Ο εκπεστέος ποσό είναι μηδέν εσφαλμένα σε ένα αρχείο 340 μοντέλο όταν χρησιμοποιείτε το "Πληρωμή σε μετρητά" και "εξαίρεση μη. Έκπτωση. Ομάδα καταχώρησης ειδών. Καταχώρηση. Λειτουργίες ομάδων"μαζί στο μοντέλο 340 στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV

Πρότυπο: CPR - Navision κώδικα ενημέρωση κώδικα προτύπου

ΣΦΆΛΜΑ #: 169322 (Συντήρηση περιεχομένου)

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την Ισπανία (es) περιοχή.

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Πληρωμή σε μετρητά" και "μη εξαίρεση. Έκπτωση. Ομάδα καταχώρησης ειδών. Καταχώρηση. Ομάδες"λειτουργικότητα μαζί στο μοντέλο 340 στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV. Όταν εξάγετε ένα αρχείο 340 μοντέλου, το ποσό της εκπτώσεως είναι πάντα μηδέν εσφαλμένα.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1


Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Εάν αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν έχει δημοσιευθεί για δημόσια λήψη (που σημαίνει ότι δεν παρέχεται δημόσια διεύθυνση URL για αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση σε αυτό το άρθρο), η διανομή απαιτεί τεχνική καθοδήγηση, μέλος ομάδας κλιμάκωσης ή έγκριση διαχειριστή και ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για να λάβουν αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, οι πελάτες πρέπει να αντιμετωπίζουν το σφάλμα το οποίο αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα".

 • Πρέπει να παρακολουθείτε τους πελάτες για να στείλετε και να τους παρέχετε το επόμενο service pack, όταν αυτό γίνει διαθέσιμο (εάν έχει κυκλοφορήσει).

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση έχει προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί με την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.

 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί " C/AL καθολικών μεταβλητών " από το μενού Προβολή και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις μεταβλητές στην καρτέλα μεταβλητές στην εκτύπωση κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Exis μεταβλητή υπενθύμιση

  FilterString : Text [1024];

  Μεταβλητή αντικατάστασης

  GPPGFilterString: Text[1024];


 2. Για να αλλάξετε τον κωδικό σε το μη έκπτωση. Ομάδα καταχώρησης ειδών. Καταχώρηση. Ομάδες - OnAssistEdit έναυσμα στη φόρμα αίτησης στην εκτύπωση κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα

  ...// Delete the following line
  dGPPGSelectionBuf.SetNonDedGPPGSelectMultiple340(ColumnGPPG,FilterString);
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα

  ...// Add the following line.
  GPPGSelectionBuf.SetNonDedGPPGSelectMultiple340(ColumnGPPG,GPPGFilterString);
  ...
 3. Για να αλλάξετε τον κωδικό σε το μη έκπτωση. Ομάδα καταχώρησης ειδών. Καταχώρηση. Ομάδες - OnAssistEdit έναυσμα στο τη σελίδα αίτησης στην εκτύπωση κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα

  ...

  Διαγράψτε την ακόλουθη γραμμή.
  GPPGSelectionBuf.SetNonDedGPPGSelectMultiple340(ColumnGPPG,FilterString)-
  ...Αντικατάσταση κώδικα

  ...// Add the following line.
  GPPGSelectionBuf.SetNonDedGPPGSelectMultiple340(ColumnGPPG,GPPGFilterString);
  ...


 4. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnPreReport στη φόρμα αίτησης στην εκτύπωση κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα:

  ...// Delete the following lines.
  IF FilterString = '' THEN
  GetFilterStringFromColumnGLAcc;
  // End of the lines.
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα

  ...// Add the following lines.
  IF GLAccFilterString = '' THEN
  GLAccFilterString := GetFilterStringFromColumn(ColumnGLAcc);
  // End of the lines.
  ...


 5. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnPreReport στη σελίδα αίτησης στην εκτύπωση κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα:

  ...// Delete the following lines.
  IF FilterString = '' THEN
  GetFilterStringFromColumnGLAcc;
  // End of the lines.
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα

  ...// Add the following lines.
  IF GLAccFilterString = '' THEN
  GLAccFilterString := GetFilterStringFromColumn(ColumnGLAcc);
  // End of the lines.
  ...
 6. Αλλάξτε τον κώδικα στη διαδικασία CheckDeductibleVAT στην αναφορά κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα

  ...// Delete the following line.
  VATEntries.SETFILTER("Gen. Prod. Posting Group",FilterString);
  ...

  Αντικατάσταση Κωδικός τσιμέντο

  ...// Add the following line.
  VATEntries.SETFILTER("Gen. Prod. Posting Group",GPPGFilterString);
  ...
 7. Διαγράψτε τη διαδικασία GetFilterStringFromColumnGPPG στην αναφορά κάνει δήλωση 340 (10743).

 8. Δημιουργήστε τη νέα διαδικασία GetFilterStringFromColumn στην αναφορά κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:

  1. Δημιουργήστε τις εξής τιμές επιστροφής, και στη συνέχεια καθορίστε τις τιμές που επιστρέφει ως εξής:

   • Στήλες: Κείμενο [1024]

   • Συμβολοσειρά φίλτρου: Κείμενο [1024]

  2. Δημιουργήστε τις ακόλουθες τοπικές μεταβλητές C/AL και στη συνέχεια καθορίστε το variabls ως εξής:

   • ColumnCode: Κείμενο [1024]

   • Θέση: Ακέραιος;

  3. Προσθέστε τον κώδικα ως εξής:

   ColumnCode := Columns;FilterString := '';
   REPEAT
   Position := STRPOS(ColumnCode,';');
   IF ColumnCode <> '' THEN BEGIN
   IF Position <> 0 THEN BEGIN
   FilterString := FilterString + '<>' + COPYSTR(ColumnCode,1,Position - 1);
   ColumnCode := COPYSTR(ColumnCode,Position + 1);
   END ELSE BEGIN
   FilterString := FilterString + '<>' + COPYSTR(ColumnCode,1);
   ColumnCode := '';
   END;
   IF ColumnCode <> '' THEN
   FilterString := FilterString + '&';
   END;
   UNTIL ColumnCode = '';
 9. Διαγράψτε τη διαδικασία GetFilterStringFromColumnGLAcc στην αναφορά κάνει δήλωση 340 (10743).

 10. Αλλάξτε τον κώδικα στη διαδικασία PopulateAppliedPayments στην αναφορά κάνει δήλωση 340 (10743) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα

  ...// Delete the following lines.
  NoOfAccounts := RetrieveGLAccount(FilterString);
  IF FilterString <> '' THEN BEGIN
  // End of the lines.
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα

  ...// Add the following lines.
  NoOfAccounts := RetrieveGLAccount(GLAccFilterString);
  IF GLAccFilterString <> '' THEN BEGIN
  // End of the lines.
  ...


Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:

 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Αναφορές

VSTF DynamicsNAVSE:307756 307758

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".

Συντάκτης: avannini
Εγγραφής: v-deni
Τεχνικές αναθεωρητής: avannini
Πρόγραμμα επεξεργασίας:

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×