Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα προβλήματα που διορθώθηκαν στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1). Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το System Center 2012 SP1.

Ελεγκτής εφαρμογών (KB2815569)

Πρόβλημα 1

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το δίκτυο εικονικών μηχανών των ανεπτυγμένων εικονικών μηχανών.

Πρόβλημα 2

Η σύνδεση δικτύου ορίζεται σε Καμία μετά την προβολή των ιδιοτήτων δικτύου μιας ανεπτυγμένης εικονικής μηχανής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόβλημα 3

Δεν μπορείτε να προβάλετε τα εικονικά δίκτυα για μια εικονική μηχανή.

Πρόβλημα 4

Όταν αλλάζετε το εικονικό δίκτυο στον ελεγκτή εφαρμογών, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

10605-InvalidVLanConfiguration


Πρόβλημα 5

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε εικονικές μηχανές που έχουν πολλαπλούς επεξεργαστές ή μεγάλες ποσότητες μνήμης από τη Διαχείριση εικονικών μηχανών σε μια υπηρεσία Microsoft Azure cloud που διαθέτει ήδη μια ανάπτυξη.

Πρόβλημα 6

Το Χειριστήριο εφαρμογών απαιτεί το Microsoft Silverlight 5, αλλά συνδέσεις προς τη σελίδα λήψης για το Silverlight 4.

Πρόβλημα 7

Μια εξαίρεση κενού ορίσματος ενδέχεται να προκύψει εάν διακοπεί η σύνδεση δικτύου.

Operations Manager (KB2826664)

Πρόβλημα 1

Οι επιδόσεις της Κονσόλας Web είναι πολύ χαμηλές όταν ανοίγει μια προβολή για πρώτη φορά.

Πρόβλημα 2

Οι συνδέσεις ειδοποίησης δεν ανοίγουν στην κονσόλα Web μετά την εφαρμογή του Service Pack 1 για το Operations Manager.

Πρόβλημα 3

Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας κατανεμημένων εφαρμογών (DA) δεν είναι σωστή στην προβολή διαγράμματος.

Πρόβλημα 4

Το γραφικό στοιχείο Λεπτομέρειες δεν εμφανίζει δεδομένα κατά την προβολή του με χρήση του τμήματος Web SharePoint.

Πρόβλημα 5

Η μετονομασία της ομάδας SCOM σε Προβολή ομάδας δεν θα λειτουργήσει εάν η ρύθμιση γλώσσας χρήστη δεν είναι "Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)."

Πρόβλημα 6

Μια περιγραφή ειδοποίησης που περιλαμβάνει χαρακτήρες UTF-8 πολλώνbyte δεν εμφανίζεται σωστά στην προβολή "Ιδιότητες ειδοποίησης".

Πρόβλημα 7

Η Κονσόλα Web κινεζικών (Ταϊβάν) εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα ακόμη και μετά την εκτέλεση του προγράμματος SilverlightClientConfiguration.exe:

Απαιτείται ρύθμιση παραμέτρων κονσόλας Web.

Πρόβλημα 8

Η μετατροπή Application Performance Monitoring (APM) στη μετατροπή IntelliTrace είναι κατεστραμμένη όταν δημιουργούνται ειδοποιήσεις από συμβάντα δυναμικής λειτουργικής μονάδας, όπως το κοντέινερ Unity.

Πρόβλημα 9

Τα προβλήματα συνδεσιμότητας στις υπηρεσίες του System Center διορθώθηκαν.

Πρόβλημα 10

Τα υψηλά προβλήματα CPU εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Operations Manager.

Πρόβλημα 11

Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εξαντλείται από εσωτερικούς πόρους και δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα σχέδιο ερωτήματος όταν ανοίγετε προβολές πίνακα εργαλείων.

Πρόβλημα 12

Λείπουν λεπτομέρειες διαδρομής για τη φράση "Αντικείμενα βάσει επιδόσεων".

Operations Manager - System Center 2012 Monitoring Pack για λειτουργικά συστήματα UNIX και Linux (KB2828653)

Πρόβλημα 1

Ο παράγοντας Solaris θα μπορούσε να ξεμείνει από περιγραφές αρχείων όταν τοποθετούνται πολλά συστήματα αρχείων πολλαπλών εκδόσεων (MVFS).

Πρόβλημα 2

Οι λογικοί και φυσικοί δίσκοι δεν είναι ανιχνεύσιμοι σε υπολογιστές που βασίζονται σε AIX, όταν ένα αρχείο συσκευής δίσκου περιέχεται σε έναν υποκατάλογο.

Πρόβλημα 3

Οι κανόνες και οι οθόνες που δημιουργήθηκαν με χρήση των προτύπων εντολών κελύφους UNIX/Linux δεν περιέχουν παραμέτρους ShellCommand και Timeout που παρακάμπτουν.

Πρόβλημα 4

Οι οθόνες διαδικασίας που δημιουργήθηκαν από το πρότυπο εποπτείας διεργασιών UNIX/Linux δεν μπορούν να αποθηκεύσουν σε ένα υπάρχον πακέτο διαχείρισης που περιέχει αναφορές σε διένεξη σε πακέτα διαχείρισης βιβλιοθηκών.

Πρόβλημα 5

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του παράγοντα Linux σε κεντρικό υπολογιστή CentOS ή Oracle Linux με χρήση της έκδοσης FIPS του OpenSSL 0.9.8.

Διακομιστής Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2826405) και κονσόλα διαχείρισης (KB2826392)

Πρόβλημα 1

Το λειτουργικό σύστημα SUSE Linux Enterprise Server 11 λείπει από τη λίστα λειτουργικού συστήματος Linux.

Πρόβλημα 2

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση μιας εικονικής μηχανής μετά τη μετεγκατάσταση από Windows 7 σε Windows 8 όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος DiscardSavedState.

Πρόβλημα 3

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με την περίοδο λειτουργίας απομακρυσμένης κονσόλας εικονικής μηχανής VMware.

Πρόβλημα 4

Τα VMND που έχουν δημοσιευτεί εξωτερικά φιλτράρονται εσφαλμένα.

Πρόβλημα 5

Όταν καταργείτε μια ιδιότητα επέκτασης εικονικού διακόπτη ή επεξεργάζεστε μια συμβολοσειρά σύνδεσης διαχείρισης επεκτάσεων εικονικού διακόπτη, μια δέσμη ενεργειών που δημιουργείται από το περιβάλλον εργασίας χρήστη καταργεί επίσης τις Ομάδες κεντρικού υπολογιστή που σχετίζονται με το VSEM.

Πρόβλημα 6

Η ρύθμιση UPPSet δεν ρυθμίζεται σε φυσικό προσαρμογέα δικτύου όταν προσθέτετε τον προσαρμογέα δικτύου σε μια ομάδα και όταν ο προσαρμογέας δικτύου είναι ο πρώτος στη λίστα των προσαρμογέων δικτύου.

Πρόβλημα 7

Η προεπιλεγμένη πύλη λείπει από έναν κεντρικό προσαρμογέα εικονικού δικτύου μετά την προσθήκη ενός δεύτερου φυσικού προσαρμογέα δικτύου στον λογικό διακόπτη.

Πρόβλημα 8

Στατικός χώρος συγκέντρωσης ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩν IP που έχει την πρώτη διεύθυνση σε ένα υποδίκτυο αποτυγχάνει για τύπο εξωτερικού δικτύου.

Πρόβλημα 9

VMM crashes during host refresher when VMM is unable to create a CimSession with the remote host.

Πρόβλημα 10

Η τυπική (παλαιού τύπου) δημιουργία εικονικού διακόπτη σε κεντρικούς υπολογιστές Windows 8 με προσαρμογέα εικονικού δικτύου διαχείρισης δεν διατηρεί τις ιδιότητες IP του φυσικού προσαρμογέα δικτύου.

