Πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας: 9 Ιουνίου 2020

Πληροφορίες ανάπτυξης ενημερώσεων ασφαλείας

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Εφαρμογές

Αναζήτηση στο Microsoft Bing για Android

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Αναζήτηση στο Microsoft Bing για Android

Ίσως

Εφαρμογές

Microsoft Word για Android

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Microsoft Word για Android

Ίσως

Πρόγραμμα περιήγησης

ChakraCore

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Github Open Source

Ίσως

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 για συστήματα 32 bit

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x86.msu

4556826

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x64.msu

4556826

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x86.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα 32 bit

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x86.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-arm64.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x64.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα 32 bit

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x86.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-arm64.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x64.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x86.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x86.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-arm64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα 32 bit

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x86.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-arm64.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x64.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 7 για Συστήματα 32 bit Service Pack 1

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.1-KB4561603-X86.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 7 για Συστήματα 32 bit Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x86.msu

4556836

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.1-KB4561603-X64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561603

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB4561603-x86.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x86.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561603

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB4561603-x64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-arm.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε x64 συστήματα

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.1-KB4561603-X64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε x64 συστήματα

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.2-KB4561603-X64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4561612

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB4561612-x64.msu

4556840

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4561603

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB4561603-x64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 για συστήματα 32 bit

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x86.msu

4556826

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x64.msu

4556826

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x86.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα 32 bit

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x86.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-arm64.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x64.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα 32 bit

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x86.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-arm64.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x64.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x86.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-arm64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα 32 bit

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x86.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-arm64.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x64.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 7 για Συστήματα 32 bit Service Pack 1

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.1-KB4561603-X86.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 7 για Συστήματα 32 bit Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x86.msu

4556836

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.1-KB4561603-X64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561603

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB4561603-x86.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x86.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561603

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB4561603-x64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows RT 8.1

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-arm.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε x64 συστήματα

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.1-KB4561603-X64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε x64 συστήματα

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2012

4561603

Αθροιστική IE

IE11-Windows6.2-KB4561603-X64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2012

4561612

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB4561612-x64.msu

4556840

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2012 R2

4561603

Αθροιστική IE

Windows8.1-KB4561603-x64.msu

4556798

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2012 R2

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2016

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (με βάση το Chromium) σε λειτουργία IE

Windows Server 2019

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 για συστήματα 32 bit

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x86.msu

4556826

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x64.msu

4556826

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x86.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα 32 bit

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x86.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-arm64.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x64.msu

4556812

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα 32 bit

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x86.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-arm64.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x64.msu

4556807

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x86.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-arm64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα 32 bit

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x86.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-arm64.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x64.msu

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows Server 2016

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Edge (βασίζεται σε EdgeHTML)

Windows Server 2019

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Εργαλεία προγραμματιστή

Ενημέρωση 1 του Azure DevOps Server 2019

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση 1 του Azure DevOps 2019

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Ενημέρωση 1.1 του Azure DevOps Server 2019

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση 1.1 του Azure DevOps 2019

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Azure DevOps Server 2019.0.1

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Azure DevOps Server 2019.0.1

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2015 Update 3

4562053

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2015 - U3 - 20 Ιουνίου

4538032

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2017 έκδοση 15.9 (περιλαμβάνει 15.1 - 15.8)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2017 v15.9

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.0

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.0

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.4 (περιλαμβάνει 16.0 - 16.3)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.4 - σελίδα λήψεων

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

Microsoft Visual Studio 2019 έκδοση 16.6 (περιλαμβάνει 16.0 - 16.5)

Σημειώσεις έκδοσης

Ενημέρωση ασφαλείας

Visual Studio 2019 v16.6

Ίσως

Εργαλεία προγραμματιστή

NuGetGallery

Github Repo

Ενημέρωση ασφαλείας

NuGetGallery Repo

Ίσως

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 για Συστήματα 32 bit Service Pack 2

4561603

Αθροιστική IE

Windows6.0-KB4561603-x86.msu

4556798

Ναι

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 για Συστήματα 32 bit Service Pack 2

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-x86.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 για Service Pack 2 που βασίζεται σε συστήματα x64

4561603

Αθροιστική IE

Windows6.0-KB4561603-x64.msu

4556798

Ναι

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 για Service Pack 2 που βασίζεται σε συστήματα x64

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-x64.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Windows 7 για Συστήματα 32 bit Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x86.msu

4556836

Ναι

Ναι

ESU

Windows 7 για Συστήματα 32 bit Service Pack 1

4561669

Μόνο ασφάλεια

Windows6.1-KB4561669-x86.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

ESU

Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1

4561669

Μόνο ασφάλεια

Windows6.1-KB4561669-x64.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Συστήματα 32 bit Service Pack 2

4561645

Μόνο ασφάλεια

Windows6.0-KB4561645-x86.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Συστήματα 32 bit Service Pack 2

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-x86.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Συστήματα 32 bit Service Pack 2 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561645

