Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Εργαλεία προγραμματιστή

.NET 5.0

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

.NET 5.0 - CVE-2022-21986

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

.NET 6.0

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

.NET 6.0 - CVE-2022-21986

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Ενημέρωση 3 του Microsoft Visual Studio 2015

5011164

Ενημέρωση ασφαλείας

5011164 - Ενημέρωση 3 Visual Studio 2015

5007275

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2017 έκδοση 15.9 (περιλαμβάνει 15.0 - 15.8)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2017 v15.9 - Σταθερή έκδοση 15.9.44

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.11 (περιλαμβάνει 16.0 - 16.10)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.11 - Σταθερή έκδοση 16.11.10

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.7 (περιλαμβάνει την έκδοση 16.0 – 16.6)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.7 - Σταθερή έκδοση 16.7.25

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.9 (περιλαμβάνει την έκδοση 16.0 - 16.8)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.9 - Σταθερή έκδοση 16.9.17

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2022 έκδοση 17.0

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2022 v17.0 - Σταθερή έκδοση 17.0.6

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Κωδικός Visual Studio

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Κωδικός Visual Studio - Σταθερή έκδοση 1.64.1

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5010404

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5010404-x86.msu

5009610

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5010422

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5010422-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5010451

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5010451-x86.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5010404

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5010404-x64.msu

5009610

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5010422

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB501010422-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5010451

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5010451-x64.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5010384

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5010384-x86.msu

5009627

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5010452

ServicingStackUpdate

Windows6.0-KB5010452-x86.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)

5010384

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5010384-x86.msu

5009627

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)

5010452

ServicingStackUpdate

Windows6.0-KB5010452-x86.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5010384

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5010384-x64.msu

5009627

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5010452

ServicingStackUpdate

Windows6.0-KB5010452-x64.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5010384

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5010384-x64.msu

5009627

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5010452

ServicingStackUpdate

Windows6.0-KB5010452-x64.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5010404

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5010404-x64.msu

5009610

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5010422

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB501010422-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5010451

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5010451-x64.msu

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5010404

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5010404-x64.msu

5009610

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5010422

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB501010422-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5010451

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5010451-x64.msu

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics GP

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Dynamics GP έκδοση 18.4.1434

Ίσως

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5002156

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002156-fullfile-RT

5002128

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002156

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002156-fullfile-x86-glb.exe

5002128

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002156

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002156-fullfile-x64-glb.exe

5002128

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 32 bit)

5002137

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb5002137-fullfile-x86-glb.exe

5002114

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 64 bit)

5002137

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb5002137-fullfile-x64-glb.exe

5002114

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 "Χρήση με ένα κλικ" (C2R) για εκδόσεις 32 bit

Ιστορικό ενημερώσεων

Ενημέρωση ασφαλείας

Office 2013 "Χρήση με ένα κλικ" - Φεβ. 2022

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 "Χρήση με ένα κλικ" (C2R) για εκδόσεις 64 bit

Ιστορικό ενημερώσεων

Ενημέρωση ασφαλείας

Office 2013 "Χρήση με ένα κλικ" - Φεβ. 2022

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

3172514

Ενημέρωση ασφαλείας

gkall2013-kb3172514-fullfile-RT

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002146

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb5002146-fullfile-RT

5002119

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

3172514

Ενημέρωση ασφαλείας

gkall2013-kb3172514-fullfile-x86-glb.exe

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002146

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb5002146-fullfile-x86-glb.exe

5002119

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

3172514

Ενημέρωση ασφαλείας

gkall2013-kb3172514-fullfile-x64-glb.exe

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002146

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb5002146-fullfile-x64-glb.exe

5002119

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

3118335

Ενημέρωση ασφαλείας

gkall2016-kb3118335-fullfile-x86-glb.exe

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

5002140

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2016-kb5002140-fullfile-x86-glb.exe

5002116

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

3118335

Ενημέρωση ασφαλείας

gkall2016-kb3118335-fullfile-x64-glb.exe

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

5002140

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2016-kb5002140-fullfile-x64-glb.exe

