Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για τον Project Server 2013:13 Ιουνίου 2017

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, εάν ένας χρήστης ανοίξει ένα ειδικά κατασκευασμένο αρχείο του Office. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα θέματα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμα συνηθισμένες ευπάθειες και ανοίγματα της Microsoft CVE-2017-8551. Σημείωση Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την έκδοση του Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 .

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιέχει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα θέματα που δεν αφορούν την ασφάλεια:

 • Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Κέντρο έργων στο Project Web App και να επιλέξετε πολλά έργα. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Microsoft Project , δεν φαίνεται να εμφανίζεται τίποτα και το αναμενόμενο κύριο έργο δεν δημιουργείται στο Project Professional. Εάν επιλέξετε περισσότερα έργα από όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός κύριου έργου μέσω αυτής της μεθόδου, λαμβάνετε ένα μήνυμα που μοιάζει με το εξής:

  Η επιλογή σας υπερβαίνει το όριο για τον αριθμό των έργων που μπορούμε να ανοίξουμε κάθε φορά από το Project Web App. Δημιουργήσαμε ένα κύριο έργο με τον υποστηριζόμενο αριθμό έργων. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον έργα με τη μετάβαση από το δευτερεύον έργο Insert.

  Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

  3633630

 • Προστίθεται μια δυνατότητα ελέγχου για να προσδιορίσει πότε και ποιος θα αλλάξει την επιλογή "να επιτρέπονται μόνο οι ενημερώσεις εργασιών μέσω εργασιών και φύλλων κατανομής χρόνου" και οι ρυθμίσεις εργασιών "μέθοδος παρακολούθησης" και "Εμφάνιση ρυθμίσεων διακομιστή". Όταν γίνονται αλλαγές στη σελίδα " Ρυθμίσεις εργασιών" και "Εμφάνιση ", οι λεπτομέρειες εγγράφονται στα αρχεία καταγραφής ULS κάτω από την κατηγορία Διαχείριση του Project Server και μοιάζουν με τα εξής:

  PWA: http://server/PWA, ServiceApp: εφαρμογή υπηρεσίας έργου, χρήστης: i: 0 #. w | domain\user, PSI: WS_ADMIN ρύθμιση WADMIN_PROTECT_ACTUALS άλλαξε. Νέα τιμή: 0. Παλιά τιμή: 1. Αναγνωριστικό πόρου: xxx

  PWA: http://server/PWA, ServiceApp: εφαρμογή υπηρεσίας έργου, χρήστης: i: 0 #. w | domain\user, PSI: WS_ADMIN ρύθμιση WADMIN_DEFAULT_TRACKING_METHOD άλλαξε. Νέα τιμή: 1. Παλιά τιμή: 2. Αναγνωριστικό πόρου: xxx

  Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

  3633336

 • Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει επίσης τα ακόλουθα προβλήματα:

  • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

   • Έχετε μια σειρά από εργασίες που είναι συνδεδεμένες.

   • Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο προγραμματίζονται οι εργασίες, οι εξαρτώμενες εργασίες δεν ξεκινούν και τελειώνουν αναγκαστικά στα όρια της ημέρας. Για παράδειγμα, οι εργασίες ξεκινούν στις 8:00 Π.Μ. και τελειώνουν στις 5:00 Μ.Μ.

   • Ένας πόρος έχει ανατεθεί στις εργασίες και οι εργασίες δημοσιεύονται.

   • Ο πόρος ολοκληρώνει την εργασία με τις εργασίες εισάγοντας όλη την πραγματική εργασία σε μια δεδομένη ημερομηνία και, στη συνέχεια, αποστέλλει την ενημέρωση κατάστασης στο Project Manager για έγκριση.

   • Ο διαχειριστής έργου εγκρίνει τις ενημερώσεις.

   Σε αυτό το σενάριο, η ημερομηνία έναρξης των καθορισμένων εργασιών μπορεί να διαφέρει από την αναμενόμενη. Για παράδειγμα, η ώρα έναρξης εμφανίζεται ως 9:10 Π.Μ. σε μία περίπτωση και ως 8:00 Π.Μ. σε διαφορετική περίπτωση. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή η σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι ενημερώσεις κατάστασης δεν είναι συνεπής.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3632472

  • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

   • Ένας διαχειριστής έργου δημοσιεύει μια εργασία σε ένα μέλος της ομάδας.

   • Το μέλος της ομάδας είτε σε ένα φύλλο κατανομής χρόνου είτε σε εργασίες εντός του Project Web App αναφέρει την εργασία που είναι παλαιότερη από την προγραμματισμένη. Για παράδειγμα, έχουν προγραμματιστεί 8 ώρες εργασίας την Τετάρτη, αλλά έχουν αναφερθεί και υποβληθεί 8 ώρες πραγματικής εργασίας για τη Δευτέρα.

   • Ο διαχειριστής κατάστασης εγκρίνει την ενημέρωση.

   • Το μέλος της ομάδας μηδενίζει την πραγματική εργασία και τον μετακινεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

   • Ο διαχειριστής κατάστασης εγκρίνει την ενημέρωση.

   • Το έργο ανοίγει στον Project Server.

