Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft SharePoint Server 2010 που κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου 2012.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

 • Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τοπική ρύθμιση για μια τοποθεσία SharePoint Server 2010. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Ετικέτες παραλλαγής " στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", θα παρουσιαστεί σφάλμα.

 • Ένας χρήστης που έχει δικαιώματα συμβολής για μια τοποθεσία του SharePoint απροσδόκητα να δείτε την επιλογή " Απόρριψη " για μια σελίδα, στη σελίδα "περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας".

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Μπορείτε να ρυθμίσετε το εξερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα διακομιστή του SharePoint Server 2010.

  • Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου ειδοποίηση όταν κάποιο άτομο με προσθέτει ως συνάδελφο. σε ένα προφίλ χρήστη.

  • Προσθέστε το χρήστη ως συνάδελφο και αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης στο χρήστη.

  • Ο χρήστης ελέγχει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης.

  Σε αυτό το σενάριο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι στη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμβατό με RFC 5322. Επομένως, το κείμενο στο σώμα του μηνύματος δεν είναι πλήρης.

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλά πακέτα γλωσσών στον SharePoint Server 2010.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γλώσσα A για να ορίσετε έναν όρο σε ένα χώρο αποθήκευσης όρων.

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε συνώνυμα για τον όρο στη σελίδα ιδιοτήτων του όρου.

  • Καθορισμός προεπιλεγμένη ετικέτα και πρόσθετες συνώνυμα για την ίδια χρονική διάρκεια με χρήση γλώσσας β.

  • Μπορείτε να ορίσετε μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σε μια λίστα, για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο όρων που περιέχει τον όρο.

  • Μεταβείτε στη λίστα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί γλώσσα B.

  • Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο στη βιβλιοθήκη λίστα.

  • Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του όρου για οποιαδήποτε από τις ετικέτες B γλώσσας στο πεδίο στήλης.

  • Περιμένετε μέχρι το αναδυόμενο παράθυρο προτάσεις και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στον όρο για να δείτε τη συμβουλή εργαλείου.

  Σε αυτό το σενάριο, η συμβουλή εργαλείου για το στοιχείο της λίστας εμφανίζεται με τον αναμενόμενο τρόπο. Ωστόσο, η συμβουλή εργαλείου εμφανίζει τα συνώνυμά του όρου στη γλώσσα Α και γλώσσα B. Αντί για αυτό, θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο το συνώνυμα στη γλώσσα Β.

 • Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα τμήμα Web σε μια σελίδα wiki. Αφού επεξεργαστείτε το τμήμα Web, τη διαγώνιο (/) προστίθενται στη σύνδεση της σελίδας wiki. Επομένως, η σύνδεση της σελίδας wiki δεν λειτουργεί.

 • Ας υποθέσουμε ότι λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης εργασίας από μια συλλογή τοποθεσιών που χρησιμοποιεί μια διαχειριζόμενη διαδρομή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Outlook για να ανοίξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στη σύνδεση Άνοιγμα αυτής της εργασίας . Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατό το άνοιγμα της σύνδεσης του Internet Explorer και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Η ιστοσελίδα δεν βρέθηκε.

 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε συνδεθεί ένας όρος που περιλαμβάνει δευτερεύοντες όρους με μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Όταν κάνετε κλικ στο βέλος στη στήλη, εμφανίζονται όλοι οι όροι στο σύνολο όρων. Αντί για αυτό, θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο τους δευτερεύοντες όρους που είναι που οριοθετείται με τη στήλη.

 • Δεν είναι δυνατό να κύλιση στην προβολή του οργανισμού ομαλά σε ένα πρόγραμμα περιήγησης οργανισμό στο τμήμα Web στο SharePoint Server 2010.

 • Δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια έγκυρη υπερ-σύνδεση από ένα πλαίσιο διαλόγου επιλογής περιουσιακό στοιχείο σε μια ιστοσελίδα αν κάνατε προηγουμένως κλικ στην επιλογή Άκυρο στο παράθυρο διαλόγου επιλογή περιουσιακού στοιχείου.