Μόνο ασφάλεια

Windows6.0-KB4561645-x86.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-x86.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Itanium-Based Service Pack 2

4561645

Μόνο ασφάλεια

Windows6.0-KB4561645-ia64.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Itanium-Based Service Pack 2

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-ia64.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Service Pack 2 που βασίζεται σε συστήματα x64

4561645

Μόνο ασφάλεια

Windows6.0-KB4561645-x64.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Service Pack 2 που βασίζεται σε συστήματα x64

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-x64.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Συστήματα Service Pack 2 που βασίζονται σε x64 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561645

Μόνο ασφάλεια

Windows6.0-KB4561645-x64.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 για Συστήματα Service Pack 2 που βασίζονται σε x64 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561670

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.0-KB4561670-x64.msu

4556860

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 R2 για Itanium-Based Service Pack 1

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-ia64.msu

4556836

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 R2 για Itanium-Based Service Pack 1

4561669

Μόνο ασφάλεια

Windows6.1-KB4561669-ia64.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε x64 συστήματα

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε x64 συστήματα

4561669

Μόνο ασφάλεια

Windows6.1-KB4561669-x64.msu

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 R2 για Service Pack 1 που βασίζεται σε συστήματα x64 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561643

Μηνιαία συνάθροιση

Windows6.1-KB4561643-x64.msu

4556836

Ναι

Ναι

ESU

Windows Server 2008 R2 για Συστήματα Service Pack 1 που βασίζονται σε x64 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561669

Μόνο ασφάλεια

Windows6.1-KB4561669-x64.msu

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 32 bit

"Εκτέλεση με ένα κλικ"

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις για συστήματα 64 bit

"Εκτέλεση με ένα κλικ"

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)

4484415

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2010-kb4484415-fullfile-x86-glb.exe

4484384

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)

4484415

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2010-kb4484415-fullfile-x64-glb.exe

4484384

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484410

Ενημέρωση ασφαλείας

4484365

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

4484410

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb4484410-fullfile-x86-glb.exe

4484365

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

4484410

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2013-kb4484410-fullfile-x64-glb.exe

4484365

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 32 bit)

4484403

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb4484403-fullfile-x86-glb.exe

4484338

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (έκδοση 64 bit)

4484403

Ενημέρωση ασφαλείας

excel2016-kb4484403-fullfile-x64-glb.exe

4484338

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)

4484373

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2010-kb4484373-fullfile-x86-glb.exe

4484126

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)

4484378

Ενημέρωση ασφαλείας

KB24286772010-kb4484378-fullfile-x86-glb.exe

4484294

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)

4484373

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2010-kb4484373-fullfile-x64-glb.exe

4484126

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)

4484378

Ενημέρωση ασφαλείας

KB24286772010-kb4484378-fullfile-x64-glb.exe

4484294

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484351

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb4484351-fullfile-RT

4484117

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

4484351

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb4484351-fullfile-x86-glb.exe

4484117

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

4484351

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2013-kb4484351-fullfile-x64-glb.exe

4484117

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 32 bit)

4484342

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2016-kb4484342-fullfile-x86-glb.exe

4484214

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (έκδοση 64 bit)

4484342

Ενημέρωση ασφαλείας

mso2016-kb4484342-fullfile-x64-glb.exe

4484214

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 32 bit

"Εκτέλεση με ένα κλικ"

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 64 bit

"Εκτέλεση με ένα κλικ"

Ενημέρωση ασφαλείας

Ενημέρωση καναλιών

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)

4484387

Ενημέρωση ασφαλείας

project2010-kb4484387-fullfile-x86-glb.exe

4484132

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)

4484387

Ενημέρωση ασφαλείας

project2010-kb4484387-fullfile-x64-glb.exe

4484132

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

4484369

Ενημέρωση ασφαλείας

project2013-kb4484369-fullfile-x86-glb.exe

4484125

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

4484369

Ενημέρωση ασφαλείας

project2013-kb4484369-fullfile-x64-glb.exe

4484125

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (έκδοση 32 bit)

4484399

Ενημέρωση ασφαλείας

project2016-kb4484399-fullfile-x86-glb.exe

4484269

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (έκδοση 64 bit)

4484399

Ενημέρωση ασφαλείας

project2016-kb4484399-fullfile-x64-glb.exe

4484269

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484405

Ενημέρωση ασφαλείας

coreserverloc2013-kb4484405-fullfile-x64-glb.exe

4484352

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484402

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2016-kb4484402-fullfile-x64-glb.exe

4484336

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484391

Ενημέρωση ασφαλείας

wssloc2010-kb4484391-fullfile-x64-glb.exe

4484298

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484414

Ενημέρωση ασφαλείας

coreserver2010-kb4484414-fullfile-x64-glb.exe

4484383

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484409

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2013-kb4484409-fullfile-x64-glb.exe

