Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η ενημέρωση παρέχει μια συγκεντρωτική συνάθροιση άμεσων επιδιορθώσεων για το Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 μαζί με τις ακόλουθες βελτιώσεις:

 • Υποστήριξη για Windows 7

 • Υποστήριξη για Windows Server 2008 R2

 • Υποστήριξη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών SQL Server 2008 και Yπηρεσία αναφοράς SQL 2008

 • Πρόσθετες επιδιορθώσεις και βελτιώσεις

Σημείωση Αυτή η ενημέρωση ισχύει μόνο για το System Center Operations Manager 2007 SP1.

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη πληροφοριών

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης Του Operations Manager 2007 Service Pack 1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

119591 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αρχεία υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft σάρωνε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο αποθηκεύεται σε διακομιστές με βελτιωμένη ασφάλεια που σας βοηθούν να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.

Λίστα των επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν και περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιδιορθώσεις:

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης

Τίτλος άρθρου

949875

Όταν εκτελείτε μια εργασία στην Κονσόλα λειτουργιών του System Center Operations Manager 2007 σε μια ρωσική έκδοση του Windows Server 2003, τα αποτελέσματα των εργασιών εμφανίζονται σε κατεστραμμένο κείμενο

950853

Παρουσιάζεται διαρροή μνήμης κατά την παρακολούθηση Exchange Server 2007 με χρήση του παράγοντα MOM 2007 στο System Center Operations Manager 2007

951380

Ορισμένες ιδιότητες υπολογιστή για έναν κόμβο συμπλέγματος ενδέχεται να μην συλλέγονται από τη διαδικασία εντοπισμού στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

951526

Ο ριζικός διακομιστής διαχείρισης (RMS) του System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 ή Essentials 2007 Service Pack 1 καθίσταται ασταθής ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν εισαχθεί ένα πακέτο διαχείρισης

951527

Οι τροποποιήσεις που προσπαθείτε να κάνετε σε μια εφαρμογή Web που δημιουργήθηκε πριν από την αναβάθμιση του Microsoft System Center Operations Manager 2007 δεν αποθηκεύονται

951529

Το System Center Operations Manager 2007 εκτελεί δέσμες ενεργειών στο πεδίο Όνομα κανόνα ή στο πεδίο Περιγραφή

951979

Παρουσιάζονται προβλήματα σε ένα διακομιστή διαχείρισης που εκτελεί το System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 όταν εγκαθίστανται ορισμένα πακέτα διαχείρισης

952857

Η Προσαρμοσμένη αναφορά συμβάντος δεν παραθέτει τα συμβάντα τύπου GenericLog στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

952937

Ο σχετικός επιλογέας ημερομηνίας επιστρέφει εσφαλμένες ημερομηνίες όταν εκτελείτε μια αναφορά σε ένα μήνα που έχει λιγότερες ημέρες από τον προηγούμενο μήνα στο System Center Operations Manager 2007

953817

Η Κονσόλα διαχειριστών εξέρχεται όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Ορισμός κατάστασης επίλυσης" για μια ειδοποίηση που δημιουργείται στο System Center Operations Manager 2007

954049

Περιγραφή του πακέτου συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων για το System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 και για το System Center Essentials 2007 Service Pack 1: 25 Ιουλίου 2008

954090

Τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε προβολή επιδόσεων δεν εμπίπτουν στην καθορισμένη ομάδα όταν προβάλλονται στην Κονσόλα Web του Operations Manager 2007 Service Pack 1

954329

Ένας προωθητής υπηρεσίας συλλογής ελέγχου ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανακτήσει το διακεκριμένο όνομα για το ObjectGUID στα συμβάντα που συλλέγονται στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

954823

Μια προσαρμοσμένη αναφορά συμβάντος δεν εμφανίζει συμβάντα που δημιουργούνται από τους γενικούς κανόνες συλλογής αρχείων καταγραφής κειμένου CSV όταν η παράμετρος 1 στην παράμετρο 20 περιλαμβάνεται στα κριτήρια πεδίου αναφοράς στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)

954903

Η διαδικασία Monitoringhost.exe μπορεί να καταναλώνει όλους τους πόρους CPU όταν δημιουργείται μεγάλος όγκος δεδομένων επιδόσεων με τη χρήση μιας λειτουργικής μονάδας διαχειριζόμενης προέλευσης δεδομένων στο System Center Operations Manager 2007

955523

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης κονσόλας Web για το System Center Operations Manager 2007

956172

Η διεργασία CcmExec.exe παρουσιάζει σφάλμα σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000, αν σε αυτόν τον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί ένας παράγοντας System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 και ένα πρόγραμμα-πελάτης System Center Configuration Manager 2007

