Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες που σας υποδεικνύουν πώς να μειώσετε την αυστηρότητα των ρυθμίσεων ασφαλείας ή πώς να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ασφαλείας σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Προτού κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να αξιολογήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την υλοποίηση αυτής της λύσης στο συγκεκριμένο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε. Εάν υλοποιήσετε αυτήν τη λύση, λάβετε τυχόν κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή.

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Security Essentials (MSE) και φαίνεται να είναι λειτουργίας σωστά, το εικονίδιο του MSE μετατρέπεται από πράσινο σε πορτοκαλί και λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο υπολογιστής δεν προστατεύεται.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει για τους ακόλουθους λόγους:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CCleaner από την Piriform Ltd στον υπολογιστή και έχει χρησιμοποιηθεί για την απαλοιφή του ιστορικού του MSE.

 • Η ημερομηνία και η ώρα δεν έχουν καθοριστεί σωστά στον υπολογιστή.

 • Άλλο λογισμικό ασφαλείας, όπως λογισμικό προστασίας από ιούς, antispyware ή προγράμματα προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, είναι πλήρως ή μερικώς εγκατεστημένα στον υπολογιστή.

Επίλυση

Προειδοποίηση Αυτή η λύση ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο περισσότερο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.Οι πληροφορίες και η λύση σε αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα προβολή της Microsoft Corporation σε αυτά τα θέματα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Αυτή η λύση είναι διαθέσιμη μέσω της Microsoft ή μέσω μιας υπηρεσίας παροχής άλλου κατασκευαστή. Η Microsoft δεν συνιστά ρητά οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής άλλου κατασκευαστή ή λύση άλλου κατασκευαστή που μπορεί να περιγραφεί σε αυτό το άρθρο. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν άλλες υπηρεσίες παροχής ή λύσεις τρίτων κατασκευαστών που δεν περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Επειδή η Microsoft πρέπει να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δέσμευση από τη Microsoft. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να υποστηρίξει την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών ή οποιασδήποτε λύσης που παρουσιάζεται από τη Microsoft ή από οποιονδήποτε τρίτο πάροχο. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση και εξαιρεί όλες τις παραστάσεις, τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις, είτε ρητές, σιωπηρές είτε εκ του νόμου. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε παραστάσεις, εγγυήσεις ή όρους τίτλου, μη παραβίασης, ικανοποιητικής κατάστασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, λύση, προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή πληροφορία. Σε καμία περίπτωση η Microsoft δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε λύση τρίτου κατασκευαστή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:Μέθοδος 1: Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Σφάλμα MS στο CCleanerεάν χρησιμοποιείτε το CCleaner στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του CCleaner:

 1. Στο CCleaner, κάντε κλικ στην καρτέλα εφαρμογές .

 2. Στην περιοχή Windows, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Σφάλμα MS .

Μέθοδος 2: Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν τεθεί σωστά στον υπολογιστή Για να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ημερομηνία και ώρα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας , κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

   • Για να αλλάξετε την ώρα, κάντε διπλό κλικ στην ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

   • Για να αλλάξετε τα λεπτά, κάντε διπλό κλικ στα λεπτά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

   • Για να αλλάξετε τα δευτερόλεπτα, κάντε διπλό κλικ στα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων ώρας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ζώνης ώρας. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ζώνης ώρας , κάντε κλικ στην τρέχουσα ζώνη ώρας στην αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.Σημείωση Εάν η ζώνη ώρας σας παρατηρεί τη θερινή ώρα και θέλετε να ρυθμίζεται αυτόματα το ρολόι του υπολογιστή σας όταν αλλάζει η θερινή ώρα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσαρμογή ρολογιού για τη θερινή ώρα .

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα στα Windows Vista, ανατρέξτε στο θέμα Καθορισμός του ρολογιού. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού ημερομηνίας και ώρας στα Windows XP, ανατρέξτε στο θέμα 307938: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: αλλαγή ημερομηνίας, ώρας, αριθμού και τιμής νομισματικής μονάδας εμφανίζεται στα Windows XP.Μέθοδος 3: Κατάργηση όλων των ιχνών άλλων προγραμμάτων ασφαλείας από τον υπολογιστήΒεβαιωθείτε ότι καταργούνται όλα τα ίχνη των προγραμμάτων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε δωρεάν ή δοκιμαστικά προϊόντα που ήταν προ-εγκατεστημένα κατά την αγορά του υπολογιστή, ακόμα και αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ. Επίσης, φροντίστε να απεγκαταστήσετε πλήρως το πρόγραμμα ασφαλείας που χρησιμοποιούσατε πριν από την εγκατάσταση του Microsoft Security Essentials. Ορισμένα προγράμματα ασφαλείας έχουν το δικό τους τείχος προστασίας. Καταργώντας αυτά τα προϊόντα, το τείχος προστασίας των Windows θα ενεργοποιηθεί. Από προεπιλογή, το MSE χρησιμοποιεί το τείχος προστασίας των Windows.Σημείωση: Το λογισμικό ασφαλείας περιλαμβάνει προγράμματα όπως προγράμματα προστασίας από ιούς, λογισμικό προστασίας από λογισμικό κατασκοπίας ή προγράμματα προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τα προγράμματα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα AppRemover από το OPSWAT, Inc. για την ταυτότητα του λογισμικού. Για να αποκτήσετε το AppRemover, επισκεφθείτε το http://www.AppRemover.com/. Μετά την αναγνώριση των προγραμμάτων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή ή έχουν καταργηθεί μερικώς από τον υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο εκκαθάρισης ή οδηγίες από τον κατασκευαστή του προγράμματος ασφαλείας, για να καταργήσετε πλήρως το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία εκκαθάρισης που είναι διαθέσιμα για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ανατρέξτε στο θέμα 2688686: λίστα των εργαλείων εκκαθάρισης και κατάργησης εγκατάστασης προγραμμάτων ασφαλείας. Μετά την κατάργηση όλων των άλλων προγραμμάτων ασφαλείας και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επαληθεύστε ότι το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του τείχους προστασίας των Windows στο κέντρο ενεργειών (ή στο κέντρο ασφαλείας, εάν χρησιμοποιείτε Windows XP) ή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού ολοκληρώσετε τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα για να ανοίξετε μια υπόθεση υποστήριξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: https://support.microsoftsecurityessentials.com/

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×