Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις οδηγίες εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft System Center 2012 και τα προβλήματα που έχουν διορθωθεί στη συνάθροιση ενημερώσεων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για να κάνετε λήψη και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημέρωσης για το System Center 2012 Virtual Machine Manager, το System Center 2012 App Controller και το System Center 2012 Operations Manager.

Προβλήματα που έχουν διορθωθεί στη Συνάθροιση ενημερώσεων 1

Ενημέρωση διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663959)

Πρόβλημα 1

Εάν ένα στιγμιότυπο συγχωνεύεται στον γονικό εικονικό σκληρό δίσκο (VHD) και διαγραφεί η εικονική μηχανή, το αρχείο VHD δεν διαγράφεται.

Πρόβλημα 2

Τα cmdlet Store-VM και Move-VM Windows PowerShell παραβλέπουν τον διακόπτη -RunAsynchronously.

Πρόβλημα 3

Όταν χρησιμοποιείται μια διεύθυνση IP από ένα χώρο συγκέντρωσης ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩν IP, η δημιουργία συμπλέγματος δεν είναι επιτυχής και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Σφάλμα (25342)

Η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου των κεντρικών υπολογιστών για ομαδοποίηση απαιτεί τουλάχιστον μία στατική διεύθυνση IP για τη δημιουργία ενός συμπλέγματος.


Πρόβλημα 4

Εάν εκτελείται μια εξαιρετικά διαθέσιμη εικονική μηχανή σε έναν κόμβο συμπλέγματος που αποτυγχάνει, η κατάσταση της εικονικής μηχανής αλλάζει σε "Η ενημέρωση απέτυχε". Επιπλέον, η κατάσταση δεν ενημερώνεται μέχρι ο κόμβος συμπλέγματος να συνδεθεί ξανά.

Πρόβλημα 5

Όταν εγκαθιστάτε με μη αυτόματο τρόπο τον παράγοντα Virtual Machine Manager (VMM) σε έναν κεντρικό υπολογιστή περιμέτρου, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης καταγράφονται απροσδόκητα στο αρχείο AgentSetup.log στον κεντρικό υπολογιστή.

Πρόβλημα 6

Οι διαδοχικές δημιουργίες εικονικών μηχανών χρειάζονται περισσότερο χρόνο εάν δημιουργηθούν και διαγραφούν πολλές εικονικές μηχανές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρόβλημα 7

Η αναβάθμιση του συνεργάτη αποτυγχάνει κατά την αναβάθμιση του VMM, αν το πακέτο Microsoft Virtual C++ 2008 Redistributable είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Σφάλμα (2916)

Η VMM δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση. Η σύνδεση με τον εκπρόσωπο servername.domainname.com χάθηκε.

Άγνωστο σφάλμα (0x80338126)


Ενημέρωση κονσόλας Virtual Machine Manager (KB2663960)

Πρόβλημα 1

Powershell.exe χρήση μνήμης ενδέχεται να αυξηθεί όταν χρησιμοποιούνται τα cmdlet Set-SCGuestInfo και Read-SCGuestInfo Windows PowerShell για τη λήψη ή τον ορισμό των τιμών ζεύγους τιμών κλειδιού (KVP) της εικονικής μηχανής.

Σημείωση Αυτό είναι ένα πρόβλημα υπολογιστή-πελάτη VMM και διακομιστή. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο Ενημέρωσης κονσόλας Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663960) και το πακέτο Ενημέρωσης διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663959).

Πρόβλημα 2

Η κονσόλα Virtual Machine Manager σταματά να αποκρίνεται όταν ταξινομούνται πολλές εικονικές μηχανές.

Πρόβλημα 3

Αν το System Center App Controller και ο VMM Server είναι εγκατεστημένα σε ξεχωριστούς διακομιστές, η μεμονωμένη σύνδεση δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται ελεγκτής εφαρμογής.

Πρόβλημα 4

Εάν αλλάξει μια ρύθμιση ιδιότητας κεντρικού προσαρμογέα δικτύου, οι ρυθμίσεις του SubNet VLAN αλλάζουν ακόμα και αν οι ρυθμίσεις δεν έχουν αλλάξει από το διαχειριστή.

Πρόβλημα 5

Δημιουργείται ένα εσωτερικό εικονικό δίκτυο ως ιδιωτικό δίκτυο, εάν το όνομα του εικονικού δικτύου περιέχει οποιονδήποτε από τους ακόλουθους ειδικούς χαρακτήρες:

/ ? ! @ # % ^ & * ( ) _ + } { " : ] [ \Note Πρόκειται για ζήτημα υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή VMM. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο Ενημέρωσης κονσόλας Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663960) και το πακέτο Ενημέρωσης διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663959). Αν είναι εγκατεστημένη η πύλη Self-Service VMM, πρέπει επίσης να εγκατασταθεί το πακέτο Ενημέρωσης πύλης Self-Service Πύλης διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663961).