956240

Η διαδικασία SQL Server μπορεί να καταναλώνει πολλούς πόρους CPU στο διακομιστή που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων του Operations Manager 2007 μετά την πραγματοποίηση αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων στο Operations Manager 2007

956423

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης για συνδέσεις σε ομάδες διαχείρισης σε επίπεδο έχουν ρυθμιστεί εσφαλμένα μετά την επανεκκίνηση της υπηρεσίας SDK OpsMgr σε περιβάλλον System Center Operations Manager 2007 SP1

956446

Οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν αλλοιωμένες γραμμές θέματος εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Δημιουργία γραμμής θέματος χωρίς κωδικοποίηση" στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

956689

Ένας λογαριασμός "Εκτέλεση ως" που έχει ρυθμιστεί για έλεγχο ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης σε μια οθόνη εφαρμογής Web δεν χρησιμοποιείται στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

957123

Η Άμεση επιδιόρθωση για το System Center Operations Manager 2007 SP1 επιτρέπει την υποστήριξη παρακολούθησης για το IIS 7.0

957135

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση επίλυσης ειδοποιήσεων οποιασδήποτε ειδοποίησης στην προβολή Ενεργές ειδοποιήσεις στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

957199

Η κονσόλα λειτουργιών Του System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 δεν μπορεί να εμφανίσει γνώσεις για το προϊόν στα Αγγλικά όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων μιας ειδοποίησης: "Δεν υπήρχαν διαθέσιμες γνώσεις προϊόντος για αυτήν την ειδοποίηση"

957511

Προειδοποιήσεις και προειδοποιητικές αλλαγές στην κατάσταση παρακολούθησης δεν εμφανίζονται όπως αναμένεται για μια εφαρμογή Web που δημιουργείται με χρήση του προτύπου εφαρμογής Web στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

958253

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε την ιδιότητα Patch List, η λίστα με τις άμεσες επιδιορθώσεις παραγόντων του Operations Manager μπορεί να περικοπεί στα συστήματα System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

958254

Λαμβάνετε πολλές ειδοποιήσεις "Αποτυχία εκτέλεσης μονάδας ανίχνευσης WMI" από υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 μετά την εγκατάσταση του System Center Operations Manager 2007 SP1

958490

Οι οθόνες εξάρτησης υποδεικνύουν μια εσφαλμένη κατάσταση σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο System Center Operations Manager 2007 SP1

959497

Η υπηρεσία System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 SDK ενδέχεται να σταματήσει απροσδόκητα και ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος: "Το καθορισμένο όρισμα είναι εκτός των έγκυρων τιμών"

959865

Προβλήματα που επιλύονται με την ενημέρωση συνάθροισης λειτουργικών μονάδων του Operations Manager για το System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1: 10 Ιουνίου 2009

959867

Δεν μπορείτε να καθορίσετε ένα πακέτο διαχείρισης για την αποθήκευση μιας νέας παράκαμψης μιας οθόνης ή ενός κανόνα στην κονσόλα λειτουργιών στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

960363

Τα γραφήματα σε μια αναφορά επιδόσεων δεν κλιμακώνονται σωστά ή μια αναφορά που περιέχει πολλά γραφήματα δεν εμφανίζει τα γραφήματα με τη σωστή σειρά στο System Center Operations Manager 2007 SP1

961363

Operations Manager 2007 Service Pack 1 may stop monitoring SNMP devices

963005

Ο Οδηγός προσθήκης αντικειμένου εμφανίζει μόνο 500 αντικείμενα ακόμα και αν υπάρχουν περισσότερα αντικείμενα στο System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

967843

Ο <Server>_PrimarySG_<αριθμός> ομάδα ασφαλείας επανατοποθετείται κάθε ώρα, παρόλο που η ιδιότητα μέλους της ομάδας δεν έχει αλλάξει στο System Center Operations Manager 2007 SP1

968082

Μήνυμα σφάλματος κατά την προσθήκη ενός κανόνα ανάθεσης παράγοντα στο System Center Operations Manager 2007, εάν το όνομα τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ξεκινά με αριθμητικό ψηφίο: "Η επαλήθευση XSD απέτυχε για το πακέτο διαχείρισης"

969130

Το μέγεθος του System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 Data Warehouse βάση δεδομένων ενδέχεται να αυξηθεί, αν υπάρχουν πολλοί κανόνες συλλογής συμβάντων μέσα σε πακέτα διαχείρισης

970533

Η καρτέλα "Γνώσεις προϊόντος" εμφανίζεται ως η καρτέλα "Εταιρικές γνώσεις" μετά την εισαγωγή ενός πακέτου γλωσσών για το System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Λίστα των επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν και δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση

Οι ακόλουθες άμεσες επιδιορθώσεις του Operations Manager SP1 δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση, επειδή περιλαμβάνουν SQL Server δέσμες ενεργειών TSQL και SQL ενημερώσεις αποθηκευμένων διαδικασιών ή επειδή επηρεάζουν τη ρύθμιση. Ανατρέξτε στα μεμονωμένα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft για να λάβετε μια επιδιόρθωση για τα συγκεκριμένα προβλήματά σας.