   Σε αυτό το σενάριο, η πραγματική ημερομηνία έναρξης της εργασίας εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει την προηγούμενη ενημέρωση αντί για τη νέα ενημέρωση στην οποία η πραγματική ημερομηνία έναρξης είναι μεταγενέστερη.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3632756

  • Όταν ένας Project Server επεξεργάζεται έναν πολύ μεγάλο αριθμό φύλλων κατανομής χρόνου, οι εργασίες αναφοράς (Αποθήκευση φύλλου κατανομής χρόνου) ενδέχεται να αποτύχουν.Στα αρχεία καταγραφής ULS, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με το ακόλουθο:

   ReportingTimesheetSaveMessageFailed (24014)-Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που σχετίζεται με το δίκτυο ή ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης με τον SQL Server.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3633135

  • Αφού κλείσετε ένα σχέδιο πόρου έργου, το πρόγραμμα πόρων δεν είναι μεταβίβαση ελέγχου.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3632959

  • Η απόδοση της σελίδας του κέντρου του κέντρου έγκρισης είναι κακή. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 12 ιανουαρίου 2016, για τον Project Server 2013 (KB3114507).

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3633245

  • Τα προσαρμοσμένα φίλτρα που δημιουργούνται από τους χρήστες (ad hoc) που εφαρμόζονται σε προβολές PWA δεν εμφανίζουν τιμές δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένο φίλτρο στο κέντρο έργων για να προσθέσετε ένα φίλτρο σε μια στήλη ημερομηνίας. Μετά την αποθήκευση, κλείστε και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το παράθυρο διαλόγου, η ημερομηνία που ορίζετε δεν εμφανίζεται.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3633045

  • Όταν υποβάλετε μια ενημέρωση κατάστασης, τα δεδομένα γραμμής βάσης σε επίπεδο εργασίας εξαφανίζονται από την προβολή "εργασίες" για τις δεδομένες αναθέσεις εργασιών.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3633485

  • Η ομαδοποίηση προβολή φύλλου κατανομής χρόνου που ορίζεται από την πλευρά του διακομιστή δεν λειτουργεί μαζί με προσαρμοσμένα πεδία.

   Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

   3633309

Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

Αυτή η ενημέρωση διορθώνει τα ακόλουθα εσωτερικά σφάλματα: 3632931 3326365 3633614

Για να διορθώσετε το ακόλουθο πρόβλημα, εγκαταστήστε τις 13 ιουνίου 2017, για να ενημερώσετε το SharePoint Foundation 2013 (KB3203398).

Όταν προσθέτετε νέες εργασίες σε ένα έργο κατά την επεξεργασία ενός έργου στο PWA, οι τύποι που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση Now () ή CurrentDate () δεν υπολογίζουν το σωστό αποτέλεσμα. 

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Μέθοδος 1: Microsoft Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update. Όταν ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε αυτόματα ενημερώσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: συνήθεις ερωτήσεις.

Μέθοδος 2: Κατάλογος του Microsoft Update

Για να λάβετε το αυτόνομο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του καταλόγου Microsoft Update .

Μέθοδος 3: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Μπορείτε να αποκτήσετε το αυτόνομο πακέτο ενημερώσεων μέσω του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα λήψης για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης ενημέρωσης ασφαλείας

Για πληροφορίες ανάπτυξης σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, ανατρέξτε στο θέμα πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας: 13 ιουνίου 2017.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης ασφαλείας

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση.

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

Όνομα πακέτου

Αλγόριθμος κατακερματισμού πακέτου SHA 1

Αλγόριθμος κατακερματισμού πακέτου SHA 2

pjsrvloc2013-kb3203399-fullfile-x64-glb.exe

4775E946D5571AFF63846EA44CAC19D86EF26EB7

DC923CA48AC059F1144A58A8204593C53B8AAE12AF3F12113A045D88116AC8FC

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες αυτών των αρχείων στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις τρέχουσες ρυθμίσεις θερινής ώρας (DST). Επίσης, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Project Server 2013 που βασίζονται σε x64

