Σύνοψη

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας επιλύει ένα Microsoft SharePoint Server πλαστογράφησης ευπάθειας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ευπάθεια, ανατρέξτε στο θέμα "Κοινά θέματα ευπάθειας και ανοίγματα της Microsoft CVE-2021-36940".

Σημείωση: Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την έκδοση κυκλοφορίας του Service Pack 1 Microsoft SharePoint Server 2013 στον υπολογιστή.

Πώς μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Μέθοδος 1: Microsoft Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update. Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη ενημέρωση, η λήψη και η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης θα γίνεται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αυτόματης λήψη ενημερώσεων ασφαλείας, ανατρέξτε στο θέμα Windows Ενημέρωση: Συνήθεις ερωτήσεις.

Μέθοδος 2: Κατάλογος του Microsoft Update

Για να λάβετε το αυτόνομο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web καταλόγου του Microsoft Update.

Μέθοδος 3: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Μπορείτε να λάβετε το αυτόνομο πακέτο ενημέρωσης μέσω του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα λήψης για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας

Για πληροφορίες ανάπτυξης σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, ανατρέξτε στις πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας: 10 Αυγούστου 2021.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης ασφαλείας

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας αντικαθιστά την ενημέρωση ασφαλείας 3178638.

Πληροφορίες hash αρχείου

Όνομα αρχείου

Hash SHA256

vsrvloc2013-kb4011600-fullfile-x64-glb.exe

73BC56CFA62C22E605D3FB72E458DB2EF4A9C2DDF8893ADCB07F4732D8246AFB

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται στη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα προκατάληψη θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