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης

Τίτλος άρθρου

951148

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την Αναφορά του Operations Manager 2007, εάν η παρουσία Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server χρειαστεί περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει

954643

Το αναγνωριστικό συμβάντος 31569 καταγράφεται μετά την εγκατάσταση ενός πακέτου διαχείρισης που περιλαμβάνει αναφορές σε ένα διακομιστή System Center Operations Manager 2007 SP1 ή σε ένα διακομιστή System Center Essentials 2007 SP1

956184

Οι ειδοποιήσεις εκδίδονται από το πακέτο διαχείρισης της υπηρεσίας καταλόγου MOM Active Directory μετά την εγκατάσταση ενός παράγοντα operations manager 2007 SP1 μέσω ενός παράγοντα MOM 2005 σε έναν ελεγκτή τομέα που εκτελεί μια έκδοση 64 bit του Windows

962967

Οι αναμενόμενες αναφορές για εγκατεστημένα πακέτα διαχείρισης δεν είναι ορατές στον κόμβο αναφοράς του System Center Operations Manager 2007 Operations Console

Λίστα των επιδιορθώσεων από το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 974722 που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση

Αυτή η ενημέρωση επιλύει τα γνωστά προβλήματα που περιγράφονται στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 974722

Ζήτημα

Επίλυση

Οι υπηρεσίες operations Manager σταματούν απροσδόκητα σε έναν διακομιστή διαχείρισης ρίζας του οποίου το λειτουργικό σύστημα αναβαθμίστηκε σε Windows Server 2008 R2.

Εφαρμόστε ενημέρωση 971541 στον Διακομιστή διαχείρισης ρίζας μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος σε Windows Server 2008 R2. Εάν έχετε ήδη εφαρμόσει 971541 ενημέρωσης στο διακομιστή διαχείρισης ρίζας πριν από την αναβάθμιση, μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά με ασφάλεια την ενημέρωση 971541 για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα.

Η υπηρεσία ACS Server (ADTServer) δεν εκκινείται μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος σε Windows Server 2008 R2.

Εφαρμόστε 971541 ενημερώσεων στον διακομιστή ACS μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος σε Windows Server 2008 R2. Αν έχετε ήδη εφαρμόσει 971541 ενημέρωσης στον διακομιστή ACS πριν από την αναβάθμιση, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε ξανά την ενημέρωση.

Οι ειδοποιήσεις "Σφάλμα δέσμης ενεργειών συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις" δημιουργούνται με την περιγραφή "Παρουσιάστηκε σφάλμα στη γραμμή 123 κατά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών 'MOM Back Compatibility Service State Monitoring Script'".

Εφαρμογή ενημερώσεων 971541 στον Διακομιστή διαχείρισης ρίζας. Αυτή η ενημέρωση εισάγει αυτόματα μια ενημερωμένη βιβλιοθήκη πακέτου διαχείρισης συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις, η οποία διορθώνει αυτό το πρόβλημα, όταν παράγοντες Windows παράγοντες που βασίζονται σε 7 ή Windows Server 2008 R2 λαμβάνουν το ενημερωμένο πακέτο διαχείρισης.

Το αναγνωριστικό συμβάντος 26017 από το αρχείο προέλευσης "Health Service Modules" καταγράφεται για τους παράγοντες Operations Manager 2007 SP1. Αυτό το συμβάν εμφανίζει το σφάλμα "Υπηρεσία παροχής αρχείου καταγραφής συμβάντων που παρακολουθεί το <LogName> αρχείο καταγραφής συμβάντων είναι # λεπτά πίσω" και ο αριθμός των λεπτών είναι εκατοντάδες εκατομμύρια.