Πρόβλημα 11

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη διαχείρισης παρουσιάζει σφάλμα με ένα σφάλμα NullReferenceException όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποκατάσταση σε έναν κεντρικό υπολογιστή αντί για έναν προσαρμογέα εικονικού δικτύου.

Πρόβλημα 12

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Διαχείρισης εικονικών μηχανών εμφανίζει έναν προσαρμογέα δικτύου σε κατάσταση "Δεν έχει συνδεθεί".

Πρόβλημα 13

Η Διαχείριση εικονικών μηχανών σταματά να αποκρίνεται με υψηλή χρήση CPU για πέντε έως δέκα λεπτά, όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους μιας VMND που έχει 2.000 τμήματα δικτύου.

Πρόβλημα 14

Η ιδιότητα κεντρικού εικονικού προσαρμογέα δικτύου για έναν προσαρμογέα διαχείρισης δεν εμφανίζει ταξινόμηση θύρας.

Πρόβλημα 15

Η μετεγκατάσταση σε πραγματικό χρόνο αποτυγχάνει στο 26% όταν ο προσαρμογέας δικτύου είναι συνδεδεμένος σε ένα απομονωμένο δίκτυο εικονικών μηχανών.

Πρόβλημα 16

Η υπηρεσία Διαχείρισης εικονικών μηχανών παρουσιάζει σφάλμα όταν μια εικονική μηχανή που δεν διαθέτει προφίλ θύρας μετεγκαθίσταται σε ένα σύμπλεγμα, χρησιμοποιώντας έναν λογικό διακόπτη που έχει ένα προεπιλεγμένο σύνολο προφίλ θύρας.

Πρόβλημα 17

Η εκτέλεση του Δυναμικού βελτιστοποιητή σε σύμπλεγμα με μη συμβατούς κεντρικούς υπολογιστές CSU προκαλεί σφάλμα της υπηρεσίας Διαχείρισης εικονικών μηχανών.

Πρόβλημα 18

Η ανανέωση κεντρικού υπολογιστή παρουσιάζει σφάλμα για οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο ρόλος RemoteFX.

Πρόβλημα 19

Η ελάχιστη μνήμη για δυναμική μνήμη μεγαλύτερη από 32 gigabyte (GB) αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

Πρόβλημα 20

Η κατάσταση του προσαρμογέα δικτύου εμφανίζεται ως Μη συνδεδεμένος στη Διαχείριση εικονικών μηχανών.


Service Manager (KB2828618)

Πρόβλημα 1

Εάν ο αριθμός των "Μη αυτόματων δραστηριοτήτων" που εμφανίζονται στην πύλη διαχείρισης υπηρεσιών υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, η φόρτωση των σελίδων ενδέχεται να λήξει και να μην αποδοθεί σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια κενή σελίδα.

Πρόβλημα 2

Η εσφαλμένη εκκαθάριση ενός προσαρμοσμένου σχετικού τύπου προκαλεί την καθυστέρηση της περιποίησης στον πίνακα EntityChangeLog. Αυτό προκαλεί τη σημαντική ανάπτυξη του πίνακα.

Πρόβλημα 3

Οι αιτήσεις υπηρεσίας ολοκληρώνονται απροσδόκητα λόγω μιας κατάστασης ανταγωνισμού μεταξύ ροών εργασιών.

Πρόβλημα 4

Η κονσόλα παρουσιάζει σφάλμα όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια σύνδεση γονικού περιστατικού σε ένα εκτεταμένο μάθημα περιστατικού.

Πρόβλημα 5

Οι εργασίες του PowerShell που έχουν δημιουργηθεί με χρήση του εργαλείου σύνταξης δεν εκτελούνται λόγω εσφαλμένης αναφοράς σε συγκεκριμένες συνελεύσεις.

Πρόβλημα 6

Το πακέτο διαχείρισης Exchange έχει κολλήσει σε κατάσταση σε εκκρεμότητα μετά το συγχρονισμό του πακέτου διαχείρισης.

Orchestrator (KB2828193)

Πρόβλημα 1

Η δραστηριότητα "Συναρμογή SNMP οθόνης" δημοσιεύει εσφαλμένες τιμές για συμβολοσειρές όταν χρησιμοποιείται σύνδεση υπηρεσίας συναρμογής SNMP της Microsoft.

Πρόβλημα 2

Αποτελέσματα χωρίς συνέπεια κατά τη χρήση του Orchestrator για την υποβολή ερωτήματος σε μια βάση δεδομένων Oracle.

Διαχείριση προστασίας δεδομένων (KB2822782)

Πρόβλημα 1

Μια εργασία γρήγορης πλήρους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο System Center 2012 Service Pack 1 μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται σε ένα σύμπλεγμα Hyper-V που διαθέτει 600 ή περισσότερες εικονικές μηχανές.

Πρόβλημα 2

Όταν μια λειτουργία επαναφοράς επιπέδου στοιχείου System Center 2012 Service Pack 1 εκτελείται σε μια SharePoint κεντρική συλλογή τοποθεσιών που βασίζεται σε κεφαλίδες, η λειτουργία επαναφοράς δεν είναι επιτυχής.

Πρόβλημα 3

Όταν ανοίγετε τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων σε έναν υπολογιστή που εκτελεί System Center 2012 Service Pack 1, η οθόνη υποδοχής δεν υποδεικνύει τη σωστή έκδοση του Service Pack 1.

Πρόβλημα 4

Όταν εκτελείτε μια αποσυνδεδεμένη εγκατάσταση του παράγοντα 2012 Service Pack 1 της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του παράγοντα προστασίας σε έναν υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το DPM.


Πρόβλημα 5

Όταν χρησιμοποιείτε το Data Protection Manager 2012 Service Pack 1 για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κασέτας, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Η λειτουργία απέτυχε λόγω αποτυχίας παράγοντα προστασίας. (Λεπτομέρειες αναγνωριστικού 998: Η παράμετρος είναι εσφαλμένη (0x80070057))


Πρόβλημα 6

Τα αντίγραφα ασφαλείας των τόμων CSV ενδέχεται να μην είναι επιτυχή με την καταστροφή αρχείων μετα-δεδομένων στη Διαχείριση προστασίας δεδομένων 2012 Service Pack 1.

Πρόβλημα 7

Η κονσόλα της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο για να ανοίξει από τον αναμενόμενο, όταν πολλά συστήματα υπολογιστή-πελάτη προστατεύονται.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το System Center 2012 Service Pack 1

Τα πακέτα ενημέρωσης για τον ελεγκτή εφαρμογών, το Service Provider Foundation, το Operations Manager, το Data Protection Manager και το Virtual Machine Manager είναι διαθέσιμα από το Microsoft Update.

Οδηγίες εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα για αυτήν την ενημέρωση

 • Μετά την εγκατάσταση του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων σε όλους τους ρόλους στο διακομιστή που εκτελεί το System Center Operations Manager 2012 Service Pack 1 (εκτός από τους ρόλους παράγοντα και πύλης), οι ενημερώσεις δεν εμφανίζονται στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στο Πίνακας Ελέγχου.

 • Μετά την εφαρμογή της συνάθροισης ενημερώσεων 2, η κονσόλα Operations Manager πρέπει να ανοίξει ξανά για να εφαρμοστεί η επιδιόρθωση του Πακέτου διαχείρισης συνημμένων ειδοποιήσεων.

 • Μετά την εγκατάσταση του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων, ο αριθμός έκδοσης της κονσόλας δεν αλλάζει.

 • Μετά την εγκατάσταση του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων σε μια κονσόλα Web, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος στον Internet Explorer:

  Σφάλμα διακομιστή στην εφαρμογή '/OperationsManager'.


  Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, κλείστε και επανεκκινήστε τον Internet Explorer.

 • Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων, προκύπτει μια εξαίρεση System.Management.Automation.ActionPreferenceStop στη δέσμη ενεργειών Discover Agent Versions και η δέσμη ενεργειών αποτυγχάνει.

  Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αλλάξτε την τιμή InstallDirectory στο δευτερεύον κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\System Center Operations με την ακόλουθη τιμή:

  C:\Program Files\System Center 2012 SP1\Operations Manager\PowerShell


Σημειώσεις εγκατάστασης

 • Αυτό το πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων είναι διαθέσιμο από το Microsoft Update στις ακόλουθες γλώσσες:

  • Κινεζικά Απλοποιημένα (CHS)

  • Ιαπωνικά (JPN)

  • Γαλλικά (FRA)

  • Γερμανικά (DEU)

  • Ρωσικά (RUS)

  • Ιταλικά (ITA)

  • Ισπανικά (ESN)

  • Πορτογαλικά (Βραζιλίας) (PTB)

  • Κινεζικά Παραδοσιακά (CHT)

  • Κορεατικά (ΚΟΡ)

  • Τσεχικά (CSY)

  • Ολλανδικά (NLD)

  • Πολωνικά (POL)

  • Πορτογαλικά (Πορτογαλίας) (PTG)

  • Σουηδικά (SWE)

  • Τουρκικά (TUR)

  • Ουγγρικά (HUN)

  • Αγγλικά (ENU)

  • Κινεζικά Χονγκ Κονγκ (HK)

 • Ορισμένα στοιχεία είναι ουδέτερα ως προς τη γλώσσα και οι ενημερώσεις για αυτά τα στοιχεία δεν μεταφραστούν.

 • Πρέπει να εκτελέσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων ως διαχειριστής.

 • Αν δεν θέλετε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης της κονσόλας, κλείστε την κονσόλα πριν να εφαρμόσετε την ενημέρωση για το ρόλο της κονσόλας.

 • Για να ξεκινήσετε μια νέα παρουσία του Silverlight, εκκαθαρίστε το cache του προγράμματος περιήγησης στο Silverlight και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Silverlight.

 • Μην εγκαταστήσετε το πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων αμέσως μετά την εγκατάσταση του διακομιστή System Center 2012 SP1. Διαφορετικά, η κατάσταση της υπηρεσίας εύρυθμης λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι αρχικοποιημένη.

 • Εάν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, εκτελέστε τα αρχεία ενημέρωσης .msp από μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένο τρόπο.

 • Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή συστήματος στις παρουσίες της βάσης δεδομένων για την λειτουργική βάση δεδομένων και την αποθήκη δεδομένων για να εφαρμόσετε ενημερώσεις σε αυτές τις βάσεις δεδομένων.

 • Για να ενεργοποιήσετε τις επιδιορθώσεις της κονσόλας Web, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
  Note Add η γραμμή κάτω από την ενότητα> <system.web, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την πρόσβαση σε ASP.NET ιστοσελίδες στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η εντολή ViewState μετά την αναβάθμιση από ASP.NET 1.1 στην ASP.NET 2.0.


Υποστηριζόμενη παραγγελία

εγκατάστασης Συνιστάται να εγκαταστήσετε το πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων με την εξής σειρά:

 1. Εγκαταστήστε το πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων στην ακόλουθη υποδομή διακομιστή:

  • Διακομιστής διαχείρισης ή διακομιστές

  • Διακομιστές πύλης

  • Διακομιστές αναφοράς

  • Υπολογιστές με ρόλο διακομιστή κονσόλας Web

  • Υπολογιστές με ρόλο κονσόλας λειτουργιών

 2. Εισαγάγετε τα πακέτα διαχείρισης με μη αυτόματο τρόπο.

 3. Εφαρμόστε την ενημέρωση παράγοντα σε μη αυτόματα εγκατεστημένους παράγοντες. Εναλλακτικά, προωθήστε την εγκατάσταση από την προβολή Σε εκκρεμότητα στην κονσόλα Λειτουργιών.


Σημειώσεις

 • Εγκαταστήστε το πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων σε παράγοντες είτε πριν είτε μετά την εγκατάσταση του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων στην υποδομή του διακομιστή.

 • Εάν η δυνατότητα Συνδεδεμένου MG/Tiering είναι ενεργοποιημένη, ενημερώστε πρώτα το ανώτατο επίπεδο της δυνατότητας Συνδεδεμένα MG/Tiering.


Πληροφορίες

εγκατάστασης Για να κάνετε λήψη του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων και να εξαγάγετε τα αρχεία που περιέχονται στο πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κατεβάστε τα πακέτα ενημέρωσης που παρέχει το Microsoft Update για κάθε υπολογιστή. Το Microsoft Update παρέχει τις κατάλληλες ενημερώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα σε κάθε υπολογιστή.

 2. Εφαρμόστε τα κατάλληλα αρχεία MSP σε κάθε υπολογιστή.

  Σημείωση Τα αρχεία MSP περιλαμβάνονται στο πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων. Εφαρμόστε όλα τα αρχεία MSP που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν οι ρόλοι της κονσόλας Web και της κονσόλας είναι εγκατεστημένοι σε ένα διακομιστή διαχείρισης, εφαρμόστε τα αρχεία MSP στο διακομιστή διαχείρισης. Εφαρμόστε ένα αρχείο MSP σε ένα διακομιστή για κάθε συγκεκριμένο ρόλο που έχει ο διακομιστής.

 3. Εισαγάγετε τα ακόλουθα πακέτα διαχείρισης:

  • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής ενός πακέτου διαχείρισης από δίσκο, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εισαγωγής ενός πακέτου διαχείρισης λειτουργιών.

Σημείωση Τα πακέτα διαχείρισης περιλαμβάνονται στις ενημερώσεις στοιχείων διακομιστή στην ακόλουθη διαδρομή:

%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Κατάργηση εγκατάστασης πληροφοριών

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

msiexec /uninstall PatchCodeGuid /package RTMProductCodeGuid

Σημείωση Σε αυτή την εντολή, το σύμβολο κράτησης θέσης RTMProductCodeGuid αντιπροσωπεύει ένα από τα παρακάτω GUID.

Στοιχείο

RTMProductCodeGuid

Διακομιστή

{8070C91C-7D7C-4DAD-88B1-0966EEA9A8FE}

Κονσόλα (AMD64)

{5142AB0B-73E3-4AD3-9D0F-65B3D9026769}

Κονσόλα (x86)

{358C8AF0-25BB-425A-A4E6-7ADE54ED4736}

Αναφοράς

{A2D27C0E-181D-4955-B95D-D3FB651E6AF7}

WebConsole (AMD64)

{5ED945BA-2BDD-4567-804E-8D3D2DB5CC9B}

ACS

{770A7E3C-8574-4769-8D92-9ADED98C0777}

Συνεργάτης (AMD64)

{8B21425D-02F3-4B80-88CE-8F79B320D330}

Συνεργάτης (x86)

{387306D9-78CE-4E0E-B952-28A50CC8B3EE}

Παράγοντας (IA-64)

{F3DDB021-89BC-464F-9107-69E2547D08FD}

Πύλη

{80C2A57A-4193-4800-AA27-CD79553FE9DF}

SCX-ACS (AMD64)

{B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}

SCX-ACS (x86)

{B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}Επιπλέον, το σύμβολο κράτησης θέσης PatchCodeGuid αντιπροσωπεύει ένα από τα ακόλουθα GUID.

