Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Για να λάβετε τις ενημερώσεις κώδικα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2598251 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 Μαρτίου 2012

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα θέματα του Microsoft Project Server 2010 που επιδιορθώνονται στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Project Server 2010 που κυκλοφόρησε στις 28 Φεβρουαρίου 2012.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του συστήματος σε μια τιμή μεταξύ UTC και UTC 12:00 σε ένα διακομιστή Project Server 2010.

  • Μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο, για ένα έργο στο παράθυρο διαλόγου Εύρος ημερομηνιών , χρησιμοποιώντας το Project Web App (PWA). Για παράδειγμα, ορίστε την περιοχή ημερομηνιών όταν επεξεργάζεστε ένα σχέδιο πόρων.

  • Μπορείτε να προβάλετε την τιμή της ημερομηνίας στην ομάδα Περιοχή ημερομηνιών στην κορδέλα.

  Σε αυτό το σενάριο, η τιμή ημερομηνίας που εμφανίζονται δεν συμφωνεί με την τιμή της ημερομηνίας που ορίζετε. Επιπλέον, η περίοδος ημερομηνία είναι μία ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχετε ορίσει.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Project Server Interface (PSI) για να ενημερώσετε ένα εταιρικό προσαρμοσμένο πεδίο σε τοπικό πόρο, χάνονται οι τιμές στο εταιρικό προσαρμοσμένο πεδίο που σχετίζονται με τον τοπικό πόρο.

 • Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε ένα φύλλο κατανομής χρόνου που περιέχει μια εργασία. Η εργασία έχει μια σημαία εταιρικό προσαρμοσμένο πεδίο που έχει οριστεί για να γίνει κύλιση προς τα κάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, το φύλλο κατανομής χρόνου δεν δημιουργείται με επιτυχία. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Η δημιουργία φύλλου κατανομής χρόνου απέτυχε, εξαιτίας προβλημάτων με τον project server ή με τις επικυρώσεις δεδομένων, όπως πόροι που δεν είναι έγκυροι πόροι εργασίας ή χρήστες. Ελέγξτε το περιβάλλον σας και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

  Στη συνέχεια, μπορείτε να διαγράψετε το φύλλο κατανομής χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνετε το σφάλμα 24011 για την εργασία της ουράς αναφοράς (Διαγραφή φύλλου κατανομής χρόνου) .

 • Όταν προσθέτετε μια εργασία σε ένα φύλλο κατανομής χρόνου σε ένα έργο του οποίου το όνομα περιέχει ένα εμπορικό και (&), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Παρουσιάστηκε ένα άγνωστο σφάλμα.

 • Υποθέστε ότι ένας διαχειριστής κατάστασης απορρίπτει ορισμένες ενημερώσεις του χρήστη ένα φύλλο κατανομής χρόνου και δημοσιεύει το σχέδιο του έργου. Στη συνέχεια, ο χρήστης resubmits τις τιμές απορρίφθηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται το φύλλο κατανομής χρόνου, όπως έχει εγκριθεί. Ωστόσο, οι υποβληθεί εκ νέου ενημερωμένες εκδόσεις δεν εμφανίζονται στο Κέντρο εγκρίσεων ή στο σχέδιο έργου.

 • Όταν ο χώρος συγκέντρωσης πόρων είναι επαναληφθεί ο συγχρονισμός με το Active Directory, γίνεται επαναφορά της σημαίας ιδιότητα διακομιστή Exchange Συγχρονίσετε εργασίες για τους χρήστες. Επομένως, οι χρήστες δεν συγχρονίζονται με το διακομιστή Exchange μέχρι να ενεργοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις Συγχρονισμού εργασίες .

 • Όταν προσπαθείτε να ορίσετε την πραγματική εργασία για μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία σε ημέρα εκτός εργασίας, τις τιμές πραγματικής εργασίας που εμφανίζονται στο PWA, όπως σε εργασίες μου, ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Για παράδειγμα, πέντε ώρες πραγματικής εργασίας που έχει καταχωρηθεί από την Κυριακή μπορεί να εμφανίζεται ως μηδέν ωρών σε εργασίες μου.