Εφαρμόστε 971541 ενημερώσεων στο διακομιστή διαχείρισης ρίζας, στους δευτερεύοντες διακομιστές διαχείρισης και στους διακομιστές πύλης. Έγκριση με μη αυτόματο τρόπο ενημερώσεων παράγοντα σε εκκρεμότητα στην Κονσόλα λειτουργιών για παράγοντες που αναπτύσσονται μέσω εγκατάστασης που βασίζεται σε εντοπισμό. Εφαρμόστε 971541 ενημερώσεων σε κάθε παράγοντα που εγκαταστάθηκε με μη αυτόματο τρόπο και αναβαθμίστηκε σε Windows 7 ή Windows Server 2008 R2.

Πρόσθετες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρόσθετες επιδιορθώσεις.

Ζήτημα

Περιγραφή και επίλυση

Η παράκαμψη "Ειδοποίηση μόνο εάν ο τύπος εκκίνησης υπηρεσίας είναι αυτόματος" δεν λειτουργεί για μια Βασική εποπτεία υπηρεσίας, εάν η παράκαμψη έχει οριστεί σε Ψευδές και η παρακολουθούμενη υπηρεσία έχει οριστεί σε Μη αυτόματη.

Εάν αυτή η παράκαμψη εφαρμοστεί σε μια οθόνη υπηρεσίας που έχει δημιουργηθεί από ένα πρότυπο υπηρεσίας Windows, η παράκαμψη λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, όταν μια Βασική εποπτεία υπηρεσίας παρακάμπτεται και ορίζεται σε Ψευδές, δεν δημιουργείται καμία ειδοποίηση όταν διακόπτεται η επηρεασμένος υπηρεσία.

Μια παρουσία της διεργασίας MonitoringHost.exe μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται όταν διαγραφεί το αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Εάν απαλείψετε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων Windows χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Απαλοιφή αρχείου καταγραφής" από την προβολή συμβάντων ή άλλες μεθόδους, η παρουσία Της Παρακολούθησης που παρακολουθεί το αρχείο καταγραφής συμβάντων ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα.

Μια παρουσία της διεργασίας MonitoringHost.exe μπορεί να καταναλώνει πολλή μνήμη μη σελιδοποιημένης περιοχής.

Όταν η διεργασία MonitoringHost.exe εκτελεί παρακολούθηση αρχείων καταγραφής χρησιμοποιώντας τη λειτουργική μονάδα αρχείου καταγραφής εφαρμογών, ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή μνήμης στον μη σελιδοποιημένο χώρο συγκέντρωσης.

Η Κονσόλα λειτουργιών ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα με μια εξαίρεση unauthorizedAccessException κατά την εκτέλεση της Κονσόλας λειτουργιών σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, Windows 7 ή Windows Server 2008 R2.

Η κονσόλα Operations παρουσιάζει σφάλμα και επιστρέφεται η ακόλουθη εξαίρεση:

Τύπος εξαίρεσης
: System.UnauthorizedAccessException
Message: Access is denied. (Εξαίρεση από το HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) Σύστημα κλήσεων. Windows. Forms.WebBrowser.get_Document()

Το πακέτο διαχείρισης System Center Configuration Manager 2007 δεν σας επιτρέπει να παρακολουθείτε απευθείας ένα λειτουργικό σύστημα Windows 64 bit. Μπορείτε να εκτελέσετε την παρακολούθηση μόνο με τη χρήση παράγοντα 32 bit.

Αυτή η ενημέρωση περιέχει υποστήριξη για το πιο πρόσφατο πακέτο διαχείρισης του Configuration Manager 2007 SP2 για την παρακολούθηση Configuration Manager 2007 SP2, χρησιμοποιώντας τον παράγοντα Operations Manager 2007 SP1 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό πακέτου διαχείρισης στην τοποθεσία Web του Microsoft TechNet.

Οι πληροφορίες αλλαγής κατάστασης και συνάθροισης καταστάσεων ενδέχεται να μην είναι σωστές.

Αυτή η ενημέρωση περιέχει επιδιορθώσεις αξιοπιστίας κατάστασης για τη διόρθωση αυτών των καταστάσεων σφάλματος.

Οι κανόνες απόδοσης και οι οθόνες που βασίζονται σε WMI δεν μπορούν να παρακάμψουν τη συχνότητα ψηφοφορίας με την αρχική συχνότητα ψηφοφορίας.

Αυτή η ενημέρωση περιέχει μια ενημερωμένη βιβλιοθήκη του Πακέτου διαχείρισης που εκθέτει την ιδιότητα παράκαμψης συχνότητας για αυτούς τους κανόνες και τις οθόνες.

Το ζήτημα που περιγράφεται στο άρθρο της Knowledgebase 959867 παρουσιάζεται όχι μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Operations Manager 2007 SP1 αλλά και στις εκδόσεις απλοποιημένων κινεζικών, παραδοσιακών κινεζικών και κορεατικών.

