Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οδηγίες καθαρισμού και χρήσης

Να χειρίζεστε πάντα το Surface σας με προσοχή, ώστε η εμφάνισή του να παραμένει σε καλή κατάσταση. Για συγκεκριμένες οδηγίες καθαρισμού για το Surface σας και τα αξεσουάρ του, ανατρέξτε στο θέμα Καθαρισμός και φροντίδα του Surface σας, Φροντίδα των ακουστικών Surface Headphones ήΦροντίδα των Surface Earbuds.

 Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει μηνύματα για την ασφάλεια και την υγεία σε αυτόν τον οδηγό συσκευής.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Τα προϊόντα της Microsoft αναπτύσσονται έτσι ώστε να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό για σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία σχετικά με τη συσκευή σας και για τους όρους της Περιορισμένης εγγύησης που ισχύουν για τη συσκευή σας. Σκοπός του οδηγού είναι να σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο άνετα και να είστε πιο παραγωγικοί ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών για τη σωστή ρύθμιση, χρήση και φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού ανθρώπινου τραυματισμού, θανάτου ή υλικής ζημιάς.

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον υποστήριξη στην τοποθεσία support.microsoft.com ή στην εφαρμογή Surface για συσκευές Surface.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Αυτή η συσκευή μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ασφυξίας για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κρατάτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάσσετε μακριά από μικρά παιδιά.

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Η συσκευή σας και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν μαζί τους, επειδή μπορεί να τραυματιστούν, να τραυματίσουν άλλους ή να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας. Κρατάτε τη συσκευή σας και όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση υψηλού κινδύνου

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Η συσκευή σας δεν έχει σχεδιαστεί και δεν προορίζεται για χρήση σε καμία εφαρμογή ή κατάσταση όπου η δυσλειτουργία οποιουδήποτε είδους της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά ("χρήση υψηλού κινδύνου"). Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τμήματα αυτής της συσκευής είναι μαγνητικά

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Πένα Surface, σταθμούς τοποθέτησης Surface, HoloLens και το πληκτρολόγιο

Τμήματα της συσκευής σας είναι μαγνητικά και ενδέχεται να προσελκύουν μεταλλικά αντικείμενα. Για να μειώσετε τον πιθανό κίνδυνο δημιουργίας σπινθήρων και τις επακόλουθες ζημιές στη συσκευή σας, σε άλλα αντικείμενα ή/και ενδεχόμενο ανθρώπινο τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι στις περιοχές των ηλεκτρικών συνδέσεων δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα προτού διασυνδέσετε συσκευές ή φορτίσετε υποδοχές.  Μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητες συσκευές, πιστωτικές κάρτες και άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή σας, για να μειώσετε την πιθανότητα μαγνητικών παρεμβολών μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών, την πιθανή πρόκληση παρεμβολών σε ιατροτεχνολογικές συσκευές ή την καταστροφή μαγνητικά αποθηκευμένων δεδομένων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσωπικές ιατρικές συσκευές

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Πένα Surface, κινητές συσκευές, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, Microsoft Band και το Xbox

Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων και τα μαγνητικά πεδία από ηλεκτρονικό εξοπλισμό υπάρχει περίπτωση να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία κάποιου διαφορετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκαλώντας τη δυσλειτουργία τους. Παρόλο που η συσκευή σας σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που διέπουν τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων σε χώρες/περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, οι ασύρματοι πομποί και τα ηλεκτρικά κυκλώματα στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν ακούσια παρεμβολή σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Τα άτομα με βηματοδότες θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Ο οργανισμός American Heart Association συνιστά να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και έναν βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη παρεμβολή στον βηματοδότη.

 • Αν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας με θήκη, επιλέξτε μία χωρίς μεταλλικά μέρη.

 • Μην μεταφέρετε τη συσκευή σας στην τσέπη στο στήθος.

 • Αν έχετε λόγους να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή σας.

Αν χρησιμοποιείτε άλλη ιατρική συσκευή εκτός βηματοδότη, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής ή τον γιατρό σας για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κοντά στην ιατρική συσκευή σας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασύρματες συσκευές στο αεροσκάφος

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Πένα Surface, κινητές συσκευές, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και το Xbox

Πριν από την επιβίβαση σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή την τοποθέτηση μιας ασύρματης συσκευής σε αποσκευές που θα ελεγχθούν, αφαιρέστε τις μπαταρίες από την ασύρματη συσκευή (αν είναι αποσπώμενη) ή απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή (αν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Ακούστε την ανακοίνωση κατά την πτήση που σας ενημερώνει αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκειά της. Η ασύρματη χρήση κατά την πτήση είναι στη διακριτική ευχέρεια της αεροπορικής εταιρείας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Πένα Surface, κινητές συσκευές, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και το Xbox

Παρόλο που η συσκευή σας έχει δοκιμαστεί ως προς την ασφάλεια και τη συμβατότητα, περιέχει έναν ραδιοπομπό που μπορεί να επηρεάσει άλλους ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς ή ιατροτεχνολογικές συσκευές (όπως βηματοδότες) υπό ορισμένες συνθήκες, προκαλώντας δυσλειτουργία και πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.

 • Απενεργοποιείστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε τοποθεσία σας ζητηθεί.

 • Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες του πληρώματος ενώ βρίσκεστε σε ένα αεροσκάφος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή/και ενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των ασύρματων συσκευών που περιλαμβάνονται στις αποσκευές σας. Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή το πλήρωμα σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας κατά την πτήση.