 • Το πεδίο "ιεραρχία εργασίας" σε μια προβολή φύλλου κατανομής χρόνου δεν συμπληρώνεται μέχρι να αποθηκευτεί το φύλλο κατανομής χρόνου. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Μια υπάρχουσα εργασία που έχει ανατεθεί σε έναν πόρο έχει κανένα προγραμματισμένο ή πραγματικό έργο κατά τη διάρκεια της ένα φύλλο κατανομής χρόνου που μόλις δημιουργήθηκε.

  • Μια νέα εργασία που έχει ανατεθεί σε έναν πόρο και ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα περίοδο φύλλου κατανομής χρόνου που περιέχει τη νέα αντιστοίχιση.

 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια εργασία σταθερής διάρκειας που έχει περισσότερους από έναν εταιρικό πόρο που έχει εκχωρηθεί. Στη συνέχεια, ο χρήστης ενημερώνει τον πραγματικό όγκο εργασίας από έναν πόρο στην εργασία, χρησιμοποιώντας το Project Web Access (PWA). Σε αυτήν την περίπτωση, το επίπεδο εργασίας % ολοκλήρωσης και τις τιμές πραγματικής διάρκειας δεν ενημερώνονται σωστά όταν προβάλλετε την εργασία στο Project Professional.

 • Όταν δημοσιεύετε έργα, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στην ουρά:

  Σφάλμα ουράς:

  Γενικά

  Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.Queue.Message:

  ProjectPublishFailure (23000). Λεπτομέρειες: αναγνωριστικό = '23000' όνομα = 'ProjectPublishFailure' uid = projectuid '< uid >' = '< projectuid >' messagetype='Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.QueueMsg.UpdateSRAMessage: projectUid = < projectuid >' αναγνωριστικού μηνύματος = '179' στάδιο ='' Αποκλεισμός = "Αποκλεισμός".

  Ουρά:

  GeneralQueueJobFailed (26000) - ProjectPublish.UpdateSRAMessage. Λεπτομέρειες: αναγνωριστικό = '26000' όνομα = 'GeneralQueueJobFailed' uid = '< uid >' JobUID = '< jobuid >' όνομα_υπολογιστή = '< όνομα_υπολογιστή >' GroupType = 'ProjectPublish' Τύπος μηνύματος = αναγνωριστικού μηνύματος 'UpdateSRAMessage' = '179' στάδιο =''. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής ULS στον υπολογιστή < όνομα_υπολογιστή > για καταχωρήσεις με JobUID < jobuid >.

 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο πολλαπλών τιμών που αναφέρεται από έναν τύπο σε ένα εταιρικό προσαρμοσμένο πεδίο έργου. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του τύπου στο διακομιστή, λαμβάνετε μια λίστα με όλες τις επιλεγμένες τιμές. Αντίθετα, εμφανίζεται μόνο η τελευταία τιμή. Για παράδειγμα, ένα προσαρμοσμένο πεδίο πολλαπλών τιμών εμφανίζει τις τιμές A1, A1.1, C, C1.1 και C1.2. Ωστόσο, ο τύπος στο διακομιστή επιστρέφει μόνο την τιμή C1.2.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, τότε υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft για να αποκτήσετε την άμεση επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, ισχύουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για την πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportΣημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η άμεση επιδιόρθωση. Εάν η γλώσσα σας δεν εμφανίζεται, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να έχετε Project Server 2010 ή το Project Server 2010 Service Pack 1.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια άμεση επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιλύσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες λήψης

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Projectserver2010-kb2597138-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6117.5000

11108928

9-Feb-2012

21:16


Πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Pjsrvwfe-x-none.msp

Δεν ισχύει

11211264

9-Feb-2012

9:48


Μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης, η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Pjsrvwfe-x-none.msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Addmodifyanalysis.aspx

