Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Στις τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερώστε τις ενημερωμένες εκδόσεις στο ακόλουθο Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνει άρθρα στις 10 Δεκεμβρίου 2013.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Lync 2010 συμμετεχόντων

2899393 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το συμμετέχοντα 2010 Lync (εγκατάσταση επιπέδου χρήστη): 10 Δεκεμβρίου 2013

Lync 2010 συμμετεχόντων

2899395 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το συμμετέχοντα 2010 Lync (επιπέδου διαχειριστή εγκατάστασης): 10 Δεκεμβρίου 2013

Lync 2010

2899397 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Lync 2010: 10 Δεκεμβρίου 2013

Lync 2013

2850057 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Lync 2013: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2003

2850047 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2003: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2007

2817641 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office system και το πακέτο συμβατότητας του Office: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2007

2850022 MS13-106: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 οικογένεια προγραμμάτων του Office: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2010

2817670 MS13-096: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2010

2850016 MS13-106: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2850064 MS13-104: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 10 Δεκεμβρίου 2013

Διακομιστή του Office Web Apps

2910228 MS13-100: περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Office Web Apps διακομιστή: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2837629 MS13-100: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2837631 MS13-100: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2850058 MS13-100: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint (coreserverloc): 10 Δεκεμβρίου 2013

SharePoint Server 2010

2553298 MS13-100: περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010: 10 Δεκεμβρίου 2013

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Το προϊόν

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 πρόσβασης

2827233 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Access 2013 2827233: 10 Δεκεμβρίου 2013

Το InfoPath 2013

2837648 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του InfoPath 2013 2837648: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2010

2837590 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2010 2837590: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2010

2850079 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2010 2850079: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2817619 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2817619: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2826004 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2826004: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2827227 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2827227: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2837626 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2837626: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2837637 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2837637: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2837638 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2837638: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2837655 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2837655: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

2850066 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013 2850066: 10 Δεκεμβρίου 2013

Office Online

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης Office Online 2553400 2553400 : 10 Δεκεμβρίου 2013

Το OneNote 2013

2850063 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του OneNote 2013 2850063: 10 Δεκεμβρίου 2013

Email ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003

2863822 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης 2863822 το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003: 10 Δεκεμβρίου 2013

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook 2007 ανεπιθύμητη αλληλογραφία

2850085 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης 2850085 το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007: 10 Δεκεμβρίου 2013

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook 2010 ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

982726 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης 982726 το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010: 10 Δεκεμβρίου 2013

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook 2013 ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

2760587 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013 2760587: 10 Δεκεμβρίου 2013

Το PowerPoint 2013

2767850 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του PowerPoint 2013 2767850: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 έργου

2727085 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του έργου 2013 2727085: 10 Δεκεμβρίου 2013

Το Project Server 2010

2553430 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Project Server 2010 2553430: 10 Δεκεμβρίου 2013

Project Server 2013

2827221 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Project Server 2013 2827221: 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Publisher 2013

2837635 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Publisher 2013 2837635: 10 Δεκεμβρίου 2013

Του SharePoint Designer 2013

2760212 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Designer 2013 2760212: 10 Δεκεμβρίου 2013

Του SharePoint Designer 2013

2837633 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Designer 2013 2837633: 10 Δεκεμβρίου 2013

Του SharePoint Foundation 2013

2827216 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Foundation 2013 2827216: 10 Δεκεμβρίου 2013

SharePoint Server 2010

2553156 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2010 2553156: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2760521 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2760521: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2826037 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2826037: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2826038 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2826038: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2827214 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2827214: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2827217 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2827217: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2827220 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2827220: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2827229 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2827229: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2827231 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2827231: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2827232 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2827232: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2850068 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2850068: 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

2850071 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013 2850071: 10 Δεκεμβρίου 2013

OneDrive για την επιχείρηση

2817495 περιγραφή της OneDrive για την ενημερωμένη έκδοση επαγγελματική 2817495: 10 Δεκεμβρίου 2013

Visio 2013

2817306 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Visio 2013 2817306: 10 Δεκεμβρίου 2013

Word 2010

2837593 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2010 2837593: 10 Δεκεμβρίου 2013

Το Word 2013

2837647 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2013 2837647: 10 Δεκεμβρίου 2013

Το Word 2013

2850060 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2013 2850060: 10 Δεκεμβρίου 2013

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×