 • Ακολουθήστε όλους τους κανόνες εγκατάστασης και τις δημοσιευμένες οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματου δικτύου.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, σταθμούς τοποθέτησης Surface, HoloLens, κινητές συσκευές, συσκευές Azure Kinect και το Xbox

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά μαζί με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματά της ή/και τα αξεσουάρ της.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην συνδέετε ή αποσυνδέετε φορτιστές μπαταρίας, μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα για τη συσκευή σας ενώ βρίσκεστε σε περιοχή με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες συχνά, αλλά όχι πάντα, επισημαίνονται και μπορεί να περιλαμβάνουν χώρους ανεφοδιασμού καυσίμων ή πρατήρια καυσίμων, σημεία κάτω από τα καταστρώματα σε σκάφη ή άλλα πλοία, εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων ή/και χημικών ουσιών και περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί στον αέρα εύφλεκτες αέριες χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκοι σκόνης ή μεταλλικές σκόνες. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να δημιουργηθούν σπίθες και να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μυοσκελετικές διαταραχές

Ισχύει για: Surface, Surface Duo, Πένα Surface, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, κινητές συσκευές και το Xbox

Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών εισόδου ενδέχεται να συνδέεται με σοβαρούς τραυματισμούς ή διαταραχές. Κατά τη χρήση υπολογιστή, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στους καρπούς, τα χέρια, τους ώμους, τον αυχένα ή σε άλλα μέλη του σώματός σας. Ωστόσο, αν παρουσιάσετε συμπτώματα όπως συνεχή ή επαναλαμβανόμενη δυσφορία, πόνο, ταχυπαλμία, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, αίσθηση καύσου ή ακαμψία, ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ. ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ, ακόμη και αν τα συμπτώματα παρουσιάζονται όταν δεν εργάζεστε στον υπολογιστή σας. Συμπτώματα όπως αυτά μπορεί να σχετίζονται με επώδυνους τραυματισμούς ή διαταραχές των νεύρων, των μυών, των τενόντων ή άλλων μελών του σώματος, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες αναπηρίες. 

Αυτές οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) περιλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, την τενοντίτιδα, την τενοσινοβίτιδα και άλλες παθήσεις. Παρότι οι ερευνητές δεν είναι ακόμα σε θέση να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις ΜΣΔ, συμφωνούν ότι η εκδήλωση των εν λόγω διαταραχών μπορεί να συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως: η συνολική υγεία, το άγχος και ο τρόπος αντιμετώπισής του, τυχόν κλινικές παθήσεις και η σωματική κατάσταση, καθώς και η στάση και η χρήση του σώματος του ατόμου κατά τη διάρκεια της εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός πληκτρολογίου ή ποντικιού). Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο εκτελεί μια δραστηριότητα μπορεί επίσης να συνιστά παράγοντα.

Ορισμένες οδηγίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να εργάζεστε πιο άνετα με τη συσκευή σας και ενδεχομένως να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας MSD είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία https://support.microsoft.com και https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Οδηγός υγιούς παιχνιδιού).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρίσεις φωτοεπιληψίας

Ισχύει για: Surface, Surface Duo, HoloLens και Xbox

Ένα μικρό ποσοστό ατόμων ενδέχεται να πάθει επιληπτική κρίση όταν εκτεθεί σε φώτα ή μοτίβα που αναβοσβήνουν σε κινούμενες εικόνες ή βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα που δεν έχουν ιστορικό επιληψίας μπορεί να έχουν μια ευαισθησία που δεν έχει διαγνωσθεί, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει "κρίσεις φωτοεπιληψίας" κατά την παρακολούθηση κινούμενων εικόνων ή κατά τη διάρκεια των βιντεοπαιχνιδιών. 

Αυτές οι κρίσεις μπορεί να έχουν διάφορα συμπτώματα, όπως ζαλάδα, αλλοίωση της όρασης, συσπάσεις των ματιών ή του προσώπου, συσπάσεις ή τινάγματα των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι κρίσεις φωτοεπιληψίας ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή σπασμούς που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πτώση στο έδαφος ή πρόσκρουση σε κοντινά αντικείμενα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, διακόψτε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ή να τα ρωτούν για την εμφάνιση των παραπάνω συμπτωμάτων — τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυτές τις επιληπτικές κρίσεις σε σχέση με τα ενήλικα άτομα. Ο κίνδυνος εμφάνισης κρίσεων φωτοεπιληψίας μπορεί να μειωθεί, αν λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Καθίστε πιο μακριά από την οθόνη βίντεο.

 • Χρησιμοποιήστε μια μικρότερη οθόνη βίντεο.

 • Παίξτε σε ένα δωμάτιο με καλό φωτισμό.

 • Μην παίζετε όταν νυστάζετε ή είστε κουρασμένοι.

Αν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχει ιστορικό κρίσεων επιληψίας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν να αρχίσετε να παίζετε.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γενική ασφάλεια μπαταρίας

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Πένα Surface, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, κινητές συσκευές, Microsoft Band και το Xbox

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μπαταρίες μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η ακατάλληλη ή κακή χρήση των μπαταριών μίας χρήσης ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο, υλικές ζημιές και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στα εξαρτήματά της ως αποτέλεσμα διαρροής υγρού, πυρκαγιάς, υπερθέρμανσης ή έκρηξης.

Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και μπορεί να είναι τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και μπορεί να είναι επιβλαβές ή θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού κατά τη χρήση μπαταριών μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών:

 • Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

 • Φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή σας. Η χρήση ακατάλληλης μεθόδου φόρτισης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη

 • Αφαιρείτε αμέσως παλιές, εξαντλημένες ή φθαρμένες μπαταρίες από τη συσκευή σας. Ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε παλιές, εξαντλημένες ή φθαρμένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή ή εθνική νομοθεσία ή τους κανονισμούς.

 • Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας πριν να την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Αποφύγετε την επαφή με το υγρό της μπαταρίας. Αν η μπαταρία έχει διαρροή:

  • Προσέξτε ώστε το υγρό από τη διαρροή να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, τα μάτια σας, τα ρούχα σας ή άλλες επιφάνειες. Αν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με νερό και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή άλλο ιατρικό προσωπικό, κατά περίπτωση.

  • Αφαιρέστε προσεκτικά όλες τις μπαταρίες ακολουθώντας με την αντίστροφη σειρά τις οδηγίες τοποθέτησης των μπαταριών που παρέχονται με τη συσκευή σας.

  • Πριν να τοποθετήσετε νέες μπαταρίες, καθαρίστε καλά το διαμέρισμα των μπαταριών με ένα στεγνό πανί ή ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον καθαρισμό.

 • Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πακέτα μπαταριών που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft.  Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μίας χρήσης ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται με τη συσκευή σας με μπαταρίες του ίδιου τύπου και της ίδιας ονομαστικής τιμής.

 • Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε. συνθλίβετε, ανοίγετε, τρυπάτε, τεμαχίζετε, βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές ή τα κυκλώματα, εκθέτετε σε θερμοκρασία άνω των 40 °C (104 °F) και μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή νερό.

 • Μην αναμιγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων (για παράδειγμα, άνθρακα-ψευδαργύρου και αλκαλικές μπαταρίες).

 • Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας στη συσκευή. Η θερμοκρασία τους μπορεί να αυξηθεί και να προκληθούν εγκαύματα.

 • Μην μεταφέρετε ή τοποθετείτε μπαταρίες ή πακέτα μπαταριών μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

 • Μην αφήνετε μια συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Μην βυθίζετε τις μπαταρίες στο νερό και μην τις αφήνετε να βραχούν.

 • Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία αν έχει βραχεί.  Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε μια μπαταρία ή ένα πακέτο μπαταρίας πιστολάκι για τα μαλλιά, σε συμβατικό φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.

 • Μην συνδέετε τις μπαταρίες απευθείας σε πρίζες ή σε υποδοχές αναπτήρα.

 • Μην χτυπάτε, ρίχνετε, πατάτε ή μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε έντονες κρούσεις.

 • Μην τροποποιείτε ή ανακατασκευάζετε την μπαταρία, μην προσπαθήσετε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα μέσα σε αυτήν, μην τη βυθίζετε ή την εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά, μην την εκθέτετε σε φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.

 • Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες κοντά σε φωτιά ή σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

 • Αν η συσκευή ή η μπαταρία της πέσει, ειδικά σε μια σκληρή επιφάνεια, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και στην μπαταρία της. Συνιστούμε να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια για την επιθεώρηση της συσκευής σας, αν πιστεύετε ότι έχει προκληθεί ζημιά.

 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία σας έχει γρατζουνιές ή έχει ραγίσει, σταματήστε αμέσως να την χρησιμοποιείτε και απορρίψτε τη σωστά.  Η χρήση μιας μπαταρίας που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και δυσλειτουργία άλλων εξαρτημάτων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασφάλεια μπαταρίας (μπαταρίες χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη)

Ισχύει για: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, συσκευές με μπαταρίες χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Μην θερμαίνετε, ανοίγετε, τρυπάτε, κόβετε ή απορρίπτετε τη συσκευή ή την μπαταρία της σε φωτιά. Μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σας σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να λιώσει την μπαταρία.

Η Microsoft συνιστά να ζητάτε επαγγελματική βοήθεια για οποιαδήποτε άλλη επισκευή συσκευών και να είστε προσεκτικοί αν επισκευάζετε συσκευές μόνοι σας. Το άνοιγμα ή/και η επισκευή της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και άλλους κινδύνους. Βοήθεια και πληροφορίες από τη Microsoft για την επισκευή συσκευών και άλλες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία https://support.microsoft.com/devices.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση μπαταριών και επισκευές συσκευών (μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη)

Ισχύει για: Xbox, ποντίκι, πληκτρολόγιο, Πένα Surface, κινητές συσκευές

Οι μπαταρίες σε συσκευές με μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη μπορούν να αλλαχθούν ανοίγοντας το διαμέρισμα των μπαταριών και ακολουθώντας τις οδηγίες αντικατάστασης των μπαταριών στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Η Microsoft συνιστά να ζητάτε επαγγελματική βοήθεια για οποιαδήποτε άλλη επισκευή συσκευών και να είστε προσεκτικοί αν επισκευάζετε συσκευές μόνοι σας. Το άνοιγμα ή/και η επισκευή της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και άλλους κινδύνους.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασφάλεια μπαταριών σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού

Ισχύει για: Πληκτρολόγιο και Πένα Surface

ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ.

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού. Σε περίπτωση κατάποσης, μια μπαταρία σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και διάτρηση μαλακού ιστού σε μόλις δύο ώρες, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Φυλάσσετε πάντα τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από βρέφη και παιδιά. Αν το διαμέρισμα των μπαταριών της συσκευής σας δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και φυλάξτε την μακριά από βρέφη και παιδιά. Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή, αν πιστεύετε ότι ένα βρέφος ή ένα παιδί μπορεί να έχει καταπιεί ή να έχει τοποθετήσει μια μπαταρία σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός του. Οι μπαταρίες σε σχήμα νομίσματος πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασφάλεια τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Ισχύει για: Surface, Surface Duo, σταθμούς τοποθέτησης Surface, HoloLens, κινητές συσκευές και συσκευές με εξωτερικά τροφοδοτικά

Επιλέγετε και χρησιμοποιείτε πάντα την κατάλληλη τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος για τη συσκευή σας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ακόλουθων προφυλάξεων, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή σας. 