14.0.6015

62760

29-Aug-2011

13:43

Addmodifycategory.aspx

14.0.6015

41287

29-Aug-2011

13:41

Addmodifydelegation.aspx

14.0.6015

18675

29-Aug-2011

13:43

Addmodifydependency.aspx

14.0.6015

19737

29-Aug-2011

13:43

Addmodifydriver.aspx

14.0.6015

16976

29-Aug-2011

13:43

Addmodifygroup.aspx

14.0.6015

35866

29-Aug-2011

13:41

Addmodifyprioritization.aspx

14.0.6015

25462

29-Aug-2011

13:43

Addmodifytemplate.aspx

14.0.6015

22272

29-Aug-2011

13:41

Addmodifyuser.aspx

14.0.6015

145824

29-Aug-2011

13:41

Addtask.aspx

14.0.6015

14940

29-Aug-2011

13:43

Adfindgroup.aspx

14.0.6015

4036

29-Aug-2011

13:41

Admin.aspx

14.0.6015

2228

29-Aug-2011

13:41

Admtime.aspx

14.0.6015

8731

29-Aug-2011

13:41

Adsyncerp.aspx

14.0.6015

12770

29-Aug-2011

13:41

Adsyncpsgroups.aspx

14.0.6015

3352

29-Aug-2011

13:41

Analyses.aspx

14.0.6015

8801

29-Aug-2011

13:43

Analysisprojectsdlg.aspx

14.0.6015

6683

29-Aug-2011

13:43

Approvalcommentdlg.aspx

14.0.6110

4893

30-Aug-2011

22:05

Approvals.aspx

14.0.6015

6378

29-Aug-2011

13:43

Approvaltask.aspx

14.0.6015

5996

29-Aug-2011

13:43

Backup.aspx

14.0.6015

6383

29-Aug-2011

13:41

Backupsched.aspx

14.0.6015

14260

29-Aug-2011

13:41

Buildresplanteam.aspx

14.0.6015

5991

29-Aug-2011

13:43

Buildteam.aspx

14.0.6015

7972

29-Aug-2011

13:43

Calendarsmain.aspx

14.0.6015

12802

29-Aug-2011

13:41

Changeskipworkflow.aspx

14.0.6015

18614

29-Aug-2011

13:41

Changeworkflow.aspx

14.0.6015

5290

29-Aug-2011

13:43

Closepdpdialog.aspx

14.0.6015

13431

29-Aug-2011

13:43

Commentdlg.aspx

14.0.6015

1093

29-Aug-2011

13:43

Comparedrivers.aspx

14.0.6015

19873

29-Aug-2011

13:43

Compareportfolioselectionscenarios.aspx

14.0.6015

4520

29-Aug-2011

13:43

Confirmpdpdeletion.aspx

14.0.6015

6337

29-Aug-2011

13:43

Copycalendardlg.aspx

14.0.6015

1772

29-Aug-2011

13:41

Costconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

74397

29-Aug-2011

13:43

Cpycfdlg.aspx

14.0.6015

1521

29-Aug-2011

13:41

Cpyltdlg.aspx

14.0.6015

1509

29-Aug-2011

13:41

Cpyvwdlg.aspx

14.0.6015

1726

29-Aug-2011

13:41

Createfy.aspx

14.0.6015

11229

29-Aug-2011

13:41

Createprojectworkspacedlg.aspx

14.0.6015

8537

29-Aug-2011

13:41

Createpwa.aspx

14.0.6015

18938

29-Aug-2011

13:41

Cubeanalysisadmin.aspx

14.0.6015

6032

29-Aug-2011

13:42

Cubefieldselect.aspx

14.0.6015

46837

29-Aug-2011

13:42

Cubegenadmin.aspx

14.0.6015

44576

29-Aug-2011

13:42

Cubestatusdlg.aspx

14.0.6015

6196

29-Aug-2011

13:42

Customfilterdlg.aspx

14.0.6015

1433

29-Aug-2011

13:42

Customizefields.aspx

14.0.6015

23611

29-Aug-2011

13:41

Dataanalysisdeprecated.aspx

14.0.6015

810

29-Aug-2011

13:43

Dataedit.dll

14.0.6116.5000

445232

18-Jan-2012

4:02

Datepickerdlg.aspx

14.0.6015

11033

29-Aug-2011

13:42

Dbcleanup.aspx

14.0.6015

28356

29-Aug-2011

13:41

Default.aspx

14.0.6015

7364

29-Aug-2011

13:43

Delegate.aspx

14.0.6015

13163

29-Aug-2011

13:43

Details.aspx

14.0.6015

30687

29-Aug-2011

13:43

Driverpriorities.aspx

14.0.6015

20372

29-Aug-2011

13:43

Drivers.aspx

14.0.6015

6463

29-Aug-2011

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6015