Κωδικός ενημέρωσης κώδικα

Στοιχείο

CPU

Τοπικό

{3615D681-2E21-4E21-856D-5E834F5F70D7}

Παράγοντα

AMD64

EN

{CF535582-F81E-4B22-9B27-2EC34065F441}

Διακομιστή

AMD64

EN

{6C8D2227-A8A8-4FA1-9E69-7D5E40622943}

Πύλη

AMD64

EN

{5731BCF1-D32A-4510-BDBB-86C27C84ED08}

WebConsole

AMD64

EN

{E6869125-68A4-4DA1-8B63-83A0ACA8C10F}

Κονσόλα

AMD64

EN

{BADAA760-2C0C-4317-B936-B336A3486276}

Παράγοντα

ΙΑ-64

EN

{63BF447F-BB6F-42C9-84F6-3E90825F0371}

Παράγοντα

x86

EN

{95BC3AB7-EA39-4A25-9FD3-7669D80E7394}

Κονσόλα

x86

EN

{251C5A06-EF0B-4298-9EF7-1B492D77B779}

Κονσόλα

AMD64

ΣΟ

{9B6CDFF3-60CF-4EB5-8C4D-07AE435E0D30}

WebConsole

AMD64

ΣΟ

{FBE43E8D-B2E0-49F4-B03F-968800B1E9F3}

WebConsole

AMD64

CS

{0B942A9A-070F-4294-A434-3A2EDCFBFA4C}

Κονσόλα

AMD64

CS

{A54E2EA1-148F-4A44-8863-162C636C9749}

Κονσόλα

AMD64

DE

{A54E2EA1-148F-4A44-8863-162C636C9749}

WebConsole

AMD64

DE

{2280648C-6B27-4629-904E-AF93356AF502}

Κονσόλα

AMD64

ES

{20D73368-64AD-43A2-940F-0138972275C3}

WebConsole

AMD64

ES

{400584C8-6A42-4889-8D75-02010878F5B9}

Κονσόλα

AMD64

FR

{3819C4F6-69B2-4012-A707-6B34F0D869F0}

WebConsole

AMD64

FR

{6399032B-85F4-4473-966C-BDD928FE2D60}

Κονσόλα

AMD64

HU

{5EEEBC9B-DE71-43EE-82BF-A8297C9A9106}

WebConsole

AMD64

HU

{EA35EE9D-C714-4B1D-916B-348E9FA4BC68}

Κονσόλα

AMD64

IT

{FBAF9722-9714-45D6-A429-AE48470ACA45}

WebConsole

AMD64

IT

{F1078005-17FA-45B9-B9A2-356549204295}

Κονσόλα

AMD64

JA

{8A632B4A-8799-4D07-AB9D-94310E065C6B}

WebConsole

AMD64

JA

{0F97392E-3EB3-447B-9B6A-19604CABA8FB}

Κονσόλα

AMD64

ΚΟ

{33676EF5-E612-4D3A-AF83-2628799F197A}

WebConsole

AMD64

ΚΟ

{FFFE40FE-ACB5-4D18-BA09-BB99E99A0A53}

Κονσόλα

AMD64

NL

{69557BF3-2996-4785-BC36-C11C25537B3B}

WebConsole

AMD64

NL

{989EF3EA-DE5C-44F1-8DE3-2907FA91332A}

Κονσόλα

AMD64

PL

{CFAF3F81-7628-4B24-9ACD-BB0B2D018863}

WebConsole

AMD64

PL

{FAA00ECC-9B8E-4B50-B28F-862BF80C51B3}

Κονσόλα

AMD64

PT-BR

{F8FEFD3E-3A16-4969-8F0F-97CB7365A827}

WebConsole

AMD64

PT-BR

{8825013A-2A61-496B-993A-21CA94686F14}

Κονσόλα

AMD64

PT-PT

{6B51B3EF-98F7-4332-8E5E-DB17939BA0D3}

WebConsole

AMD64

PT-PT

{02B2DF5B-EBE0-4FED-9005-A2A0FCDCB315}

Κονσόλα

AMD64

RU

{2B913CC6-9815-4827-87DD-0B0F4745255F}

WebConsole

AMD64

RU

{73B37D0A-3D55-4F7B-ADF7-13F08D853225}

Κονσόλα

AMD64

SV

{3022F5E7-C424-4910-B87C-2613111F40B4}

WebConsole

AMD64

SV

{362CEC9E-7EF1-4CA6-B093-D8A331B08EE1}

Κονσόλα

AMD64

TR

{B73D56AC-E92E-43F3-93F0-87FB9368E5B7}

WebConsole

AMD64

TR

{5C27E8C2-8672-4B97-BFFE-990891133938}

Κονσόλα

AMD64

TW

{FDCE4AA8-E848-4785-BD22-A7CEB7312C80}

WebConsole

AMD64

TW

{0604379E-39F8-437E-8886-2CFCB68FC315}

Κονσόλα

AMD64

ZH-ZK

{A4D757A1-3A45-45BA-BE5B-96032033E5A8}

WebConsole

AMD64

ZH-ZK

{28E2C428-DDC7-414F-B59B-8725FED72FDB}

Κονσόλα

x86

ΣΟ

{0441354F-AE69-4313-A844-E6D444CE6C31}

Κονσόλα

x86

CS

{0A89636C-2A3D-4C09-9774-C48A21D852D7}

Κονσόλα

x86

DE

{364CEF8F-41AF-4AD3-B958-393C46D90DCD}

Κονσόλα

x86

ES

{7A714A98-9852-42BE-878F-A55D05DAE25D}

Κονσόλα

x86

FR

{3AE7B361-A3CE-4BC4-95CC-E5D72B561781}

Κονσόλα

x86

HU

{28ED5EF8-7CFC-4CFB-9584-E10C0757FA84}

Κονσόλα

x86

IT

{3983F3DF-6994-4D98-8B2E-224C315FD81B}

Κονσόλα

x86

JA

{4700CDB2-263E-467B-9F54-4E6E7E966E6E}

Κονσόλα

x86

ΚΟ

{A0EEE988-8C1D-4373-A4E3-C5B71ECF0C71}

Κονσόλα

x86

NL

{2B4A81AF-7A12-43CB-8805-D894F15C84F3}

Κονσόλα

x86

PL

{E206411C-043E-4C3F-A051-341439EAB5BD}

Κονσόλα

x86

PT-BR

{07029478-ECB5-4F13-81B8-408851ECD15A}

Κονσόλα

x86

PT-PT

{BDF880EB-A0E3-43AA-82EF-22284CD9AFC3}

Κονσόλα

x86

RU

{61E0DB5D-2CD9-4138-AB06-76AC3E0FC65E}

Κονσόλα

x86

SV

{F4C9A814-2C51-4938-AC2A-AF27DBD63C60}

Κονσόλα

x86

TR

{9E3F9457-4B2A-4259-91AF-EADA3F357637}

Κονσόλα

x86

TW

{ABC7B02B-EE1B-46C2-B390-F4985A676B83}

Κονσόλα

x86

ZH-ZKΓνωστό πρόβλημα

Για να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 1 για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών από το σύστημά σας.

 • Αν κάνετε λήψη της Συνάθροισης ενημερώσεων 2 για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών από τον Κατάλογο του Microsoft Update και εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 χωρίς να καταργήσετε την εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 1, θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 2 για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών και, στη συνέχεια, να καταργήσετε την εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 1 για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες στο Πίνακας Ελέγχου.

 • Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) για να ενημερώσετε τη Διαχείριση εικονικών μηχανών και έχετε ήδη εγκαταστήσει τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών, τότε δεν θα λαμβάνετε την ειδοποίηση Συνάθροιση ενημερώσεων 2 μέχρι να καταργηθεί η εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 1.