 • Ας υποθέσουμε ότι προσθέτετε ένα τμήμα Web "συνάδελφοι" σε μια ιστοσελίδα του Microsoft Office SharePoint Server 2007. Μετά την αναβάθμιση του SharePoint Server 2007 σε SharePoint Server 2010, το τμήμα Web "συνάδελφοι" δεν λειτουργεί.

 • Ας υποθέσουμε ότι ορίζετε A χρήστη ως διαχειριστή του χρήστη Β στο SharePoint Server 2010. Μπορείτε να διαγράψετε το χρήστη β. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης A δεν λαμβάνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης αυτού του χρήστη Β διαγράφεται. Επιπλέον, η χρήση Α δεν έχει οριστεί ως διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών "η τοποθεσία μου" του χρήστη β.

 • Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να διαγράψετε την εικόνα του προφίλ χρήστη στις υπηρεσίες τομέα Active Directory. Μετά την εκτέλεση ενός συγχρονισμού προφίλ χρήστη, δεν διαγράφεται η εικόνα από το SharePoint Server 2010.

 • Ας υποθέσουμε ότι ρυθμίζετε τις παραμέτρους του χώρου αποθήκευσης προφίλ χρήστη για να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας βάσει ισχυρισμών στο SharePoint Server 2010. Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή PowerShell SPProfilePhotoStore την ενημερωμένη έκδοση , δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μικρογραφίες από τις εικόνες εισαγωγής προφίλ.

 • Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε ένα όνομα ομάδας του SharePoint που περιέχει μια συμβολοσειρά που είναι κοινά με άλλες ομάδες του SharePoint. Όταν αντιστοιχίζετε ομάδα ως το ακροατήριο σε μια σύνδεση πλοήγησης, το όνομα της ομάδας δεν μπορεί να επιλυθεί. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία βρέθηκε. Επιλέξτε τα στοιχεία που δεν επιλύθηκαν για περισσότερες επιλογές.

  Τέλος, όταν κάνετε κλικ το ανεπίλυτο όνομα, λίστα πιθανή συμφωνία εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο κειμένου απροσδόκητα.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το μοντέλο αντικειμένου για την επίτευξη του χρήστη συνδρομές μέλους στο SharePoint Server 2010, επιστρέφονται μόνο οι ομάδες διανομής και επιστρέφεται καμία ομάδα ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 • Μπορείτε να διαγράψετε ένα έγγραφο από ένα σύνολο εγγράφων. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποστείλετε το ίδιο έγγραφο στο έγγραφο, ορίστε ξανά. Σε αυτήν την περίπτωση, η σελίδα ιστορικού εκδόσεων, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Σφάλμα εφαρμογής όταν αποκτήσετε πρόσβαση /_layouts/DocSetVersions.aspx, σφάλμα = ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί.


 • Υποθέστε ότι το αρχείο προέλευσης ερωτήματος από ένα τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου είναι μια λίστα και το αποτέλεσμα του ερωτήματος είναι ομαδοποιημένα κατά μια στήλη τοποθεσίας στο SharePoint Server 2007. Σε αυτήν την περίπτωση, το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου δεν εμφανίζεται σωστά σε ιστοσελίδες μετά την αναβάθμιση του SharePoint Server 2007 σε SharePoint Server 2010.

 • Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε ένα έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Μπορείτε να διαμορφώσετε ορισμένους χαρακτήρες σε μια λέξη που είναι στο έγγραφο. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να κάνετε αναζήτηση στο ίδιο έγγραφο κάνοντας αναζήτηση για τη λέξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το έγγραφο δεν επιστρέφεται.

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Ρυθμίζετε τις παραμέτρους δύο εφαρμογές υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων που έχει επιλεγεί ως την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης για λέξεις-κλειδιά.

  • Προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ χρήστη και να προσθέσετε μια λέξη-κλειδί που είναι αποθηκευμένο σε μη προεπιλεγμένη Διαχείριση εφαρμογής υπηρεσίας μετα-δεδομένων.

  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε το προφίλ χρήστη και εμφανίζεται η λέξη-κλειδί στο προφίλ χρήστη.

  • Επεξεργαστείτε ξανά το προφίλ του χρήστη.