Πρόβλημα 6

Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα επιδόσεων εάν η κονσόλα είναι ανοιχτή για αρκετές ημέρες και εάν έχουν δημιουργηθεί πολλές εργασίες.

Πρόβλημα 7

Οι ταυτόχρονες λειτουργίες σύνδεσης και απόσπασης μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν σε ένα σύμπλεγμα που φιλοξενεί πολλές εικονικές μηχανές.

Σημείωση Αυτό είναι ένα πρόβλημα υπολογιστή-πελάτη VMM και διακομιστή. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο Ενημέρωσης κονσόλας Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663960) και το πακέτο Ενημέρωσης διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663959). Αν είναι εγκατεστημένη η πύλη Self-Service VMM, πρέπει επίσης να εγκατασταθεί το πακέτο Ενημέρωσης πύλης Self-Service Πύλης διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663961).

Ενημέρωση πύλης Self-Service Virtual Machine Manager (KB2663961)

Τα προβλήματα 5 και 7 στην ενότητα "Ενημέρωση κονσόλας Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663960)" έχουν διορθωθεί σε αυτό το πακέτο ενημέρωσης.

Ενημέρωση πακέτου διαχείρισης για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών

Το πρόβλημα 1

"Δεν έχει εγκατασταθεί VGS" ενεργοποιείται για κάθε εικονική μηχανή ανεξάρτητα από το αν έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες εικονικού επισκέπτη.

Πρόβλημα 2

Ο εντοπισμός του Operations Manager αποτυγχάνει με το ακόλουθο σφάλμα, εάν ένας κεντρικός υπολογιστής έχει ονόματα εικονικών μηχανών που υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες:

Ο εντοπισμός του Operations Manager απέτυχε με σφάλμα: "Παρουσιάστηκε εξαίρεση του τύπου 'Microsoft.VirtualManager.EnterpriseManagement.Common.DiscoveryDataInvalidRelationshipSourceExceptionOM10'.".


Το πρόβλημα 3

Εικονικές μηχανές σε μια κατάσταση μη υποστηριζόμενης ρύθμισης παραμέτρων συμπλέγματος δεν αντικατοπτρίζεται σωστά στη Διαχείριση λειτουργιών.

Πρόβλημα 4

Η οθόνη Cloud StorageUsageGB αποτυγχάνει να μεταβεί σε μια προειδοποίηση ή κρίσιμη κατάσταση όταν η χρήση του χώρου αποθήκευσης πλησιάζει την καθορισμένη χωρητικότητα ιδιωτικού cloud.

Πρόβλημα 5

Οι ειδοποιήσεις "Ο κεντρικός υπολογιστής έχει υπερβεί τον υποστηριζόμενο μέγιστο αριθμό εικονικών μηχανών που εκτελούνται" ενεργοποιούνται, παρόλο που ο κεντρικός υπολογιστής δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό εικονικών μηχανών που εκτελούνται.

Το πακέτο διαχείρισης του προβλήματος 6

δεν μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από τη Διαχείριση εικονικών μηχανών.

Πρόβλημα 7

Η συνολική μνήμη RAM για τους κεντρικούς υπολογιστές στην αναφορά χρήσης κεντρικού υπολογιστή αναφέρεται εσφαλμένα.

Πρόβλημα 8

Το συνολικό κόστος που παρέχεται στην αναφορά επιστροφής χρέωσης δεν είναι σωστό.

Ενημέρωση ελεγκτή εφαρμογής (KB2677596)

Πρόβλημα 1

Ζητείται από τους χρήστες διαπιστευτήρια, παρόλο που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μεμονωμένης σύνδεσης για τον ελεγκτή εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της μεμονωμένης σύνδεσης για τον ελεγκτή εφαρμογής, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet:

Εγκατάσταση ελεγκτή εφαρμογής

Πρόβλημα 2

Όταν η επιλογή Επιδιόρθωση εκτελείται με χρήση του στοιχείου Προγράμματα και δυνατότητες στο Πίνακας Ελέγχου, καταργείται η ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων SQL για τον ελεγκτή εφαρμογής.

Σημείωση Η εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών θα επαναφέρει τη ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων SQL. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να επαναφέρει τη ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων SQL, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα "Οδηγίες κατάργησης για ελεγκτή εφαρμογής".


