Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις που δεν αφορούν την ασφάλεια για το Office τον Οκτώβριο του 2017. Αυτές οι ενημερώσεις προορίζονται να βοηθήσουν τους πελάτες μας να διατηρούν τους υπολογιστές τους ενημερωμένους. Συνιστάται να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις που ισχύουν για εσάς.

Για να κάνετε λήψη μιας ενημέρωσης, κάντε κλικ στο αντίστοιχο άρθρο της Γνωσιακής βάσης που παρατίθεται παρακάτω και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης" του άρθρου.

Λίστα ενημερώσεων του Office που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2017

Microsoft Office 2016

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Access 2016

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για Access 2016 (KB4011142)

Excel 2016

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για Excel 2016 (KB4011166)

Office 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2016: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011185)

Office 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2016: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB2920723)

Office 2016

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Office 2016 (KB4011167)

Office 2016

Ενημέρωση για το Office 2016 (KB4011139) 3 Οκτωβρίου 2017

Office 2016

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Office 2016 (KB4011135)

Office 2016

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για το Office 2016 (KB4011036)

Office 2016

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Office 2016 (KB4011144)

Office 2016

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για το Office 2016 (KB4011158)

Outlook 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Outlook 2016: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011162)

PowerPoint 2016

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για PowerPoint 2016 (KB4011164)

Project 2016

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Project 2016 (KB4011141)

Skype για επιχειρήσεις 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Skype για επιχειρήσεις 2016: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011159)

Visio 2016

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Visio 2016 (KB4011136)

Word 2016

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για Word 2016 (KB4011140)

Word 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Word 2016: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011222)

Microsoft Office 2013

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Access 2013

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για την Access 2013 (KB3172543)

Excel 2013

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Excel 2013 (KB4011181)

Office 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3172524)

Office 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3172531)

Office 2013

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Office 2013 (KB4011148)

Office 2013

Ενημέρωση της 3ης Οκτωβρίου 2017 για το Office 2013 (KB4011169)

Outlook 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Outlook 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011178)

Project 2013

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Project 2013 (KB4011156)

Skype για επιχειρήσεις 2015 (Lync 2013)

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Skype για επιχειρήσεις 2015 (Lync 2013): 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011179)

Visio 2013

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Visio 2013 (KB4011149)

Word 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011232)

Word 2013

3 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το Word 2013 (KB4011150)

Office 2010

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Office 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB2553338)

Office 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB2837599)

Office 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3213627)

Outlook 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Outlook 2010: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011196)

Word 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word 2010: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3213630)

Office 2007

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Πακέτο συμβατότητας του Office

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το πακέτο συμβατότητας του Office: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3213647)

Word 2007

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word 2007: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3213648)

Πρόγραμμα προβολής του Word

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Πρόγραμμα προβολής του Word: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011236)

SharePoint Server 2016

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Office Online Server

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Office Online Server: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3213659)

SharePoint Server 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον SharePoint Enterprise Server 2016: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011217)

SharePoint Server 2016

10 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για τον SharePoint Server 2016 (KB4011161)

SharePoint Server 2013, Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Office Web Apps Server 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον Office Web Apps Server 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011231)

Project Server 2013

10 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για τον Project Server 2013 (KB4011182)

Project Server 2013

10 Οκτωβρίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον Project Server 2013 (KB4011175)

SharePoint Enterprise Server 2013

10 Οκτωβρίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4011177)

SharePoint Enterprise Server 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον SharePoint Enterprise Server 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011170)

SharePoint Foundation 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το SharePoint Foundation 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011180)

SharePoint Foundation 2013

10 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωση για το SharePoint Foundation 2013 (KB4011183)

SharePoint Foundation 2013

10 Οκτωβρίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για το SharePoint Foundation 2013 (KB4011173)

Υπηρεσίες αυτοματοποίησης του Word για τον SharePoint Server 2013

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες αυτοματοποίησης του Word για τον SharePoint Server 2013: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011068)

SharePoint Server 2010

Προϊόν

Τίτλος και αριθμός άρθρου της Γνωσιακής βάσης

Project Server 2010

10 Οκτωβρίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον Project Server 2010 (KB4011192)

SharePoint Server 2010

10 Οκτωβρίου 2017, συγκεντρωτική ενημέρωση για τον SharePoint Server 2010 (KB4011195)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB4011194)

Υπηρεσίες αυτοματοποίησης του Word για τον SharePoint Server 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες αυτοματοποίησης του Word για τον SharePoint Server 2010: 10 Οκτωβρίου 2017 (KB3213623)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×