Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Αυτό είναι ένα συνοπτικό άρθρο που περιγράφει τα στοιχεία που ενημερώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το Microsoft System Center 2012 Service Pack 1. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις λήψης και συνδέσεις σε άρθρα στοιχείων. Τα άρθρα στοιχείων παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την ενημέρωση.

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημέρωσης για το System Center 2012 Service Pack 1, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της συνάθροισης ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 SP1".

Στοιχεία που έχουν διορθωθεί σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

Ελεγκτής εφαρμογής

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις σε αυτό το στοιχείο σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Διαχείριση προστασίας δεδομένων (KB 2958098)

Υπάρχουν έξι προβλήματα με τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων (DPM) που διορθώθηκαν στη Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 SP1. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιδιορθώσεις και οδηγίες εγκατάστασης:

2958098 System Center 2012 Data Protection Manager SP1 Update Rollup 6
Ένα πακέτο ενημέρωσης είναι διαθέσιμο από το Microsoft Update. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του System Center 2012 SP1 Update Rollup 6" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου από το Microsoft Update ή τον τρόπο λήψης του πακέτου με μη αυτόματο τρόπο.

Operations Manager (KB 2929885)

Διορθώθηκαν πέντε προβλήματα του Operations Manager στη Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 SP1. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιδιορθώσεις και οδηγίες εγκατάστασης:

2929885 System Center 2012 Operations Manager SP1 Update Rollup 6
Ένα πακέτο ενημέρωσης είναι διαθέσιμο από το Microsoft Update. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του System Center 2012 SP1 Update Rollup 6" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου από το Microsoft Update ή τον τρόπο λήψης του πακέτου με μη αυτόματο τρόπο.

Operations Manager - UNIX και Linux Monitoring (Ενημέρωση πακέτου διαχείρισης)

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Operations Manager - το UNIX και το Πακέτο διαχείρισης παρακολούθησης Linux διορθώθηκε στην Ενημέρωση συνάθροισης 6 για το System Center 2012 SP1. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιδιορθώσεις και οδηγίες εγκατάστασης:

2929885 System Center 2012 Operations Manager SP1 Update Rollup 6
Ένα πακέτο ενημέρωσης είναι διαθέσιμο από το Microsoft Update. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του System Center 2012 SP1 Update Rollup 6" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου από το Microsoft Update ή τον τρόπο λήψης του πακέτου με μη αυτόματο τρόπο.

Orchestrator

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις σε αυτό το στοιχείο σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Service Manager (KB 2904726)

Διορθώθηκαν 35 προβλήματα με τη Διαχείριση υπηρεσιών στη Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 SP1. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιδιορθώσεις και οδηγίες εγκατάστασης:

2904726 System Center 2012 Service Manager SP1 Συνάθροιση ενημερώσεων 6
Διατίθεται πακέτο ενημέρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του System Center 2012 SP1 Update Rollup 6" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του πακέτου με μη αυτόματο τρόπο.

Ίδρυμα υπηρεσίας παροχής

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις σε αυτό το στοιχείο σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Διαχείριση εικονικών μηχανών (KB 2932860)

Διορθώθηκαν δύο προβλήματα με τον Διακομιστή διαχείρισης εικονικών μηχανών στη Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 SP1. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιδιορθώσεις και οδηγίες εγκατάστασης:

2932860 - Συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 Virtual Machine Manager Service Pack 1
Διατίθεται πακέτο ενημέρωσης από το Microsoft Update. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του System Center 2012 SP1 Update Rollup 6" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου από το Microsoft Update ή τον τρόπο λήψης του πακέτου με μη αυτόματο τρόπο.


Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της Συνάθροισης ενημερώσεων 6 για το System Center 2012 SP1

Ανατρέξτε στα άρθρα μεμονωμένων στοιχείων για να λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση ενός στοιχείου.

Σημείωση Η ενημέρωση του πακέτου παρακολούθησης UNIX και Linux για το Operations Manager είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Microsoft Update

Πακέτα ενημερώσεων για τον ελεγκτή εφαρμογών, τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων, το Operations Manager, το Service Provider Foundation και το Virtual Machine Manager είναι διαθέσιμα από το Microsoft Update.

 • Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο ενημέρωσης από το Microsoft Update, ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ένα κατάλληλο στοιχείο System Center 2012 R2:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Στο Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Windows Update.

  3. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις.

  5. Επιλέξτε το πακέτο Συνάθροιση ενημερώσεων 6 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ενημερώσεων για να εγκαταστήσετε το πακέτο ενημέρωσης.

 • Για να κάνετε λήψη των πακέτων ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο από τον Κατάλογο του Microsoft Update, μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες λήψης, ανάλογα με την περίπτωση:

  Διαχείριση προστασίας δεδομένων (KB2958098)

  Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων.Operations Manager (KB2904680)

  Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου του Operations Manager.Service Manager (KB 2904726)

  Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου της Διαχείρισης υπηρεσιών.Virtual Machine Manager (KB2932860 – VMM Server)

  Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου κονσόλας Virtual Machine Manager. 

  Για να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημερώσεων με μη αυτόματο τρόπο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένη λειτουργία:

  msiexec.exe /update packagename 

  Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση διακομιστή Virtual Machine Manager (KB 2904727), εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  msiexec.exe /update KB2904727-amd64-Server.msp 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×