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

ps16x16.png.1025

ps16x16.png

15916

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1025

ps32x32.png

31412

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1025

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1029

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1029

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1029

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1030

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1030

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1030

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1031

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1031

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1031

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1032

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1032

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1032

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.3082

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.3082

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.3082

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1035

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1035

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1035

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1036

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1036

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1036

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1037

ps16x16.png

15924

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1037

ps32x32.png

31465

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1037

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1038

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1038

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1038

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1040

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1040

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1040

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1041

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1041

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1041

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1042

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1042

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1042

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1044

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1044

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1044

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1043

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1043

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1043

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1045

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1045

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1045

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1046

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1046

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1046

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.2070

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.2070

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.2070

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1048

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1048

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1048

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1049

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1049

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1049

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1051

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1051

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1051

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1060

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1060

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1060

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1053

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1053

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1053

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1055

ps16x16.png

15806

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1055

ps32x32.png

31477

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1055

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1058

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1058

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1058

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.2052

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.2052

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.2052

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

ps16x16.png.1028

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps32x32.png.1028

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1028

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

476920

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

74432

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

47352

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1025

deliverables.xlsx

12126

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1025

issuesandrisks.xlsx

16796

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1025

milestonesduethismonth.xlsx

18486

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1025

projectslist.xlsx

12022

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1025

rejectedprojectslist.xlsx

11957

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1025

resourcecapacity.xlsx

15886

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1025

timesheetactuals.xlsx

24873

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1025

topprojects.xlsx

13406

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1025

workflowchart.xlsx

13742

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1025

workflowdrilldown.xlsx

12446

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1025

pwa.ar-sa.resx

918077

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1025

pwafeatures.ar-sa.resx

158061

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1025

pws.ar-sa.resx

37234

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1025

webtemppwa.xml

1161

17-May-17

06:14

project.actions4.1025

project.actions4

6033

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

408752

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65216

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

33904

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1029

pwa.cs-cz.resx

817466

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1029

pwafeatures.cs-cz.resx

144819

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1029

pws.cs-cz.resx

34031

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1029

webtemppwa.xml

1094

17-May-17

06:14

project.actions4.1029

project.actions4

5608

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400048

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33928

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1030

rejectedprojectslist.xlsx

11951

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1030

workflowchart.xlsx

13734

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1030

workflowdrilldown.xlsx

12455

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1030

pwa.da-dk.resx

798270

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1030

pwafeatures.da-dk.resx

141140

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1030

pws.da-dk.resx

32951

17-May-17

06:14

project.actions4.1030

project.actions4

5597

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

397488

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

67776

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35992

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1031

deliverables.xlsx

12006

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1031

issuesandrisks.xlsx

16707

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1031

milestonesduethismonth.xlsx

18880

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1031

projectslist.xlsx

11997

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1031

rejectedprojectslist.xlsx

11892

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1031

resourcecapacity.xlsx

15759

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1031

timesheetactuals.xlsx

24742

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1031

topprojects.xlsx

13290

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1031

workflowchart.xlsx

13689

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1031

workflowdrilldown.xlsx

12391

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1031

pwa.de-de.resx

844562

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1031

pwafeatures.de-de.resx

147539

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1031

pws.de-de.resx

34208

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1031

webtemppwa.xml

1130

17-May-17

06:14

project.actions4.1031

project.actions4

5743

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

480944

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

87744

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1032

pwa.el-gr.resx

1082321

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1032

pwafeatures.el-gr.resx

177928

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404656

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66752

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.3082

deliverables.xlsx

12012

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.3082

issuesandrisks.xlsx

16722

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.3082

milestonesduethismonth.xlsx

19002

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.3082

projectslist.xlsx

12020

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.3082

rejectedprojectslist.xlsx

11897

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.3082

resourcecapacity.xlsx

15750

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.3082

timesheetactuals.xlsx

24698

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.3082

topprojects.xlsx

13289

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.3082

workflowchart.xlsx

13713

