Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων επανακυκλοφορεί στις 20 Μαΐου 2014 για την επίλυση ενός σφάλματος "DPMAMService" που παρουσιάστηκε, αν εφαρμόστηκε η αρχική ενημέρωση (KB 2958100).

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 στους διακομιστές του Windows Server 2003, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ξανά τον παράγοντα "Συνάθροιση ενημερώσεων 2" που απαιτείται για την επικοινωνία Windows Server 2003 για αυτήν την επαναέκδοση. Οι πρόσθετες ενημερώσεις μετά από αυτήν την επαναέκδοση θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν όπως αναμένεται.

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες και τα προβλήματα που έχουν διορθωθεί στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Αυτό το άρθρο περιέχει επίσης οδηγίες εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το System Center 2012 R2 Data Protection Manager και περιέχει οδηγίες εγκατάστασης παράγοντα για την προστασία των φόρτων εργασίας του Windows Server 2003.

Νέες δυνατότητες σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

 • Η υποστήριξη για τους φόρτους

  εργασίας του Windows Server 2003 DPM 2012 R2 υποστηρίζει πλέον τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποκατάσταση των διακομιστών Windows Server 2008 και Windows Server 2003. Μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2, θα μπορείτε να προστατεύσετε τον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2003 χρησιμοποιώντας την DPM 2012 R2. Οι ακόλουθοι φόρτοι εργασίας υποστηρίζονται στον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει ένα νέο συνεργάτη για τον Windows Server 2003. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες εγκατάστασης".

 • Η προστασία του SQL AlwaysOn με προστασία

  συμπλέγματος και αποκατάσταση των ομάδων διαθεσιμότητας που έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς παρουσίες συμπλέγματος υποστηρίζεται τώρα και λειτουργεί απρόσκοπτα με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις μη αποκλειστικές ομάδες διαθεσιμότητας.

  Κύρια/Δευτερεύουσα

  Συμπλέγματος

  Αυτόνομο

  Συμπλέγματος

  Υποστηρίζεται στο UR2

  Υποστηρίζεται στο UR2

  Αυτόνομο

  Υποστηρίζεται στο UR2

  Υποστηρίζεται ήδη

Προβλήματα που έχουν διορθωθεί σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

Αυτή η ενημέρωση διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα που δεν είχαν προηγουμένως τεκμηριωθεί στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

 • Η δημιουργία καταλόγου αποτυγχάνει για τοποθεσίες SharePoint 2013 που περιέχουν τμήματα του app store.

 • Η υπηρεσία DPM δεν εμφανίζει πληροφορίες χώρου για το σημείο αποκατάστασης που χρησιμοποιούνται. Η τιμή ορίζεται πάντα σε 0 KB.

 • Εάν η εντολή SetBackupComplete ονομάζεται πρόωρα, αυτό προκαλεί την κλήση του SetBackupSucceeded και τη δημιουργία ενός 0x80042301 σφάλματος στο VSS.

 • SharePoint επίπεδο αποκατάστασης στοιχείου αποτυγχάνει όταν το πρώτο μέρος της διεύθυνσης URL τοποθεσίας αντιστοιχεί σε μια άλλη τοποθεσία στο SharePoint.

 • Οι αναφορές κατάστασης υποδεικνύουν ότι τα δεδομένα της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων (DPMDB) δεν προστατεύονται, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι προστατευμένα και έχουν καταγραφεί έγκυρα σημεία ανάκτησης για αυτά.

 • Μια συμβολοσειρά μη έγκυρης μορφής μηνύματος ανίχνευσης προκαλεί μια εξαίρεση δεύτερης πιθανότητας system.FormatException και προκαλεί επίσης τερματισμό της διεργασίας DPM.

Οδηγίες εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση για τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της DPMDB.

 2. Εγκαταστήστε το πακέτο συνάθροισης στο διακομιστή που εκτελεί το System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το Microsoft Update στο διακομιστή.