Όταν εφαρμόζεται η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 σε ένα σύστημα που εκτελεί τη Διαχείριση εικονικών μηχανών με εγκατεστημένη τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1, το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ενημερώνει σωστά τα αρχεία. Αυτό το πρόβλημα προκαλείται από τον τρόπο συσκευασίας της Συνάθροισης ενημερώσεων 1. Οι επιδιορθώσεις στη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 είναι σωστές. Είναι η συσκευασία της συνάθροισης ενημερώσεων 1 που προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Αν δεν χρειάζεται να έχετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2, θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συνάθροιση ενημερώσεων 1. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 και κυκλοφορήσει μια μεταγενέστερη συνάθροιση ενημερώσεων που πρέπει να υλοποιήσετε, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1, προτού εγκαταστήσετε μια μεταγενέστερη συνάθροιση ενημερώσεων.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκαλεί αυτή η ενέργεια στον οργανισμό σας. Έχουμε πραγματοποιήσει ανάλυση αιτίας σχετικά με το ζήτημα και έχουμε καθιερώσει διαδικασίες για την πρόληψη μελλοντικών περιοδικότητας αυτής της κατάστασης.

Οδηγίες κατάργησης εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1

 1. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου "Συνάθροιση ενημερώσεων κονσόλας διαχείρισης διαχείρισης εικονικών μηχανών" 1, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες στο Πίνακας Ελέγχου. Εναλλακτικά, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αναβαθμιστεί:

  Για ένα σύστημα που βασίζεται σε x64:

  msiexec /I {CDFB453F-5FA4-4884-B282-F46BDFC06051} MSIPATCHREMOVE={32A2C205-610D-4C45-B5C0-ADC606346D2E} BOOTSTRAPPED=1
  για ένα σύστημα που βασίζεται σε x32:

  msiexec /I {0DAD2A89-CF75-4448-97AF-72C7CC18B8A5} MSIPATCHREMOVE={32A2C205-610D-4C45-B5C0-ADC606346D2E} BOOTSTRAPPED=1

 2. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου Συνάθροιση ενημερώσεων διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών 1, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες στο Πίνακας Ελέγχου. Εναλλακτικά, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αναβαθμιστεί:

  msiexec /I {59518B15-FC64-4CF9-A4D1-0EE1B4A63088} MSIPATCHREMOVE={4EA74929-330D-49EC-B8EC-8A3219869A62} BOOTSTRAPPED=1


Οδηγίες εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2

Για να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημερώσεων με μη αυτόματο τρόπο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένο ύψος:

msiexec.exe /update όνομα_πακέτουΓια παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση της Διαχείρισης εικονικών μηχανών (KB2826405), εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

msiexec.exe /update KB2826405-AMD64-Server.msp

Σημείωση Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση περιέχει τόσο την έκδοση που βασίζεται σε x86 όσο και την έκδοση που βασίζεται σε x64. Κατεβάστε την κατάλληλη έκδοση για το σύστημά σας.

 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που σχετίζονται με τη Διαχείριση υπηρεσιών πριν να εφαρμόσετε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση. Για παράδειγμα, κλείστε την Κονσόλα διαχείρισης υπηρεσιών, τις συνδέσεις της πύλης Self-Service και το εργαλείο σύνταξης.

 2. Πραγματοποιήστε λήψη της συγκεντρωτικής ενημέρωσης σε έναν φάκελο προορισμού.

 3. Ανοίξτε το φάκελο προορισμού.

 4. Κάντε δεξί κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 5. Αποδεχτείτε τους Όρους άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό εγκατάστασης.


Προσοχή: Η Τρέχουσα διαχείριση προστασίας δεδομένων για την Microsoft Azure στους πελάτες

Η έκδοση προεπισκόπησης του Microsoft Azure Online Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λήγει και η υπάρχουσα υπηρεσία θα αντικατασταθεί από μια ενσωματωμένη υπηρεσία ως μέρος της πύλης Microsoft Azure. Τα υπάρχοντα δεδομένα σας "δεν θα" μετεγκατασταθούν στη νέα υπηρεσία. Επομένως, συνιστάται να ανακτήσετε όλα τα δεδομένα προεπισκόπησης μέχρι τις 4 Μαΐου 2013. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα υπηρεσία, κάντε αναβάθμιση στο Update Rollup 2 για το System Center 2012 Service Pack 1. Μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2, η Διαχείριση προστασίας δεδομένων δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με την υπάρχουσα υπηρεσία. Για μια πιο ομαλή εμπειρία αναβάθμισης και για να ενεργοποιήσετε τη νέα Microsoft Azure Online Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Preview, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανακτήστε όλα τα δεδομένα που βρίσκονται σε Microsoft Azure.

 2. Αλλάξτε τις ομάδες προστασίας για να καταργήσετε όλα τα "Online σημεία αποκατάστασης".

 3. Κατάργηση εγγραφής της ηλεκτρονικής συνδρομής σας.

 4. Καταργήστε την εγκατάσταση του Microsoft Azure Online Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Agent που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή, μεταβαίνοντας στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στο Πίνακας Ελέγχου.

 5. Κάντε αναβάθμιση σε Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το System Center 2012 Service Pack 1.

 6. Καταχωρήστε τον Διακομιστή Διαχείρισης προστασίας δεδομένων για προστασία online. Η νέα διαδικασία καταχώρησης περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά ως μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας.

 7. Εγκαταστήστε τον νέο συνεργάτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Microsoft Azure Online. Είναι δυνατή η λήψη και η εγκατάστασή του από την πύλη της υπηρεσίας Microsoft Azure. Η πύλη θα εμφανιστεί αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο βήμα 6.

 8. Αλλάξτε τις ομάδες προστασίας που απαιτούν προστασία online και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προστασία online.

  Περαιτέρω τεκμηρίωση και βήματα είναι διαθέσιμα στην περιοχή "Υπηρεσίες αποκατάστασης" στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42144

Οδηγίες εγκατάστασης της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων

 1. Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων DPM.

 2. Εγκαταστήστε το πακέτο συνάθροισης στο διακομιστή που εκτελεί το System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το Microsoft Update στο διακομιστή.

  Σημείωση Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης μέσω του Microsoft Update, η κονσόλα DPM θα πρέπει να είναι κλειστή. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το διακομιστή διαχείρισης προστασίας δεδομένων μετά την εγκατάσταση αυτού του πακέτου συνάθροισης.

 3. Στην Κονσόλα διαχειριστή DPM, ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

  Μέθοδος 1: Ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας από την κονσόλα διαχειριστή DPM

  1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχειριστή DPM.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράγοντες .

  3. Στη λίστα Προστατευμένος υπολογιστής , επιλέξτε έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση στο παράθυρο ενέργειας .

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση παραγόντων.

   Σημείωση Ενδέχεται να απαιτηθεί επανεκκίνηση για τις αναβαθμίσεις του συνεργάτη.


  Μέθοδος 2: Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας στους προστατευμένους υπολογιστές

  1. Λάβετε το πακέτο παράγοντα προστασίας ενημερώσεων από τον κατάλογο "<θέση εγκατάστασης της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων>\DPM\DPM\Agents\RA\4.1.3407.0" στον διακομιστή System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager.

   • Για ενημερώσεις που βασίζονται σε x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2822782.exe

   • Για ενημερώσεις που βασίζονται σε x64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2822782_AMD64.exe


   Σημείωση Το πακέτο DPMAgentInstaller.exe ισχύει για όλες τις γλώσσες.

  2. Εκτελέστε το κατάλληλο πακέτο DPMAgentInstaller.exe σε κάθε προστατευμένο υπολογιστή, με βάση την αρχιτεκτονική του παράγοντα.

  3. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχειριστή DPM στο System Center 2012 Service Pack 1 - Διακομιστής Διαχείρισης προστασίας δεδομένων.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράγοντες .

  5. Επιλέξτε τους προστατευμένους υπολογιστές, ενημερώστε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η έκδοση παράγοντα αναφέρεται ως 4.1.3407.0.