Οι μεταφρασμένες εκδόσεις αυτής της ενημέρωσης περιέχουν επιδιορθώσεις που επιτρέπουν την αποθήκευση παρακαμπτών μέσα σε ένα πακέτο διαχείρισης στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες παρακάμπτει .

Επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση και απαιτούν μη αυτόματη παρέμβαση

Αυτή η ενημέρωση περιέχει δύο επιδιορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν με μη αυτόματο τρόπο. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι επιδιορθώσεις και τα βήματα εγκατάστασης για τις επιδιορθώσεις.

Σύμπτωμα 1

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το ρόλο "Διακομιστής πύλης" σε έναν υπολογιστή με Windows Server 2008 R2, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος και η εγκατάσταση αποτυγχάνει:

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στο W2K3 SP1 ή νεότερη έκδοση

Ανάλυση για το Σύμπτωμα 1

Για να υποστηρίξετε την εγκατάσταση του ρόλου διακομιστή πύλης σε έναν υπολογιστή με Windows Server 2008 R2, πρέπει να ενημερώσετε το αρχείο MOMGateway.msi χρησιμοποιώντας ένα αρχείο μετασχηματισμού που παρέχεται με αυτήν την ενημέρωση. Αφού ενημερώσετε το αρχείο MOMGateway.msi, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το ρόλο "Διακομιστής πύλης" και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις διακομιστή που περιγράφονται εδώ.

Για να ενημερώσετε το MOMGateway.msi αρχείου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αντιγράψτε το αρχείο MOMGateway.msi που είναι κατάλληλο για την πλατφόρμα από το μέσο εγκατάστασης του Operations Manager 2007 SP1 σε μια εγγράψιμη θέση στον σκληρό δίσκο.

 2. Αντιγράψτε τα αρχεία MOMGateway.mst και GatewayUpdate.vbs από το φάκελο Πύλη που δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης στον ίδιο φάκελο με το αρχείο MOMGateway.msi. Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο εξάγεται στον ακόλουθο φάκελο:

  %ProgramFiles%\System Center 2007 Hotfix Utility\KB971541\Gateway

 3. Σε μια γραμμή εντολών, τοποθετήστε γρήγορα τον κατάλογο εργασίας στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία MOMGateway.mst και GatewayUpdate.vbs.

 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  cscript.exe GatewayUpdate.vbs

 5. Χρησιμοποιήστε το αρχείο MOMGateway.msi για να εγκαταστήσετε το ρόλο "Διακομιστής πύλης" στον Windows Server 2008 R2.

Σύμπτωμα 2

Μετά την αναβάθμιση των υπηρεσιών αναφοράς SQL Server 2005 στις υπηρεσίες αναφοράς SQL Server 2008, εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια αναφορά επιδόσεων ή ορισμένους άλλους τύπους αναφοράς, δημιουργείται η ακόλουθη εξαίρεση:

Microsoft.Reporting.WinForms.ReportServerException: The report definition is not valid. Details: Deserialization failed: The value 'ContentsOnly' is not valid for DataElementOutput. 


Επίλυση για το Σύμπτωμα 2

Παρέχεται ενημερωμένο πακέτο διαχείρισης Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP (έκδοση 6.0.6278.100). Εισαγάγετε αυτό το πακέτο διαχείρισης για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Το ενημερωμένο πακέτο διαχείρισης βρίσκεται στο φάκελο Πακέτα διαχείρισης που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Μετά την εισαγωγή του πακέτου διαχείρισης, πρέπει να επιτρέψετε την ανάπτυξη των ενημερωμένων αναφορών πριν προσπαθήσετε να αναδημιουργήσετε αναφορές επιδόσεων.

Γνωστά προβλήματα που δεν επιλύονται σε αυτήν την ενημέρωση

Ζήτημα

Επίλυση

Όταν ανοίγετε την Κονσόλα Web στον Internet Explorer 8, η καταχώρηση κειμένου Αναζήτηση και το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού επικαλύπτονται.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ανοίξτε την Κονσόλα Web στην Προβολή συμβατότητας του Internet Explorer 8.

Το σφάλμα "Η παράσταση τιμής που χρησιμοποιείται στο πεδίο 'FormattedDateTime' αναφέρεται σε ένα πεδίο συνόλου δεδομένων που περιέχει ένα σφάλμα: FieldValueException" εμφανίζεται όταν δημιουργείτε μια αναφορά προσαρμοσμένου συμβάντος στο Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε το πεδίο αναφοράς "Ημερομηνία" στην αναφορά για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Το πρόβλημα επιλύεται πλήρως στο Operations Manager 2007 R2.

