Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει αθροιστικές ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Η συγκεντρωτική ενημέρωση είναι ένα αθροιστικό σύνολο αρχείων που περιλαμβάνει όλες τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Η πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνει άμεσες επιδιορθώσεις και ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018, συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιδιορθώσεων και ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.

Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις αθροιστικές ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018. Οι συγκεντρωτικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν άμεσες επιδιορθώσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες/περιοχές και επιλεγμένες τοπικές εκδόσεις.

Αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Γνώση
Αναγνωριστικό βάσης

Τίτλο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Αρ. δομής.

Τοπικές εκδόσεις που περιλαμβάνονται

5022710

Αθροιστική ενημέρωση 60 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιανουάριος 2023

49618

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021668

Συγκεντρωτική ενημέρωση 59 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Δεκέμβριος 2022

49497

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021000

Αθροιστική ενημέρωση 58 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Νοέμβριος 2022

49345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5019237

Συγκεντρωτική ενημέρωση 57 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Οκτώβριος 2022

49240

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017791

Συγκεντρωτική ενημέρωση 56 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Σεπτέμβριος 2022

49175

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017013

Συγκεντρωτική ενημέρωση 55 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Αύγουστος 2022

49061

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5016300

Αθροιστική ενημέρωση 54 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούλιος 2022

48962

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5015471

Συγκεντρωτική ενημέρωση 53 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούνιος 2022

48794

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5014487

Αθροιστική ενημέρωση 52 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάιος 2022

48680

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5013418

Συγκεντρωτική ενημέρωση 51 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Απρίλιος 2022

48514

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5012303

Συγκεντρωτική ενημέρωση 50 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάρτιος 2022

48415

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5011302

Συγκεντρωτική ενημέρωση 49 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Φεβρουάριος 2022

48302

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5010203

Αθροιστική ενημέρωση 48 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιανουάριος 2022

48213

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5009175

Συγκεντρωτική ενημέρωση 47 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Δεκέμβριος 2021

48023

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007775

Αθροιστική ενημέρωση 46 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Νοέμβριος 2021

47915

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007022

Συγκεντρωτική ενημέρωση 45 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Οκτώβριος 2021

47807

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5006071

Αθροιστική ενημέρωση 44 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Σεπτέμβριος 2021

47688

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5005369

Αθροιστική ενημέρωση 43 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Αύγουστος 2021

47562

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5004719

Αθροιστική ενημέρωση 42 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούλιος 2021

47405

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5003471

Συγκεντρωτική ενημέρωση 41 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούνιος 2021

47294

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001731

Αθροιστική ενημέρωση 40 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Απρίλιος 2021

46855

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001231

Συγκεντρωτική ενημέρωση 39 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάρτιος 2021

46609

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000692

Συγκεντρωτική ενημέρωση 38 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Φεβρουάριος 2021

46360

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595148

Αθροιστική ενημέρωση 37 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιανουάριος 2021

46142

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583549

Αθροιστική ενημέρωση 36 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Δεκέμβριος 2020

45736

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583510

Αθροιστική ενημέρωση 35 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Νοέμβριος 2020

45373

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583497

Αθροιστική ενημέρωση 34 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Οκτώβριος 2020

44952

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576661

Αθροιστική ενημέρωση 33 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Σεπτέμβριος 2020

44657

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563411

Αθροιστική ενημέρωση 32 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Αύγουστος 2020

44345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563404

Αθροιστική ενημέρωση 31 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούλιος 2020

43796

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564069

Αθροιστική ενημέρωση 30 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούνιος 2020

43274

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549683

Αθροιστική ενημέρωση 29 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάιος 2020

42633

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549675

Αθροιστική ενημέρωση 28 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Απρίλιος 2020

41920

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538885

Συγκεντρωτική ενημέρωση 27 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάρτιος 2020

41203

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539526

Αθροιστική ενημέρωση 26 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Φεβρουάριος 2020

40505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537389

Αθροιστική ενημέρωση 25 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιανουάριος 2020

39505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533394

Αθροιστική ενημέρωση 24 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Δεκέμβριος 2019

38590

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528703

Αθροιστική ενημέρωση 23 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Νοέμβριος 2019

37606

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522951

Συγκεντρωτική ενημέρωση 22 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Οκτώβριος 2019

36462

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518533

Αθροιστική ενημέρωση 21 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Σεπτέμβριος 2019

35815

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514618

Συγκεντρωτική ενημέρωση 20 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Αύγουστος 2019

34561

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511344

Αθροιστική ενημέρωση 19 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούλιος 2019

33812

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506822

Συγκεντρωτική ενημέρωση 18 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούνιος 2019

33015

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501064

Αθροιστική ενημέρωση 17 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάιος 2019

31747

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495415

Αθροιστική ενημέρωση 16 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Απρίλιος 2019

29745

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492597

Αθροιστική ενημέρωση 15 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάρτιος 2019

28629

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487773

Αθροιστική ενημέρωση 14 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Φεβρουάριος 2019

27667

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483883

Αθροιστική ενημέρωση 13 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιανουάριος 2019

26893

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479231

Αθροιστική ενημέρωση 12 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Δεκέμβριος 2018

26401

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470117

Αθροιστική ενημέρωση 11 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Νοέμβριος 2018

25466

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465875

Αθροιστική ενημέρωση 10 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Οκτώβριος 2018

24742

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462649

Συγκεντρωτική ενημέρωση 09 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Σεπτέμβριος 2018

24232

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346807

Συγκεντρωτική ενημέρωση 08 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Αύγουστος 2018

23572

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341448

Συγκεντρωτική ενημέρωση 07 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούλιος 2018

23019

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337675

Συγκεντρωτική ενημέρωση 06 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιούνιος 2018

22292

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171921

Αθροιστική ενημέρωση 05 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάιος 2018

21836

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100770

Συγκεντρωτική ενημέρωση 04 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Απρίλιος 2018

21441

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091307

Συγκεντρωτική ενημέρωση 03 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Μάρτιος 2018

20783

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078580

Αθροιστική ενημέρωση 02 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Φεβρουάριος 2018

20348

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058601

Συγκεντρωτική ενημέρωση 01 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ιανουάριος 2018

19846

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×