3096

29-Aug-2011

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6105

127463

29-Aug-2011

13:41

Editglobal.aspx

14.0.6015

4772

29-Aug-2011

13:41

Editlookuptable.aspx

14.0.6015

64666

29-Aug-2011

13:41

Editprojectpermissions.aspx

14.0.6015

10509

29-Aug-2011

13:43

Editresplanassignmentcf.aspx

14.0.6015

19127

29-Aug-2011

13:43

Editsiteaddressdlg.aspx

14.0.6015

8826

29-Aug-2011

13:41

Edittaskcf.aspx

14.0.6015

4122

29-Aug-2011

13:42

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

14.0.6015

36338

29-Aug-2011

13:41

Enterpriseprojecttypes.aspx

14.0.6015

4763

29-Aug-2011

13:41

Events.aspx

14.0.6015

8411

29-Aug-2011

13:41

Eventsaddmod.aspx

14.0.6015

16705

29-Aug-2011

13:41

Exportgridexcel.aspx

14.0.6015

686

29-Aug-2011

13:43

Exporthtmlword.aspx

14.0.6015

685

29-Aug-2011

13:43

Fieldpickerdlg.aspx

14.0.6020

2804

29-Aug-2011

13:42

Fiscalperiod.aspx

14.0.6015

10391

29-Aug-2011

13:41

Forcecheckin.aspx

14.0.6015

3826

29-Aug-2011

13:41

Ganttsettings.aspx

14.0.6015

19658

29-Aug-2011

13:41

Groupbydlg.aspx

14.0.6015

3878

29-Aug-2011

13:42

Groupsettings.aspx

14.0.6015

19043

29-Aug-2011

13:41

Import.aspx

14.0.6015

6953

29-Aug-2011

13:43

Importwsslistdlg.aspx

14.0.6015

62274

29-Aug-2011

13:43

Issuesandrisks.aspx

14.0.6015

6462

29-Aug-2011

13:43

License.aspx

14.0.6015

3567

29-Aug-2011

13:41

Lineclass.aspx

14.0.6015

8710

29-Aug-2011

13:42

Linkitemsdlg.aspx

14.0.6015

3770

29-Aug-2011

13:44

Linkitemspage.aspx

14.0.6015

5604

29-Aug-2011

13:44

Loadnote.aspx

14.0.6015

352

29-Aug-2011

13:43

Locktask.aspx

14.0.6015

8536

29-Aug-2011

13:43

Managecategories.aspx

14.0.6102

7263

29-Aug-2011

13:42

Managedelegations.aspx

14.0.6015

22114

29-Aug-2011

13:43

Managegroups.aspx

14.0.6102

7063

29-Aug-2011

13:42

Managepsiserviceapp.aspx

14.0.6015

5033

29-Aug-2011

13:41

Managepwa.aspx

14.0.6015

7800

29-Aug-2011

13:41

Managetemplates.aspx

14.0.6102

7332

29-Aug-2011

13:42

Manageusers.aspx

14.0.6102

11565

29-Aug-2011

13:42

Managewss.aspx

14.0.6015

12697

29-Aug-2011

13:42

Mgr_notification.aspx

14.0.6015

12199

29-Aug-2011

13:43

Microsoft.office.project.pi.dll

14.0.6015.1000

87920

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.reporting.dll

14.0.6015.1000

42864

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.6015.1000

5314416

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

14.0.6015.1000

67440

29-Aug-2011

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.6022.1000

288624

29-Aug-2011

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

14.0.6015.1000

20344

29-Aug-2011

13:41

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.6117.5000

285488

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.6117.5000

498480

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.6117.5000

7256880

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.eventing.exe

14.0.6015.1000

17816

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

14.0.6015.1000

132976

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

14.0.6015.1000

59248

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

2148208

