Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Εργαλεία προγραμματιστή

.NET 5.0

Ενημέρωση ασφαλείας

.NET 5.0 - CVE-2021-41355

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2017 έκδοση 15.9 (περιλαμβάνει 15.0 - 15.8)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2017 v15.9 - Σταθερή έκδοση 15.9.40

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.11 (περιλαμβάνει 16.0 - 16.10)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.11 - Σταθερή έκδοση 16.11.5

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.4 (περιλαμβάνει την έκδοση 16.0 - 16.3)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.4 - Σταθερή έκδοση 16.4.27

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.7 (περιλαμβάνει 16.0 – 16.6)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.7 - Σταθερή έκδοση 16.7.20

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.9 (περιλαμβάνει 16.0 - 16.8)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.9 - Σταθερή έκδοση 16.9.12

Ίσως

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5006671

Αθροιστική IE

Windows6.1-KB5006671-x86.msu

5005563

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5006728

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5006728

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5006728-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1

5006743

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5006743-x86.msu

5005633

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5006671

Αθροιστική IE

Windows6.1-KB5006671-x64.msu

5005563

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5006728

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5006743

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5006743-x64.msu

5005633

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5006671

Αθροιστική IE

Windows6.0-KB5006671-x86.msu

5005563

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5006715

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5006715-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2

5006736

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5006736-x86.msu

5005606

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (Εγκατάσταση Server Core)

5006715

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5006715-x86.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2 (Εγκατάσταση Server Core)

5006736

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5006736-x86.msu

5005606

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5006671

Αθροιστική IE

Windows6.0-KB5006671-x64.msu

5005563

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5006715

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5006715-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2

5006736

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5006736-x64.msu

5005606

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για x64-based Systems Service Pack 2 (Εγκατάσταση Server Core)

5006715

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.0-KB5006715-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 για x64-based Systems Service Pack 2 (Εγκατάσταση Server Core)

5006736

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB5006736-x64.msu

5005606

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5006671

Αθροιστική IE

Windows6.1-KB5006671-x64.msu

5005563

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5006728

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

5006743

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5006743-x64.msu

5005633

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5006728

Μόνο για την ασφάλεια

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

Ναι

Ναι

ΕΜΜ

Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (Εγκατάσταση Του Server Core)

5006743

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB5006743-x64.msu

5005633

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση Microsoft Exchange Server 2013 23

5007011

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2013-KB5007011-x64

5004778

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση Microsoft Exchange Server 2013 23

5007012

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2013-KB5007012-x64

5004778

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση 21 του Microsoft Exchange Server 2016

5007012

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange2016-KB5007012-x64

5004779

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση Microsoft Exchange Server 2016 22

5007012

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange2016-KB5007012-x64

Ναι

Ναι

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 10

5007012

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2019-KB5007012-x64

5004780

Ναι

Ναι

Exchange Server

Αθροιστική ενημέρωση 11 Microsoft Exchange Server 2019

5007012

Ενημέρωση ασφαλείας

Exchange 2019-KB5007012-x64

Ναι

Ναι

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (εσωτερικής εγκατάστασης) έκδοση 9.0

4618795

Ενημέρωση ασφαλείας

4618795 - Dynamics 365 (εσωτερικής εγκατάστασης) έκδοση 9.0 Ενημέρωση .31

Ίσως

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (εσωτερικής εγκατάστασης) έκδοση 9.1

4618809

Ενημέρωση ασφαλείας

4618809 - Dynamics 365 (εσωτερικής εγκατάστασης) έκδοση 9.1 Ενημέρωση 1.3

Ίσως

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement V9.0

4618795

Ενημέρωση ασφαλείας

4618795 - Dynamics 365 (εσωτερικής εγκατάστασης) έκδοση 9.0 Ενημέρωση .31

Ίσως

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement V9.1

4618809

Ενημέρωση ασφαλείας

4618809 - Dynamics 365 (εσωτερικής εγκατάστασης) έκδοση 9.1 Ενημέρωση 1.3

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5002043

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002043-fullfile-RT

5002014

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5002043

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002043-fullfile-x86-glb.exe

5002014

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5002043

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb5002043-fullfile-x64-glb.exe

5002014

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 32 bit)

5002030

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb5002030-fullfile-x86-glb.exe

5002003

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 64 bit)

5002030

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb5002030-fullfile-x64-glb.exe

5002003

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018332

Ενημέρωση ασφαλείας

riched202013-kb4018332-fullfile-RT

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5001985

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5001985-fullfile-RT

5001955

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

4018332

Ενημέρωση ασφαλείας

riched202013-kb4018332-fullfile-x86-glb.exe

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5001985

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5001985-fullfile-RT

5001955

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5001985

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5001985-fullfile-x86-glb.exe

5001955

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

4018332

Ενημέρωση ασφαλείας

riched202013-kb4018332-fullfile-x64-glb.exe

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5001985

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2013-kb5001985-fullfile-x64-glb.exe

5001955

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

4461476

Ενημέρωση ασφαλείας

riched202016-kb4461476-fullfile-x86-glb.exe

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

5001982

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2016-kb5001982-fullfile-x86-glb.exe

