Σημείωση

Αυτή η ενημέρωση δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Για να διορθώσετε τα προβλήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Microsoft Office από το ακόλουθο άρθρο του Microsoft Docs:

Πιο πρόσφατες ενημερώσεις για εκδόσεις του Office που χρησιμοποιούν τον Windows Installer (MSI)

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημέρωση περιέχει τα αρχεία που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.32-bitΠληροφορίες αρχείου Spdevsdk-x-none. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

31-Oct-13

12:28

Microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

28.856

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4547.1000

468.664

30-Oct-13

12:31

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4547.1000

468.664

30-Oct-13

12:31

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.160

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.632

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4525.1000

288.968

30-Oct-13

12:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4525.1000

288.968

30-Oct-13

12:31

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17.600

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

61.600

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4547.1000

421.072

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4420.1017

188.064

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.024

30-Oct-13

12:31

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.024

30-Oct-13

12:31

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4454.1000

144.008

30-Oct-13

14:04

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4454.1000

144.024

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4454.1000

38.536

31-Oct-13

12:28

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4454.1000

38.560

31-Oct-13

12:28

Osfserver_activities_sdk.x86

15.0.4547.1000

261.848

31-Oct-13

12:28

Osfserver_client_js.x64

Not Applicable

33.298

31-Oct-13

12:28

Osfserver_clientdbg_js.x64

Not Applicable

57.123

31-Oct-13

12:28

Sp.datetimeutil.debug.js.x64

Not Applicable

114.154

31-Oct-13

12:28

Sp.datetimeutil.js.x64

Not Applicable

67.895

31-Oct-13

12:28

Sp.debug.js.x64

Not Applicable

979.074

31-Oct-13

12:28

Sp.documentmanagement.debug.js.x64

Not Applicable

8.970

31-Oct-13

12:28

Sp.js.x64

Not Applicable

610.011

31-Oct-13

12:28

Sp.publishing.debug.js.x64

Not Applicable

113.882

31-Oct-13

12:28

Sp.requestexecutor.debug.js.x64

Not Applicable

81.201

31-Oct-13

12:28

Sp.requestexecutor.js.x64

Not Applicable

51.540

31-Oct-13

12:28

Sp.runtime.debug.js.x64

Not Applicable

185.617

31-Oct-13

12:28

Sp.runtime.js.x64

Not Applicable

111.493

31-Oct-13

12:28

Sp.search.apps.debug.js.x64

Not Applicable

7.600

31-Oct-13

12:28

Sp.search.apps.js.x64

Not Applicable

7.600

31-Oct-13

12:28

Sp.search.debug.js.x64

Not Applicable

113.913

31-Oct-13

12:28

Sp.translation.debug.js.x64

Not Applicable

29.490

31-Oct-13

12:28

Sp.userprofiles.debug.js.x64

Not Applicable

140.565

31-Oct-13

12:28

Sp.userprofiles.js.x64

Not Applicable

140.559

31-Oct-13

12:28

Sp_wmd.js.x64

Not Applicable

191.029

31-Oct-13

12:28

Taps_tenant.dll.x64

15.0.4551.1007

54.992

2-Nov-13

3:58

64-bitΠληροφορίες αρχείου Spdevsdk-x-none. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

30-Oct-13

14:06

Microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

28.856

30-Oct-13

14:06

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4547.1000

468.664

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4547.1000

468.664

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.160

30-Oct-13

14:06

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.608

30-Oct-13

14:07

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4525.1000

288.968

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4525.1000

288.968

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17.600

30-Oct-13

14:07

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

61.600

30-Oct-13

14:07

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4547.1000

421.072

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4420.1017

188.064

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

30-Oct-13

14:07

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

30-Oct-13

12:33

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4454.1000

144.008

30-Oct-13

14:06

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4454.1000

144.000

30-Oct-13

14:06

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4454.1000

38.512

30-Oct-13

14:07

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4454.1000

38.560

30-Oct-13

14:07

Osfserver_activities_sdk.x64

15.0.4547.1000

261.848

30-Oct-13

14:06

Osfserver_activities_sdk.x86

15.0.4547.1000

261.848

31-Oct-13

12:32

Osfserver_client_js.x64

Not Applicable

33.298

30-Oct-13

14:07

Osfserver_clientdbg_js.x64

Not Applicable

57.123

30-Oct-13

14:07

Sp.datetimeutil.debug.js.x64

Not Applicable

114.154

30-Oct-13

14:07

Sp.datetimeutil.js.x64

Not Applicable

67.895

30-Oct-13

14:07

Sp.debug.js.x64

Not Applicable

979.074

30-Oct-13

14:07

Sp.documentmanagement.debug.js.x64

Not Applicable

8.970

30-Oct-13

14:06

Sp.js.x64

Not Applicable

610.011

30-Oct-13

14:07

Sp.publishing.debug.js.x64

Not Applicable

113.882

30-Oct-13

14:07

Sp.requestexecutor.debug.js.x64

Not Applicable

81.201

30-Oct-13

14:07

Sp.requestexecutor.js.x64

Not Applicable

51.540

30-Oct-13

14:07

Sp.runtime.debug.js.x64

Not Applicable

185.617

30-Oct-13

14:07

Sp.runtime.js.x64

Not Applicable

111.493

30-Oct-13

14:07

Sp.search.apps.debug.js.x64

Not Applicable

7.600

30-Oct-13

14:07

Sp.search.apps.js.x64

Not Applicable

7.600

30-Oct-13

14:07

Sp.search.debug.js.x64

Not Applicable

113.913

30-Oct-13

14:07

Sp.translation.debug.js.x64

Not Applicable

29.490

30-Oct-13

14:06

Sp.userprofiles.debug.js.x64

Not Applicable

140.565

30-Oct-13

14:06

Sp.userprofiles.js.x64

Not Applicable

140.559

30-Oct-13

14:06

Sp_wmd.js.x64

Not Applicable

191.029

30-Oct-13

14:07

Taps_tenant.dll.x64

15.0.4551.1007

54.992

2-Nov-13

4:07

Windows 8

  1. Σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και πατήστε Αναζήτηση. Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

  2. Πληκτρολογήστε Windows Update, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων στα αποτελέσματα αναζήτησης.

  3. Στη λίστα των ενημερώσεων, εντοπίστε και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση 2817619 και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Windows 7

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  2. Πληκτρολογήστε appwiz. cplκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.

  4. Στη λίστα των ενημερώσεων, εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση 2817619 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερώσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Υποστήριξη και πόροι IT για το Microsoft Office

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×