5002116

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 για εκδόσεις 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 για εκδόσεις 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5002133

Ενημέρωση ασφαλείας

wacserver2019-kb5002133-fullfile-x64-glb.exe

5002107

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5002149

Ενημέρωση ασφαλείας

WacServer2013-kb5002149-fullfile-x64-glb.exe

5002122

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5002120

Ενημέρωση ασφαλείας

coreserverloc2013-kb5002120-fullfile-x64-glb.exe

5002008

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5002147

Ενημέρωση ασφαλείας

xlsrvloc2013-kb5002147-fullfile-x64-glb.exe

5002102

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002136

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2016-kb5002136-fullfile-x64-glb.exe

5002113

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002155

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2013-kb5002155-fullfile-x64-glb.exe

5002127

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002135

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2019-kb5002135-fullfile-x64-glb.exe

5002109

Όχι

Ναι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server Subscription Edition

5002145

Ενημέρωση ασφαλείας

sts-subscription-kb5002145-fullfile-x64-glb.exe

5002111

Ίσως

Microsoft Office

Κέντρο διαχείρισης Microsoft Teams

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Microsoft Teams

Ναι

Microsoft Office

Microsoft Teams για Android

Σημειώσεις έκδοσης

Μηνιαία συνάθροιση

Teams για Android - Διορθωμένη δομή 1416/1.0.0.2021040701

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Teams για iOS

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Teams για iOS - Σταθερή δομή 2.5.0

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

SQL Server

Κοντέινερ SQL Server 2019 για Linux

5010657

Ενημέρωση ασφαλείας

mssql-server-2019

Ίσως

Windows

Επεκτάσεις βίντεο VP9

Πληροφορίες ms store

Ενημέρωση ασφαλείας

VP9 8/2/2021

Ίσως

Windows

Windows 10 για συστήματα 32 bit

5010358

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010358-x86.msu

5009585

Ναι

Windows

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010358

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010358-x64.msu

5009585

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

5010359

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010359-x86.msu

5009546

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010359

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010359-x64.msu

5009546

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

5010351

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010351-x86.msu

5009557

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5010351

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010351-arm64.msu

5009557

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010351

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010351-x64.msu

5009557

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

5010345

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010345-x86.msu

5009545

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5010345

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010345-arm64.msu

5009545

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010345

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010345-x64.msu

5009545

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα 32 bit

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x86.msu 20H2

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-arm64.msu 20H2

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x64.msu 20H2

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα 32 bit

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x86.msu 21H1

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

5010342-Windows10.0-KB5010342-arm64.msu 21H1

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x64.msu 21H1

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα 32 bit

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x86.msu 21H2

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-arm64.msu 21H2

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x64.msu 21H2

5009543

Ναι

Ναι

Windows

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5010386

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010386-arm64.msu

5009566

Ναι

Windows

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010386

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010386-x64.msu

5009566

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5010395

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5010395-x86.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5010419

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5010419-x86.msu

5009624

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010395

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5010395-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5010419

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5010419-x64.msu

5009624

Ναι

Ναι

Windows

Windows RT 8.1

5010419

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5010419-arm.msu

5009624

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5010392

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5010392-x64.msu

5009586

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5010412

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5010412-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010392

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5010392-x64.msu

5009586

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010403

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5010403-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010412

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5010412-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5010395

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5010395-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5010419

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5010419-x64.msu

5009624

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010395

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5010395-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010419

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5010419-x64.msu

5009624

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2016

5010359

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010359-x64.msu

5009546

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2016 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010359

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010359-x64.msu

5009546

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019

5010351

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010351-x64.msu

5009557

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010351

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010351-x64.msu

5009557

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2022

5010354

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010354-x64.msu

5009555

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2022 (Εγκατάσταση του Server Core)

5010354

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010354-x64.msu

5009555

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2022 Azure Edition Core Hotpatch

5010456

Azure Hotpatch

Windows10.0-KB5010456-x64.msu

Ναι

Windows

Windows Server, έκδοση 20H2 (Εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)

5010342

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5010342-x64.msu 20H2

5009543

Ναι

Ναι

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×