bpmn_m.vstx_1029

bpmn_m.vstx

52087

14-Ιουλ-21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1029

bpmn_m.vstx

52087

14-Ιουλ-21

09:26

bpmn_m.vstx_1030

bpmn_m.vstx

51778

14-Ιουλ-21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1030

bpmn_m.vstx

51778

14-Ιουλ-21

09:26

bpmn_m.vstx_1032

bpmn_m.vstx

55341

14-Ιουλ-21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1032

bpmn_m.vstx

55341

14-Ιουλ-21

09:26

bpmn_m.vstx_1038

bpmn_m.vstx

52312

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1038

bpmn_m.vstx

52312

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1044

bpmn_m.vstx

51711

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1044

bpmn_m.vstx

51711

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1045

bpmn_m.vstx

52087

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1045

bpmn_m.vstx

52087

14-Ιουλ-21

09:27

basflo_m.vstx_2070

basflo_m.vstx

20724

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_basflo_m.vstx.2070

basflo_m.vstx

20724

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_2070

bpmn_m.vstx

51614

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.2070

bpmn_m.vstx

51614

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_xfunc_m.vstx.2070

xfunc_m.vstx

21318

14-Ιουλ-21

09:27

xfunc_m.vstx_2070

xfunc_m.vstx

21318

14-Ιουλ-21

09:27

basflo_m.vstx_1048

basflo_m.vstx

20764

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_basflo_m.vstx.1048

basflo_m.vstx

20764

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1048

bpmn_m.vstx

51757

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1048

bpmn_m.vstx

51757

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_xfunc_m.vstx.1048

xfunc_m.vstx

21347

14-Ιουλ-21

09:27

xfunc_m.vstx_1048

xfunc_m.vstx

21347

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1051

bpmn_m.vstx

52741

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1051

bpmn_m.vstx

52741

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1060

bpmn_m.vstx

52013

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1060

bpmn_m.vstx

52013

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1053

bpmn_m.vstx

51759

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1053

bpmn_m.vstx

51759

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1055

bpmn_m.vstx

52337

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1055

bpmn_m.vstx

52337

14-Ιουλ-21

09:27

bpmn_m.vstx_1058

bpmn_m.vstx

55061

14-Ιουλ-21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1058

bpmn_m.vstx

55061

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1025

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4693.1000

118432

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1068

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

106664

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.1068

vsrv.az-latn-az.resx

30968

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.1068

vsrv.az-latn-az.resx

30968

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1068

webtempvispr.xml

784

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1026

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

136304

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1026

webtempvispr.xml

919

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll,5146

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

102600

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.5146

vsrv.bs-latn-ba.resx

30441

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.5146

vsrv.bs-latn-ba.resx

30441

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml,5146

webtempvispr.xml

767

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1027

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

106096

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1027

webtempvispr.xml

767

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1029

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

105576

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.1029

vsrv.cs-cz.resx

31379

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.1029

vsrv.cs-cz.resx

31379

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1029

webtempvispr.xml

790

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1106

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

102592

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.1106

vsrv.cy-gb.resx

29738

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.1106

vsrv.cy-gb.resx

29738

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1106

webtempvispr.xml

748

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1030

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

101000

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1030

webtempvispr.xml

778

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.1032

vsrv.el-gr.resx

38377

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.1032

vsrv.el-gr.resx

38377

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1061

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

99424

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1061

webtempvispr.xml

768

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1069

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

101992

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.1069

vsrv.eu-es.resx

30788

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.1069

vsrv.eu-es.resx

30788

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1069

webtempvispr.xml

779

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll,1035

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102016

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml,1035

webtempvispr.xml

787

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1036

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

107712

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.2108

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

107720

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.2108

vsrv.ga-ie.resx

30931

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.2108

vsrv.ga-ie.resx

30931

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.2108

webtempvispr.xml

799

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1110

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

103584

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1110

webtempvispr.xml

761

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1081

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

154736

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1081

webtempvispr.xml

1123

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1050

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102032

14-Ιουλ-21

09:26

core.vsrv.rsx.1050

vsrv.hr-hr.resx

30921

14-Ιουλ-21

09:26

vsrv.rsx.1050

vsrv.hr-hr.resx

30921

14-Ιουλ-21

09:26

visprintl.xml.1050

webtempvispr.xml

775

14-Ιουλ-21

09:26

vsrvintlr.dll.1038

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

106176

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1038

webtempvispr.xml

817

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1057

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4469.1000

99440

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1057

vsrv.id-id.resx

29515

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1057

vsrv.id-id.resx

29515

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1057

webtempvispr.xml

759

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1040

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4659.1000

105680

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1087

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

130624

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1087

vsrv.kk-kz.resx

36977

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1087

vsrv.kk-kz.resx

36977

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1087

webtempvispr.xml

999

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1063

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104592

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1063

vsrv.lt-lt.resx

31017

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1063

vsrv.lt-lt.resx

31017

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1063

webtempvispr.xml

792

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1062

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104600

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1062

webtempvispr.xml

739

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1071

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

135840

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1071

vsrv.mk-mk.resx

37242

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1071

vsrv.mk-mk.resx

37242

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1071

webtempvispr.xml

988

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1086

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4457.1000

101992

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1086

vsrv.ms-my.resx

30012

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1086

vsrv.ms-my.resx

30012

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1086

webtempvispr.xml

749

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1044

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

100464

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1044

webtempvispr.xml

750

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1045

webtempvispr.xml

854

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1164

