Ποσό Προπ. Πεδίο ΦΠΑ ποσό τιμολογίου (ΤΝ) λείπει μετά την αναβάθμιση από το Microsoft Dynamics NAV 2009 Dynamics NAV 2013

Πρότυπο: CPR - Navision κώδικα ενημέρωση κώδικα προτύπου

Σφάλμα #: 200409 (Συντήρηση περιεχομένου)

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για όλες τις χώρες και για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Συμπτώματα

Όταν κάνετε αναβάθμιση από το Microsoft Dynamics NAV 2009 για Dynamics NAV 2013, το προπληρωμής. Πεδίο ΦΠΑ ποσό τιμολογίου (ΤΝ) λείπει από τις γραμμές πωλήσεων και αγορών. Εάν καταχωρείται ένα τιμολόγιο προπληρωμής πριν από την αναβάθμιση και προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο για το τιμολόγιο προπληρωμής, λαμβάνετε ένα μήνυμα ασυνέπεια κατά την καταχώρηση του πιστωτικού τιμολογίου προπληρωμής.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2013 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Εάν αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν έχει δημοσιευθεί για δημόσια λήψη (που σημαίνει ότι δεν παρέχεται δημόσια διεύθυνση URL για αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση σε αυτό το άρθρο), η διανομή απαιτεί τεχνική καθοδήγηση, μέλος ομάδας κλιμάκωσης ή έγκριση διαχειριστή και ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για να λάβουν αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, οι πελάτες πρέπει να αντιμετωπίζουν το σφάλμα το οποίο αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα".

 • Πρέπει να παρακολουθείτε τους πελάτες για να στείλετε και να τους παρέχετε το επόμενο service pack, όταν αυτό γίνει διαθέσιμο (εάν έχει κυκλοφορήσει).

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν έχει προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί σε Service Pack της Microsoft Dynamics NAV.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics NAV έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες Microsoft Dynamics NAV εφαρμογών διακομιστή (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.

 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για την 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος

  το αντικείμενο.

Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση αναβάθμιση σε τη αναβάθμιση νέα έκδοση μονάδα κώδικα (104048) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα

  ...UpdateItemLedgerEntry(StateIndicator);
  UpdateDOCreditCard(StateIndicator);
  UpdateSalesOrderDate(StateIndicator);
  UpdateOutlookSynchFilter(StateIndicator);
  UpdateOutlookSynchField(StateIndicator);
  DeleteRemovedPermissions(StateIndicator);
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα

  ...UpdateItemLedgerEntry(StateIndicator);
  UpdateDOCreditCard(StateIndicator);
  UpdateSalesOrderDate(StateIndicator);

  // Add the following lines.
  UpdateSalesLines(StateIndicator);
  UpdatePurchLines(StateIndicator);
  // End of the added lines.

  UpdateOutlookSynchFilter(StateIndicator);
  UpdateOutlookSynchField(StateIndicator);
  DeleteRemovedPermissions(StateIndicator);
  ...
 2. Προσθέστε τις ακόλουθες λειτουργίες:

  LOCAL PROCEDURE UpdateSalesLines@62(VAR StateIndicator@1000 : Record 104037);VAR
  SalesLine@1001 : Record 37;
  LastDocumentNo@1002 : Code[20];
  PrepmtInvReminderAmount@1003 : Decimal;
  BEGIN
  WITH SalesLine DO
  IF StateIndicator.UpdateTable(TABLENAME) THEN BEGIN
  TimeLog.TimeLogInsert(TimeLog,TABLENAME,TRUE);
  SETCURRENTKEY("Document Type","Document No.","Line No.");
  IF FINDSET THEN
  REPEAT
  StateIndicator.Update;
  IF ("Document Type" = "Document Type"::Order) AND ("Prepayment Amount" <> "Prepmt. Amt. Incl. VAT") THEN BEGIN
  IF "Document No." <> LastDocumentNo THEN BEGIN
  LastDocumentNo := "Document No.";
  PrepmtInvReminderAmount := 0;
  END;
  IF ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" <> 0) AND ("Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN BEGIN
  "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" :=
  CalcRndedAmount("Prepmt. Amount Inv. (LCY)","Prepayment VAT %" / 100,PrepmtInvReminderAmount);
  MODIFY;
  END;
  END;
  UNTIL NEXT = 0;
  TimeLog.TimeLogInsert(TimeLog,TABLENAME,FALSE);
  StateIndicator.EndUpdateTable(TABLENAME);
  END;

  LOCAL PROCEDURE UpdatePurchLines@63(VAR StateIndicator@1000 : Record 104037);
  VAR
  PurchaseLine@1001 : Record 39;
  LastDocumentNo@1002 : Code[20];
  PrepmtInvReminderAmount@1003 : Decimal;
  BEGIN
  WITH PurchaseLine DO
  IF StateIndicator.UpdateTable(TABLENAME) THEN BEGIN
  TimeLog.TimeLogInsert(TimeLog,TABLENAME,TRUE);
  IF FINDSET THEN
  REPEAT
  StateIndicator.Update;
  IF ("Document Type" = "Document Type"::Order) AND ("Prepayment Amount" <> "Prepmt. Amt. Incl. VAT") THEN BEGIN
  IF "Document No." <> LastDocumentNo THEN BEGIN
  LastDocumentNo := "Document No.";
  PrepmtInvReminderAmount := 0;
  END;
  IF ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" <> 0) AND ("Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN BEGIN
  "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" :=
  CalcRndedAmount("Prepmt. Amount Inv. (LCY)","Prepayment VAT %" / 100,PrepmtInvReminderAmount);
  MODIFY;
  END;
  END;
  UNTIL NEXT = 0;
  TimeLog.TimeLogInsert(TimeLog,TABLENAME,FALSE);
  StateIndicator.EndUpdateTable(TABLENAME);
  END;

  LOCAL PROCEDURE CalcRndedAmount@64(LineAmount@1000 : Decimal;Ratio@1001 : Decimal;VAR Reminder@1002 : Decimal) RndedAmount : Decimal;
  VAR
  Amount@1003 : Decimal;
  BEGIN
  Amount := Reminder + LineAmount * Ratio;
  RndedAmount := ROUND(Amount);
  Reminder := Amount - RndedAmount;
  END;


Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε Microsoft Dynamics NAV 2013, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

VSFT DynamicsNAVSE: 348534

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης".

Συντάκτης: v-angunt
Writer: v-six
Τεχνικές αναθεωρητή: andregu
Editor:

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×