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.3082

workflowdrilldown.xlsx

12410

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

830797

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.3082

pwafeatures.es-es.resx

145513

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.3082

pws.es-es.resx

34328

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.3082

webtemppwa.xml

1093

17-May-17

06:14

project.actions4.3082

project.actions4

5723

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

402096

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64704

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1035

milestonesduethismonth.xlsx

18806

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1035

pwa.fi-fi.resx

807919

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1035

pwafeatures.fi-fi.resx

142903

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1035

pws.fi-fi.resx

33358

17-May-17

06:14

project.actions4.1035

project.actions4

5646

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

412864

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

68288

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35464

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1036

deliverables.xlsx

11984

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1036

issuesandrisks.xlsx

16702

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18937

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1036

projectslist.xlsx

11985

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1036

rejectedprojectslist.xlsx

11896

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1036

resourcecapacity.xlsx

15776

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1036

timesheetactuals.xlsx

24739

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1036

topprojects.xlsx

13299

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1036

workflowchart.xlsx

13675

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1036

workflowdrilldown.xlsx

12387

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

848713

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

149071

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1036

pws.fr-fr.resx

34493

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1036

webtemppwa.xml

1095

17-May-17

06:14

project.actions4.1036

project.actions4

5789

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

430256

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

70336

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36504

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1037

deliverables.xlsx

12115

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1037

issuesandrisks.xlsx

16951

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1037

milestonesduethismonth.xlsx

19358

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1037

projectslist.xlsx

12094

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1037

rejectedprojectslist.xlsx

12001

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1037

resourcecapacity.xlsx

15889

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1037

timesheetactuals.xlsx

24895

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1037

topprojects.xlsx

13434

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1037

workflowchart.xlsx

13844

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1037

workflowdrilldown.xlsx

12518

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1037

pwa.he-il.resx

889213

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1037

pwafeatures.he-il.resx

153924

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1037

pws.he-il.resx

36331

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1037

webtemppwa.xml

1176

17-May-17

06:14

project.actions4.1037

project.actions4

5893

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

413392

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67280

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35480

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1038

issuesandrisks.xlsx

16844

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1038

milestonesduethismonth.xlsx

18768

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1038

projectslist.xlsx

12066

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1038

workflowchart.xlsx

13738

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1038

workflowdrilldown.xlsx

12466

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1038

pwa.hu-hu.resx

836814

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1038

pwafeatures.hu-hu.resx

148135

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1038

pws.hu-hu.resx

34158

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1038

webtemppwa.xml

1148

17-May-17

06:14

project.actions4.1038

project.actions4

5813

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1040

deliverables.xlsx

11981

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1040

issuesandrisks.xlsx

16626

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1040

milestonesduethismonth.xlsx

18883

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1040

projectslist.xlsx

11990

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1040

rejectedprojectslist.xlsx

11882

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1040

resourcecapacity.xlsx

15734

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1040

timesheetactuals.xlsx

24686

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1040

topprojects.xlsx

13277

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1040

workflowchart.xlsx

13690

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1040

workflowdrilldown.xlsx

12393

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1040

pwa.it-it.resx

830501

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1040

pwafeatures.it-it.resx

146674

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1040

pws.it-it.resx

34005

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1040

webtemppwa.xml

1106

17-May-17

06:14

project.actions4.1040

project.actions4

5716

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

443056

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

71872

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

38024

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1041

deliverables.xlsx

12101

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1041

issuesandrisks.xlsx

17082

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1041

milestonesduethismonth.xlsx

18967

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1041

projectslist.xlsx

12143

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1041

rejectedprojectslist.xlsx

12041

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1041

resourcecapacity.xlsx

15972

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1041

timesheetactuals.xlsx

24854

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1041

topprojects.xlsx

13407

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1041

workflowchart.xlsx

13876

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1041

workflowdrilldown.xlsx

12596

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1041

pwa.ja-jp.resx

885722

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1041

pwafeatures.ja-jp.resx

153764

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1041

pws.ja-jp.resx

36693

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1041

webtemppwa.xml

1171

17-May-17

06:14

project.actions4.1041

project.actions4

6053

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398000

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

66752

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1042

deliverables.xlsx

12070

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1042

issuesandrisks.xlsx

16872

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1042

milestonesduethismonth.xlsx

18798

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1042

projectslist.xlsx

12093

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1042

rejectedprojectslist.xlsx

12023

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1042

resourcecapacity.xlsx

15891

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1042

timesheetactuals.xlsx

24802

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1042

topprojects.xlsx

13376

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1042

workflowchart.xlsx

13807

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1042

workflowdrilldown.xlsx

12559

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1042

pwa.ko-kr.resx

834973

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1042

pwafeatures.ko-kr.resx

146496

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1042

pws.ko-kr.resx

34167

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1042

webtemppwa.xml

1126

17-May-17

06:14

project.actions4.1042

project.actions4

5732

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400560

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

63168

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16633

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

791989

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

141529

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

32802

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

395952

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1043

deliverables.xlsx

11960

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1043

issuesandrisks.xlsx

16608

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1043

milestonesduethismonth.xlsx

18816

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1043

projectslist.xlsx

11999

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1043

rejectedprojectslist.xlsx

11881

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1043

resourcecapacity.xlsx

15746

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1043

timesheetactuals.xlsx

24692

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1043

topprojects.xlsx

13288

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1043

workflowchart.xlsx

13685

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1043

workflowdrilldown.xlsx

12393

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1043

pwa.nl-nl.resx