4484364

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484414

Ενημέρωση ασφαλείας

coreserver2010-kb4484414-fullfile-x64-glb.exe

4484383

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484400

Ενημέρωση ασφαλείας

sts2019-kb4484400-fullfile-x64-glb.exe

4484332

Ίσως

Όχι

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)

4484380

Ενημέρωση ασφαλείας

word2010-kb4484380-fullfile-x86-glb.exe

4484295

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)

4484380

Ενημέρωση ασφαλείας

word2010-kb4484380-fullfile-x64-glb.exe

4484295

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484361

Ενημέρωση ασφαλείας

word2013-kb4484351-fullfile-RT

4484319

Ίσως

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)

4484361

Ενημέρωση ασφαλείας

word2013-kb4484361-fullfile-x86-glb.exe

4484319

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)

4484361

Ενημέρωση ασφαλείας

word2013-kb4484361-fullfile-x64-glb.exe

4484319

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (έκδοση 32 bit)

4484396

Ενημέρωση ασφαλείας

word2016-kb4484396-fullfile-x86-glb.exe

4484300

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (έκδοση 64 bit)

4484396

Ενημέρωση ασφαλείας

word2016-kb4484396-fullfile-x64-glb.exe

4484300

Ίσως

Χρήση του στοιχείου "Προσθέτω ή κατάργηση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-arm64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-arm64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-arm64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-arm64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-arm64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-arm64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows8.1-KB4561600-x86.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows8.1-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows8.1-KB4561600-arm.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows8-RT-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows8.1-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Άλλο

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4561600

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561600-x64.msu

4537759

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

System Center

System Center 2016 Operations Manager

4563076

Ενημέρωση ασφαλείας

4563076 - System Center 2016

Ίσως

Windows

Windows 10 για συστήματα 32 bit

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x86.msu

4556826

Ναι

Windows

Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561649

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561649-x64.msu

4556826

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα 32 bit

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x86.msu

4556813

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα 32 bit

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x86.msu

4556812

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-arm64.msu

4556812

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561602

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561602-x64.msu

4556812

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα 32 bit

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x86.msu

4556807

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-arm64.msu

4556807

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x64.msu

4556807

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα 32 bit

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x86.msu

4551853

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-arm64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για HoloLens

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x86.msu

4551853

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1809 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4549951

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4549951-arm64.msu

4540673

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4556799

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4556799-arm64.msu

4549951

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1903 για HoloLens

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1903 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα 32 bit

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x86.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4549951

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4549951-arm64.msu

4540673

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4556799

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4556799-arm64.msu

4549951

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-arm64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 1909 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Οικογένεια προϊόντων

Προϊόν

Εγκατάσταση στις

KBNumber

Τύπος πακέτου

Όνομα πακέτου

Supersedence

Επανεκκίνηση

Με δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης

Γνωστά θέματα

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα 32 bit

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x86.msu

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε ARM64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-arm64.msu

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για HoloLens

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-arm64.msu

Ναι

Windows

Windows 10 Έκδοση 2004 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x64.msu

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x86.msu

4556846

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα 32 bit

4561673

Μόνο ασφάλεια

Windows8.1-KB4561673-x86.msu

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Windows

Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64

4561673

Μόνο ασφάλεια

Windows8.1-KB4561673-x64.msu

Ναι

Windows

Windows RT 8.1

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-arm.msu

4556846

Ναι

Windows

Windows Server 2012

4561612

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB4561612-x64.msu

4556840

Ναι

Windows

Windows Server 2012

4561674

Μόνο ασφάλεια

Windows8-RT-KB4561674-x64.msu

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561612

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8-RT-KB4561612-x64.msu

4556840

Ναι

Windows

Windows Server 2012 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561674

Μόνο ασφάλεια

Windows8-RT-KB4561674-x64.msu

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2

4561673

Μόνο ασφάλεια

Windows8.1-KB4561673-x64.msu

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Βασική εγκατάσταση διακομιστή)

4561666

Μηνιαία συνάθροιση

Windows8.1-KB4561666-x64.msu

4556846

Ναι

Windows

Windows Server 2012 R2 (Βασική εγκατάσταση διακομιστή)

4561673

Μόνο ασφάλεια

Windows8.1-KB4561673-x64.msu

Ναι

Windows

Windows Server 2016

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2016 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561616

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561616-x64.msu

4556813

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server 2019 (Εγκατάσταση του Server Core)

4561608

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561608-x64.msu

4551853

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server, έκδοση 1803 (Βασική εγκατάσταση διακομιστή)

4561621

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4561621-x64.msu

4556807

Ναι

Windows

Windows Server, έκδοση 1903 (Εγκατάσταση του Server Core)

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server, έκδοση 1909 (Εγκατάσταση του Server Core)

4560960

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4560960-x64.msu

4556799

Ναι

Ναι

Windows

Windows Server, έκδοση 2004 (Εγκατάσταση του Server Core)

4557957

Ενημέρωση ασφαλείας

Windows10.0-KB4557957-x64.msu

Ναι

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×