Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics AX για την περιοχή της Βραζιλίας (br).

Στη Βραζιλία, το Microsoft Dynamics AX λιανικής POS έχει πολλές λειτουργίες. Πραγματοποιούμε διαθέσιμες στον παρακάτω πίνακα που έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία επιτρέπεται για κάθε τρόπο λειτουργίας στη Βραζιλία.

Διαθέσιμες λειτουργίες λειτουργικού:

-Οικονομικό εκτυπωτή – εάν υποστηρίζεται που θα βρείτε το "F" "στον πίνακα στη στήλη οικονομικό εκτυπωτή

-Προ πωλήσεις – εάν υποστηρίζεται που θα βρείτε "S" στον πίνακα στη στήλη "Πωλήσεις" πριν από

-Εκπ-e – εάν υποστηρίζεται που θα βρείτε το "NFCe" στον πίνακα στη στήλη ΕΚΠ-e

-ΣΑΒ – εάν υποστηρίζονται θα βρείτε "ΠΕΤΡΑ" στον πίνακα στη στήλη ΣΑΒΓια περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Οικονομικό εκτυπωτή

Πωλήσεις πριν από

Εκπ-e

ΣΑΒ

AddToGiftCard

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

AffiliationAdd

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

AffiliationAddList

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ApplicationExit

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

BankCardLastReceipt

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

BankCardTotalsVerification

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

BankCardXReport

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

BankDrop

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

BlankOperation

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

BlindCloseShift

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CalculateFullDiscounts

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

CancelTransaction

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CardSwipe

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerChange

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerExit

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerInit

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerLogin

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerRegisterAmount

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerRegret

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CashChangerReset

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

ChangeBack

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

Η Αλλαγή_κωδικού_πρόσβασης

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ChangeUnitOfMeasure

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

ChangeUser

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ClearQty

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

CloseShift

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ConvertCustomerOrder

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

ConvertCustomerQuote

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CreditMemoBalance

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

Πελάτη

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerAccountDeposit

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

CustomerAdd

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerBalanceReport

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerBarcode

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerCard

?

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerClear

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerEdit

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerOrderDetails

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerSearch

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerTransactions

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

CustomerTransactionsReport

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

DatabaseConnectionStatus

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

DeclareStartAmount

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

DepositOverride

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

DesignModeDisable

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

DesignModeEnable

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

DiscountCodeBarcode

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

DisplayRefundAmounts

?

PS

NFCe

ΣΑΒ

DisplayTotal

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

EFDocContingency

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

EmployeeBarcode

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

EmployeeCard

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ExpenseAccounts

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

ΣΑΒ

ExtendedLogOn

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

FiscalPrinterXReport

FP

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

FiscalPrinterZReport

FP

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

FleetCardInfo

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

FloatEntry

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

GiftCardBalance

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

IncomeAccounts

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

InventoryLookup

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

InvoiceComment

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

IssueCreditMemo

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

IssueGiftCertificate

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

ItemComment

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ItemSale

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ItemSaleMulti

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ItemSearch

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

KitDisassembly

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

LineDiscountAmount

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LineDiscountPercent

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LinkedItemsAdd

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LockTerminal

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

Αποσύνδεση

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LogOffForce

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

Σύνδεσης

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LoyaltyCardBalance

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LoyaltyIssueCard

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

LoyaltyRequest

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

MinimizePOSWindow

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

NegativeAdjustment

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NoOperation

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

OpenDrawer

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

OverrideTaxLine

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

OverrideTaxLineList

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

OverrideTaxTransaction

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

OverrideTaxTransactionList

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PackSlip

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PayCard

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayCash

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayCashQuick

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayCheque

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayCorporateCard

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PayCreditMemo

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayCurrency

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PayCustomerAccount

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayGiftCertificate

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PayLoyalty

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PharmacyPrescriptionAdd

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PharmacyPrescriptionCancel

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PharmacyPrescriptionPaid

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PharmacyPrescriptions

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PopupMenu

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

PriceCheck

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

PriceOverride

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

PrintItemLabelReport

?

PS

NFCe

ΣΑΒ

PrintPreviousInvoice

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

PrintPreviousSlip

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PrintShelfLabelReport

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

PrintTaxFree

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

PrintX

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

PrintZ

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ProcessInput

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

RecallTransaction

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

RecallUnconcludedTransaction

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

RecordTask

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

RedeemLoyaltyPoints

?

PS

NFCe

ΣΑΒ

ResetPassword

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

RestartComputer

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

RetailPick

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

RetailReceive

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

ReturnItem

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

ReturnTransaction

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

RFIDSale

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SafeDrop

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

SalesHistory

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SalesInvoice

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Παραγγελία πωλήσεων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Πωλητής

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SalespersonBarcode

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SalespersonCard

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SalespersonClear

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SatAdministrativeFunctions

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

ΣΑΒ

Αναζήτηση

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SetCostPrice

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

SetDimensions

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SetQty

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

ShippingAddressAdd

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

ShippingAddressSearch

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ShowBlindClosedShifts

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ShowJournal

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ShutDownComputer

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

StockCount

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

Δευτερεύον μενού

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SuspendShift

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

SuspendTransaction

Δεν υποστηρίζεται

PS

NFCe

ΣΑΒ

TenderDeclaration

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

TenderRemoval

FP

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

TimeRegistration

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

TotalDiscountAmount

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

TotalDiscountPercent

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

TransactionComment

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

UploadPrinterLogo

NFCe

ΣΑΒ

ViewProductDetails

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ViewReport

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

ViewTimeClockEntries

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

VoidItem

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

VoidPayment

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

NFCe

ΣΑΒ

VoidTransaction

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

WeighItem

FP

PS

NFCe

ΣΑΒ

WindowsWorkflowOperation

FP

PS

NFCe

ΣΑΒΚατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ στο παρέχονται ως-είναι σε απόκριση ανερχόμενων ζητημάτων. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×