820357

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1043

pwafeatures.nl-nl.resx

147117

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1043

pws.nl-nl.resx

33802

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1043

webtemppwa.xml

1083

17-May-17

06:14

project.actions4.1043

project.actions4

5682

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

421552

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67776

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1045

pwa.pl-pl.resx

833480

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1045

pwafeatures.pl-pl.resx

147824

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1046

deliverables.xlsx

12013

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1046

issuesandrisks.xlsx

16710

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1046

milestonesduethismonth.xlsx

19129

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1046

projectslist.xlsx

12020

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1046

rejectedprojectslist.xlsx

11923

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1046

resourcecapacity.xlsx

15754

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1046

timesheetactuals.xlsx

24737

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1046

topprojects.xlsx

13297

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1046

workflowchart.xlsx

13709

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1046

workflowdrilldown.xlsx

12436

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1046

pwa.pt-br.resx

825666

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1046

pwafeatures.pt-br.resx

145370

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1046

pws.pt-br.resx

33765

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1046

webtemppwa.xml

1098

17-May-17

06:14

project.actions4.1046

project.actions4

5654

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

406192

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.2070

deliverables.xlsx

12032

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.2070

issuesandrisks.xlsx

16651

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.2070

milestonesduethismonth.xlsx

18932

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.2070

projectslist.xlsx

12007

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.2070

rejectedprojectslist.xlsx

11895

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.2070

timesheetactuals.xlsx

24713

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.2070

topprojects.xlsx

13289

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.2070

workflowchart.xlsx

13683

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.2070

workflowdrilldown.xlsx

12409

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.2070

pwa.pt-pt.resx

828163

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.2070

pwafeatures.pt-pt.resx

145144

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.2070

pws.pt-pt.resx

33965

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2070

webtemppwa.xml

1096

17-May-17

06:14

project.actions4.2070

project.actions4

5666

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404144

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

34392

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1048

deliverables.xlsx

12048

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1048

issuesandrisks.xlsx

16702

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1048

resourcecapacity.xlsx

15755

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1048

timesheetactuals.xlsx

24718

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1048

pwa.ro-ro.resx

827805

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1048

pwafeatures.ro-ro.resx

145495

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1048

pws.ro-ro.resx

34004

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4709.1000

483008

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

82112

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44168

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1049

deliverables.xlsx

12245

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1049

issuesandrisks.xlsx

17251

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1049

milestonesduethismonth.xlsx

19855

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1049

projectslist.xlsx

12220

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1049

rejectedprojectslist.xlsx

12142

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1049

resourcecapacity.xlsx

15988

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1049

timesheetactuals.xlsx

24964

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1049

topprojects.xlsx

13526

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1049

workflowchart.xlsx

13951

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1049

workflowdrilldown.xlsx

12723

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1049

pwa.ru-ru.resx

1018260

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1049

pwafeatures.ru-ru.resx

170852

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1049

pws.ru-ru.resx

41514

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1049

webtemppwa.xml

1270

17-May-17

06:14

project.actions4.1049

project.actions4

6446

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

407216

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1051

issuesandrisks.xlsx

16836

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1051

milestonesduethismonth.xlsx

19452

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1051

resourcecapacity.xlsx

15797

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1051

timesheetactuals.xlsx

24800

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1051

topprojects.xlsx

13369

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1051

pwa.sk-sk.resx

819678

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1051

pwafeatures.sk-sk.resx

144335

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1051

pws.sk-sk.resx

34180

17-May-17

06:14

project.actions4.1051

project.actions4

5747

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

403632

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1060

pwa.sl-si.resx

803287

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1060

pwafeatures.sl-si.resx

141815

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1060

pws.sl-si.resx

33533

17-May-17

06:14

project.actions4.1060

project.actions4

5637

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398528

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1053

milestonesduethismonth.xlsx

18635

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1053

pwa.sv-se.resx

804649

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1053

pwafeatures.sv-se.resx

142746

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

389808

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33944

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1055

milestonesduethismonth.xlsx

18621

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1055

pwa.tr-tr.resx

806190

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1055

pwafeatures.tr-tr.resx

144241

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1055

pws.tr-tr.resx

33222

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1055

webtemppwa.xml

1105

17-May-17

06:14

project.actions4.1055

project.actions4

5538

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

487600

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

80576

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1058

pwa.uk-ua.resx

1001528

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1058

pwafeatures.uk-ua.resx

170244

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1058

pws.uk-ua.resx

41562

17-May-17

06:14

project.actions4.1058

project.actions4

6736

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

379584

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.2052

deliverables.xlsx

12106

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.2052

issuesandrisks.xlsx

16864

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.2052

milestonesduethismonth.xlsx

18722

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.2052

projectslist.xlsx

12069

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.2052

rejectedprojectslist.xlsx

12011

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.2052

resourcecapacity.xlsx

15859

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.2052

timesheetactuals.xlsx

24765

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.2052

topprojects.xlsx

13356

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.2052

workflowchart.xlsx

13796

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.2052

workflowdrilldown.xlsx

12516

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.2052

pwa.zh-cn.resx

752334

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.2052

pwafeatures.zh-cn.resx

136161

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.2052

pws.zh-cn.resx

31085

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2052

webtemppwa.xml

1064

17-May-17

06:14

project.actions4.2052

project.actions4

5386

17-May-17

06:14

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

379056

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

17-May-17

06:14

deliverables.xlsx.1028

deliverables.xlsx

12125

17-May-17

06:14

issuesandrisks.xlsx.1028

issuesandrisks.xlsx

16898

17-May-17

06:14

milestonesduethismonth.xlsx.1028

milestonesduethismonth.xlsx

18783

17-May-17

06:14

projectslist.xlsx.1028

projectslist.xlsx

12118

17-May-17

06:14

rejectedprojectslist.xlsx.1028

rejectedprojectslist.xlsx

12011

17-May-17

06:14

resourcecapacity.xlsx.1028

resourcecapacity.xlsx

15856

17-May-17

06:14

timesheetactuals.xlsx.1028

timesheetactuals.xlsx

24800

17-May-17

06:14

topprojects.xlsx.1028

topprojects.xlsx

13420

17-May-17

06:14

workflowchart.xlsx.1028

workflowchart.xlsx

13852

17-May-17

06:14

workflowdrilldown.xlsx.1028

workflowdrilldown.xlsx

12525

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

17-May-17

06:14

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1028

pwa.zh-tw.resx

756518

17-May-17

06:14