Ενημέρωση Operations Manager (KB2674695) – παρακολούθηση Windows

Πρόβλημα 1

Το περιβάλλον παρουσιάζει σφάλμα στη Διαχείριση λειτουργιών λόγω της λειτουργικής μονάδας RoleInstanceStatusProbe στο AzureMP.

Πρόβλημα 2

Όταν εκτελούνται πολλές (δύο ή τρεις) κονσόλες στον ίδιο υπολογιστή με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη, οι κονσόλες ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλμα.

Πρόβλημα 3

Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την ανίχνευση για το Reporting και την Κονσόλα Web, εάν έχουν εγκατασταθεί σε έναν μεμονωμένο διακομιστή που εκτελεί IIS.

Πρόβλημα 4

Η προβολή ειδοποίησης συνδεδεμένης ομάδας δεν λειτουργεί, αλλά δεν εμφανίζεται σφάλμα στην κονσόλα.

Πρόβλημα 5

Αποτέλεσμα εργασίας - CompletedWithInfo δεν υποστηρίζεται με τις συνελεύσεις SDK2007.

Πρόβλημα 6

SeriesFactory και Microsoft.SystemCenter.Visualization.DatatoSeriesController πρέπει να είναι δημόσια για να παρέχουν στα στοιχεία ελέγχου επεκτασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση.

Πρόβλημα 7

Το WebConsole δεν είναι συμβατό με FIPS.

Πρόβλημα 8

Ο πίνακας εργαλείων δικτύου θα πρέπει να επικαλύπτει τη διαθεσιμότητα κατά την εμφάνιση της κατάστασης εύρυθμη λειτουργίας.

Πρόβλημα 9

Πίνακες εργαλείων: Η επιλογή ομάδας δεν εμφανίζει όλες τις ομάδες σε μεγάλο περιβάλλον.

Πρόβλημα 10

Εντοπισμός IIS: Αποτρέψτε την αποτυχία του GetAdminSection όταν η έκδοση πλαισίου εργασίας εντοπίστηκε εσφαλμένα από το API IIS.

Πρόβλημα 11

Οι μετρητές επιδόσεων δεν εμφανίζονται στην προβολή λίστας εφαρμογών της δυνατότητας AppDiagnostics.

Πρόβλημα 12

Η κονσόλα παρουσιάζει σφάλμα όταν ανοίγει η προβολή κατάστασης με κλάση αυτόνομου αντικειμένου.

Πρόβλημα 13

Το PerformanceWidget εμφανίζει την μπαγιάτικη "τελευταία τιμή" στο υπόμνημα λόγω της βασικής πρόσβασης δεδομένων DataModel.

Πρόβλημα 14

Η αναφορά διαθεσιμότητας και η οθόνη "Ο υπολογιστής δεν είναι προσβάσιμος" εμφανίζουν εσφαλμένα δεδομένα.

Πρόβλημα 15

Η εγκατάσταση του παράγοντα αποτυγχάνει στο Win8 Core λόγω εξάρτησης από το .NET Framework 2.0.

Πρόβλημα 16

Οδηγός παρακολούθησης διαθεσιμότητας υπηρεσιών Web - Η κονσόλα παρουσιάζει σφάλμα εάν ο οδηγός ολοκληρωθεί πριν ολοκληρωθεί η δοκιμή.

Πρόβλημα 17

Απαιτούνται αρκετές Windows PowerShell αλλαγές:

 • Τροποποιήθηκε παράμετρος άδειας χρήσης στο Get-SCOMAccessLicense σε ShowLicense

 • Τροποποιήθηκαν τα cmdlet του SCOMConnectorForTier σε SCOMTierConnector

 • Ορισμένες αλλαγές μορφοποίησης

Ενημέρωση Operations Manager (KB2674695) – Παρακολούθηση Unix και Linux

Πρόβλημα 1

Τα συμβάντα σφάλματος Schannel καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος στους διακομιστές διαχείρισης λειτουργιών και στις πύλες που διαχειρίζονται παράγοντες UNIX/Linux.

Πρόβλημα 2

Στην HP-UX, το Operations Manager δεν μπορεί να ανακαλύψει και να παρακολουθήσει έναν λογικό τόμο που αποτελείται από περισσότερους από 127 φυσικούς τόμους.

Πρόβλημα 3

Η αναβάθμιση των παραγόντων UNIX και Linux αποτυγχάνει κατά τη χρήση διαπιστευτηρίων "Εκτέλεση ως" στον "Οδηγό αναβάθμισης παράγοντα" ή Update-SCXAgent Windows PowerShell cmdlet.