  Σε αυτό το σενάριο, η λέξη-κλειδί λείπει από το προφίλ χρήστη.

 • 2687599 δεν είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας του SQL Server μετά την εγκατάσταση ενός συμπλέγματος SharePoint Foundation 2010

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η άμεση επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του προβλήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, τότε υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft για να αποκτήσετε την άμεση επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, ισχύουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για την πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportΣημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η άμεση επιδιόρθωση. Εάν η γλώσσα σας δεν εμφανίζεται, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια άμεση επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης ενδέχεται να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιλύσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες λήψης

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Officeserver2010-kb2687545-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6129.5003

106,912,688

10-Nov-12

6:06

x86


Πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Coreserver-x-none.msp

Δεν ισχύει

109,425,664

10-Nov-12

9:54

Πληροφορίες αρχείου coreserver-x-none.msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

199,272

14-Aug-12

20:28

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

223,856

14-Aug-12

20:28

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

33,808

14-Aug-12

20:03

Atl90.dll

9.0.21022.8

179,704

5-Nov-12

13:49

Bdcsearchprotocolhandler.dll

14.0.6108.5000

220,032

29-Aug-11

13:39

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74,752

14-Aug-12

20:05

Configdb.dll

4.0.2450.49

1,665,632

14-Aug-12

20:28

Connectorph.dll

14.0.6107.5000

283,504

29-Aug-11

13:39

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

51,824

14-Aug-12

20:28

Csexport.exe

4.0.2450.49

43,616

14-Aug-12

20:28

Cssearch.dll

4.0.2450.49

129,632

14-Aug-12

20:28

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

244,336

14-Aug-12

20:28

Docxpageconverter.exe

14.0.6129.5000

1,221,720

18-Oct-12

23:54

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

72,296

14-Aug-12

20:28

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

15,472

14-Aug-12

20:28

Exchangema.dll

4.0.2450.49

109,160

14-Aug-12

20:28

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

182,904

14-Aug-12

20:28

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

14-Aug-12

20:28

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

14-Aug-12

21:19

Galsync.dll

4.0.2450.49

64,096

14-Aug-12

20:28

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

281,192

14-Aug-12

20:28

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

129,640

14-Aug-12

20:28

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

92,792

14-Aug-12

20:28

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

125,568

14-Aug-12

20:28

Logging.dll

4.0.2450.49

18,528

14-Aug-12

20:28

Maexecution.dll

4.0.2450.49

240,232

14-Aug-12

20:28

Maexport.exe

4.0.2450.49

23,648

14-Aug-12

20:28

Mahostm.dll

4.0.2450.49

326,752

14-Aug-12

20:28

Mahostn.dll

4.0.2450.49

97,376

14-Aug-12

20:28

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57,856

14-Aug-12

20:05

Mapackager.exe

4.0.2450.49

43,624

14-Aug-12

20:28

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

350,832

14-Aug-12

20:28

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

2,858,592

14-Aug-12

20:28

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

16,040

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

14-Aug-12

20:28

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-12

21:19

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

39,568

14-Aug-12

21:19

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

14,480

14-Aug-12

20:28

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

84,632

14-Aug-12

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

14-Aug-12

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

14-Aug-12

21:19

Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll

14.0.6108.5000

51,072

29-Aug-11

9:43

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.6129.5000

375,392

19-Oct-12

0:14

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.6129.5000

375,392

19-Oct-12

0:14

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.6124.5000

125,576

28-Aug-12

18:04

Microsoft.office.policy.adminpages.dll

14.0.6108.5000

38,784

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.policy.dll

14.0.6128.5000

879,240

20-Sep-12

14:20

Microsoft.office.policy.dll

14.0.6128.5000

879,240

20-Sep-12

14:20

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.6125.5000

211,568

28-Aug-12

18:04

Microsoft.office.securestoreservice.dll

14.0.6114.5000

297,800

28-Nov-11

8:32

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.6108.5000

608,128

29-Aug-11

9:46

Microsoft.office.server.dll

14.0.6128.5000

1,870,472

20-Sep-12

10:41

Microsoft.office.server.dll

14.0.6128.5000

1,870,472

20-Sep-12

10:41

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.6108.5000

165,768

29-Aug-11

10:04

Microsoft.office.server.intl.dll

14.0.6128.5000

236,208

20-Sep-12

10:41

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.6108.5000

667,520

29-Aug-11

10:04

Microsoft.office.server.openxml.dll

14.0.6129.5000

1,251,432

18-Oct-12

