Κατάργηση φόντου εικόνας

Μπορείτε να καταργήσετε ένα φόντο από μια εικόνα για να τονίσετε το θέμα ή για να αφαιρέσετε λεπτομέρειες που αποσπούν την προσοχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη κατάργηση φόντου ή να σχεδιάσετε γραμμές για να υποδείξετε τις περιοχές που θέλετε να διατηρήσετε και να καταργήσετε.

Η κατάργηση φόντου δεν είναι διαθέσιμη για αρχεία με ανυσματικά γραφικά, όπως Ανυσματικά γραφικά μεταβλητού μεγέθους (SVG), Γραφικά Adobe Illustrator (AI), Μορφή μετα-αρχείων Windows (WMF) και Αρχεία σχεδίασης ανυσμάτων (DRW).

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Συμβουλή: Το βίντεο δεν είναι στη γλώσσα σας; Επιλέξτε Κλειστές λεζάντεςΚουμπί κλειστών λεζάντων.

Μοβ λουλούδι με πράσινο φόντο φύλλων

Αρχική εικόνα

Λουλούδι με κατάργηση φόντου

Ίδια εικόνα με κατάργηση φόντου

 1. Επιλέξτε την εικόνα από την οποία θέλετε να καταργήσετε το φόντο.

 2. Επιλέξτε "Μορφοποίηση εικόνας" > "Κατάργηση φόντου" ή"Μορφοποίηση" > "Κατάργηση φόντου".

  Κουμπί "Κατάργηση φόντου"

  Εάν δεν βλέπετε την επιλογή "Κατάργηση φόντου",βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Η προεπιλεγμένη περιοχή φόντου θα αλλάξει σε χρώμα ματζέντα ως επισήμανση για την κατάργηση, ενώ το προσκήνιο θα διατηρήσει τα φυσικά του χρώματα.

 4. Εάν η προεπιλεγμένη περιοχή δεν είναι σωστή, μεταβείτε στην επιλογή "Κατάργηση φόντου> "Εργαλεία εικόνας" και κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Εάν τα τμήματα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε είναι ματζέντα (έχουν επισημανθεί για κατάργηση), επιλέξτε "Σήμανση περιοχών για διατήρηση" και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης ελεύθερης μορφής Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για να επισημάνετε τις περιοχές της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε.

  • Για να καταργήσετε περισσότερα τμήματα της εικόνας, επιλέξτε "Σήμανση περιοχών" για κατάργηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης για Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων να επισημάνετε αυτές τις περιοχές.

   Τα κουμπιά κατάργησης φόντου στην καρτέλα "Μορφοποίηση εργαλείων εικόνας" της κορδέλας του Office 2016
 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε "Διατήρηση αλλαγών" ή "Απόρριψηόλων των αλλαγών".

  Για να αποθηκεύσετε την εικόνα σε ξεχωριστό αρχείο για μεταγενέστερη χρήση, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "Αποθήκευση ως εικόνας".

Μπορείτε να εφαρμόσετε καλλιτεχνικό εφέή να προσθέσετε εφέ εικόνας στην εικόνα που απομένει αφού καταργήσετε το φόντο.

 1. Επιλέξτε την εικόνα από την οποία θέλετε να καταργήσετε το φόντο.

 2. Στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας",στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην ομάδα "Προσαρμογή", επιλέξτε "Κατάργηση φόντου".

  Κουμπί "Κατάργηση φόντου" στην ομάδα "Προσαρμογή", στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας"
 3. Κάντε κλικ σε μία από τις λαβές στις γραμμές του πλαισίου και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή, ώστε να περιέχει το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε και να αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

  Λουλούδι με φύλλα στο φόντο

  Μερικές φορές, μπορείτε να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε χωρίς πρόσθετη εργασία, κάνοντας δοκιμές με τη θέση και το μέγεθος των γραμμών πλαίσιο.

  Συμβουλή: Για να αναιρέσετε επισημαμένες περιοχές, επιλέξτε "Διαγραφή σήμανσης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γραμμή.

 4. Εάν η προεπιλεγμένη περιοχή δεν είναι σωστή, μεταβείτε στην επιλογή "Κατάργηση φόντου> "Εργαλεία εικόνας" και κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  Καρτέλα Κατάργηση φόντου
  • Επιλέξτε "Σήμανση περιοχών" για διατήρηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για να επισημάνετε τις περιοχές της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε.

  • Επιλέξτε "Σήμανση περιοχών" για κατάργηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης για Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων επισημάνετε αυτές τις περιοχές για κατάργηση.

 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε "Διατήρηση αλλαγών" ή "Απόρριψηόλων των αλλαγών".

  Για να αποθηκεύσετε την εικόνα σε ξεχωριστό αρχείο για μεταγενέστερη χρήση, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "Αποθήκευση ως εικόνας".

Μπορείτε να εφαρμόσετε καλλιτεχνικό εφέή να προσθέσετε εφέ εικόνας στην εικόνα που απομένει αφού καταργήσετε το φόντο.

Κατάργηση φόντου εικόνας

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας" της κορδέλας, επιλέξτε "Κατάργηση φόντου".

  Το κουμπί "Κατάργηση φόντου" βρίσκεται στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση" της κορδέλας στο Office 2016.

  Εάν δεν βλέπετε την επιλογή "Κατάργηση φόντου" ή την καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας".

 3. Η προεπιλεγμένη περιοχή φόντου είναι έγχρωμη ματζέντα για να την επισημάνετε για την κατάργηση, ενώ το προσκήνιο διατηρεί τα φυσικά του χρώματα.

 4. Εάν η προεπιλεγμένη περιοχή δεν είναι σωστή, στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας", στην καρτέλα "Κατάργηση φόντου", κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Επιλέξτε "Σήμανση περιοχών" για διατήρηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης ελεύθερης Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων για να επισημάνετε τις περιοχές της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε.

  • Επιλέξτε "Σήμανση περιοχών" για κατάργηση και χρησιμοποιήστε το μολύβι σχεδίασης για Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων επισημάνετε αυτές τις περιοχές για κατάργηση.

   Τα κουμπιά κατάργησης φόντου στην καρτέλα "Μορφοποίηση εργαλείων εικόνας" της κορδέλας του Office 2016
 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε "Διατήρηση αλλαγών" ή "Απόρριψηόλων των αλλαγών".

  Για να αποθηκεύσετε την εικόνα σε ξεχωριστό αρχείο για μεταγενέστερη χρήση, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "Αποθήκευση ως εικόνας".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×