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.6015.1000

482672

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

14.0.6015.1000

321904

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.6117.5000

1047392

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6117.5000

2067296

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

14.0.6015.1000

34696

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll

14.0.6015.1000

38768

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

14.0.6015.1000

169840

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

14.0.6015.1000

59256

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.6117.5000

5942064

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.6117.5000

494384

7-Feb-2012

20:38

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

14.0.6015.1000

79728

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

14.0.6015.1000

333680

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

14.0.6015.1000

42872

29-Aug-2011

13:40

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.6015.1000

132976

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

14.0.6015.1000

219000

29-Aug-2011

13:35

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.6116.5000

789296

17-Jan-2012

19:11

Modifymetricsconstraintscolumns.aspx

14.0.6015

2296

29-Aug-2011

13:43

Myjobs.aspx

14.0.6015

6290

29-Aug-2011

13:43

Mytssummary.aspx

14.0.6015

12381

29-Aug-2011

13:43

Mywork.aspx

14.0.6015

4828

29-Aug-2011

13:43

Notification.aspx

14.0.6015

18614

29-Aug-2011

13:42

Orgpermissions.aspx

14.0.6015

5856

29-Aug-2011

13:42

Password.aspx

14.0.6015

6753

29-Aug-2011

13:42

Periodcloseconfirmation.aspx

14.0.6015

3023

29-Aug-2011

13:42

Personalsettings.aspx

14.0.6015

3795

29-Aug-2011

13:42

Personaltaskdlg.aspx

14.0.6015

3169

29-Aug-2011

13:43

Pjpromptdlg.aspx

14.0.6015

1819

29-Aug-2011

13:42

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6015.1000

11704

29-Aug-2011

13:41

Postimplementationreview.aspx

14.0.6015

3708

29-Aug-2011

13:43

Prioritizations.aspx

14.0.6015

10917

29-Aug-2011

13:43

Projectdependencies.aspx

14.0.6015

6905

29-Aug-2011

13:43

Projectdetails.aspx

14.0.6015

3645

29-Aug-2011

13:43

Projectdrilldown.aspx

14.0.6015

6582

29-Aug-2011

13:44

Projectinformation.aspx

14.0.6015

3652

29-Aug-2011

13:44

Projectpermissions.aspx

14.0.6015

6032

29-Aug-2011

13:43

Projectpriorities.aspx

14.0.6015

6409

29-Aug-2011

13:43

Projectpriorityusingcustomfields.aspx

14.0.6015

1694

29-Aug-2011

13:43

Projects.aspx

14.0.6015

6361

29-Aug-2011

13:44

Projectstrategicimpact.aspx

14.0.6015

20218

29-Aug-2011

13:43

Proposaldetails.aspx

14.0.6015

3699

29-Aug-2011

13:44

Proposalschedule.aspx

14.0.6015

3700

29-Aug-2011

13:44

Proposalstagestatus.aspx

14.0.6015

3703

29-Aug-2011

13:44

Proposalsummary.aspx

14.0.6015

3699

29-Aug-2011

13:44

Qstatuschecker.aspx

14.0.6015

10629

29-Aug-2011

13:42

Queue.aspx

14.0.6015

16319

29-Aug-2011

13:42

Queueerrortext.aspx

14.0.6015

1531

29-Aug-2011

13:42

Queuesettings.aspx

14.0.6015

27248

29-Aug-2011

13:42

Reportcenterhome.aspx

14.0.6015

1247

29-Aug-2011

13:43

