Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2020 όλες οι εταιρείες στη Νορβηγία είναι υποχρεωμένες να παράσχουν τυποποιημένου αρχείου ελέγχου της νορβηγικής φορολογικής διοίκησης για τους φόρους χρηματοοικονομικά στοιχεία (SAF-T).

Η τεκμηρίωση σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση του Dynamics 365 Finance για αναφορές SAF-T στη Νορβηγία δημοσιεύεται στις https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-nor-satndard-audit-file-for-tax.

Φορολογική Η αρχή ενημέρωσε τη λίστα τυπικών λογαριασμών - οι πρόσθετοι λογαριασμοί προστίθενται στο Η παράμετρος της συγκεκριμένης εφαρμογής "StandardMainAccount_Lookup" (Τυπική λίστα λογαριασμών) με τρέχουσα ενημέρωση της μορφής "SAF-T Format (NO)":

- Μορφή SAF-T (NO).έκδοση.65.82.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ρυθμίσεων παραμέτρων ER από τις Υπηρεσίες κύκλου ζωής (LCS) του Microsoft Dynamics, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών από τις Υπηρεσίες κύκλου ζωής.

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή ρυθμίσεων παραμέτρων ER, ελέγξτε ότι η επιλογή Προεπιλογή για αντιστοίχιση μοντέλου έχει οριστεί σε Ναι για τη ρύθμιση παραμέτρων αντιστοίχισης οικονομικού μοντέλου δεδομένων SAF-T .


Αλλαγές με βάση την 2020.02.05 - από regnskap Norge AS: https://github.com/Skatteetaten/saf-t/commit/e701d75d0f28a056f52ff01aeb0635bf041dd913

Αλλαγές βάσει 2019.11.01 - από την Regnskap Norge AS: https://github.com/Skatteetaten/saf-t/commit/ff270f53108d98ec65236125389664f70b6a8e4b

Επισκόπηση

Teh οι αλλαγές αποτελούνται από πρόσθετους δεκαεπτά τυπικούς λογαριασμούς. Αλλαγές με βάση 2020.02.05 - από την Regnskap Norge AS.

Αναγνωριστικό λογαριασμού

DescriptionNOR

DescriptionENG

 • 1099

Andre immaterielle eiendeler

Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • 1179

Annen fast eiendom

Άλλα Καταλύματα

 • 1289

Andre varige driftsmidler

Άλλα Πάγια

 • 1369

Andre finansielle anleggsmidler

Άλλα χρηματοοικονομικά πάγια στοιχεία

 • 1499

Andre beholdninger

Άλλα Αποθεμάτων

 • 2599

Annen skyldig skatt

Άλλα πληρωτέοι φόροι

 • 3880

Gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Κέρδη από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων

 • 4035

Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, uten MVA

Αγορά πρώτων υλών και ημι-κατασκευαστών, χωρίς ΦΠΑ

 • 4140

Innkjøp av råvarer υπό περισπίωση, uten MVA

Αγορές εργασίας σε εξέλιξη, χωρίς ΦΠΑ

 • 4240

Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten MVA

Αγορά των αυτοπαραγωγών τελικών αγαθών, χωρίς ΦΠΑ

 • 4335

Innkjøp av varer για videresalg, uten MVA

Αγορά αγαθών για μεταπώληση, χωρίς ΦΠΑ

 • 5943

Pensjonsforsikring, arbeidsgiver-avgiftspliktig

Ασφαλισμένος συντάξεις, με φόρους κοινωνικής ασφάλισης

 • 5944

Pensjonsforsikring, ikke arbeidsgiver-avgiftspliktig

Ασφαλισμένος συντάξεις, χωρίς φόρους κοινωνικής ασφάλισης

 • 6030

Avskrivning annet

Απόσβεσης Άλλα

 • 6060

Nedskrivning annet

Καταστροφής Άλλα

 • 6061

Αντιστροφή nedskrivning annet

Αντιστροφή της εγγραφής άλλων στοιχείων

 • 7880

Πατήστε ved avgang anleggsmidler

Απώλειες επί πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

Teh αλλαγές αποτελούνται από δύο πρόσθετους τυπικούς λογαριασμούς που έλειπαν από τη προηγούμενο αρχείο. Αλλαγές με βάση την έκδοση 2019.11.01 -  από την Regnskap Norge AS.

Αναγνωριστικό λογαριασμού

DescriptionNOR

DescriptionENG

 • 1270

Verktøy o.l.

Εργαλεία Κλπ.

 • 1280

Kontormaskiner

Office Μηχανές


Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένης χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

Εταίρους

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Τους πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×