Για να επιλέξετε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας για τη συσκευή σας:

 • Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια τροφοδοτικά (PSU) και καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος της Microsoft. Ένα γνήσιο τροφοδοτικό (PSU) της Microsoft παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Γνήσια τροφοδοτικά της Microsoft (PSU) είναι επίσης διαθέσιμα για αγορά από εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές της Microsoft και στην τοποθεσία https://store.microsoft.com/devices.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται από μια τυπική πρίζα τοίχου. Μην χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένες πηγές ρεύματος, όπως γεννήτριες ή μετατροπείς, ακόμα και αν η τάση και η συχνότητα φαίνονται αποδεκτές.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει τον τύπο ρεύματος που αναγράφεται στο τροφοδοτικό PSU (όσον αφορά την τάση [V] και τη συχνότητα [Hz]). Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο ρεύματος που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

 • Μην υπερφορτώνετε την πρίζα, το καλώδιο προέκτασης, το πολύπριζο ή άλλη ηλεκτρική υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να παράσχουν το συνολικό ρεύμα (σε αμπέρ [A]) που καταναλώνει η συσκευή σας (όπως υποδεικνύεται στο PSU) και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί το ίδιο κύκλωμα.

 • Για συσκευές στις οποίες τα δοντάκια AC μπορούν να διπλωθούν για αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι τα δοντάκια έχουν αναπτυχθεί πλήρως προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη συσκευή σας στην πρίζα ρεύματος.

 • Για συσκευές με καλώδια ρεύματος με αφαιρούμενα δοντάκια και καθολικό τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι τα δοντάκια έχουν διαμορφωθεί σωστά για την πρίζα και ότι έχουν εφαρμόσει πλήρως μέσα στο τροφοδοτικό προτού το συνδέσετε σε μια πρίζα ρεύματος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, Πένα Surface, κινητές συσκευές, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, Microsoft Band και το Xbox

 Συσκευές που περιλαμβάνουν ραδιοπομπούς Wi-Fi και Bluetooth® έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ, τα πρότυπα του οργανισμού Industry Canada και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και τον Ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR).

Για να διασφαλίζεται ότι η έκθεσή σας σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που παράγεται από ραδιοπομπούς Wi-Fi και Bluetooth δεν υπερβαίνει τα όρια έκθεσης τα οποία καθορίζονται από τις παρούσες οδηγίες, προσανατολίστε τις συσκευές έτσι ώστε η πλευρά της οθόνης να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το σώμα σας, (όπως την κοιλιά σας ή το άνω μέρος του σώματός σας).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια RF στην τοποθεσία web της FCC στη διεύθυνση http://www.fcc.gov/oet/rfsafety και την τοποθεσία web του Industry Canada στη διεύθυνση http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.htm.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος κατά τις επισκευές

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Το άνοιγμα ή/και η επισκευή της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και άλλους κινδύνους. Η Microsoft συνιστά να ζητάτε επαγγελματική βοήθεια για την επισκευή των συσκευών και να είστε προσεκτικοί αν επισκευάζετε συσκευές μόνοι σας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφυγή αερόσακων

Ισχύει για: Surface, Surface Duo και κινητές συσκευές

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή άλλα αντικείμενα πάνω ή κοντά στους αερόσακους σε οχήματα που διαθέτουν αερόσακους. Αντικείμενα τοποθετημένα πάνω ή κοντά σε έναν αερόσακο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, αν ανοίξει ο αερόσακος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθαρισμός

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στη συσκευή Microsoft κατά τον καθαρισμό μπορεί να μειωθεί, αν λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.

 • Καθαρίστε μόνο το εξωτερικό της συσκευής σας.

 • Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.

 • Για συσκευές με ανεμιστήρες, αεραγωγούς, θύρες ή παρόμοια ανοίγματα:

  • Καθαρίστε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα, του αεραγωγού ή άλλου ανοίγματος, για να απομακρύνετε σκόνη
   που συσσωρεύεται.

  • Μην εισάγετε αντικείμενα στον ανεμιστήρα, στους αεραγωγούς, στις θύρες ή σε άλλο άνοιγμα.

 • Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τους ακροδέκτες βυθίζοντάς τους σε κάποιο υγρό. Σκουπίστε απαλά και στεγνώστε
  με ένα καθαρό πανί.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

 Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στη συσκευή σας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, χιόνι ή άλλους τύπους υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, σε υγρές τοποθεσίες ή σε μέρη με υπερβολική υγρασία (π.χ. κοντά σε ντους, μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή σε ένα υπόγειο με υγρασία). Για να διατηρείτε τη συσκευή σας σε άριστη λειτουργική κατάσταση:

 • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, τρόφιμα, υπερβολική σκόνη, σκόνη, λάδια, χημικά ή σε απευθείας έκθεση σε δυνατή ηλιακή ακτινοβολία.

 • Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τη Microsoft.

 • Για συσκευές με ανεμιστήρες, αεραγωγούς, θύρες ή παρόμοια ανοίγματα:

  • Μην εισαγάγετε αντικείμενα στον ανεμιστήρα, τους αεραγωγούς, τις θύρες, τις υποδοχές βάσης στήριξης και τους μεντεσέδες, τους χώρους γύρω από τα πλήκτρα ή άλλα ανοίγματα.

  • Μην αφήνετε να συσσωρευτεί σκόνη στον ανεμιστήρα, στους αεραγωγούς ή σε άλλα ανοίγματα.

  • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε στενό ή περιορισμένο χώρο.

 • Μην στεγνώνετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας πιστολάκι για τα μαλλιά, στεγνωτήριο ρούχων, τοστιέρα, συμβατικό φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων. Αν η συσκευή σας βραχεί, σκουπίστε απαλά το εξωτερικό με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θύρες και ανοίγματα

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στη συσκευή Microsoft που διαθέτετε

 • Μην εισαγάγετε αντικείμενα στον ανεμιστήρα, τους αεραγωγούς, τις θύρες, τις υποδοχές βάσης στήριξης και τους μεντεσέδες, τους χώρους γύρω από τα πλήκτρα ή άλλα ανοίγματα.

 • Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε θύρες, υποδοχές βάσης στήριξης και μεντεσέδες, κενά διαστήματα γύρω από τα πλήκτρα ή άλλο άνοιγμα με αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. συνδετήρες, κατσαβίδια, μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων κ.λπ.).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πλήκτρα πληκτρολογίου

Ισχύει για: Surface, πληκτρολόγιο

Η Microsoft συνιστά να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια για την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση πλήκτρων που έχουν αποσπαστεί ή λείπουν από τη συσκευή σας. Να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε επισκευές μόνοι σας. Μην πιέζετε τα καπάκια των πλήκτρων που έχουν αποσπαστεί πίσω στο πληκτρολόγιο και μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στο πληκτρολόγιο ανάμεσα στα πλήκτρα και το κάλυμμα της πλακέτας. Το άνοιγμα ή/και η επισκευή της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και άλλους κινδύνους. Βοήθεια και πληροφορίες από τη Microsoft για την επισκευή συσκευών και άλλες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία https://support.microsoft.com/devices.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ασφυξίας

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λάβετε υπόψη το περιβάλλον σας

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, κινητές συσκευές και το HoloLens

Για να μειώσετε τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου εξαιτίας περισπασμών, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά την οδήγηση, τη χρήση μηχανών, την ποδηλασία, το περπάτημα ή σε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν την αμέριστη προσοχή σας. Η χρήση της συσκευής μόνη της ή με ακουστικά (ακόμα και αν χρησιμοποιούνται μόνο στο ένα αυτί) κατά την οδήγηση ενός οχήματος ή την ποδηλασία δεν συνιστάται και μπορεί να απαγορεύεται στην περιοχή σας.

Διατηρείτε πάντα την ένταση ήχου στα ακουστικά σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να ακούτε τους ανθρώπους που μιλούν, τους ήχους που μπορεί να σας προειδοποιήσουν σε επικίνδυνες συνθήκες και για να προφυλάσσετε καλύτερα την ακοή σας. Ελέγχετε και τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς της περιοχής σας σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών κατά την οδήγηση ή την ποδηλασία.  Άλλες λογικές συστάσεις για μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τους περισπασμούς είναι οι εξής:

 • Ποτέ μην πληκτρολογείτε ή ελέγχετε μηνύματα κειμένου ή email.

 • Ποτέ μην εισάγετε πληροφορίες πλοήγησης.

 • Ποτέ μην περιηγείστε στο web και μην κάνετε άλλες εργασίες που αποσπούν την προσοχή σας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βύσμα DC τροφοδοτικού (PSU)

Ισχύει για: Surface

 Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του βύσματος DC με το δέρμα όταν το τροφοδοτικό (PSU) είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας, γιατί μπορεί να προκληθεί δυσφορία ή τραυματισμός. Αποφεύγετε να κοιμάστε ή να κάθεστε στον ακροδέκτη DC.

Μην εκθέτετε τον ακροδέκτη σε υγρά, ιδρώτα, βρομιά ή άλλους ρύπους. Αν χρησιμοποιήσετε έναν βρόμικο ακροδέκτη μπορεί να αυξηθεί η θερμότητα και να προκληθεί δυσφορία ή ζημία. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη αμέσως. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη DC από τη συσκευή. Στεγνώστε τον και σκουπίστε τον με ένα καθαρό πανί.

Αν εντοπίσετε φθορές σε οποιοδήποτε σημείο του φορτιστή ή του καλωδίου, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε μαζί μας για επιλογές υποστήριξης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση σε ασφαλές περιβάλλον

Ισχύει για: Windows Mixed Reality

Η χρήση της συσκευής σας μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να χάσετε την εικόνα του περιβάλλοντός σας. Οι μάσκες πλήρους εμπειρίας Windows Mixed Reality μπορεί να εμποδίσουν πλήρως το οπτικό σας πεδίο και το περιεχόμενο μπορεί να φαίνεται ότι βρίσκεται σε απόσταση, αλλά παρ' όλα αυτά να εμποδίζει την ορατότητα των κοντινών φυσικών αντικειμένων.

Χρησιμοποιείτε τα μόνο σε ασφαλή σημεία, κατάλληλα για τις δραστηριότητές σας. Αποφεύγετε τα σημεία όπου ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης, τις σκάλες, τα χαμηλά ταβάνια, τα εύθραυστα ή πολύτιμα αντικείμενα που μπορούν να σπάσουν κ.λπ. καθώς και τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να σας πλησιάσουν άνθρωποι ή άλλα αντικείμενα χωρίς να το περιμένετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν πρέπει να έχετε καλή ορατότητα του περιβάλλοντος και απαιτείται η προσοχή σας για λόγους ασφαλείας.

Θα πρέπει να ακολουθείτε όλες τις συστάσεις εγκατάστασης για το Windows Mixed Reality, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της μάσκας για τη δημιουργία ενός ορίου. Η διαμόρφωση του υπολογιστή σας και ορισμένες εφαρμογές ή εμπειρίες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή σφάλματα στην εμφάνιση του ορίου. Να είστε πάντα προσεκτικοί και να έχετε αίσθηση του περιβάλλοντός σας, ακόμα και αν έχετε δημιουργήσει ένα όριο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βαρύ αντικείμενο

Ισχύει για: Surface Hub

Η συσκευή σας είναι πολύ βαριά. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή βλάβης στη συσκευή κατά το σήκωμα, συνιστούμε να σηκώνουν τη συσκευή τουλάχιστον δύο άτομα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τη σωστή στάση άρσης κατά το σήκωμα ή/και τη μετακίνηση της συσκευής.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινή χρήση συσκευής