Υποστήριξη SQL Server 2008

Αυτή η ενημέρωση παρέχει υποστήριξη για την αναβάθμιση των ρόλων βάσης δεδομένων του Operations Manager SQL Server 2005 σε SQL Server 2008. Αυτοί οι ρόλοι περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Λειτουργική βάση δεδομένων

 • Βάση δεδομένων DataWarehouse

 • Διακομιστής βάσης δεδομένων ACS

Αυτή η ενημέρωση δεν παρέχει υποστήριξη για μια νέα εγκατάσταση αυτών των ρόλων στο SQL Server 2008. Πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εγκατάσταση αυτών των ρόλων στο SQL Server 2005 και, στη συνέχεια, να κάνετε αναβάθμιση σε SQL Server 2008. Η υποστήριξη για μια νέα εγκατάσταση αυτών των ρόλων στο SQL Server 2008 προστέθηκε στο Operations Manager 2007 R2.

Συνιστάται να εγκαταστήσετε SQL Server 2008 Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση μετά την αναβάθμιση σε SQL Server 2008. SQL Server 2008 Service Pack 1 περιέχει επιδιορθώσεις για τις υπηρεσίες Yπηρεσία αναφοράς SQL που παρέχουν βελτιώσεις για την αναφορά του Operations Manager 2007.

Αναβάθμιση Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2005 έως 2008

Για να αναβαθμίσετε ένα διακομιστή υπηρεσιών Yπηρεσία αναφοράς SQL 2005 που φιλοξενεί αναφορές του Operations Manager 2007 SP1 στις υπηρεσίες Yπηρεσία αναφοράς SQL 2008, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση:

 • SRSUpgradeTool.exe

 • SRSUpgradeHelper.msi

Αυτά τα εργαλεία βρίσκονται στο φάκελο SupportTools του φακέλου εγκατάστασης ενημερώσεων που είναι κατάλληλος για κάθε αρχιτεκτονική επεξεργαστή. Μπορείτε να αναβαθμίσετε Yπηρεσία αναφοράς SQL Υπηρεσίες στην αρχική έκδοση του SQL Server 2008. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα απαραίτητα Service Pack.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση SQL Server υπηρεσίας αναφοράς του 2005 στην υπηρεσία αναφοράς SQL Server 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd789004.aspxΣημειώσεις

 • Τα βήματα που τεκμηριώνονται στον Οδηγό αναβάθμισης είναι τα ίδια για την έκδοση SP1 και την έκδοση R2. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τα απαραίτητα Service Pack αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναβάθμισης.

 • Τα εργαλεία που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα είναι διαφορετικά για τις εκδόσεις SP1 και R2 του Operations Manager. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη έκδοση του Operations Manager που χρησιμοποιείτε. Η έκδοση R2 αυτών των εργαλείων βρίσκεται στο φάκελο SupportTools του μέσου εγκατάστασης operations manager 2007 R2.

Οδηγίες εγκατάστασης

Εφαρμόστε την ενημέρωση σε κάθε υπολογιστή που φιλοξενεί έναν από τους ακόλουθους ρόλους:

 • Διακομιστής διαχείρισης ρίζας Microsoft Operations Manager

 • Διακομιστής διαχείρισης Microsoft Operations Manager

 • Κονσόλα Λειτουργιών Του Microsoft Operations

 • Διακομιστής κονσόλας Web Microsoft Operations Manager

 • Διακομιστής αναφοράς διαχείρισης λειτουργιών της Microsoft

 • Παράγοντας εγκατάστασης του Microsoft Operations Manager με μη αυτόματο τρόπο

 • Διακομιστής ACS Microsoft Operations Manager

Για να εξαγάγετε τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν την ενημέρωση και να την εγκαταστήσετε στους ρόλους του Operations Manager που αναφέρονται παραπάνω, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αντιγράψτε το ακόλουθο αρχείο σε έναν τοπικό φάκελο ή σε έναν κοινόχρηστο φάκελο:

  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI

 2. Σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να αναβαθμίσετε, εκτελέστε το ακόλουθο αρχείο:

  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSINote Μπορείτε να εκτελέσετε SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI είτε στην Εξερεύνηση Windows είτε σε μια γραμμή εντολών. Για να εκτελέσετε αυτό το αρχείο στον Windows Server 2008, πρέπει να ανοίξετε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένες εντολές χρησιμοποιώντας την επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε την εντολή στη γραμμή εντολών με αναβαθμισμένη λειτουργία.

 3. Στο παράθυρο System Center Operations Manager 2007 Software Update , επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή ενημέρωσης για τον ρόλο στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση.