23:40

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.6119.5000

1,096,496

25-Apr-12

1:44

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.6119.5000

1,096,496

25-Apr-12

1:44

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.6129.5001

13,285,480

24-Oct-12

1:44

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.6129.5001

13,285,480

24-Oct-12

1:44

Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll

14.0.6111.5000

19,384

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.6129.5000

2,759,288

18-Oct-12

23:40

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.6129.5000

2,759,288

18-Oct-12

23:40

Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll

14.0.6111.5000

17,824

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.6129.5001

72,320

24-Oct-12

1:31

Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll

14.0.6111.5000

19,368

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.6129.5000

260,760

18-Oct-12

23:40

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

14.0.6117.5000

277,328

7-Feb-12

22:14

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.6120.5000

154,240

25-Apr-12

1:47

Microsoft.office.workflow.feature.dll

14.0.6105.5000

38,776

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflow.pages.dll

14.0.6113.5000

88,912

28-Nov-11

8:31

Microsoft.office.workflow.routing.dll

14.0.6108.5000

132,984

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflow.tasks.dll

14.0.6108.5000

51,088

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflow.tasks.dll

14.0.6108.5000

51,088

29-Aug-11

7:00

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.6128.5000

64,152

20-Sep-12

14:20

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-12

20:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

14-Aug-12

20:28

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

15,584

14-Aug-12

21:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

51,912

14-Aug-12

21:19

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.6128.5000

5,003,928

20-Sep-12

14:30

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.6128.5000

5,003,928

20-Sep-12

14:30

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

14.0.6128.5000

1,198,752

20-Sep-12

14:30

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.6108.5000

165,768

29-Aug-11

13:52

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.6129.5000

3,177,072

18-Oct-12

23:54

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.6129.5000

3,177,072

18-Oct-12

23:54

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

28-Nov-11

8:29

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

28-Nov-11

8:29

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.6129.5000

1,051,240

18-Oct-12

23:40

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.6129.5000

1,051,240

18-Oct-12

23:40

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

23,656

14-Aug-12

20:28

Miisclient.exe

4.0.2450.49

830,056

14-Aug-12

20:28

Miiserver.exe

4.0.2450.49

2,902,112

14-Aug-12

20:28

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

375,392

14-Aug-12

20:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

14-Aug-12

20:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

14-Aug-12

21:19

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

300,128

14-Aug-12

20:28

Mmsevent.dll

4.0.2450.49

8,800

14-Aug-12

20:28

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

100,928

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

102,976

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

105,536

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

43,584

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

46,656

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

53,824

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

59,968

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

72,768

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

78,912

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

79,424

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

84,544

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

85,568

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,096

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,592

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,616

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,640

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

90,176

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,200

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,712

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

92,736

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

94,784

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

95,808

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,320

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,344

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,856

5-Nov-12

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,392

5-Nov-12

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,904

5-Nov-12

14:06

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

583,776

14-Aug-12

20:28

Mmsmads.dll

4.0.2450.49

523,360

14-Aug-12

20:28

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

495,712

14-Aug-12

20:28

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

473,696

14-Aug-12

20:28

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

84,576

14-Aug-12

20:28

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

529,504

14-Aug-12

20:28