Ισχύει για: Xbox, Windows Mixed Reality

 Εάν αφήσετε κάποιο άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το άτομο αυτό έχει κατανοήσει τις πληροφορίες ασφαλείας και υγιεινής που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό, καθώς και τυχόν πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας ή χρήσης που παρέχονται από τους προμηθευτές των συσκευών και του περιεχομένου. Όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν μια συσκευή θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ρύθμισης/προσανατολισμού, για να εξοικειωθούν με το σύστημα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εφαρμογής

Ισχύει για: Συσκευές Azure Kinect

Οι προειδοποιήσεις σε αυτόν τον οδηγό σχετίζονται με το υλικό και το λογισμικό του σε μεμονωμένο περιβάλλον. Μία ή περισσότερες από τις προειδοποιήσεις σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να μην ισχύουν ή ενδέχεται να μην είναι επαρκείς ή ελλιπείς για τους κινδύνους ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να προσδιορίσετε τις προειδοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή σας, το περιεχόμενο των εν λόγω προειδοποιήσεων και τον τρόπο με τον οποίο οι προειδοποιήσεις αυτές παρέχονται στους χρήστες.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση αξεσουάρ βιντεοπαιχνιδιών

Ισχύει για: Xbox

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν αξεσουάρ βιντεοπαιχνιδιών με την κονσόλα Xbox™ και τον αισθητήρα Kinect™ παίζουν με ασφάλεια, εντός των ορίων τους, και ότι κατανοούν τη σωστή χρήση της κονσόλας, του αισθητήρα και των αξεσουάρ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εργονομική άρση

Ισχύει για: Surface Hub

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή βλάβης στη συσκευή κατά το σήκωμα, χρησιμοποιείτε ορθές εργονομικές πρακτικές άρσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

 • Κάντε τον σχεδιασμό εκ των προτέρων. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα άρσης συμφωνεί με το σχέδιο.

 • Προσδιορίστε αν μπορείτε να σηκώσετε τη μονάδα. Είναι πολύ βαριά ή πολύ άβολη διαδικασία;

 • Αποφασίστε αν χρειάζεστε βοήθεια για την άρση.

 • Ελέγξτε το περιβάλλον για εμπόδια και ολισθηρές επιφάνειες.

 • Σηκώστε βάζοντας δύναμη στα πόδια, όχι στη μέση.

 • Λυγίστε τα γόνατα, κρατώντας την πλάτη σας ίσια.

 • Κρατήστε τη μονάδα κοντά στο σώμα σας.

 • Κεντράρετε το σώμα σας πάνω από τη μονάδα. Ανοίξτε τα πόδια περίπου στο πλάτος των ώμων.

 • Σηκώστε τη μονάδα ευθεία προς τα πάνω ομαλά.

 • Κρατήστε τον κορμό σας ευθύ. Μην τον στρίβετε κατά την άρση ή μετά το σήκωμα του φορτίου.

 • Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση ή το επιτοίχιο στήριγμα αργά και ομαλά με την πλάτη σας ευθεία. Μην την αφήσετε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σωστή τοποθέτηση στη βάση

Ισχύει για: Surface Hub

Η συσκευή σας είναι βαριά και τοποθετείται σε μια βάση με τη χρήση τεσσάρων στηριγμάτων στερέωσης. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή βλάβης στη συσκευή:

 • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της βάσης.

 • Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η προτεινόμενη μέθοδος τοποθέτησης μπορούν να αντέξουν το βάρος της συσκευής.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο το υλικό τοποθέτησης που παρέχεται με τη βάση.

 • Σφίξτε καλά όλες τις βίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της βάσης.

 • Μην αφήσετε τη συσκευή μέχρι να βεβαιωθείτε ότι τα πάνω και κάτω άγκιστρα και των δύο στηριγμάτων στερέωσης έχουν ασφαλίσει στις πάνω και κάτω ράγες στερέωσης της βάσης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αόρατοι κίνδυνοι σε τοίχους ή άλλες επιφάνειες τοποθέτησης

Ισχύει για: Surface Hub

Οι τοίχοι και άλλες επιφάνειες τοποθέτησης μπορεί να κρύβουν ηλεκτρικά καλώδια, γραμμές αερίου και άλλους αόρατους κινδύνους ή εμπόδια. Η κοπή ή το άνοιγμα οπών σε αόρατο κίνδυνο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ανθρώπινο τραυματισμό ή θάνατο.

Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να εντοπίσει τυχόν αόρατους κινδύνους εκ των προτέρων και να αποφύγει αυτούς τους κινδύνους κατά την εγκατάσταση. Αξιολογήστε το περιβάλλον τοποθέτησης και να βεβαιώνεστε πάντα ότι δεν υπάρχουν αόρατοι κίνδυνοι στον τοίχο ή σε άλλη επιφάνεια τοποθέτησης πριν από το άνοιγμα οπών ή/και την κοπή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις συμβουλές εγκατάστασης και χρήσης

Ισχύει για: HoloLens, Windows Mixed Reality

 Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης που παρέχονται για τη συσκευή σας, τα παρελκόμενα της και τον εκδότη οποιασδήποτε εφαρμογής λογισμικού ή περιεχομένου ή εμπειρίας 2D ή 3D ("περιεχόμενο").

Εσφαλμένη ρύθμιση, χρήση και φροντίδα της Συσκευής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, θανάτου, υλικών ζημιών ή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή σας και τα παρελκόμενά της.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ανατροπής

Ισχύει για: Surface Hub

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή βλάβης σε μια συσκευή που έχει τοποθετηθεί σε βάση κατά τη μετακίνηση:

 • Χρησιμοποιήστε μόνο μια βάση που είναι συμβατή με τη συσκευή σας.

 • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της βάσης για τη μετακίνηση ή τη μετεγκατάσταση μιας συσκευής που είναι τοποθετημένη σε βάση.

 • Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη συσκευή ή στη βάση.

 • Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και άλλα καλώδια, όπως απαιτείται, πριν από τη μετακίνηση της συσκευής που είναι τοποθετημένη σε βάση.

 • Να είστε προσεκτικοί και να κινείστε αργά, όταν μετακινείτε τη συσκευή που είναι τοποθετημένη σε βάση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της βάσης για τη μετακίνηση ή τη μετεγκατάσταση της βάσης.

 • Να είστε προσεκτικοί, όταν μεταφέρετε σε μια ράμπα μια συσκευή που είναι τοποθετημένη σε βάση. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση μια συσκευή που είναι τοποθετημένη σε βάση πάνω ή κοντά σε μια ράμπα.

 • Μόνο οι ενήλικες θα πρέπει να μετακινούν τη συσκευή που είναι τοποθετημένη σε βάση.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τροφοδοσία AC και ασφάλεια καλωδίου ρεύματος

Ισχύει για: Xbox

Επιλέγετε και χρησιμοποιείτε πάντα μια κατάλληλη τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ή/και καλώδιο ρεύματος για τη συσκευή σας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ακόλουθων προφυλάξεων, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή σας. 

Για να επιλέξετε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας για τη συσκευή σας:

 • Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια τροφοδοτικά (PSU) και καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος της Microsoft. Ένα γνήσιο τροφοδοτικό (PSU) ή/και καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της Microsoft παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Γνήσια τροφοδοτικά (PSU) ή καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος της Microsoft είναι επίσης διαθέσιμα για αγορά από εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές της Microsoft και στην τοποθεσία https://store.microsoft.com/devices.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται από μια τυπική πρίζα τοίχου. Μην χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένες πηγές ρεύματος, όπως γεννήτριες ή μετατροπείς, ακόμα και αν η τάση και η συχνότητα φαίνονται αποδεκτές.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει τον τύπο ρεύματος που αναγράφεται στη συσκευή σας (όσον αφορά την τάση [V] και τη συχνότητα [Hz]). Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο ρεύματος που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

 • Μην υπερφορτώνετε την πρίζα, το καλώδιο προέκτασης, το πολύπριζο ή άλλη ηλεκτρική υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να παράσχουν το συνολικό ρεύμα (σε αμπέρ [A]) που καταναλώνει η συσκευή σας και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί το ίδιο κύκλωμα.

 • Για συσκευές στις οποίες τα δοντάκια AC μπορούν να διπλωθούν για αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι τα δοντάκια έχουν αναπτυχθεί πλήρως προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη συσκευή σας στην πρίζα ρεύματος.

 • Για συσκευές με καλώδια ρεύματος με αφαιρούμενα δοντάκια και καθολικό τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι τα δοντάκια έχουν διαμορφωθεί σωστά για την πρίζα και ότι έχουν εφαρμόσει πλήρως μέσα στο τροφοδοτικό προτού το συνδέσετε σε μια πρίζα ρεύματος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χειρισμός και προετοιμασία θέσης τοποθέτησης

Ισχύει για: Surface Hub

Για να περιορίζεται ο κίνδυνος τραυματισμού λόγω του μεγέθους και του βάρους της συσκευής, καθώς και της σημασίας διατήρησης της συσκευής σε όρθια θέση:

 • Πριν μετακινήσετε τη συσκευή σας στο σημείο όπου θα εγκατασταθεί, ελέγξτε το για να προσδιορίσετε πώς θα την μετακινήσετε με ασφάλεια στη θέση όπου θα την αποσυσκευάσετε και θα την τοποθετήσετε.

 • Οι εργασίες αποσυσκευασίας και εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται πάντα από δύο άτομα.

 • Όταν αποσυσκευάσετε τη συσκευή, θα πρέπει να την τοποθετήσετε αμέσως, συνεπώς, το σύστημα τοποθέτησης θα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του πριν από την αποσυσκευασία. Αν η τοποθέτηση γίνεται σε κυλιόμενη βάση, κλειδώστε ή μπλοκάρετε τους τροχούς της βάσης πριν από την αποσυσκευασία.

 • Για να αποφύγετε τον κίνδυνο στραβοπατήματος, απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας από την περιοχή συναρμολόγησης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαιτήσεις χρήσης

Ισχύει για: HoloLens

 Για τη σωστή και άνετη απεικόνιση των ολογραμμάτων με HoloLens, απαιτείται μια απόσταση ματιών μεταξύ 51 και 74 (μέτρηση της απόστασης των ματιών μεταξύ των δύο μαθητών σας). Αυτό το εύρος εξυπηρετεί τους περισσότερους ενήλικες και παιδιά ηλικίας 13 ετών και άνω.  Το HoloLens δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 13 ετών.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σωστή τοποθέτηση στον τοίχο

Ισχύει για: Surface Hub

Η συσκευή σας είναι βαριά. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή βλάβης στη συσκευή:

 • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του επιτοίχιου στηρίγματος.

 • Βεβαιωθείτε ότι η δομή/το υλικό του τοίχου και η προτεινόμενη μέθοδος τοποθέτησης μπορούν να αντέξουν το βάρος της συσκευής.

 • Αγοράστε και χρησιμοποιήστε το προτεινόμενο υλικό και σύστημα τοποθέτησης για τη συσκευή σας με βάση τη δομή/το υλικό του τοίχου σας.

 • Σφίξτε καλά όλες τις βίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του επιτοίχιου στηρίγματος.

 • Η συσκευή σας σχεδιάστηκε για εγκατάσταση σε τοίχο ή κολόνα από μπετόν. Ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη ενίσχυση για τοίχους ή κολόνες από γυψοσανίδα, σοβά, πλαστικές σανίδες, χάλυβα και ξύλο ή/και καρφιά πριν από την έναρξη της εγκατάστασης.

