Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα όλα τα πακέτα συνάθροισης ενημέρωσης που κυκλοφόρησαν για Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 λειτουργίες διαχείρισης Service Pack 1 (SP1) και System Center 2012 R2 Operations Manager. Οι ενημερωμένες εκδόσεις παρατίθενται σύμφωνα με τον αριθμό build. Αριθμούς build συνάθροισης ενημέρωσης που έχουν μεγαλύτερη αριθμητική τιμή περιλαμβάνει τις ενημερώσεις κώδικα από όλα τα πακέτα συνάθροισης ενημερωμένη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως. Οποιαδήποτε έκδοση του System Center 2012 Operations Manager μπορεί να ενημερωθεί με μια νεότερη έκδοση συνάθροιση ενημερώσεων. Δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια νεότερη έκδοση ενημερωμένων εκδόσεων για να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη έκδοση συνάθροιση ενημερώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνάθροιση ενημερώσεων για το System Center 2012

Build 7.0.8560.1048: Συνάθροιση ενημερώσεων 8 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 11 Αυγούστου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιδιόρθωση ενημερώσεων 8 για το System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης που περιλαμβάνεται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3071089 περιγραφή της συνάθροισης ενημερώσεων 8 για το System Center 2012


Η συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το System Center 2012

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου 2013, αλλά δεν περιείχε ενημερωμένες εκδόσεις για το System Center 2012 Operations Manager. Επειδή όλα τα στοιχεία του System Center 2012 έχουν την ίδια έκδοση του κύκλου, η ενημερωμένη έκδοση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων (συνάθροιση ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ) αριθμός αυξάνεται με κάθε έκδοση, ανεξάρτητα από το αν το στοιχείο έχει μια ενημερωμένη έκδοση. Το management pack για το UNIX και Linux λειτουργικά συστήματα αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7.4.4337.0 και μπορεί να ληφθεί εδώ.

Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 6 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου 2013, αλλά δεν περιείχε ενημερωμένες εκδόσεις για το System Center 2012 Operations Manager. Επειδή όλα τα στοιχεία του System Center 2012 έχουν την ίδια έκδοση του κύκλου, η συνάθροιση ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ αριθμός αυξάνεται με κάθε έκδοση, ανεξάρτητα από το αν το στοιχείο έχει μια ενημερωμένη έκδοση.

Συνάθροιση ενημερώσεων 5 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου 2013, αλλά δεν περιείχε ενημερωμένες εκδόσεις για το System Center 2012 Operations Manager. Επειδή όλα τα στοιχεία του System Center 2012 έχουν την ίδια έκδοση του κύκλου, η συνάθροιση ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ αριθμός αυξάνεται με κάθε έκδοση, ανεξάρτητα από το αν το στοιχείο έχει μια ενημερωμένη έκδοση. Το management pack για το UNIX και Linux λειτουργικά συστήματα αναβαθμίστηκε, αλλά στη συνέχεια έχει αντικατασταθεί από το UR7 και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Η συνάθροιση ενημερώσεων 4 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου 2013, αλλά δεν περιείχε ενημερωμένες εκδόσεις για το System Center 2012 Operations Manager. Επειδή όλα τα στοιχεία του System Center 2012 έχουν την ίδια έκδοση του κύκλου, η συνάθροιση ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ αριθμός αυξάνεται με κάθε έκδοση, ανεξάρτητα από το αν το στοιχείο έχει μια ενημερωμένη έκδοση. Το management pack για το UNIX και Linux λειτουργικά συστήματα αναβαθμίστηκε, αλλά στη συνέχεια έχει αντικατασταθεί από το UR7 και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Build 7.0.8560.1036: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 για το System Center 2012 λειτουργία διαχείριση ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2756127 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 3 για το System Center 2012


Build 7.0.8560.1027: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το System Center 2012 λειτουργία διαχείριση ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2706783 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το System Center 2012


Build 7.0.8560.1021: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 7 Μαΐου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012 λειτουργία διαχείριση ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2686249 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012

Συνάθροιση ενημερώσεων για το System Center 2012 Service Pack 1

Build 7.0.9538.1136: Συνάθροιση ενημερώσεων 10 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 11 Αυγούστου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 ενημερωμένη έκδοση συνάθροισης 10 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3071088 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 10 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1126: Συνάθροιση ενημερώσεων 9 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 ενημερωμένη έκδοση συνάθροισης 9 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3023167 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 9 για το System Center 2012 Service Pack 1
 


Build 7.0.9538.1123: Συνάθροιση ενημερώσεων 8 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 8 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2991997 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 8 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1117: Η συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 7 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2965420 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 7 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1109: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 6 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 6 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2929885 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 6 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1106: Συνάθροιση ενημερώσεων 5 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 27 Ιανουαρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 5 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2904680 περιγραφή της συνάθροισης ενημερώσεων 5 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1084: Η συνάθροιση ενημερώσεων 4 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 ενημέρωση ενημερώσεων 4 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2879276 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 4 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1069: Η συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 23 Ιουλίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2836751 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 3 για το System Center 2012 Service Pack 1


Δόμηση 7.0.9538.1047 : Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το System Center 2012 Το Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 2 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2802159 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το System Center 2012 Service Pack 1


Build 7.0.9538.1005: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012 Service Pack 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα του System Center 2012 λειτουργία διαχείρισης Service Pack 1 συνάθροιση ενημερώσεων 1 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2785682 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012 Service Pack 1

Συνάθροιση ενημερώσεων για το System Center 2012 R2

Build 7.1.10226.1387: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 14

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 28 Νοεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στην ενημερωμένη έκδοση 14 συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

4024942 η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 14 για το System Center 2012 R2 Operations Manager

Build 7.1.10226.1360: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 13

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 23 Μαΐου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στην ενημερωμένη έκδοση 13 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

4016125 η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 13 για το System Center 2012 R2 Operations Manager

Build 7.1.10226.1304: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 12

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στην ενημερωμένη έκδοση 12 συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3209587 η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 12 για το System Center 2012 R2 Operations Manager
 

Build 7.1.10226.1239 System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 11

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στην ενημερωμένη έκδοση 11 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3183990 η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 11 για το System Center 2012 R2 Operations Manager
 

Build 7.1.10226.1177: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 9

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 26 Ιανουαρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στην ενημερωμένη έκδοση 9 συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3129774 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένη έκδοση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 9
 


Build 7.1.10226.1118: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 8

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 8 για Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3096382 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συνάθροιση ενημερώσεων 8


Build 7.1.10226.1090: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 7

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 11 Αυγούστου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3064919 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συνάθροιση ενημερώσεων 7


Build 7.1.10226.1064: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 6

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 28 Απριλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3051169 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συνάθροιση ενημερώσεων 6
 

Build 7.1.10226.1052: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 5

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 5 για το Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

3023138 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συνάθροιση ενημερώσεων 5


Build 7.1.10226.1046: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 4

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση 4 συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2992020 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένη έκδοση ενημερώσεων 4


Build 7.1.10226.1037: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 3

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2965445 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συνάθροιση ενημερώσεων 3


Build 7.1.10226.1015: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης η συνάθροιση ενημερώσεων 2

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2929891 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συνάθροιση ενημερώσεων 2


Build 7.1.10226.1009: System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 1

Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 27 Ιανουαρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2904678 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο System Center 2012 R2 λειτουργίες διαχείρισης συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×