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

427,616

14-Aug-12

20:28

Mmsperf.dll

4.0.2450.49

23,648

14-Aug-12

20:28

Mmsps.dll

4.0.2450.49

178,264

14-Aug-12

20:28

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

3,052,128

14-Aug-12

20:28

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

164,960

14-Aug-12

20:28

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

39,528

14-Aug-12

20:28

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

953,952

14-Aug-12

20:28

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

199,272

14-Aug-12

20:28

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

231,008

14-Aug-12

20:28

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

150,624

14-Aug-12

20:28

Msscpi.dll

14.0.6119.5000

2,143,536

25-Apr-12

1:45

Mssdmn.exe

14.0.6119.5000

791,344

25-Apr-12

1:45

Mssearch.exe

14.0.6116.5000

525,104

17-Jan-12

19:26

Msslad.dll

14.0.6116.5000

432,432

17-Jan-12

19:26

Mssph.dll

14.0.6116.5000

1,674,544

17-Jan-12

19:26

Mssrch.dll

14.0.6122.5000

4,988,528

15-May-12

14:25

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

5-Nov-12

13:49

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

851,456

5-Nov-12

13:49

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

627,200

5-Nov-12

13:49

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

166,504

14-Aug-12

20:28

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

100,960

14-Aug-12

20:28

Nlsdata0000.dll

14.0.6122.5000

2,030,760

16-May-12

22:22

Nlsdata0002.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0003.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0009.dll

14.0.6122.5000

22,957,224

16-May-12

22:22

Nlsdata000a.dll

14.0.6122.5000

11,378,856

16-May-12

22:22

Nlsdata000c.dll

14.0.6122.5000

3,407,528

16-May-12

22:22

Nlsdata000d.dll

14.0.6122.5000

2,977,448

16-May-12

22:22

Nlsdata000f.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0010.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0018.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001b.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001d.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0020.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0021.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0022.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0024.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0026.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0027.dll

14.0.6122.5000

2,371,240

16-May-12

22:22

Nlsdata002a.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0039.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata003e.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0045.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0046.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0047.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0049.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004a.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004b.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004c.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004e.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0414.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0416.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0816.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata081a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0c1a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

121,464

14-Aug-12

20:28

Noteswebservice.dll

14.0.6113.5000

973,104

28-Nov-11

8:29

Ntma.dll

4.0.2450.49

55,896

14-Aug-12

20:28

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

12,912

14-Aug-12

20:28

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

207,464

14-Aug-12

20:28

Office.odf

14.0.6106.5000

4,297,568

1-Sep-11

17:11

Operations.dll

4.0.2450.49

76,392

14-Aug-12

20:28

Osafehtm.dll

14.0.6129.5000

156,264

18-Oct-12

22:58

Pkmexsph.dll

14.0.6116.5000

574,256

17-Jan-12

19:26

Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll

14.0.6107.5000

11,176

29-Aug-11

13:39

Preview.dll

4.0.2450.49

318,048

14-Aug-12

20:28

Prm0001.bin

14.0.6122.5000

16,692,224

15-May-12

14:55

Prm0005.bin

14.0.6122.5000

6,469,120

15-May-12

14:55

Prm0006.bin

14.0.6122.5000

7,042,560

15-May-12

14:55

Prm0007.bin

14.0.6122.5000

11,598,848

15-May-12

14:55

Prm0008.bin

14.0.6122.5000

8,225,280

15-May-12

14:55

Prm0009.bin

14.0.6122.5000

5,697,536

15-May-12

14:55

Prm000b.bin

14.0.6122.5000

8,067,584

15-May-12

14:55

Prm000e.bin

14.0.6122.5000

10,399,232

15-May-12

14:55

Prm0013.bin

14.0.6122.5000

9,478,144

15-May-12

14:55

Prm0019.bin

14.0.6122.5000

8,624,640

15-May-12

14:55

Prm001f.bin

14.0.6122.5000

14,325,248

15-May-12

14:55

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

416,368

14-Aug-12

20:28

Query.dll

14.0.6108.5000

371,568

29-Aug-11

13:41

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

47,712

14-Aug-12

20:28

Setup.exe

14.0.6118.5000

1,378,104

25-Apr-12

1:56

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177,696

6-Aug-12

17:20

Svrexport.exe

4.0.2450.49

35,424

14-Aug-12

20:28

Svrsetup.dll

14.0.6120.5000

7,314,016

25-Apr-12

1:56

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

233,064

14-Aug-12

20:28

Tquery.dll

14.0.6126.5000

5,646,960

28-Aug-12

18:15

Uiutils.dll

4.0.2450.49

379,488

14-Aug-12

20:28

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

383,608

14-Aug-12

20:28Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×