Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει όλες τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 R2. Οι ενημερώσεις παρατίθενται σύμφωνα με τον αριθμό της δομής. Οι αριθμοί δομής αθροιστικής ενημέρωσης με μεγαλύτερη αριθμητική τιμή περιλαμβάνουν τις επιδιορθώσεις από όλες τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Οποιαδήποτε έκδοση του SCOM 2007 R2 μπορεί να ενημερωθεί σε μια αθροιστική ενημέρωση νεότερης έκδοσης. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας αθροιστικής ενημέρωσης νεότερης έκδοσης για να κάνετε υποβάθμιση σε αθροιστική ενημέρωση παλαιότερης έκδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Δομή 6.1.7221.110: Συγκεντρωτική ενημέρωση 2007 R2 System Center Operations Manager 2007 R2


Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου 2013. Η Συγκεντρωτική ενημέρωση 7 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για το SCOM 2007 R2 και για στοιχεία σε πολλές πλατφόρμες. (Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2783850.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 7 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

2783850 Αθροιστική ενημέρωση 7 για το System Center Operations Manager 2007 R2

Δομή 6.1.7221.99: Αθροιστική ενημέρωση System Center Operations Manager 2007 R2 6


Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 14 Μαΐου 2012. Η Συγκεντρωτική ενημέρωση 6 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για το SCOM 2007 R2 και για στοιχεία σε πολλές πλατφόρμες. (Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2626076.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 6 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

2626076 Η Συγκεντρωτική ενημέρωση 6 για το System Center Operations Manager 2007 R2 είναι διαθέσιμη

Δομή 6.1.7221.81: Αθροιστική ενημέρωση System Center Operations Manager 2007 R2 5


Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2011. Η Συγκεντρωτική ενημέρωση 5 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για το SCOM 2007 R2 και για στοιχεία σε πολλές πλατφόρμες. (Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2495674.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 5 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

2495674 Είναι διαθέσιμη η Αθροιστική ενημέρωση 5 για το System Center Operations Manager 2007 R2

Δομή 6.1.7221.61: Αθροιστική ενημέρωση System Center Operations Manager 2007 R2 4

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου 2011. Η Συγκεντρωτική ενημέρωση 4 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για το SCOM 2007 R2 (2449679) και επιδιορθώσεις για στοιχεία σε πολλές πλατφόρμες σε ένα πακέτο ενημέρωσης. (Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2222955.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 4 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

2449679System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 4

Δομή 6.1.7221.49: Αθροιστική ενημέρωση System Center Operations Manager 2007 R2 3

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου 2010. Η Συγκεντρωτική ενημέρωση 3 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για το SCOM 2007 R2 (2251525) και επιδιορθώσεις για στοιχεία σε πολλές πλατφόρμες σε ένα πακέτο ενημέρωσης. (Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2222955.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 3 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

2251525 System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 3

Δομή 6.1.7221.15: Αθροιστική ενημέρωση System Center Operations Manager 2007 R2

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 2 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

979257 System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 2 Release Notes

Δομή 6.1.7221.13: Αθροιστική ενημέρωση System Center Operations Manager 2007 R2 1

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις του SCOM 2007 R2 Cumulative Update 1 που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη δομή, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

974144 System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 1

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×