Αρχεία που ενημερώνονται σε πακέτα συνάθροισης ενημερώσεων 2

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe

498,912

1.0.1603.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Azure.exe

751,328

1.0.1603.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.SpfVmm.exe

684,768

1.0.1603.0

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\Default.htm

3,098

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\Configuration\ModulesCatalog.xaml

14,456

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ SelfServiceUser.xap

760,946

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI. Administrator.xap

242,261

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI. Jobs.xap

216,620

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI. Management.Core.xap

220,744

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI. ProductOverview.xap

322,761

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI. Rbac.xap

230,667

Not applicable

%PROGRAMFILES%\Microsoft System Center 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.7\ UI. Shell.xap

2,874,716

Not applicableΑρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll

458,752

7.0.9538.1047

Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll

90,112

7.0.9538.1047

Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb

131,072

Not applicable

Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll

4,046,848

7.5.2905.103

Microsoft.Mom.UI.Components.dll

6,144,000

7.0.9538.1047

DashboardViewer.xap

4,132,864

Not applicable

MonitoringPortal.xap

4,198,400

Not applicable

Microsoft.EnterpriseManagement.Management.DataProviders.dll

589,824

7.0.9538.1047

AdtAgent.exe

408,264

7.0.9538.1047

Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.DataProviders.dll

417,792

7.0.9538.1047

Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll

90,112

7.0.9538.1047

Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll

458,752

7.0.9538.1047

AdvisorConnector.dll

327,680

7.0.9538.1047

ClientShared.dll

196,608

7.0.9538.1047

ConnectorBridge_x64.dll

126,976

7.0.9538.1047

ConnectorBridge_x86.dll

106,496

7.0.9538.1047

Microsoft.Deployment.Compression.Cab.dll

49,152

3.5.2519.0

Microsoft.Deployment.Compression.dll

36,864

3.5.2519.0

Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll

4,046,848

7.0.9538.103

MomAdvisorMsg.dll

28,672

7.0.9538.1047


Όνομα αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Microsoft.AIX.5.3.mpb

16,987,648

7.4.4199.0

Microsoft.AIX.6.1.mpb

16993792

7.4.4199.0

Microsoft.AIX.7.mpb

16190464

7.4.4199.0

Microsoft.AIX.Library.mp

31384

7.4.4199.0

Microsoft.HPUX.11iv2.mpb

40039424

7.4.4199.0

Microsoft.HPUX.11iv3.mpb

40144896

7.4.4199.0

Microsoft.HPUX.Library.mp

31384

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.Library.mp

31400

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp

15016

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb

36312576

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb

35633664

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb

33807360

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.SLES.10.mpb

34448384

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.SLES.11.mpb

23495680

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.SLES.9.mpb

16677888

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp

15016

7.4.4199.0

Microsoft.Solaris.10.mpb

16454656

7.4.4199.0

Microsoft.Solaris.11.mpb

17543680

7.4.4199.0

Microsoft.Solaris.9.mpb

8676352

7.4.4199.0

Microsoft.Solaris.Library.mp

22184

7.4.4199.0

Microsoft.Unix.ConsoleLibrary.mp

23192

7.4.4199.0

Microsoft.Unix.Process.Library.mpb

99840

7.4.4199.0

Microsoft.Unix.ShellCommand.Library.mpb

69120

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.Universal.Library.mp

15512

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mp

84632

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb

66172928

7.4.4199.0

Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb

69198336

7.4.4199.0

Microsoft.Unix.Library.mp

84632

7.4.4199.0


Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Αναγνωριστικό γλώσσας

Engine.Adhc.Operations.dll

1,065,728

3.1.6020.0

Not applicable

Engine.BitBos.dll

235,776

3.1.6020.0

Not applicable

Engine.Deployment.dll

547,600

3.1.6020.0

Not applicable

Engine.IndigoAccessLayer.dll

383,760

3.1.6020.0

Not applicable

Engine.Placement.dll

259,328

3.1.6020.0

Not applicable

Engine.Placement.ResourceModel.dll

306,856

3.1.6018.0

Not applicable

Engine.VmOperations.dll

1,135,360

3.1.6020.0

Not applicable

Errors.dll

3,848,376

3.1.6018.0

Not applicable

Errors.resources.dll

1,326,248

3.1.6018.0

2052

Errors.resources.dll

1,648,320

3.1.6018.0

1036

Errors.resources.dll

1,676,456

3.1.6018.0

1031

Errors.resources.dll

1,555,112

3.1.6018.0

1040

Errors.resources.dll

1,844,416

3.1.6018.0

1041

Errors.resources.dll

1,562,280

3.1.6018.0

1046

Errors.resources.dll

2,207,912

3.1.6018.0

1049

Errors.resources.dll

1,604,800

3.1.6018.0

3082

Errors.resources.dll

1,344,680

3.1.6018.0

1028

Errors.resources.dll

1,636,032

3.1.6018.0

1042

Errors.resources.dll

1,344,680

3.1.6018.0

3076

Errors.resources.dll

1,557,688

3.1.6018.0

1029

Errors.resources.dll

1,526,968

3.1.6018.0

1043

Errors.resources.dll

1,687,744

3.1.6018.0

1038

Errors.resources.dll

1,611,944

3.1.6018.0

1045

Errors.resources.dll

1,580,712

3.1.6018.0

2070

Errors.resources.dll

1,494,696

3.1.6018.0

1053

Errors.resources.dll

1,513,664

3.1.6018.0

1055

ImgLibEngine.dll

3,145,472

3.1.6020.0

Not applicable

msiInstaller.dat

12

Not applicable

Not applicable

msiInstaller.exe

275,112

3.1.6011.0

Not applicable

msiInstaller.exe

327,856

3.1.6011.0

Not applicable

Remoting.dll

832,272

3.1.6020.0

Not applicable

Συμπληρωματικές ανακοινώσεις για το SC 2012 SP1 - Συνάθροιση ενημερώσεων Virtual Machine Manager 2.docx