  Σημειώσεις

  • Όταν εφαρμόζετε αυτήν την ενημέρωση σε ένα ρόλο διακομιστή Operations Manager 2007 SP1, η εγκατάσταση MSI θα ξεκινήσει για δεύτερη φορά για την εγκατάσταση μιας δεύτερης ενημέρωσης μετά την επιτυχή εφαρμογή της πρώτης ενημέρωσης. Αυτή είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά. Η δεύτερη ενημέρωση εφαρμόζει τις μεταφρασμένες επιδιορθώσεις.

  • Αν τα ενημερωμένα αρχεία χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή με το ακόλουθο μήνυμα:

   Για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων που έγιναν στο System Center Operations Manager 2007, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημά σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι στο μήνυμα και να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή με μη αυτόματο τρόπο όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενημερώσεις για το ρόλο.

  • Η εγκατάσταση της ενημέρωσης στο ρόλο του διακομιστή ACS απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

   Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων που έγιναν σε αυτό το προϊόν, απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος. Ελέγξτε επίσης τα αρχεία καταγραφής εγκατάστασης για πρόσθετα σφάλματα, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή με μη αυτόματο τρόπο όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενημερώσεις για το ρόλο.

 4. Εισαγάγετε το ακόλουθο πακέτο διαχείρισης από το φάκελο ManagementPacks:

  Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP

Ενημέρωση πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημέρωση ισχύει μόνο για το System Center Operations Manager 2007 SP1.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται στη Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ UTC και τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο Ημερομηνία και Ώρα στο Πίνακας Ελέγχου.

System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, έκδοση που βασίζεται σε x86

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Adtagent.exe

6.0.6278.100

271,728

2-Νοε-09

23:18

x86

Microsoft.enterprisemanagement.reporting.code.dll

6.0.6278.100

38,784

26-Αυγ-2009

23:50

x86

Healthservice.dll

6.0.6278.100

1,410,928

2-Νοε-09

23:16

x86

Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll

6.0.6278.100

219,008

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.modules.notification.dll

6.0.6278.100

128,896

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll

6.0.6278.100

13,696

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll

6.0.6278.100

247,680

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.resources.dll

6.0.6278.100

16,752

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll

6.0.6278.100

2,193,280

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll

6.0.6278.100

386,944

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.resources.dll

6.0.6278.100

13,680

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll

6.0.6278.100

5,838,720

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.reporting.dll

6.0.6278.100

980,864

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.adwriteactionmodule.dll

6.0.6278.100

59,264

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.configservice.dll

6.0.6278.100

264,064

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll

6.0.6278.100

2,242,432

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.modules.clientmonitoring.dll

6.0.6278.100

427,904

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.sdk.servicedatalayer.dll

6.0.6278.100

694,144

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.sdkmodules.dll

6.0.6278.100

124,800

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.common.dll

6.0.6278.100

1,619,840

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.components.dll

6.0.6278.100

3,471,232

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.knowledgewordtemplate.dll

6.0.6278.100

67,456

2-Νοε-09

23:13

x86

Microsoft.systemcenter.2007.mp

6.0.6278.100

280,432

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp

6.0.6278.100

38,768

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp

6.0.6278.100

218,992

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp

6.0.6278.100

632,688

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.reports.mp

6.0.6278.100

51,064

28-Αυγ-09

19:38

x86

Microsoft.systemcenter.internal.mp

6.0.6278.100

67,440

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.windows.cluster.library.mp

6.0.6278.100

21,360

29-Σεπ-09

15:07

x86

Microsoft.windows.library.mp

6.0.6278.100

132,976

29-Σεπ-09

15:07

x86

Mobilewebconsole.dll

6.0.6278.100

77,696

2-Νοε-09

23:13

x86

Mobilewebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

34,672

29-Σεπ-09

15:07

x86

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

173,056

17-Σεπ-09

13:14

x86

Momconnector.dll

6.0.6278.100

377,712

2-Νοε-09

23:16

x86

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

363,888

2-Νοε-09

23:16

x86

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

313,200

29-Σεπ-09

15:08

x86

Mommodules.dll

6.0.6278.100

1,860,464

2-Νοε-09

23:16

x86

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

253,296

2-Νοε-09

23:16

x86

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

607,088

2-Νοε-09

23:16

x86

Operationaldatareporting.exe

6.0.6278.100

317,312

2-Νοε-09

23:13

x86

Rootwebconsole.dll

6.0.6278.100

279,936

2-Νοε-09

23:13

x86

Rootwebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

46,960

29-Σεπ-09

15:07

x86

Rsswebconsole.dll

6.0.6278.100

37,760

2-Νοε-09

23:13

x86

Rsswebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

16,240

29-Σεπ-09

15:07

x86

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

63,856

2-Νοε-09

23:16

x86

System.applicationlog.library.mp

6.0.6278.100

239,472

29-Σεπ-09

15:07

x86

System.mom.backwardcompatibility.library.mp

6.0.6278.100

59,248

29-Σεπ-09

15:07

x86

System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, έκδοση που βασίζεται σε x64