5001951

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

4461476

Ενημέρωση ασφαλείας

riched202016-kb4461476-fullfile-x64-glb.exe

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

5001982

Ενημέρωση ασφαλείας

graph2016-kb5001982-fullfile-x64-glb.exe

5001951

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για Mac

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Microsoft Office 2019 για Mac - Οκτώβριος 2021

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 για εκδόσεις 32 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 για εκδόσεις 64 bit

Χρήση με ένα κλικ

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών LTSC 2021

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC για Mac 2021

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Microsoft Office LTSC για Mac 2021 - Οκτ 2021

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5002027

Ενημέρωση ασφαλείας

wacserver2019-kb5002027-fullfile-x64-glb.exe

5001999

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5002036

Ενημέρωση ασφαλείας

WacServer2013-kb5002036-fullfile-x64-glb.exe

5002009

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4493202

Ενημέρωση ασφαλείας

xlsrvloc2013-kb4493202-fullfile-x64-glb.exe

4486724

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5001924

Ενημέρωση ασφαλείας

wdsrvloc2013-kb5001924-fullfile-x64-glb.exe

4493201

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002006

Ενημέρωση ασφαλείας

wssloc2016-kb5002006-fullfile-x64-glb.exe

5001981

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002029

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2016-kb5002029-fullfile-x64-glb.exe

5002020

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002042

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2013-kb5002042-fullfile-x64-glb.exe

5002024

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002028

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2019-kb5002028-fullfile-x64-glb.exe

5002018

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

5001960

Ενημέρωση ασφαλείας

word2013-kb5001960-fullfile-RT

5001931

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

5001960

Ενημέρωση ασφαλείας

word2013-kb5001960-fullfile-x86-glb.exe

5001931

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

5001960

Ενημέρωση ασφαλείας

word2013-kb5001960-fullfile-x64-glb.exe

5001931

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (έκδοση 32 bit)

5002004

Ενημέρωση ασφαλείας

word2016-kb5002004-fullfile-x86-glb.exe

5001949

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (έκδοση 64 bit)

5002004

Ενημέρωση ασφαλείας

word2016-kb5002004-fullfile-x64-glb.exe

5001949

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

System Center

System Center 2012 R2 Operations Manager

5006871

Ενημέρωση ασφαλείας

5006871 - Systems Center Operations Manager

Ίσως

System Center

System Center 2016 Operations Manager

5006871

Ενημέρωση ασφαλείας

5006871 - Systems Center Operations Manager

Ίσως

System Center

System Center 2019 Operations Manager

5006871

Ενημέρωση ασφαλείας

5006871 - Systems Center Operations Manager

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Windows

Windows 10 για συστήματα 32 bit

5006675

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006675-x86.msu

5005569

Ναι

Windows

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006675

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006675-x64.msu

5005569

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

5006669

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006669-x86.msu

5005573

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006669

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006669-x64.msu

5005573

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

5006672

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006672-x86.msu

5005030

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006672

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006672-arm64.msu

5005030

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006672

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006672-x64.msu

5005030

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

5006667

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006667-x86.msu

5005566

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006667

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006667-arm64.msu

5005566

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006667

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006667-x64.msu

5005566

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα 32 bit

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x86.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 20H2 για συστήματα 32 bit

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x86.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 20H2 για συστήματα 32 bit

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x86.msu - 20H2

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu - 20H2

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 20H2 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu - 20H2

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα 32 bit

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu - 21H1

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα 32 bit

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x86.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα 32 bit

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x86.msu - 21H1

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu - 21H1

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 21H1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu - 21H1

5005565

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Αντικατάστασης

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά προβλήματα

Windows

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

5006674

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006674-arm64.msu

Ναι

Windows

Windows 11 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006674

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006674-x64.msu

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5006671

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB5006671-x86.msu

5005563

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5006714

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5006714-x86.msu

5005613

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

5006729

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5006729-x86.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006671

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB5006671-x64.msu

5005563

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006714

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5006714-x64.msu

5005613

Ναι

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

5006729

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5006729-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows RT 8.1

5006714

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5006714-arm.msu

5005613

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5006671

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.2-KB5006671-X64.msu

5005563

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5006732

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5006732-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012

5006739

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5006739-x64.msu

5005623

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006732

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8-RT-KB5006732-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006739

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB5006739-x64.msu

5005623

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5006671

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB5006671-x64.msu

5005563

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5006714

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5006714-x64.msu

5005613

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

5006729

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5006729-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006714

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB5006714-x64.msu

5005613

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006729

Μόνο για την ασφάλεια

Windows8.1-KB5006729-x64.msu

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2016

5006669

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006669-x64.msu

5005573

Ναι

Windows

Windows Server 2016 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006669

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006669-x64.msu

5005573

Ναι

Windows

Windows Server 2019

5006672

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006672-x64.msu

5005030

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006672

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006672-x64.msu

5005030

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2022

5006699

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006699-x64.msu

5005575

Ναι

Windows

Windows Server 2022 (Εγκατάσταση του Server Core)

5006699

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006699-x64.msu

5005575

Ναι

Windows

Windows Διακομιστής, έκδοση 2004 (Εγκατάσταση Server Core)

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows Διακομιστής, έκδοση 20H2 (Εγκατάσταση server Core)

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

Ναι

Ναι

Windows

Windows Διακομιστής, έκδοση 20H2 (Εγκατάσταση server Core)

5006670

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB5006670-x64.msu - 20H2

5005565

Ναι

Ναι

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×