Ενημέρωση Operations Manager (KB2674695) – Νέα δυνατότητα

Η Συνάθροιση ενημερώσεων1 για το Operations Manager προσθέτει υποστήριξη για Oracle Solaris 11 (x86 και SPARC).

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το System Center 2012


Τα πακέτα ενημέρωσης για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών και τον ελεγκτή εφαρμογών είναι διαθέσιμα από το Microsoft Update. Για να κάνετε λήψη της ενημέρωσης πακέτου διαχείρισης για το VMM, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update .

Για να κατεβάσετε τα πακέτα ενημέρωσης για το Operations Manager, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία web του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=c593536c-94f3-4c71-b963-5ab3b7fc05e1

 • Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημέρωσης από το Microsoft Update, ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε ένα σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένο ένα στοιχείο Διαχείρισης εικονικών μηχανών ή ελεγκτή εφαρμογών:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Στο Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Windows Update.

  3. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

  4. Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση Είναι διαθέσιμες οι σημαντικές ενημερώσεις .

  5. Επιλέξτε Συνάθροιση ενημερώσεων 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ενημερώσεων για να εγκαταστήσετε το πακέτο ενημέρωσης.


  Σημείωση Ο παράγοντας VMM στους διαχειριζόμενους υπολογιστές πρέπει να ενημερωθεί μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης διακομιστή Virtual Machine Manager (KB2663959).

  Για να ενημερώσετε τον παράγοντα VMM στους διαχειριζόμενους υπολογιστές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την κονσόλα VMM.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Fabric και, στη συνέχεια, επιλέξτε Servers.

  3. Στην περιοχή Διαχειριζόμενοι υπολογιστές, επιλέξτε τους διακομιστές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση παράγοντα.


  Σημείωση Πριν από την εγκατάσταση του πακέτου ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογής, ελέγξτε την ενότητα "Οδηγίες εγκατάστασης για τον ελεγκτή εφαρμογών".

  Σημαντικό Το πακέτο ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών εμφανίζεται στο Microsoft Update μόνο μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημέρωσης για την ενημέρωση κονσόλας Virtual Machine Manager (KB2663960). Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο ενημέρωσης και το πακέτο ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο διακομιστή ελεγκτή εφαρμογών:

  1. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

  2. Επιλέξτε Ενημέρωση κονσόλας Virtual Machine Manager (KB2663960) και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο ενημέρωσης.

  3. Επανεκκινήστε το διακομιστή ελεγκτή εφαρμογών.

  4. Ανοίξτε Windows Update ξανά.

  5. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

  6. Επιλέξτε Ενημέρωση ελεγκτή εφαρμογής (KB2677596) και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο ενημέρωσης.

 • Για να κατεβάσετε τα πακέτα ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο από τον Κατάλογο του Microsoft Update, μεταβείτε στις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

  Ενημέρωση διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663959)

  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2663959 Ενημέρωση κονσόλας Virtual Machine Manager (KB2663960)

  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2663960 Ενημέρωση πύλης Self-Service Virtual Machine Manager (KB2663961)

  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2663961 Ενημέρωση ελεγκτή εφαρμογής (KB2677596)


  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2677596 Για να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημερώσεων με μη αυτόματο τρόπο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένο τρόπο:

  msiexec.exe /update PackageName Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση διακομιστή Virtual Machine Manager Server Update (KB2663959), εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  msiexec.exe /update KB2663959_vmmServer_amd64.msp

Οδηγίες εγκατάστασης και κατάργησης


Οδηγίες εγκατάστασης για το χειριστήριο εφαρμογών

Για να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft System Center 2012 App Controller, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο διακομιστή ελεγκτή εφαρμογών, εγκαταστήστε το πακέτο ενημέρωσης για την κονσόλα Virtual Machine Manager Console (KB2663960).

  Σημείωση Το πακέτο ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών δεν θα εγκατασταθεί, αν δεν είναι εγκατεστημένο το KB2663960.

 2. Εισαγάγετε ξανά τα πιστοποιητικά βιβλιοθήκης για κάθε διακομιστή VMM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο Χειριστήριο εφαρμογών ως διαχειριστής.

  2. Αναπτύξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις.

  3. Για κάθε διακομιστή VMM, επιλέξτε το διακομιστή VMM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πιστοποιητικών.


  Σημειώσεις

  • Μπορείτε να εισαγάγετε ξανά τα πιστοποιητικά βιβλιοθήκης VMM πριν ή μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών.

  • Μέχρι να εισαχθούν ξανά τα πιστοποιητικά βιβλιοθήκης, ο ελεγκτής εφαρμογής δεν μπορεί να αντιγράψει αρχεία στη βιβλιοθήκη VMM.

