Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Γνωστά προβλήματα

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βάσει Chromium)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Έκδοση Chrome - 97.0.1072.55

Όχι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009714

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5008889-x86.msu

4578979

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009722

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5008866-x86.msu

4579980

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009714

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5008889-x64.msu

4578979

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009722

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5008866-x64.msu

4579980

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008891-x86.msu

4578981

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008868-x86.msu

4578953

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008888-x64.msu

4578978

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008865-x64.msu

4578950

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008888-x64.msu

4578978

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008865-x64.msu

4578950

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x86.msu

5008207

Ναι

Ναι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Ναι

Ναι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Ναι

Ναι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Ναι

Ναι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 για συστήματα 32 bit

5009585

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009585-x86.msu

5008230

Ναι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009585

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009585-x64.msu

5008230

Ναι

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008873-x86.msu

4579976

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008873-arm64.msu

4579976

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows Server 2019

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows Server 2019 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008878-x86-NDP48.msu

4578973

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

5008879

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008879-x86-NDP48.msu

4578974

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5008879

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008879-arm64-NDP48.msu

4578974

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5008879

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008879-x64-NDP48.msu

4578974

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα 32 bit

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα 32 bit

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα 32 bit

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5008880

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008880-arm64-NDP48.msu

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Γνωστά προβλήματα

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5008880

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008880-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2019

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2019 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009718

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022

5008882

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008882-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022 (Εγκατάσταση του Server Core)

5008882

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008882-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server, έκδοση 20H2 (Εγκατάσταση server Core)

5008876

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5008890-x86.msu

4578980

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5008867-x86.msu

4578952

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5008890-x64.msu

4578980

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

4578952

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5008890-x64.msu

4578980

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

4578952

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP45-KB5008887-x86.exe

4578983

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP45-KB5008860-x86.exe

4578955

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Ενημέρωση ασφαλείας

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008893-x86.msu

4578984

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008870-x86.msu

4578956

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008870-arm.msu

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009714

Μόνο για την ασφάλεια

NDP45-KB5008887-x86.exe

4578983

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009722

Μηνιαία συνάθροιση

NDP45-KB5008860-x86.exe

4578955

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009714

Μόνο για την ασφάλεια

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009722

Μηνιαία συνάθροιση

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Ενημέρωση ασφαλείας

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009719

Ενημέρωση ασφαλείας

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008892-x64.msu

4578982

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008869-x64.msu

4578954

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008892-x64.msu

4578982

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008869-x64.msu

4578954

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009714

Μόνο για την ασφάλεια

NDP47-KB5008886-x86.exe

4601090

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009722

Μηνιαία συνάθροιση

NDP47-KB5008859-x86.exe

4578963

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009714

Μόνο για την ασφάλεια

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009722

Μηνιαία συνάθροιση

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP47-KB5008886-x86.exe

4601090

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP47-KB5008859-x86.exe

4578963

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Γνωστά προβλήματα

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008895-x86.msu

4601094

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008875-x86.msu

4601048

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008875-arm.msu

4601048

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

4601093

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008874-x64.msu

4578961

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

4601093

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008874-x64.msu

4578961

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Η Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

5008877

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008877-x86-NDP48.msu

4603002

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5008877

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP48-KB5008885-x86.exe

4601089

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP48-KB5008858-x86.exe

4578977

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008897-x86-NDP48.msu

4601092

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008883-x86-NDP48.msu

4601058

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows RT 8.1

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008883-arm-NDP48.msu

4601058

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009711

Μόνο για την ασφάλεια

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009719

Μηνιαία συνάθροιση

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008896-x64-NDP48.msu

4601091

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008881-x64-NDP48.msu

4578975

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009712

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5008896-x64-NDP48.msu

4601091

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009720

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5008881-x64-NDP48.msu

4578975

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009713

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009721

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2016

5008877

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2016 (Εγκατάσταση του Server Core)

5008877

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Γνωστά προβλήματα

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009610

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5009610-x86.msu

5008244

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5009621

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5009621-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009610

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009621

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009601

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5009601-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5009627

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5009627-x86.msu

5008274

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5009601

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5009601-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5009627

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5009627-x86.msu

5008274

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009601

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5009601-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5009627

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5009627-x64.msu

5008274

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)

5009601

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5009601-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)

5009627

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5009627-x64.msu

5008274

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009610

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5009621

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009610

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)

5009621

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Γνωστά προβλήματα

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση Microsoft Exchange Server 2013 23

5008631

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2013-KB5008631-x64

5007409

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση 21 Microsoft Exchange Server 2016

5008631

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange2016-KB5008631-x64

5007409

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση Microsoft Exchange Server 2016 22

5008631

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange2016-KB5008631-x64

5007409

Ναι

Ναι

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 10

5008631

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2019-KB5008631-x64

5007409

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση Microsoft Exchange Server 2019 11

5008631

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2019-KB5008631-x64

5007409

Ναι

Ναι

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5002128

Ενημέρωση ασφαλείας

5002128 - excel2013-kb5002128-fullfile-RT

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002128

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002128-fullfile-x86-glb.exe

5002105

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002128

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002128-fullfile-x64-glb.exe

5002105

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 32 bit)

5002114

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb5002114-fullfile-x86-glb.exe

5002098

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 64 bit)

5002114

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb5002114-fullfile-x64-glb.exe