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

122536

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1164

vsrv.prs-af.resx

34612

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1164

vsrv.prs-af.resx

34612

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1164

webtempvispr.xml

886

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.2070

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104616

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.2070

vsrv.pt-pt.resx

30876

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.2070

vsrv.pt-pt.resx

30876

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.2070

webtempvispr.xml

758

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1048

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

105152

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1048

vsrv.ro-ro.resx

30738

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1048

vsrv.ro-ro.resx

30738

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1048

webtempvispr.xml

780

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1051

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

106616

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1051

webtempvispr.xml

797

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1060

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

102504

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1060

vsrv.sl-si.resx

30737

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1060

vsrv.sl-si.resx

30737

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1060

webtempvispr.xml

771

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.3098

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

132160

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.3098

vsrv.sr-cyrl-cs.resx

36019

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.3098

vsrv.sr-cyrl-cs.resx

36019

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.3098

webtempvispr.xml

929

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.2074

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

101984

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.2074

vsrv.sr-latn-cs.resx

30304

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.2074

vsrv.sr-latn-cs.resx

30304

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.2074

webtempvispr.xml

755

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1053

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4693.1000

101568

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1053

webtempvispr.xml

767

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1054

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4649.1000

153248

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1054

vsrv.th-th.resx

39553

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1054

vsrv.th-th.resx

39553

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1054

webtempvispr.xml

1024

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1055

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102536

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1055

vsrv.tr-tr.resx

30757

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1055

vsrv.tr-tr.resx

30757

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1058

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

134208

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1058

webtempvispr.xml

922

14-Ιουλ-21

09:27

vsrvintlr.dll.1066

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4659.1000

112296

14-Ιουλ-21

09:27

core.vsrv.rsx.1066

vsrv.vi-vn.resx

33079

14-Ιουλ-21

09:27

vsrv.rsx.1066

vsrv.vi-vn.resx

33079

14-Ιουλ-21

09:27

visprintl.xml.1066

webtempvispr.xml

797

14-Ιουλ-21

09:27

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Ιουλ-21

08:17

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Ιουλ-21

08:18

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Ιουλ-21

08:18

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Ιουλ-21

08:17

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Ιουλ-21

08:17

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

14-Ιουλ-21

08:17

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Ιουλ-21

08:18

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Ιουλ-21

08:18

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Ιουλ-21

08:18

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Ιουλ-21

08:18

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Ιουλ-21

08:18

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

office.odf.x64

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:19

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

14-Ιουλ-21

08:17

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5371.1000

2617224

14-Ιουλ-21

08:18

osrcore.dll

osrcore.dll

15.0.4454.1000

850528

14-Ιουλ-21

08:20

osrctrl.dll

osrctrl.dll

15.0.4454.1000

502896

14-Ιουλ-21

08:20

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

14-Ιουλ-21

08:18

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

14-Ιουλ-21

08:18

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

14-Ιουλ-21

08:18

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

14-Ιουλ-21

08:18

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Ιουλ-21

08:17

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Ιουλ-21

08:17

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

14-Ιουλ-21

08:18

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

14-Ιουλ-21

07:14

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

14-Ιουλ-21

07:14

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

14-Ιουλ-21

08:17

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Ιουλ-21

08:17

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

15.0.5337.1000

3969944

14-Ιουλ-21

08:20

core.vsrv.rsx.1033

vsrv.en-us.resx

41080

14-Ιουλ-21

08:18

vsrv.rsx.1033

vsrv.en-us.resx

41080

14-Ιουλ-21

08:18

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

15.0.5371.1000

1914776

14-Ιουλ-21

08:20

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

15.0.4903.1000

1281800

14-Ιουλ-21

08:20

vispreditdlg.htm

editdlg.htm

4975

14-Ιουλ-21

08:20

vispreditdlgus.htm

editdlg.htm

4975

14-Ιουλ-21

08:20

visprfiledlg.htm

filedlg.htm

3448

14-Ιουλ-21

08:20

visprfiledlgus.htm

filedlg.htm

3448

14-Ιουλ-21

08:20

visprschema.xml

schema.xml

84035

14-Ιουλ-21

08:20

visprschemaus.xml

schema.xml

89093

14-Ιουλ-21

08:20

visprupload.aspx

upload.aspx

6881

14-Ιουλ-21

08:20

vispruploadus.aspx

upload.aspx

6881

14-Ιουλ-21

08:20

workflowstatus.js

workflowstatus.js

55200

14-Ιουλ-21

08:20

visiodataproviders.aspx

visiodataproviders.aspx

4185

14-Ιουλ-21

08:20

defaultcore.vsrv.rsx

vsrv.resx

41080

14-Ιουλ-21

08:20

vsrv.rsx

vsrv.resx

41080

14-Ιουλ-21

08:20

visioserver.microsoft.office.visio.utility.dll

microsoft.office.visio.utility.dll

15.0.4647.1000

63680

14-Ιουλ-21

08:20

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

15.0.5337.1000

2415512

14-Ιουλ-21

08:20

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Ιουλ-21

10:09

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Ιουλ-21

10:09

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Ιουλ-21

10:09

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Ιουλ-21

10:09

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Ιουλ-21

10:09

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Ιουλ-21

10:09

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Ιουλ-21

10:09

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Ιουλ-21

10:09

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1031

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

108863

14-Ιουλ-21

09:55

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.3082

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

108093

14-Ιουλ-21

09:26

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1036

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

109600

14-Ιουλ-21

09:26

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1040

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

107983

14-Ιουλ-21

09:55

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1041

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

115675

14-Ιουλ-21

08:23

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1042

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

109187

14-Ιουλ-21

09:27

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1046

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

107475

14-Ιουλ-21

09:56

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1049

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

122868

14-Ιουλ-21

09:27

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.2052

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

100911

14-Ιουλ-21

09:56

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml.1028

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

101631

14-Ιουλ-21

09:27

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

14-Ιουλ-21

08:17

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

14-Ιουλ-21

08:17

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Ιουλ-21

08:18

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Ιουλ-21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Ιουλ-21

08:18

visprintl.xml_14.1164

webtempvispr.xml

932

14-Ιουλ-21

09:27

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια

Προστασία στο Internet: Ασφάλεια των Windows υποστήριξη

Μάθετε πώς μπορούμε να προφυλασσόμε για απειλές στον κυβερνοχώρο: Ασφάλεια της Microsoft

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×