα.

  • Οριζόντια/Κατακόρυφα     Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί τις (Καρτεσιανές) συντεταγμένες X και Y για την μετακίνηση της επιλογής.

  • Απόσταση/Γωνία     Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί τις πολικές συντεταγμένες για την μετακίνηση της επιλογής.

 4. Καθορίστε τις αποστάσεις για να μετακινήσετε την επιλογή.

 5. Για να μετακινήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου σχήματος ή σχημάτων και να διατηρήσετε το αρχικό σχήμα ή σχήματα στην αρχική τους θέση, επιλέξτε Αναπαραγωγή.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ώθηση σχημάτων με χρήση των πλήκτρων βέλους

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα στην επόμενη θέση στην οποία μπορεί να κάνει συγκράτηση, όπως σε μια γραμμή πλέγματος ή μια υποδιαίρεση του χάρακα, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

   Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει θέση στην οποία μπορεί να συγκρατηθεί το σχήμα, το πάτημα ενός πλήκτρου βέλους μετακινεί το σχήμα κατά μία μόνο υποδιαίρεση στο χάρακα.

   Για να μετακινήσετε το σχήμα κατά ένα pixel, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

Σημείωση: Όταν το πάτημα ενός πλήκτρου βέλους κάνει κύλιση στο σχέδιο αντί να μετακινήσει το σχήμα, βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο SCROLL LOCK δεν είναι ενεργοποιημένο.

Αλλαγή μεγέθους σχημάτων

Στο Visio, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των σχημάτων με μεταφορά και απόθεση μέχρι το μέγεθος που θέλετε ή μπορείτε να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος.

Εργασία

Ενέργεια

Αλλαγή μεγέθους σχήματος 2 διαστάσεων (2-Δ) (όπως ένα ορθογώνιο) με το ποντίκι

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα των οποίων θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Σύρετε μια λαβή επιλογής Λαβή επιλογής μέχρι να αποκτήσει το σχήμα το μέγεθος που θέλετε. Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος αναλογικά, σύρετε μια γωνιακή λαβή.

Αλλαγή μεγέθους μονοδιάστατου σχήματος, όπως μιας γραμμής, με το ποντίκι

 1. Επιλέξτε το σχήμα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Σύρετε ένα τελικό σημείο στο μήκος που θέλετε.

Αλλαγή μεγέθους σχήματος με χρήση του παραθύρουΜέγεθος και θέση

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρα εργασιών και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 3. Στο παράθυρο Μέγεθος και θέση, πληκτρολογήστε νέες τιμές στα πλαίσια Πλάτος, Ύψος ή Μήκος.

Περιστροφή ή αναστροφή σχημάτων

Μπορείτε να περιστρέψετε σχήματα κατά μοίρες, να τα αναστρέψετε κατακόρυφα ή οριζόντια ή να τα περιστρέψετε χρησιμοποιώντας τη λαβή περιστροφής.

Εργασία

Ενέργεια

Περιστροφή σχήματος κατά 90 μοίρες

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα προς τα αριστερά, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Περιστροφή προς τα αριστερά κατά 90º.

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα προς τα δεξιά, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Περιστροφή δεξιά κατά 90º.

Περιστροφή σχήματος με τη λαβή περιστροφής

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε

 2. Σύρετε μια λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής στο Visio 2010..

  Το σχήμα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Λαβή περιστροφής. Για να μετακινήσετε τον πείρο, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από τη λαβή περιστροφής και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον δείκτη πάνω από τον πείρο και σύρετέ τον σε μια νέα θέση.

  Όσο περισσότερο μετακινείτε τον δρομέα από την επιλογή ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής, τόσο λεπτότερη (μικρότερη) θα είναι η αύξηση της περιστροφής.

Περιστροφή σχήματος σε γωνία με χρήση του παραθύρουΜέγεθος και θέση

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρα εργασιών και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρα εργασιών και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 4. Στο παράθυρο Μέγεθος και θέση, πληκτρολογήστε νέα τιμή στα πλαίσια Γωνία.

Αναστροφή σχήματος κατακόρυφα ή οριζόντια

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και κάντε το εξής:

  • Για κατακόρυφη αναστροφή, επιλέξτε Κατακόρυφη αναστροφή.

  • Για οριζόντια αναστροφή, επιλέξτε Οριζόντια αναστροφή.

Εάν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να περιστρέψετε κείμενο, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, επεξεργασία, μετακίνηση, ή περιστροφή κειμένου και τμημάτων κειμένου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×