Resavailability.aspx

14.0.6015

10283

29-Aug-2011

13:43

Resourceassignments.aspx

14.0.6015

4991

29-Aug-2011

13:44

Resourceconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

66437

29-Aug-2011

13:43

Resourceconstraintreport.aspx

14.0.6015

31194

29-Aug-2011

13:43

Resourceconstraintreportfilters.aspx

14.0.6015

7231

29-Aug-2011

13:43

Resourceconstraintreqavail.aspx

14.0.6015

40369

29-Aug-2011

13:43

Resources.aspx

14.0.6015

6334

29-Aug-2011

13:44

Respicker.aspx

14.0.6020

4602

29-Aug-2011

13:42

Resplans.aspx

14.0.6015

27953

29-Aug-2011

13:43

Restore.aspx

14.0.6015

7982

29-Aug-2011

13:42

Reviewtsdetail.aspx

14.0.6015

6267

29-Aug-2011

13:44

Rules.aspx

14.0.6015

5751

29-Aug-2011

13:43

Rulesaddmod.aspx

14.0.6015

42894

29-Aug-2011

13:43

Savesolutiondlg.aspx

14.0.6015

1854

29-Aug-2011

13:43

Schedule.aspx

14.0.6015

3794

29-Aug-2011

13:44

Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx

14.0.6015

1626

29-Aug-2011

13:43

Selecttaskdlg.aspx

14.0.6015

8762

29-Aug-2011

13:43

Self_notification.aspx

14.0.6015

11550

29-Aug-2011

13:43

Serverconfig.aspx

14.0.6015

26459

29-Aug-2011

13:42

Sitemap.aspx

14.0.6015

11738

29-Aug-2011

13:42

Sitemapaddmod.aspx

14.0.6015

8743

29-Aug-2011

13:42

Srarchive.aspx

14.0.6015

4985

29-Aug-2011

13:43

Srhome.aspx

14.0.6015

10276

29-Aug-2011

13:43

Srmisc.aspx

14.0.6015

3160

29-Aug-2011

13:43

Srrequest.aspx

14.0.6015

33639

29-Aug-2011

13:43

Srresponseedit.aspx

14.0.6015

22020

29-Aug-2011

13:43

Srresponseview.aspx

14.0.6015

3631

29-Aug-2011

13:43

Srteam.aspx

14.0.6015

17389

29-Aug-2011

13:43

Statusapprovalshistory.aspx

14.0.6015

3323

29-Aug-2011

13:43

Statusapprovalspreview.aspx

14.0.6015

5194

29-Aug-2011

13:44

Statusing.aspx

14.0.6015

8976

29-Aug-2011

13:42

Strategicimpact.aspx

14.0.6015

3652

29-Aug-2011

13:44

Submittsdlg.aspx

14.0.6015

4428

29-Aug-2011

13:43

Taskdetailsdialog.aspx

14.0.6015

1069

29-Aug-2011

13:43

Tasks.aspx

14.0.6015

6306

29-Aug-2011

13:44

Teamassignments.aspx

14.0.6015

6339

29-Aug-2011

13:44

Timeoffdlg.aspx

14.0.6015

4702

29-Aug-2011

13:43

Timeperiod.aspx

14.0.6015

21107

29-Aug-2011

13:42

Timephasedgrid.aspx

14.0.6015

1779

29-Aug-2011

13:43

Timesheet.aspx

14.0.6015

6324

29-Aug-2011

13:44

Timesheethistory.aspx

14.0.6015

4424

29-Aug-2011

13:43

Treepicker.aspx

14.0.6015

2657

29-Aug-2011

13:42

Tssettings.aspx

14.0.6015

20258

29-Aug-2011

13:42

Updatesites.aspx

14.0.6015

12462

29-Aug-2011

13:42

Viewsaddmod.aspx

14.0.6015

54315

29-Aug-2011

13:42

Viewsmain.aspx

14.0.6015

6689

29-Aug-2011

13:42

Webprojsupport.dll

14.0.6015.1000

71536

29-Aug-2011

13:35

Workflowphasedetails.aspx

14.0.6015

13550

29-Aug-2011

13:42

Workflowphases.aspx

14.0.6015

7696

29-Aug-2011

13:42

Workflowsettings.aspx

14.0.6015

7767

29-Aug-2011

13:42

Workflowstagedetails.aspx

14.0.6015

36910

29-Aug-2011

13:42

Workflowstages.aspx

14.0.6015

7221

29-Aug-2011

13:42

Workspaceprovisioningsettings.aspx

14.0.6015

16832

29-Aug-2011

13:42

Wssnav.aspx

14.0.6015

3053

29-Aug-2011

13:42


Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×