31,327

Not applicable

Not applicable

Utils.dll

751,376

3.1.6020.0

Not applicable

ViridianImplementation.dll

218,792

3.1.6018.0

Not applicable

ViridianImplementationV2.dll

359,680

3.1.6020.0

Not applicable

VirtualizationInterfaces.dll

86,696

3.1.6018.0

Not applicable

vmmAgent.exe

6,113,024

3.1.6020.0

Not applicable

vmmAgent.msi

6,983,680

Not applicable

Not applicable

vmmAgent.msi

7,950,336

Not applicable

Not applicable

VMWareImplementation.dll

2,051,752

3.1.6018.0

Not applicable

VSImplementation.dll

99,520

3.1.6018.0

Not applicable

WSManAutomation.dll

35,008

3.1.6018.0

Not applicable

WsManMIWrappers.dll

133,824

3.1.6018.0

Not applicable

WsManWrappers.dll

3,208,896

3.1.6018.0

Not applicable

XenImplementation.dll

173,248

3.1.6018.0

Not applicable


Για την έκδοση 32 bit της Κονσόλας διαχείρισης

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Αναγνωριστικό γλώσσας

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31,488

5.1.0.0

Not applicable

Engine.Deployment.dll

547,584

3.1.6020.0

Not applicable

Errors.dll

3,848,376

3.1.6018.0

Not applicable

Errors.resources.dll

1,326,248

3.1.6018.0

2052

Errors.resources.dll

1,648,296

3.1.6018.0

1036

Errors.resources.dll

1,676,456

3.1.6018.0

1031

Errors.resources.dll

1,555,112

3.1.6018.0

1040

Errors.resources.dll

1,844,392

3.1.6018.0

1041

Errors.resources.dll

1,562,280

3.1.6018.0

1046

Errors.resources.dll

2,207,936

3.1.6018.0

1049

Errors.resources.dll

1,604,776

3.1.6018.0

3082

Errors.resources.dll

1,344,704

3.1.6018.0

1028

Errors.resources.dll

1,636,016

3.1.6018.0

1042

Errors.resources.dll

1,344,680

3.1.6018.0

3076

Errors.resources.dll

1,557,672

3.1.6018.0

1029

Errors.resources.dll

1,526,976

3.1.6018.0

1043

Errors.resources.dll

1,687,720

3.1.6018.0

1038

Errors.resources.dll

1,611,968

3.1.6018.0

1045

Errors.resources.dll

1,580,736

3.1.6018.0

2070

Errors.resources.dll

1,494,696

3.1.6018.0

1053

Errors.resources.dll

1,513,640

3.1.6018.0

1055

ImgLibEngine.dll

3,145,472

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

1,796,264

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1,494,696

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

96,424

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

2,941,712

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

962,816

3.1.6020.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

995,072

3.1.6020.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

988,416

3.1.6020.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

984,832

3.1.6020.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1,005,312

3.1.6020.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

985,856

3.1.6020.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1,052,944

3.1.6020.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

988,944

3.1.6020.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

964,368

3.1.6020.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

986,384

3.1.6020.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

964,352

3.1.6020.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

987,392

3.1.6020.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

982,288

3.1.6020.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

994,576

3.1.6020.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

985,872

3.1.6020.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

987,392

3.1.6020.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

978,192

3.1.6020.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

981,248

3.1.6020.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

707,344

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

2,938,112

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,083,136

3.1.6020.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,111,808

3.1.6020.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,105,680

3.1.6020.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,102,080

3.1.6020.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,120,016

3.1.6020.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,103,104

3.1.6020.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,162,496

3.1.6020.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,106,176

3.1.6020.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,085,712

3.1.6020.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,103,104

3.1.6020.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,085,696

3.1.6020.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,105,152

3.1.6020.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,099,520

3.1.6020.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,109,776

3.1.6020.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,103,104

3.1.6020.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,105,168

3.1.6020.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,097,472

3.1.6020.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,100,544

3.1.6020.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168,104

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

213,160

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65,728

3.1.6018.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,752

3.1.6018.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,264

3.1.6018.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,776

3.1.6018.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

68,288

3.1.6018.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,264

3.1.6018.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

71,352

3.1.6018.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65,704

3.1.6018.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65,704

3.1.6018.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,776

3.1.6018.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,776

3.1.6018.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

66,728

3.1.6018.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

66,752

3.1.6018.0

1055

Remoting.dll

832,272

3.1.6020.0

Not applicable

Συμπληρωματικές ανακοινώσεις για το SC 2012 SP1 - Συνάθροιση ενημερώσεων Virtual Machine Manager 2.docx

31,327

Not applicable

Not applicable

Utils.dll

751,360

3.1.6020.0

Not applicable

VirtualizationInterfaces.dll

86,696

3.1.6018.0

Not applicable

VMConsoleLib.dll

58,624

3.1.6020.0

Not applicable

VMWareImplementation.dll

2,051,752

3.1.6018.0

Not applicable

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48,896

5.1.0.0

Not applicable

VMwareViewer.exe

26,880

3.1.6020.0

Not applicable

VSImplementation.dll

99,496

3.1.6018.0

Not applicable

WSManAutomation.dll

34,984

3.1.6018.0

Not applicable

WsManWrappers.dll

3,208,896

3.1.6018.0

Not applicable


Για την έκδοση 64 bit της Κονσόλας διαχείρισης

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Αναγνωριστικό γλώσσας

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31,488

5.1.0.0

Not applicable

Engine.Deployment.dll

547,600

3.1.6020.0

Not applicable

Errors.dll

3,848,376

3.1.6018.0

Not applicable

Errors.resources.dll

1,326,248

3.1.6018.0

2052

Errors.resources.dll

1,648,320

3.1.6018.0

1036

Errors.resources.dll

1,676,456

3.1.6018.0

1031

Errors.resources.dll

1,555,112

3.1.6018.0

1040

Errors.resources.dll

1,844,416

3.1.6018.0

1041

Errors.resources.dll

1,562,280

3.1.6018.0

1046

Errors.resources.dll

2,207,912

3.1.6018.0

1049

Errors.resources.dll

1,604,800

3.1.6018.0

3082

Errors.resources.dll

1,344,680

3.1.6018.0

1028

Errors.resources.dll

1,636,032

3.1.6018.0

1042

Errors.resources.dll

1,344,680

3.1.6018.0

3076

Errors.resources.dll

1,557,688

3.1.6018.0

1029

Errors.resources.dll

1,526,968

3.1.6018.0

1043

Errors.resources.dll

1,687,744

3.1.6018.0

1038

Errors.resources.dll

1,611,944

3.1.6018.0

1045

Errors.resources.dll

1,580,712

3.1.6018.0

2070

Errors.resources.dll

1,494,696

3.1.6018.0

1053

Errors.resources.dll

1,513,664

3.1.6018.0

1055

ImgLibEngine.dll

3,145,472

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

1,796,264

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1,494,720

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

96,424

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

2,941,696

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

962,816

3.1.6020.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

995,088

3.1.6020.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

988,416

3.1.6020.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

984,832

3.1.6020.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1,005,312

3.1.6020.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

985,856

3.1.6020.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1,052,928

3.1.6020.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

988,928

3.1.6020.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

964,352

3.1.6020.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

986,384

3.1.6020.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

964,368

3.1.6020.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

987,408

3.1.6020.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

982,272

3.1.6020.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

994,560

3.1.6020.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

985,872

3.1.6020.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

987,392

3.1.6020.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

978,192

3.1.6020.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

981,264

3.1.6020.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

707,328

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

2,938,128

3.1.6020.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,083,136

3.1.6020.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,111,808

3.1.6020.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,105,664

3.1.6020.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,102,080

3.1.6020.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,120,000

3.1.6020.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,103,104

3.1.6020.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,162,496

3.1.6020.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,106,176

3.1.6020.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,085,696

3.1.6020.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,103,120

3.1.6020.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,085,712

3.1.6020.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,105,168

3.1.6020.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,099,520

3.1.6020.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,109,776

3.1.6020.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,103,120

3.1.6020.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,105,168

3.1.6020.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,097,472

3.1.6020.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1,100,560

3.1.6020.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168,128

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

213,160

3.1.6018.0

Not applicable

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65,720

3.1.6018.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,776

3.1.6018.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,264

3.1.6018.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,776

3.1.6018.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

68,264

3.1.6018.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,264

3.1.6018.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

71,336

3.1.6018.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65,704

3.1.6018.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65,704

3.1.6018.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,752

3.1.6018.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,752

3.1.6018.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,264

3.1.6018.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67,240

3.1.6018.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

66,728

3.1.6018.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

66,728

3.1.6018.0

1055

Remoting.dll

832,272

3.1.6020.0

Not applicable

Συμπληρωματικές ανακοινώσεις για το SC 2012 SP1 - Συνάθροιση ενημερώσεων Virtual Machine Manager 2.docx