  Σημείωση Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης μέσω του Microsoft Update, θα πρέπει να κλείσετε την κονσόλα της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το διακομιστή διαχείρισης προστασίας δεδομένων μετά την εγκατάσταση αυτού του πακέτου συνάθροισης.

 3. Στην κονσόλα διαχείρισης προστασίας δεδομένων, ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

  Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας σε διακομιστές Windows Server 2003 Εγκαταστήστε τον παράγοντα Windows Server 2003 ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα για την προστασία των διακομιστών Windows Server 2003 με DPM 2012 R2 UR2:

  1. Εγκαταστήστε το Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable σε διακομιστές Windows Server 2003, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο.   Σημείωση Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος εάν δεν είναι εγκατεστημένο το C++ redistributable:

   Ρύθμιση

   διαχείρισης προστασίας δεδομένων Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της οθόνης εκκίνησης εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων της Microsoft.

  2. Αντιγράψτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows Server 2003 Agent από το διακομιστή DPM στο διακομιστή Windows Server 2003 και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον παράγοντα.

   • 64 bit: \DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe DPM_Installation_Location

   • 32 bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών διαχείρισης:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet Windows PowerShell για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με το διακομιστή DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. Στο διακομιστή DPM, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση δύο φορές στον παράγοντα που είναι συνδεδεμένος στο περιβάλλον εργασίας χρήστη διαχείρισης. Στη συνέχεια, επαληθεύστε ότι έχει γίνει προετοιμασία της κατάστασης υπηρεσίας εύρυθμης λειτουργίας.

  Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας σε άλλους διακομιστές παραγωγής Για να ενημερώσετε τους παράγοντες προστασίας σε άλλους διακομιστές παραγωγής, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

  Μέθοδος 1: Ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας από τον Διαχειριστή διαχείρισης προστασίας δεδομένων

  1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης διαχείρισης προστασίας δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράγοντες .

  3. Στη λίστα Προστατευμένος υπολογιστής , επιλέξτε έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση στο παράθυρο ενέργειας .

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση παραγόντων.

   Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση των αναβαθμίσεων του παράγοντα.

  Μέθοδος 2: Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας στους προστατευμένους υπολογιστές
   

  1. Λάβετε το πακέτο παράγοντα προστασίας ενημερώσεων από τον παρακάτω κατάλογο στο Διακομιστή Διαχείρισης προστασίας δεδομένων του System Center 2012 R2:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0 Τα πακέτα εγκατάστασης είναι τα εξής:

   • Για ενημερώσεις που βασίζονται σε x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • Για ενημερώσεις που βασίζονται σε x64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Εκτελέστε το κατάλληλο πακέτο DPMAgentInstaller.exe σε κάθε προστατευμένο υπολογιστή, με βάση την αρχιτεκτονική του παράγοντα.

  3. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης προστασίας δεδομένων στο διακομιστή System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράγοντες . Επιλέξτε τους προστατευμένους υπολογιστές, ενημερώστε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έκδοσης του παράγοντα είναι 4.2.1235.0.

Μάθετε σχετικά με την εγκατάσταση παραγόντων προστασίας με μη αυτόματο τρόπο.

Οδηγίες λήψης

Τα πακέτα ενημέρωσης για τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα από το Microsoft Update ή με μη αυτόματη λήψη.

Microsoft Update

Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο ενημέρωσης από το Microsoft Update, ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ένα κατάλληλο στοιχείο System Center 2012 R2:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στο Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Windows Update.

 3. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις.

 5. Επιλέξτε τα πακέτα συνάθροισης ενημερώσεων που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να εγκαταστήσετε τα επιλεγμένα πακέτα ενημερώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ενημερώσεων.

Κατάλογος του Microsoft Update

Μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web, για να κάνετε λήψη των πακέτων ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο από τον Κατάλογο του Microsoft Update:

Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων.

Όνομα αρχείου

Μέγεθος
αρχείου (σε KB)

Έκδοση αρχείου

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2

bin\DsResourceLimits.xml

1

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×