 3. Εγκαταστήστε το πακέτο ενημέρωσης για το Microsoft System Center 2012 App Controller (KB2677596).

Οδηγίες εγκατάστασης για το Operations Manager

Γνωστά προβλήματα για αυτήν την ενημέρωση
 • Δεν εμφανίστηκαν στοιχεία ενημερώσεων στο Πίνακας Ελέγχου ARP μετά την εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 1 (UR1). Μετά την εγκατάσταση του UR1 στο διακομιστή και σε όλους τους ρόλους (εκτός από τον παράγοντα και την πύλη), δεν εμφανίζεται κανένα στοιχείο ενημέρωσης στη λίστα Πίνακας Ελέγχου ARP.

 • Ο αριθμός έκδοσης της κονσόλας δεν αλλάζει μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 1 στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 1, ο αριθμός έκδοσης της κονσόλας εξακολουθεί να είναι 7.0.8560.0 στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

 • Μετά την εγκατάσταση του UR1 στην κονσόλα Web, στον Internet Explorer εμφανίζεται ένα σφάλμα διακομιστή στην εφαρμογή "/OperationsManager". Το κλείσιμο και η επανεκκίνηση του Internet Explorer επιλύει αυτό το πρόβλημα.

Σημειώσεις σχετικά με την εγκατάσταση
 • Η Συνάθροιση ενημερώσεων του Operations Manager 1 θα είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά και δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα εκτός των Αγγλικών. Οι επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το UR θα μεταφραστούν σε μελλοντική έκδοση.

 • Ο χρήστης πρέπει να εκτελεί ενημερώσεις ως διαχειριστής.

 • Εάν το UAC είναι ενεργοποιημένο, οι MSP πρέπει να εκτελούνται από ένα αναβαθμισμένο παράθυρο γραμμής εντολών.

 • Τα δικαιώματα διαχειριστή συστήματος στις παρουσίες βάσης δεδομένων για την λειτουργική βάση δεδομένων και τον χώρο αποθήκευσης δεδομένων απαιτούνται για την εκτέλεση ενημερώσεων σε αυτές τις βάσεις δεδομένων.

 • Ο χρήστης πρέπει να κλείσει την κονσόλα πριν από την εφαρμογή της ενημέρωσης κονσόλας για να αποφύγει την επανεκκίνηση.

 • Επανεκκινήστε και εκκαθαρίστε το cache του προγράμματος περιήγησης για να αποκτήσετε τη νέα παρουσία του Silverlight.

 • Αυτό το UR δεν πρέπει να εγκατασταθεί αμέσως μετά την εγκατάσταση του διακομιστή. Διαφορετικά, ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η κατάσταση της υπηρεσίας εύρυθμης λειτουργίας εξακολουθεί να μην έχει ξεκινήσει.

 • Οι επιδιορθώσεις κονσόλας Web θα λειτουργήσουν μετά την προσθήκη της ακόλουθης γραμμής στο αρχείο %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps"
  decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>

  Η γραμμή θα πρέπει να προστεθεί στην περιοχή <system.web>, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

  911722 Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την πρόσβαση σε ιστοσελίδες ASP.NET που έχουν ενεργοποιημένη τη "Κατάσταση προβολής" μετά την αναβάθμιση από ASP.NET 1.1 στην ASP.NET 2.0

Υποστηριζόμενη παραγγελία εγκατάστασης

Συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων με την εξής σειρά.

Σημείωση Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων μπορεί να εγκατασταθεί σε παράγοντες είτε πριν είτε μετά την υποδομή του διακομιστή.

 1. Υποδομή διακομιστή:

  1. Διακομιστής διαχείρισης ή διακομιστές

  2. Διακομιστές πύλης

  3. Διακομιστές αναφοράς

  4. Υπολογιστής με ρόλο διακομιστή κονσόλας Web

  5. Υπολογιστές με ρόλο κονσόλας λειτουργιών

  6. Πακέτα διαχείρισης που έχουν εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο

 2. Εφαρμόστε την ενημέρωση παράγοντα σε μη αυτόματα εγκατεστημένους παράγοντες ή προωθήστε την εγκατάσταση από την προβολή Σε εκκρεμότητα στην κονσόλα Operations.