pwa.resources.pwafeatures.resx.1028

pwafeatures.zh-tw.resx

136620

17-May-17

06:14

pws.resources.pws.resx.1028

pws.zh-tw.resx

31211

17-May-17

06:14

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1028

webtemppwa.xml

1055

17-May-17

06:14

project.actions4.1028

project.actions4

5370

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1025

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4911.1000

165600

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1025

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22160

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1025

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

413432

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1029

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173240

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1029

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

371800

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1030

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

169656

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1030

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

359560

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1031

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191672

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1031

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24192

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1031

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365720

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1032

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1032

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

491656

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24704

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367256

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1035

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

166584

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1035

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1036

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191160

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1036

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4569.1504

369856

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1037

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

148664

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1037

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

21120

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1037

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

405696

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1038

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

181432

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1038

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

370792

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1040

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

187064

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1040

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22672

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1040

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

362648

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1041

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

119480

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1041

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1041

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

397960

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1042

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

118968

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1042

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19600

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1042

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367240

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

165048

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

353416

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1043

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1043

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1043

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

357512

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1045

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

194232

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1045

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

374920

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1046

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177336

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1046

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1046

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_2070

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

178360

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2070

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

364696

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1048

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

182968

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1048

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

361560

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1049

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

176312

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1049

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1049

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

466568

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1051

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

175288

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1051

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

372928

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1060

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1060

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

356952

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1053

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

167608

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1053

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

356488

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1055

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1055

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

354904

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1058

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173752

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1058

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

460376

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_2052

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

100024

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_2052

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2052

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

334984

17-May-17

06:14

prjmsg.dll_1028

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

101048

17-May-17

06:14

prjmsgp.dll_1028

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

17-May-17

06:14

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1028

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

336536

17-May-17

06:14

pwa.library.projectserverapishim.debug.js

projectserverapishim.generated.debug.js

164954

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverapishim.js

projectserverapishim.generated.js

86984

16-May-17

07:36

pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

sharedapi.generated.debug.js

32944

16-May-17

07:36

pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

pstimelineapishim.generated.debug.js

2255

16-May-17

07:36

pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

pstimelinesharedapi.generated.debug.js

3287

16-May-17

07:36

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ps16x16.png.1033

ps16x16.png

15815

17-May-17

06:14

ps16x16.png.3098

ps16x16.png

15815

ps32x32.png.1033

ps32x32.png

31459

17-May-17

06:14

ps32x32.png.3098

ps32x32.png

31459

pwa.images.pwagettingstarted.png

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.1033

pwagettingstarted.png

8304

17-May-17

06:14

pwagettingstarted.png.3098

pwagettingstarted.png

8304

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

17-May-17

06:17

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

17-May-17

06:17

pwa.images.timeline_branch.png

timeline_branch.png

456

17-May-17

06:18

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

office.odf.x64

office.odf

5249728

16-May-17

07:40

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4937.1000

2624256

16-May-17

07:36

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

16-May-17

07:36

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

16-May-17

07:36

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

16-May-17

07:36

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

16-May-17

06:29

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

16-May-17

06:29

pjintl.dll

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

16-May-17

07:37

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

16-May-17

07:37

schedengine.exe

schedengine.exe

15.0.4937.1000

16645432

16-May-17

07:37

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1157808

17-May-17

06:14

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135360

17-May-17

06:14

pwa.lcid.resx.1033

pwa.en-us.resx

780551

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341176

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341176

16-May-17

07:36

projectdatabasecreate.sql

projectdatabasecreate.sql

10585359

16-May-17

07:37

projectpostupgrade.sql

projectpostupgrade.sql

371150

16-May-17

07:37

projectpreupgrade.sql

projectpreupgrade.sql

6733

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4883.1000

6387424

16-May-17

07:36

mspjcalcservice.exe

microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19176

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311016

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4911.1000

1070824

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4937.1000

11065568

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

15.0.4937.1000

8291552

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57008

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92384

