Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Lync Server 2010 που κυκλοφόρησε Μαρτίου 2012.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα θέματα σχετικά με το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης:

 • Τα ζητήματα που διορθώνει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

 • Τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων.

 • Εάν πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων.

 • Αν το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης αντικαθίσταται από άλλο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

 • Εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

 • Τα αρχεία που περιέχει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης επιδιορθώνει τα ζητήματα που τεκμηριώνονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):

 • 2680983 κώδικας εξαίρεσης 0xc00000fd όταν η υπηρεσία περιβάλλοντος χρήστη διακομιστή Lync διακόπτεται η λειτουργία του σε ένα περιβάλλον Lync Server 2010

 • 2691941 δεν είναι δυνατό να συνδεθεί ένας χρήστης ενός Lync ηλεκτρονική σύσκεψη κάνοντας κλικ στη σύνδεση "Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη" σε ένα περιβάλλον Lync Server 2010

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που αναφέρονται προηγουμένως στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

 • 2670352 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Φεβρουαρίου 2012

 • 2514980 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Νοεμβρίου 2011

 • 2571546 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Ιουλίου 2011

 • 2500442 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Απριλίου 2011

 • 2664650 μηνύματα ειδοποίησης ώθησης Microsoft δεν παραδίδονται σε φορητούς υπολογιστές-πελάτες Lync

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες πακέτου ενημερώσεων

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Download Άμεση λήψη του πακέτου Server.msp.
Ημερομηνία έκδοσης: Μαρτίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΗ Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:

2670352 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Φεβρουαρίου 2012

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εγκαταστήστε το πακέτο Server.msp στους ακόλουθους υπολογιστές:

 • Lync Server 2010 τυπική έκδοση διακομιστή

 • Lync Server 2010 Enterprise Edition περιβάλλοντος χρήστη

 • Lync Server 2010 Enterprise Edition αυτόνομη ήχου βίντεο Conferencing Server

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου.
Ορισμένες φορές, όταν προσπαθείτε να απεγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, ζητείται για το CD προέλευσης. Εάν σας ζητηθεί το CD προέλευσης, εισαγάγετε. Ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή όπου βρίσκονται τα αρχεία προέλευσης.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dbcommon.sql

Δεν ισχύει

20,519

7/21/11

2:32

Δεν ισχύει

Dbrtc.sql

Δεν ισχύει

1,283,344

2/18/12

17:21

Δεν ισχύει

Dbsetup.wsf

Δεν ισχύει

108,754

2/18/12

17:21

Δεν ισχύει

File_abserver.exe

4.0.7577.190

314,136

2/18/12

21:22

x86

File_apiem.dll

4.0.7577.190

2,337,552

2/18/12

21:23

x64

File_dataproxy.exe

4.0.7577.190

2,270,488

2/18/12

21:20

x64

File_exumrouting.exe

4.0.7577.170

756,480

9/8/11

19:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

4.0.7577.183

2,288,464

11/15/11

21:12

x86

File_iimfilter.exe

4.0.7577.190

682,776

2/18/12

21:23

x86

File_inboundrouting.exe

4.0.7577.170

740,104

9/8/11

19:47

x86

File_inboundrulesengine.dll

4.0.7577.166

183,072

7/21/11

4:54

x86

File_instantur.exe

4.0.7577.190

2,107,160

2/18/12

21:23

x64

File_interclusterrouting.am

Δεν ισχύει

13,127

2/18/12

16:51

Δεν ισχύει

File_interclusterrouting.exe

4.0.7577.197

731,752

3/27/12

15:42

x86

File_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

4.0.7577.183

2,288,464

11/15/11

21:12

x86

File_outboundrouting.am

Δεν ισχύει

11,589

2/18/12

16:49

Δεν ισχύει

File_outboundrouting.exe

4.0.7577.190

842,528

2/18/12

21:22

x86

File_replicationapp.exe

4.0.7577.166

437,016

7/21/11

4:52

x86

File_rtcarcha.dll

4.0.7577.192

3,994,392

2/28/12

9:15

x64

File_rtcmrdrv64.sys

4.0.7577.330

241,152

12/7/11

7:53

x64

File_serveragent.dll

4.0.7577.190

863,000

2/18/12

21:23

x86

File_server_rtcaggregate.exe

4.0.7577.190

224,032

2/18/12

21:23

x86

File_server_rtchost.exe

4.0.7577.183

195,344

11/15/11

21:11

x86

File_sipstack.dll

4.0.7577.190

4,556,056

2/18/12

21:22

x64

File_translationservice.am

Δεν ισχύει

11,056

2/18/12

16:49

Δεν ισχύει

File_translationservice.exe

4.0.7577.190

740,136

2/18/12

21:22

x86

File_userpinservice.exe

4.0.7577.197

1,186,400

3/27/12

15:42

x86

File_wrtces.dll

4.0.7577.197

7,861,840

3/27/12

15:44

x64

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της MicrosoftΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για Lync Server 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2493736 ενημερωμένες εκδόσεις για Lync Server 2010

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×