Σημείωση Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Connected MG/Tiering, η πρώτη ενημέρωση κώδικα θα πρέπει να είναι ενημερωμένη έκδοση κώδικα.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για να εξαγάγετε τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αντιγράψτε το ακόλουθο αρχείο σε έναν τοπικό φάκελο ή σε ένα διαθέσιμο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο για να το εξαγάγετε:

  SystemCenter2012OperationsManager-CU1-KB2674695-X86-X64-IA64-ENU.exe

 2. Εφαρμόστε τα κατάλληλα MSP σε κάθε υπολογιστή. Όλα τα MSP που ισχύουν για έναν συγκεκριμένο υπολογιστή πρέπει να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, εάν ένας διακομιστής διαχείρισης έχει επίσης εγκατεστημένους ρόλους κονσόλας Web και κονσόλας, θα πρέπει να εφαρμοστούν τρία πακέτα MSP στο διακομιστή διαχείρισης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται οι παρακάτω MSP:

  • KB2674695-AMD64-Agent.msp

  • KB2674695-AMD64-Console.msp

  • KB2674695-AMD64-Gateway.msp

  • KB2674695-AMD64-Reporting.msp

  • KB2674695-AMD64-Server.msp

  • KB2674695-AMD64-WebConsole.msp

  • KB2674695-i386-Agent.msp

  • KB2674695-i386-Console.msp

  • KB2674695-ia64-Agent.msp

 3. Εισαγάγετε τα ακόλουθα πακέτα διαχείρισης:

  1. Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb

  2. Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb

  3. Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής ενός πακέτου διαχείρισης από δίσκο, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet:

   Τρόπος εισαγωγής ενός πακέτου διαχείρισης λειτουργιών

Εγκατάσταση πακέτων διαχείρισης Linux/UNIX και ενημέρωση παραγόντων Linux/UNIX

Η Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το System Center 2012 Operations Manager περιέχει νέους παράγοντες και πακέτα διαχείρισης για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux και UNIX. Επομένως, για να εγκαταστήσετε πλήρως τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βεβαιωθείτε ότι η παρακολούθηση των υπολογιστών UNIX και Linux είναι ενημερωμένη.

 1. Κάντε λήψη και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα ενημερωμένα πακέτα διαχείρισης από την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=9f947878-6bf6-48a1-adb1-3cc4c2e5d4af

 2. Εισαγάγετε το ενημερωμένο πακέτο διαχείρισης για κάθε έκδοση linux ή UNIX που παρακολουθείτε στο περιβάλλον σας.

 3. Χρησιμοποιήστε το cmdlet Update-SCXAgent Windows PowerShell ή τον "Οδηγό αναβάθμισης παράγοντα UNIX/Linux" στο τμήμα παραθύρου "Διαχείριση" της Κονσόλας λειτουργιών, για να αναβαθμίσετε κάθε παράγοντα στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  Σημείωση Τα αρχεία πακέτου διαχείρισης για κάθε έκδοση λειτουργικού συστήματος UNIX και Linux περιέχουν το πακέτο διαχείρισης και τα αρχεία παράγοντα. Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά μετά την εισαγωγή του πακέτου πακέτου διαχείρισης, ώστε τα αρχεία του συνεργάτη να γίνουν διαθέσιμα για αναβαθμίσεις παραγόντων.

Για κάθε UNIX ή Πακέτο πακέτου διαχείρισης Linux που εισάγεται, η ενημέρωση εγκαθιστά νέα UNIX και παράγοντες Linux στον ακόλουθο φάκελο:

Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\UnixAgents\DownloadedKits Οι ενημερωμένοι παράγοντες έχουν ονόματα αρχείων που χρησιμοποιούν την ακόλουθη μορφή και αριθμό έκδοσης 214:

Τύπος διακομιστή Scx-1.3.0-214.έκδοση διακομιστή.αρχιτεκτονικής.τύπος

πακέτου Σημειώσεις

 • Ο τύπος διακομιστή κράτησης θέσης αντιπροσωπεύει το όνομα του UNIX ή του προϊόντος διακομιστή Linux.

 • Η έκδοση του διακομιστή κράτησης θέσης αντιπροσωπεύει τον αριθμό έκδοσης του τύπου διακομιστή.

 • Η αρχιτεκτονική κράτησης θέσης αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική επεξεργαστή του υπολογιστή προορισμού.

 • Ο τύπος πακέτου κράτησης θέσης αντιπροσωπεύει το είδος του αρχείου εγκατάστασης.