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Adtagent.exe

6.0.6278.100

397,696

2-Νοε-09

23:10

x64

Healthservice.dll

6.0.6278.100

2,813,312

2-Νοε-09

23:08

x64

Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll

6.0.6278.100

219,008

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.reporting.code.dll

6.0.6278.100

38,784

26-Αυγ-2009

23:50

x64

Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.modules.notification.dll

6.0.6278.100

128,896

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll

6.0.6278.100

13,696

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll

6.0.6278.100

247,680

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.resources.dll

6.0.6278.100

16,752

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll

6.0.6278.100

2,193,280

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll

6.0.6278.100

386,944

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.resources.dll

6.0.6278.100

13,680

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll

6.0.6278.100

5,838,720

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.ui.reporting.dll

6.0.6278.100

980,864

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.adwriteactionmodule.dll

6.0.6278.100

59,264

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.configservice.dll

6.0.6278.100

264,048

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll

6.0.6278.100

2,242,432

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.modules.clientmonitoring.dll

6.0.6278.100

427,904

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.sdk.servicedatalayer.dll

6.0.6278.100

694,144

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.sdkmodules.dll

6.0.6278.100

124,800

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.common.dll

6.0.6278.100

1,619,824

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.components.dll

6.0.6278.100

3,471,232

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.knowledgewordtemplate.dll

6.0.6278.100

67,456

2-Νοε-09

23:05

x64

Microsoft.systemcenter.2007.mp

6.0.6278.100

280,432

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp

6.0.6278.100

38,768

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp

6.0.6278.100

218,992

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp

6.0.6278.100

632,688

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.reports.mp

6.0.6278.100

51,064

28-Αυγ-09

19:38

x64

Microsoft.systemcenter.internal.mp

6.0.6278.100

67,440

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.windows.cluster.library.mp

6.0.6278.100

21,360

29-Σεπ-09

15:07

x64

Microsoft.windows.library.mp

6.0.6278.100

132,976

29-Σεπ-09

15:07

x64

Mobilewebconsole.dll

6.0.6278.100

77,696

2-Νοε-09

23:05

x64

Mobilewebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

34,672

29-Σεπ-09

15:07

x64

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

254,464

17-Σεπ-09

13:14

x64

Momconnector.dll

6.0.6278.100

678,272

2-Νοε-09

23:08

x64

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

685,952

2-Νοε-09

23:08

x64

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

312,688

29-Σεπ-09

15:09

x64

Mommodules.dll

6.0.6278.100

3,352,448

2-Νοε-09

23:08

x64

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

363,392

2-Νοε-09

23:08

x64

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

1,033,600

2-Νοε-09

23:08

x64

Operationaldatareporting.exe

6.0.6278.100

317,312

2-Νοε-09

23:05

x64

Rootwebconsole.dll

6.0.6278.100

279,936

2-Νοε-09

23:05

x64

Rootwebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

46,960

29-Σεπ-09

15:07

x64

Rsswebconsole.dll

6.0.6278.100

37,760

2-Νοε-09

23:05

x64

Rsswebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

16,240

29-Σεπ-09

15:07

x64

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

86,400

2-Νοε-09

23:08

x64

System.applicationlog.library.mp

6.0.6278.100

239,472

29-Σεπ-09

15:07

x64

System.mom.backwardcompatibility.library.mp

6.0.6278.100

59,248

29-Σεπ-09

15:07

x64

System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, έκδοση που βασίζεται σε Itanium

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Adtagent.exe

6.0.6278.100

672,112

3-Νοε-09

0:18

ΙΑ-64

Healthservice.dll

6.0.6278.100

3,871,616

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

437,248

21-Οκτ-09

8:51

ΙΑ-64

Momconnector.dll

6.0.6278.100

1,116,032

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

1,008,000

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

312,688

24-Σεπ-09

20:33

ΙΑ-64

Mommodules.dll

6.0.6278.100

5,433,728

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

594,816

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

1,775,488

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

174,464

3-Νοε-09

0:15

ΙΑ-64

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημέρωσης λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

824684 Περιγραφή της τυπικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×