31,327

Not applicable

Not applicable

Utils.dll

751,376

3.1.6020.0

Not applicable

VirtualizationInterfaces.dll

86,696

3.1.6018.0

Not applicable

VMConsoleLib.dll

58,640

3.1.6020.0

Not applicable

VMWareImplementation.dll

2,051,752

3.1.6018.0

Not applicable

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48,896

5.1.0.0

Not applicable

VMwareViewer.exe

26,880

3.1.6020.0

Not applicable

VSImplementation.dll

99,520

3.1.6018.0

Not applicable

WSManAutomation.dll

35,008

3.1.6018.0

Not applicable

WsManWrappers.dll

3,208,896

3.1.6018.0

Not applicable


Όνομα αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

MonitoringHost.exe.config

4,183

Not applicable

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll

555,720

7.5.2905.125

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Workflows.dll

101,064

7.5.2905.125

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Application.Common.dll

1,186,488

7.5.2905.125

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Administration.dll

1,460,936

7.5.2905.125

KnowledgeArticleSilverlightModule.xap

630,606

Not applicable

MyActivitiesSilverlightModule.xap

791,184

Not applicable

MyRequestsSilverlightModule.xap

784,915

Not applicable

BuildConstants.zip

12,374

Not applicable

RequestOfferingSilverlightModule.xap

642,179

Not applicable

ServiceCatalogSilverlightModule.xap

659,370

Not applicable

ServiceOfferingSilverlightModule.xap

651,080

Not applicable


Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Extensions\Database-14-40801.op4saw

253,040

7.1.3027.0

\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Extensions\SnmpService-119-4109999.op4saw

587,888

7.1.3027.0


Όνομα αρχείου

Έκδοση

Μέγεθος αρχείου

CPWrapper.dll

4.1.3408.0

1,130,280

VssRequestorWin8.dll

4.1.3408.0

390,952

DPMRA.exe

4.1.3408.0

6,413,096

dpmac.exe

4.1.3408.0

2,111,784

patchca.dll

4.1.3408.0

26,408

msdpmdll.dll

4.1.3408.0

558,888

CloudEngineProxyWrapper.dll

4.1.3408.0

51,496

AutoHeal.dll

4.1.3408.0

71,976

EngineServiceProxyWrapper.dll

4.1.3408.0

174,376

INTENTTRANSLATOR.dll

4.1.3408.0

571,688

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

4.1.3408.0

495,400

DataProtectionManager.psd1

4.1.3408.0

18,960

DataProtectionManager.psm1

4.1.3408.0

24,666

UICommon.dll

4.1.3408.0

108,840

WSSCmdlets.dll

4.1.3408.0

149,800

FilterWrapper.dll

4.1.3408.0

156,456

ServiceProxy.dll

4.1.3408.0

356,136

WSS4Cmdlets.dll

4.1.3408.0

129,320

GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

4.1.3408.0

836,392

msdpmPS.dll

4.1.3408.0

36,648

pruneshadowcopiesDpm2010.ps1

4.1.3408.0

27,166

1028\zh-tw\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1028\zh-tw\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

616,744

1028\zh-tw\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

583,976

1028\zh-tw\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

100,648

1028\zh-tw\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

375,080

1028\zh-tw\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1028\zh-tw\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,145,128

1029\cs-cz\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1029\cs-cz\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1029\cs-cz\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1029\cs-cz\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,153,320

1029\cs-cz\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1029\cs-cz\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

682,280

1029\cs-cz\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

1031\de-de\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1031\de-de\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,157,416

1031\de-de\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

383,272

1031\de-de\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1031\de-de\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1031\de-de\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1031\de-de\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

735,528

1033\CloudBackupActivationWizard.dll

4.1.3408.0

141,608

1033\AlertHealthProvider.dll

4.1.3408.0

145,704

1033\AMTE.dll

4.1.3408.0

289,064

1033\DataProtectionWizard.dll

4.1.3408.0

1,853,736

1033\InstallAgentsWizard.dll

4.1.3408.0

657,704

1033\inspect.dll

4.1.3408.0

170,280

1033\CloudUtils.dll

4.1.3408.0

461,096

1033\ConfigurationPage.dll

4.1.3408.0

690,472

1033\CBEngineServiceProxy.dll

4.1.3408.0

112,936

1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

4.1.3408.0

63,784

1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

4.1.3408.0

59,688

1033\ManagedContainer.dll

4.1.3408.0

1,583,400

1033\ProtectionView.dll

4.1.3408.0

903,464

1033\Utils.dll

4.1.3408.0

1,227,048

1033\ObjectModelCmdlet.dll

4.1.3408.0

399,656

1033\ObjectModel.dll

4.1.3408.0

1,222,952

1036\fr-fr\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1036\fr-fr\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1036\fr-fr\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

727,336

1036\fr-fr\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

383,272

1036\fr-fr\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,157,416

1036\fr-fr\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1036\fr-fr\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1038\hu-hu\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1038\hu-hu\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

751,912

1038\hu-hu\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1038\hu-hu\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1038\hu-hu\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1038\hu-hu\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,161,512

1038\hu-hu\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

383,272

1040\it-it\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1040\it-it\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1040\it-it\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,153,320

1040\it-it\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

694,568

1040\it-it\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1040\it-it\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1040\it-it\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

383,272

1041\ja-jp\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1041\ja-jp\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

387,368

1041\ja-jp\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1041\ja-jp\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,165,608

1041\ja-jp\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

624,936

1041\ja-jp\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

227,624

1041\ja-jp\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

829,736

1042\ko-kr\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,153,320

1042\ko-kr\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

100,648

1042\ko-kr\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1042\ko-kr\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

727,336

1042\ko-kr\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1042\ko-kr\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1042\ko-kr\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

383,272

1043\nl-nl\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1043\nl-nl\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1043\nl-nl\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1043\nl-nl\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

1043\nl-nl\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1043\nl-nl\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

661,800

1043\nl-nl\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,153,320

1045\pl-pl\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1045\pl-pl\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

723,240

1045\pl-pl\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1045\pl-pl\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1045\pl-pl\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1045\pl-pl\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

1045\pl-pl\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,157,416

1046\pt-br\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1046\pt-br\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1046\pt-br\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

1046\pt-br\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,157,416

1046\pt-br\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1046\pt-br\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1046\pt-br\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

686,376

1049\ru-ru\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1049\ru-ru\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,181,992

1049\ru-ru\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1049\ru-ru\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

1,030,440

1049\ru-ru\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

633,128

1049\ru-ru\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

391,464

1049\ru-ru\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1053\sv-se\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1053\sv-se\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,153,320

1053\sv-se\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

657,704

1053\sv-se\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1053\sv-se\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

1053\sv-se\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1053\sv-se\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

1055\tr-tr\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

1055\tr-tr\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

678,184

1055\tr-tr\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

1055\tr-tr\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

1055\tr-tr\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

100,648

1055\tr-tr\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

1055\tr-tr\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,153,320

2052\zh-cn\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

612,648

2052\zh-cn\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

100,648

2052\zh-cn\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

2052\zh-cn\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

571,688

2052\zh-cn\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

2052\zh-cn\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,145,128

2052\zh-cn\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

2070\pt-pt\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

2070\pt-pt\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

2070\pt-pt\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

2070\pt-pt\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

702,760

2070\pt-pt\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,157,416

2070\pt-pt\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

2070\pt-pt\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

3076\zh-hk\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

583,976

3076\zh-hk\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

100,648

3076\zh-hk\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

616,744

3076\zh-hk\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

3076\zh-hk\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

3076\zh-hk\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,145,128

3076\zh-hk\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

375,080

3082\es-es\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

4.1.3408.0

104,744

3082\es-es\ViewAdhocJobs.resources.dll

4.1.3408.0

47,400

3082\es-es\ManagedContainer.resources.dll

4.1.3408.0

235,816

3082\es-es\DataProtectionWizard.resources.dll

4.1.3408.0

1,157,416

3082\es-es\ProtectionView.resources.dll

4.1.3408.0

620,840

3082\es-es\InstallAgentsWizard.resources.dll

4.1.3408.0

264,488

3082\es-es\ConfigurationPage.resources.dll

4.1.3408.0

379,176

3082\es-es\Utils.resources.dll

4.1.3408.0

719,144

1028\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1029\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1031\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1033\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1036\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1038\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1040\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1041\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1042\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1043\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1045\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1046\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1049\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1053\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

1055\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

2052\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

2070\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

3076\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388

3082\ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

4.1.3408.0

1,222,388


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×