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765160

16-May-17

07:36

mspsqservice.exe

microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44240

16-May-17

07:37

prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280752

16-May-17

07:37

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61120

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4937.1000

10543336

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96552

16-May-17

07:37

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

16-May-17

07:36

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628032

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628032

16-May-17

07:36

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964328

16-May-17

07:36

prjsvr.pscmdletreg.xml

pscmdletreg.xml

17607

16-May-17

07:37

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

892897

16-May-17

07:36

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

545886

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4919.1000

1018184

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4933.1000

3154248

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1411296

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385200

16-May-17

07:36

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

703005

16-May-17

07:36

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

139242

16-May-17

07:36

pwa.admin.adsyncerp.aspx

adsyncerp.aspx

4709

16-May-17

07:36

pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

adsyncpsgroups.aspx

1635

16-May-17

07:36

pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

changeskipworkflow.aspx

19297

16-May-17

07:36

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

36666

16-May-17

07:36

pwa.admin.fiscalperiod.aspx

fiscalperiod.aspx

9093

16-May-17

07:36

pwa.admin.sitemap.aspx

sitemap.aspx

21215

16-May-17

07:36

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

147075

16-May-17

07:36

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

96209

16-May-17

07:36

pwa.library.resplanssat.debug.js

resourceplans.debug.js

30117

16-May-17

07:36

pwa.library.resplanssat.js

resourceplans.js

19492

16-May-17

07:36

pwa.library.customfilterdlg.debug.js

customfilterdlg.debug.js

35448

16-May-17

07:36

pwa.library.customfilterdlg.js

customfilterdlg.js

14761

16-May-17

07:36

pwa.library.pdplib.debug.js

pdplib.debug.js

89067

16-May-17

07:36

pwa.library.pdplib.js

pdplib.js

61446

16-May-17

07:36

pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

pdpprojectfield.debug.js

16249

16-May-17

07:36

pwa.library.pdpprojectfield.js

pdpprojectfield.js

11499

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

359968

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

219629

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

269661

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

169411

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

81176

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

51364

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344282

16-May-17

07:36

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

219218

16-May-17

07:36

pwa.library.timeline.debug.js

ps.timeline.debug.js

80993

16-May-17

07:36

pwa.library.timeline.js

ps.timeline.js

80993

16-May-17

07:36

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

87110

16-May-17

07:36

pwa.library.shell.js

shell.js

42452

16-May-17

07:36

pwa.library.taskdetails.ascx

taskdetails.ascx

24786

16-May-17

07:36

pwa.library.xmlgrid.debug.js

xmlgrid.debug.js

73662

16-May-17

07:36

pwa.library.xmlgrid.js

xmlgrid.js

40524

16-May-17

07:36

pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

comparedrivers.aspx

18906

16-May-17

07:36

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

80843

16-May-17

07:36

pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

portfolioanalysis.debug.js

6503

16-May-17

07:36

pwa.library.portfolioanalysis.js

portfolioanalysis.js

3421

16-May-17

07:36

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

67148

16-May-17

07:36

pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

resourceconstraintreport.aspx

30442

16-May-17

07:36

pwa.resx

pwa.resx

780551

16-May-17

07:36

pwa.resx_0.scriptx

pwa.resx.scriptx

20472

16-May-17

07:36

pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

buildresplanteam.aspx

4160

16-May-17

07:36

pwa.resmgr.buildteam.aspx

buildteam.aspx

6845

16-May-17

07:36

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

41097

16-May-17

07:36

pwa.statusing.srrequest.aspx

srrequest.aspx

31932

16-May-17

07:36

pwa.styles.pwastyle.css

pwastyle.css

10259

16-May-17

07:36

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4742

16-May-17

07:36

pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

addmodifydelegation.aspx

16726

16-May-17

07:36

prjsvr.templatexml.fldtypes_pwalink.xml

fldtypes_pwalink.xml

776

16-May-17

07:36

psi.isapi.adminwsdl.aspx

adminwsdl.aspx

120095

16-May-17

07:36

psi.isapi.archivewsdl.aspx

archivewsdl.aspx

45596

16-May-17

07:36

psi.isapi.driverwsdl.aspx

driverwsdl.aspx

35143

16-May-17

07:36

psi.isapi.eventswsdl.aspx

eventswsdl.aspx

34807

16-May-17

07:36

psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

lookuptablewsdl.aspx

42187

16-May-17

07:36

psi.isapi.notificationswsdl.aspx

notificationswsdl.aspx

14538

16-May-17

07:36

psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

portfolioanalyseswsdl.aspx

92996

16-May-17

07:36

psi.isapi.projectwsdl.aspx

projectwsdl.aspx

234928

16-May-17

07:36

psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

queuesystemwsdl.aspx

66465

16-May-17

07:36

psi.isapi.resourcewsdl.aspx

resourcewsdl.aspx

78160

16-May-17

07:36

psi.isapi.securitywsdl.aspx

securitywsdl.aspx

94070

16-May-17

07:36

psi.isapi.statusingwsdl.aspx

statusingwsdl.aspx

205154

16-May-17

07:36

psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

timesheetwsdl.aspx

88442

16-May-17

07:36

psi.isapi.viewwsdl.aspx

viewwsdl.aspx

40239

16-May-17

07:36

psi.isapi.workflowwsdl.aspx

workflowwsdl.aspx

84415

16-May-17

07:36

psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

wssinteropwsdl.aspx

36323

16-May-17

07:36

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58080

16-May-17

07:36

prjmsg.dll_1033

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1776872

16-May-17

07:36

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1776872

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443616

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

16-May-17

07:36

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

16-May-17

07:36

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823520

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1025

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1028

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1029

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1030

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1031

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1032

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1033

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1035

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1036

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1037

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1038

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1040

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1041

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1042

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1043

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1044

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1045

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1046

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1048

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1049

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1051

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1053

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1055

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1058

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_1060

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_2052

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_2070

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

projmanifest.man_3082

projectservermanifest.man

322866

16-May-17

07:36

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

ms.prjsrvr.hc.cab_1025

ms.prjsrvr.hc.cab

49373

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1029

ms.prjsrvr.hc.cab

49313

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1030

ms.prjsrvr.hc.cab

49053

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

464276

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1031

ms.prjsrvr.hc.cab

49437

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1032

ms.prjsrvr.hc.cab

49929

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

458107

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_3082

ms.prjsrvr.hc.cab

49149

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1035

ms.prjsrvr.hc.cab

49087

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

465985

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1036

ms.prjsrvr.hc.cab

49235

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1037

ms.prjsrvr.hc.cab

49005

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1038

ms.prjsrvr.hc.cab

49345

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

461273

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1040

ms.prjsrvr.hc.cab

49163

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

484233

16-May-17

07:46

ms.prjsrvr.hc.cab_1041

ms.prjsrvr.hc.cab

49071

16-May-17

07:46

prjsvr.cmdlethelp.xml.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

463104

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1042

ms.prjsrvr.hc.cab

48973

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1044

ms.prjsrvr.hc.cab

49103

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1043

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1045

ms.prjsrvr.hc.cab

49291

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

291547

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1046

