Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Όταν εξάγετε μια ομάδα τιμολόγησης σε ένα αρχείο στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009, το αρχείο XML που δημιουργείται περιέχει ένα tag που ονομάζεται < SeqTp >. Σε περίπτωση που έχετε μια εντολή (Recurrent) με αναμενόμενη 3 Nº της χρεώσεις και περιλαμβάνουν 3 λογαριασμούς στην ίδια ομάδα τιμολόγησης και επιλέξτε για 3 το ίδιο Αναγνωριστικό εντολής, η ετικέτα < SeqTp > εξάγονται εσφαλμένα. Σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες:

 • FRST: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρώτη εντολή που εξάγονται από τη σειριακή (ir Recurrent)

 • RCUR: για το ενδιάμεσο, δεν πρώτη και η τελευταία δεν

 • FNAL: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την τελευταία εντολή εξαγωγή, όταν είναι κλειστή η εντολή

Το 3 λογαριασμών < SeqTp > FRST < / SeqTp > πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:

 • Πρώτη: < SeqTp > FRST < / SeqTp >

 • Δευτερόλεπτο: < SeqTp > RCUR < / SeqTp >

 • Τρίτο: < SeqTp > FNAL < / SeqTp >

Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας οι αλλαγές κώδικα για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στο ακόλουθο προϊόν:

 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics NAV έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες Microsoft Dynamics NAV εφαρμογών διακομιστή (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.

 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για την 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος

  το αντικείμενο.

Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής. Πριν από την εφαρμογή της αλλαγής, εισαγάγετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις SEPA.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση UpdateSourceEntrySequenceType στο SEPA ηη γεμίσματος εξαγωγή Buffer μονάδας κώδικα (Κωστή) ως εξής:

Υπάρχοντα κωδικό 1

...END;
END;

// Delete the following line.
LOCAL PROCEDURE UpdateSourceEntrySequenceType@1(TempDirectDebitCollectionEntry@1000 : TEMPORARY Record 1208) : Integer;
// End of the deleted line.

VAR
DirectDebitCollectionEntry@1001 : Record 1208;
SEPADirectDebitMandate@1002 : Record 1230;
...

Αντικατάσταση κώδικα 1

...END;
END;

// Add the following line.
LOCAL PROCEDURE UpdateSourceEntrySequenceType@1(TempDirectDebitCollectionEntry@1000 : TEMPORARY Record 1208) SequenceType : Integer;
// End of the added line.

VAR
DirectDebitCollectionEntry@1001 : Record 1208;
SEPADirectDebitMandate@1002 : Record 1230;
...

Υπάρχοντα κώδικα 2

... DirectDebitCollectionEntry@1001 : Record 1208;
SEPADirectDebitMandate@1002 : Record 1230;
BEGIN

// Delete the following lines.
WITH DirectDebitCollectionEntry DO
IF TempDirectDebitCollectionEntry.Status = Status::New THEN BEGIN
DirectDebitCollectionEntry := TempDirectDebitCollectionEntry;
SEPADirectDebitMandate.GET("Mandate ID");
IF FIND THEN BEGIN
"Sequence Type" := SEPADirectDebitMandate.GetSequenceType;
MODIFY;
END;
SEPADirectDebitMandate.UpdateCounter;
EXIT("Sequence Type");
END;
EXIT(TempDirectDebitCollectionEntry."Sequence Type");
// End of the deleted lines.

END;

BEGIN
...

Αντικατάσταση κώδικα 2

...DirectDebitCollectionEntry@1001 : Record 1208;
SEPADirectDebitMandate@1002 : Record 1230;
BEGIN

// Add the following lines.
IF TempDirectDebitCollectionEntry.Status <> TempDirectDebitCollectionEntry.Status::New THEN
EXIT(TempDirectDebitCollectionEntry."Sequence Type");

WITH SEPADirectDebitMandate DO BEGIN
GET(TempDirectDebitCollectionEntry."Mandate ID");
SequenceType := GetSequenceType;
UpdateCounter;
END;

DirectDebitCollectionEntry := TempDirectDebitCollectionEntry;
WITH DirectDebitCollectionEntry DO
IF FIND THEN BEGIN
"Sequence Type" := SequenceType;
MODIFY;
END;
// End of the added lines.

END;

BEGIN
...


Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:

 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Επιπλέον, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το SEPA απευθείας χρέωση ενημερωμένη έκδοση Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 - Ισπανία .

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×