Για παράδειγμα, ακολουθεί η μορφή ονόματος αρχείου για τον παράγοντα SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86):

Scx-1.3.0-214-sles.10.x86.rpm Οι παράγοντες που περιλαμβάνονται στην αρχική έκδοση του System Center 2012 Operations Manager έχουν αριθμό έκδοσης 204. Αυτά τα αρχεία δεν καταργούνται κατά την εγκατάσταση. Αυτά τα αρχεία είναι τα εξής:

 • Scx-1.3.0-206.aix.5.ppc.lpp.gz

 • Scx-1.3.0-206.aix.6.ppc.lpp.gz

 • Scx-1.3.0-206.aix.7.ppc.lpp.gz

 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv2.ia64.depot.Z

 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv2.parisc.depot.Z

 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv3.ia64.depot.Z

 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv3.parisc.depot.Z

 • Scx-1.3.0-206.rhel.4.x64.rpm

 • Scx-1.3.0-206.rhel.4.x86.rpm

 • Scx-1.3.0-206.rhel.5.x64.rpm

 • Scx-1.3.0-206.rhel.5.x86.rpm

 • Scx-1.3.0-206.sles.10.x64.rpm

 • Scx-1.3.0-206.sles.10.x86.rpm

 • Scx-1.3.0-206.sles.9.x86.rpm

 • Scx-1.3.0-206.solaris.10.sparc.pkg.Z

 • Scx-1.3.0-206.solaris.10.x86.pkg.Z

 • Scx-1.3.0-206.solaris.9.sparc.pkg.Z

Οδηγίες κατάργησης για το χειριστήριο εφαρμογών

Η ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων SQL για τον ελεγκτή εφαρμογών θα χαθεί, αν καταργηθεί η εγκατάσταση της ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών (KB2677596). Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σε Σημειωματάριο, ανοίξτε το ακόλουθο αρχείο:

  Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.exe.config

 2. Αλλάξτε την ενότητα <connectionStrings> ως εξής:

  Αρχική ενότητα:

  σύνδεση <Δείδσεις>

  <προσθέσετε τη σύνδεση name="CloudSystemsContainer"String="" providerName="System.Data.EntityClient"/>

  <προσθέσετε τη σύνδεση name="AuthorizationEntities"String="" providerName="System.Data.EntityClient"/>

  <προσθέσετε όνομα="JobsDataContext" connectionString="" providerName="System.Data.EntityClient"/>
  </connectionStrings>Ενότητα Άλλαξε:

  σύνδεση <Δείδσεις>

  <προσθέσετε name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider συμβολοσειρά σύνδεσης="Προέλευση δεδομένων=[DATASOURCE];Initial Catalog==[DATABASENAME];Integrated Security=True; MultipleActiveResultSets=True; Σύνδεση Timeout=30"" providerName="System.Data.EntityClient"/>

  <προσθέσετε name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=[DATASOURCE];Initial Catalog==[DATABASENAME] ;Integrated Security=True; MultipleActiveResultSets=True; Σύνδεση Timeout=30"" providerName="System.Data.EntityClient"/>

  <προσθέσετε name="JobsDataContext" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=[DATASOURCE];Initial Catalog===[DATABASENAME];Integrated Security=True; MultipleActiveResultSets=True; Σύνδεση Timeout=30"" providerName="System.Data.EntityClient"/>
  </connectionStrings>Σε αυτή την ενότητα, το σύμβολο κράτησης θέσης [DATASOURCE] αντιπροσωπεύει την προέλευση δεδομένων SQL που χρησιμοποιείται για τη βάση δεδομένων του ελεγκτή εφαρμογών, όπως localhost\instance1 και το σύμβολο κράτησης θέσης [DATABASENAME] αντιπροσωπεύει το όνομα της βάσης δεδομένων ελεγκτή εφαρμογής.

 3. Επανεκκινήστε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υπηρεσία παροχής συστήματος ελεγκτή εφαρμογών

  • Υπηρεσία παροχής App Controller Virtual Machine Manager

  • Υπηρεσία παροχής ελεγκτή εφαρμογών Microsoft Azure


Οδηγίες κατάργησης για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών

Εάν έχει καταργηθεί η εγκατάσταση της Ενημέρωσης διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (2663959), γίνεται επαναφορά της ρύθμισης BITSTcpPort και της ρύθμισης θύρας WSMan στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους. Εάν οι προεπιλεγμένες τιμές έχουν αλλάξει, σημειώστε τις τιμές στο ακόλουθο κλειδί μητρώου πριν καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου ενημέρωσης:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\SettingsΜετά την κατάργηση της εγκατάστασης του πακέτου ενημέρωσης, αλλάξτε τις τιμές θύρας στο κλειδί μητρώου που αναφέρεται εδώ και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την υπηρεσία System Center Virtual Machine Manager. Επίσης, οι κεντρικοί υπολογιστές που διαχειρίζονται από το VMM θα έχουν κατάσταση "Δεν αποκρίνεται". Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, να επανεγκαταστήσετε τους παράγοντες με μη αυτόματο τρόπο σε κάθε κεντρικό υπολογιστή ή να εγκαταστήσετε ξανά το πακέτο Update Rollup 1.