ms.prjsrvr.hc.cab

49097

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_2070

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1048

ms.prjsrvr.hc.cab

49249

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

506521

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1049

ms.prjsrvr.hc.cab

49525

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1051

ms.prjsrvr.hc.cab

49269

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1060

ms.prjsrvr.hc.cab

49107

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1053

ms.prjsrvr.hc.cab

49069

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1055

ms.prjsrvr.hc.cab

49183

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1058

ms.prjsrvr.hc.cab

49539

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

429903

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_2052

ms.prjsrvr.hc.cab

48899

17-May-17

06:14

prjsvr.cmdlethelp.xml.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

436097

17-May-17

06:14

ms.prjsrvr.hc.cab_1028

ms.prjsrvr.hc.cab

48787

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1025

projectsoverview.xlsx

499447

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1025

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

510009

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1025

resourcesoverview.xlsx

306866

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1029

projectsoverview.xlsx

481676

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1029

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492742

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1029

resourcesoverview.xlsx

297882

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1030

projectsoverview.xlsx

476889

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1030

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

488301

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1030

resourcesoverview.xlsx

293261

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1031

projectsoverview.xlsx

476979

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1031

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

491889

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1031

resourcesoverview.xlsx

293527

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1032

projectsoverview.xlsx

512660

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1032

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

522790

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1032

resourcesoverview.xlsx

311750

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.3082

projectsoverview.xlsx

502751

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.3082

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

513101

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.3082

resourcesoverview.xlsx

327177

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1035

projectsoverview.xlsx

481601

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1035

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

496970

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1035

resourcesoverview.xlsx

297780

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1036

projectsoverview.xlsx

477193

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1036

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

499775

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1036

resourcesoverview.xlsx

293643

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1037

projectsoverview.xlsx

494344

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1037

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

501757

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1037

resourcesoverview.xlsx

302564

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1038

projectsoverview.xlsx

485844

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1038

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

505045

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1038

resourcesoverview.xlsx

302120

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1040

projectsoverview.xlsx

477039

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1040

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492983

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1040

resourcesoverview.xlsx

293431

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1041

projectsoverview.xlsx

495420

16-May-17

07:46

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1041

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

506075

16-May-17

07:46

resourcesoverview.xlsx.1041

resourcesoverview.xlsx

303002

16-May-17

07:46

projectsoverview.xlsx.1042

projectsoverview.xlsx

482384

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1042

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497125

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1042

resourcesoverview.xlsx

298436

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1044

projectsoverview.xlsx

481356

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1044

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1044

resourcesoverview.xlsx

293304

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1043

projectsoverview.xlsx

477025

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1043

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493134

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1043

resourcesoverview.xlsx

293362

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1045

projectsoverview.xlsx

485944

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1045

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

503358

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1045

resourcesoverview.xlsx

293711

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1046

projectsoverview.xlsx

477233

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1046

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492196

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1046

resourcesoverview.xlsx

293521

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.2070

projectsoverview.xlsx

481571

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2070

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492845

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.2070

resourcesoverview.xlsx

293742

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1048

projectsoverview.xlsx

481339

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1048

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1048

resourcesoverview.xlsx

293488

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1049

projectsoverview.xlsx

508616

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1049

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

518669

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1049

resourcesoverview.xlsx

315736

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1051

projectsoverview.xlsx

481951

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1051

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497232

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1051

resourcesoverview.xlsx

298148

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1060

projectsoverview.xlsx

477128

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1060

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493118

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1060

resourcesoverview.xlsx

293438

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1053

projectsoverview.xlsx

476946

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1053

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492744

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1053

resourcesoverview.xlsx

293343

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1055

projectsoverview.xlsx

481295

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1055

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492972

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1055

resourcesoverview.xlsx

293594

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1058

projectsoverview.xlsx

512730

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1058

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

531084

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1058

resourcesoverview.xlsx

320196

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.2052

projectsoverview.xlsx

482197

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2052

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493283

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.2052

resourcesoverview.xlsx

294262

17-May-17

06:14

projectsoverview.xlsx.1028

projectsoverview.xlsx

482317

17-May-17

06:14

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1028

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497483

17-May-17

06:14

resourcesoverview.xlsx.1028

resourcesoverview.xlsx

298490

17-May-17

06:14

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml_14

pwaribbon.xml

641121

16-May-17

07:37

pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

statusapprovalssatellite.js

19682

16-May-17

07:37

pwa.library.timesheetsatellite.js_14

timesheetsatellite.js

56379

16-May-17

07:37

pwa.library.pdplib.debug.js_14

pdplib.debug.js

79311

16-May-17

07:37

pwa.library.pdplib.js_14

pdplib.js

53413

16-May-17

07:37

pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

projectserverscripts.debug.js

414861

16-May-17

07:37

pwa.library.projectserverscripts.js_14

projectserverscripts.js

308959

16-May-17

07:37

pwa.library.pwaparts.ascx_14

pwaparts.ascx

19504

16-May-17

07:37

pwa.statusing.locktask.aspx_14

locktask.aspx

8056

16-May-17

07:37

Πώς μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερώσεων: Συνήθεις ερωτήσεις για το Windows Update Λύσεις ασφαλείας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς: υποστήριξη ασφαλείας TechNet και αντιμετώπιση προβλημάτων Βοήθεια για την προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Microsoft Secure Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Προτείνετε μια δυνατότητα ή παρέχετε σχόλια για το Office Core: φωνητική πύλη χρήστη του Office

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×