5002098

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4462205

Ενημέρωση ασφαλείας

stslist2013-kb4462205-fullfile-RT

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002064

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5002064-fullfile-RT

5001985

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002119

Ενημέρωση ασφαλείας

5002119 - mso2013-kb5002119-fullfile-RT

5002101

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002124

Ενημέρωση ασφαλείας

ace2013-kb5002124-fullfile-RT

5002104

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

4462205

Ενημέρωση ασφαλείας

stslist2013-kb4462205-fullfile-x86-glb.exe

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002064

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5002064-fullfile-x86-glb.exe

5001985

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002119

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb5002119-fullfile-x86-glb.exe

5002101

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002124

Ενημέρωση ασφαλείας

ace2013-kb5002124-fullfile-x86-glb.exe

5002104

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

4462205

Ενημέρωση ασφαλείας

stslist2013-kb4462205-fullfile-x64-glb.exe

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002064

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5002064-fullfile-x64-glb.exe

5001985

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002119

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb5002119-fullfile-x64-glb.exe

5002101

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002124

Ενημέρωση ασφαλείας

ace2013-kb5002124-fullfile-x64-glb.exe

5002104

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

5002052

Ενημέρωση ασφαλείας

stslist2016-kb5002052-fullfile-x86-glb.exe

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

5002060

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2016-kb5002060-fullfile-x86-glb.exe

5001982

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

5002115

Ενημέρωση ασφαλείας

ace2016-kb5002115-fullfile-x86-glb.exe

5002099

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

5002116

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2016-kb5002116-fullfile-x86-glb.exe

5002033

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

5002052

Ενημέρωση ασφαλείας

stslist2016-kb5002052-fullfile-x64-glb.exe

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

5002060

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2016-kb5002060-fullfile-x64-glb.exe

5001982

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

5002115

Ενημέρωση ασφαλείας

ace2016-kb5002115-fullfile-x64-glb.exe

5002099

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

5002116

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2016-kb5002116-fullfile-x64-glb.exe

5002033

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 για εκδόσεις 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 για εκδόσεις 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5002107

Ενημέρωση ασφαλείας

wacserver2019-kb5002107-fullfile-x64-glb.exe

5002097

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5002122

Ενημέρωση ασφαλείας

wacserver2013-kb5002122-fullfile-x64-glb.exe

5002103

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5001995

Ενημέρωση ασφαλείας

acsrvloc2013-kb5001995-fullfile-x64-glb.exe

4011599

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5002102

Ενημέρωση ασφαλείας

xlsrvloc2013-kb5002102-fullfile-x64-glb.exe

5002063

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002113

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2016-kb5002113-fullfile-x64-glb.exe

5002055

Ίσως

Ναι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002118

Ενημέρωση ασφαλείας

wssloc2016-kb5002118-fullfile-x64-glb.exe

5002059

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002127

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2013-kb5002127-fullfile-x64-glb.exe

5002071

Ίσως

Ναι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002129

Ενημέρωση ασφαλείας

wssloc2013-kb5002129-fullfile-x64-glb.exe

5002015

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002108

Ενημέρωση ασφαλείας

wssloc2019-kb5002108-fullfile-x64-glb.exe

5002061

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002109

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2019-kb5002109-fullfile-x64-glb.exe

5002054

Ίσως

Ναι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server Subscription Edition

5002111

Ενημέρωση ασφαλείας

sts-subscription-kb5002111-fullfile-x64-glb.exe

Ίσως

Ναι

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (έκδοση 32 bit)

5002057

Ενημέρωση ασφαλείας

word2016-kb5002057-fullfile-x86-glb.exe

5002004

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (έκδοση 64 bit)

5002057

Ενημέρωση ασφαλείας

word2016-kb5002057-fullfile-x64-glb.exe

5002004

Ίσως

Microsoft Office

Πακέτο γλωσσών του SharePoint Server Subscription Edition

5002110

Ενημέρωση ασφαλείας

wssloc-subscription-kb5002110-fullfile-x64-glb.exe

5002047

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Γνωστά προβλήματα

Windows

Πρόγραμμα-πελάτης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για Windows επιφάνεια εργασίας

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Πρόγραμμα-πελάτης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας - έκδοση 1.2.2xxx

Ίσως

Windows

Windows 10 για συστήματα 32 bit

5009585

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009585-x86.msu

5008230

Ναι

Windows

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009585

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009585-x64.msu

5008230

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x86.msu

5008207

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

5009557

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009557-x86.msu

5008218

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009557

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009557-arm64.msu

5008218

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009557

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

5009545

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009545-x86.msu

5008206

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009545

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009545-arm64.msu

5008206

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009545

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009545-x64.msu

5008206

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα 32 bit

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα 32 bit

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα 32 bit

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 έκδοση 21H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Windows

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5009566

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009566-arm64.msu

5008215

Ναι

Ναι

Windows

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009566

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009566-x64.msu

5008215

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009595

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5009595-x86.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5009624

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5009624-x86.msu

5008263

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009595

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5009624

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

Ναι

Ναι

Windows

Windows RT 8.1

5009624

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5009624-arm.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5009586

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5009586-x64.msu

5008277

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5009619

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5009619-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009586

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5009586-x64.msu

5008277

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009619

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5009619-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5009595

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5009624

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009595

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009624

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2016

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2016 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009546

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019

5009557

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009557

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2022

5009555

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009555-x64.msu

5008223

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2022 (Εγκατάσταση του Server Core)

5009555

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009555-x64.msu

5008223

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server, έκδοση 20H2 (Εγκατάσταση server Core)

5009543

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Ναι

Ναι

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×