Αρχεία που ενημερώνονται στα πακέτα της Συνάθροισης ενημερώσεων 1

Ενημέρωση κονσόλας Virtual Machine Manager (KB2663960)

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

162,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

2,672,560

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll

128,944

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

636,848

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

1,525,680

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Remoting.dll

640,944

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\VmmAdminUI.exe

137,136

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Engine.Deployment.dll

427,952

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\ImgLibEngine.dll

1,263,536

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

162,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Remoting.dll

640,944

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\WSManAutomation.dll

34,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\WsManWrappers.dll

2,078,640

3.0.6019.0


Ενημέρωση διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2663959)

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Engine.Adhc.Operations.dll

694,192

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Engine.BitBos.dll

186,288

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Engine.Deployment.dll

427,952

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Engine.IndigoAccessLayer.dll

317,360

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Engine.VmOperations.dll

1,189,808

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\ImgLibEngine.dll

1,263,536

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\Remoting.dll

640,944

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\vmmAgent.exe

3,143,600

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\WSManAutomation.dll

34,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\WsManWrappers.dll

2,078,640

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Engine.Deployment.dll

427,952

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\ImgLibEngine.dll

1,263,536

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

162,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Remoting.dll

640,944

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\WSManAutomation.dll

34,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\WsManWrappers.dll

2,078,640

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.dat

12

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.exe

210,352

3.0.6005.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\vmmAgent.msi

3,831,808

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.dat

12

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.exe

174,000

3.0.6005.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\agents\i386\3.0.6019.0\vmmAgent.msi

3,381,248

Not applicable


Ενημέρωση πύλης Self-Service Virtual Machine Manager (KB2663961)

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Engine.Deployment.dll

427,952

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\ImgLibEngine.dll

1,263,536

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

162,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\Remoting.dll

640,944

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\WSManAutomation.dll

34,736

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\WsManWrappers.dll

2,078,640

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\wwwroot\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

1,525,680

3.0.6019.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\wwwroot\bin\Remoting.dll

640,944

3.0.6019.0


Ενημέρωση ελεγκτή εφαρμογής (KB2677596)

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe

424,816

1.0.1201.0


Ενημέρωση παράγοντα Operations Manager (KB2674695) - x64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\MomIISModules.dll

559,744

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll

686,720

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll

1,188,992

7.0.8560.1021


Ενημέρωση κονσόλας Operations Manager (KB2674695) - x64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll

1,772,160

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll

495,256

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll

107,648

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll

6,150,784

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll

318,080

7.0.8560.1021


Ενημέρωση πύλης Operations Manager (KB2674695) - x64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe

307,328

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe

576,640

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll

52,864

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll

101,504

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll

46,208

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe

278,656

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\MomIISModules.dll

559,744

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\MOMScriptAPI.dll

686,720

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll

1,188,992

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Gateway\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Gateway\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\x86\OMVersion.dll

8,832

7.0.8560.1021


Ενημέρωση αναφοράς Διαχείρισης λειτουργιών (KB2674695) - x64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TraceFmtSM.exe

576,128

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TraceLogSM.exe

326,272

7.0.8560.1021


Ενημέρωση διακομιστή Operations Manager (KB2674695) - x64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.OperationsManager.dll

318,080

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll

307,328

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll

576,640

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe

52,864

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe

101,504

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll

46,208

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll

278,656

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll

559,744

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe

686,720

7.0.8560.1021

%%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\MomIISModules.dll

1,188,992

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\MOMScriptAPI.dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\OMVersion.dll

8,832

7.0.8560.1021


Ενημέρωση κονσόλας Web Operations Manager (KB2674695) - x64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TraceFmtSM.exe

447,104

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TraceLogSM.exe

107,136

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll

496,256

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll

107,648

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Security.Cryptography.dll

82,560

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\ClientBin\silverlightclientconfiguration.exe

2,115,712

7.0.8560.1021


Ενημέρωση παράγοντα Operations Manager (KB2674695) - x86

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\MomIISModules.dll

401,024

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll

646,784

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll

769,152

7.0.8560.1021


Ενημέρωση κονσόλας Operations Manager (KB2674695) - x86

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll

1,772,160

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll

495,256

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll

107,648

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll

6,150,784

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll

318,080

7.0.8560.1021


Ενημέρωση παράγοντα Operations Manager (KB2674695) - ia64

Αρχεία που προστίθενται

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\MomIISModules.dll

1,089,152

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center Operations Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll

938,624

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021

%PROGRAMFILES%\System Center 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll

8,832

7.0.8560.1021


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×