 • Μην αφήσετε τη συσκευή μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει εντελώς σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με την επιλεγμένη λύση τοποθέτησης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σωστή εγκατάσταση

Ισχύει για: Surface Hub

Για να αποφεύγονται κίνδυνοι που σχετίζονται με την εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής, η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από άτομα που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες εγκατάστασης πριν από την έναρξη της εργασίας. Αν δεν έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό ή τις γνώσεις ή αν δεν είστε βέβαιοι αν η επιφάνεια τοποθέτησης μπορεί να υποστηρίξει σωστά τη συσκευή, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προϋπάρχουσες διαταραχές όρασης

Ισχύει για: HoloLens, Windows mixed reality

Για την προβολή στερεοσκοπικού περιεχομένου 3D απαιτείται καλή διόφθαλμη όραση. Σας συνιστούμε να επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο, αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε καθαρά και με άνεση το εφέ 3D. Το HoloLens μπορεί να φορεθεί πάνω από τα περισσότερα γυαλιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς επαφής. Αν έχετε κάποια προϋπάρχουσα διαταραχή της όρασης, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το HoloLens. Ένα μικρό ποσοστό ατόμων πάσχει από κάποια προϋπάρχουσα διαταραχή της όρασης που μπορεί να επιδεινωθεί με τη χρήση του HoloLens.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σταθερότητα συσκευής

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, σταθμούς τοποθέτησης Surface, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, κινητές συσκευές και το Xbox

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε άνισες ή ασταθείς επιφάνειες.  Φροντίστε να την κρατάτε με ασφάλεια όταν τη μεταφέρετε και όχι από κάποιο αξεσουάρ ή καλώδιο. Αν δεν κρατάτε τη συσκευή με ασφάλεια, μπορεί να σας πέσει και να χτυπήσει κάποιο άτομο ή αντικείμενο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, άλλες υλικές ζημιές ή ανθρώπινο τραυματισμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφάλεια κατά την ακρόαση

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, κινητές συσκευές και το Xbox

Η συχνή ή εκτεταμένη έκθεση σε δυνατό θόρυβο ή ήχους κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Το πόσο επιρρεπές είναι ένα άτομο στην απώλεια ακοής και τα πιθανά προβλήματα ακοής που προκαλούνται από τον θόρυβο ποικίλλει. Επίσης, η ένταση του ήχου που παράγεται από μια συσκευή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση του ήχου, τις ρυθμίσεις της συσκευής και τα ακουστικά που χρησιμοποιούνται. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση έντασης ήχου που να είναι κατάλληλη για όλους ή για κάθε συνδυασμό ήχου, ρυθμίσεων και εξοπλισμού.

Ακολουθούν μερικές συνήθεις συστάσεις για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση σε δυνατούς θορύβους ή ήχους όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά με τη συσκευή σας:

 • Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο ακρόασης ήχου υψηλής έντασης. Όλος ο ήχος στον οποίο εκτίθεστε κατά τη διάρκεια μίας ημέρας αθροίζεται. Στη μέγιστη ένταση, η ακρόαση μουσικής ή άλλου περιεχομένου στη συσκευή σας με ακουστικά μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας μέσα σε 15 λεπτά. Αν εκτίθεστε και σε άλλους δυνατούς ήχους, η βλάβη στην ακοή μπορεί να προκληθεί σε συντομότερο χρόνο ακρόασης σε υψηλή ένταση.

 • Όσο περισσότερη ώρα εκτίθεστε σε δυνατούς ήχους, τόσο πιο πιθανό είναι να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας. Όσο πιο δυνατός είναι ο ήχος, τόσο πιο σύντομα μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.

 • Πάντα να μειώνετε την ένταση του ήχου στη συσκευή σας πριν να συνδέσετε ακουστικά σε αυτήν. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου αρκετά ψηλά ώστε να ακούτε καθαρά σε ήσυχα περιβάλλοντα και όχι πιο ψηλά.

 • Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά την έναρξη της ακρόασης. Τα αυτιά σας μπορεί να προσαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου έτσι ώστε οι ήχοι υψηλής έντασης να ακούγονται σαν κανονικοί, αλλά η υψηλή ένταση μπορεί ακόμα να βλάψει την ακοή σας.

 • Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να αποκλείσετε τους εξωτερικούς θορύβους. Ο συνδυασμός εξωτερικού θορύβου και ήχου από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Τα σφραγισμένα ακουστικά ή τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου μπορούν να μειώσουν τους εξωτερικούς θορύβους, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αυξήσετε την ένταση.

 • Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε κάποιον που μιλάει κανονικά σε κοντινή απόσταση, μειώστε την ένταση. Ο ήχος που καταστέλλει την κανονική ομιλία μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Ακόμα και με σφραγισμένα ακουστικά ή ακουστικά ακύρωσης θορύβου, θα πρέπει να μπορείτε να ακούτε τους ανθρώπους σε κοντινή απόσταση σας όταν μιλούν.

 • Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης στην ακοή, κρατάτε την ένταση του ήχου σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε με άτομα σε κοντινή απόσταση.

 • Στα ακουστικά μπορούν να προσκολληθούν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως συρραπτικά και συνδετήρες. Ελέγχετε πάντα τα ακουστικά πριν από τη χρήση.

 • Η χρήση ακουστικού ή ακουστικών κατά την οδήγηση ενδέχεται να απαγορεύεται ή να περιορίζεται στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Τέλος, μάθετε να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα απώλειας της ακοής. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά έναν ωτορινολαρυγγολόγο και να ελέγχετε την ακοή σας. Διακόψτε τη χρήση των ακουστικών με τη συσκευή σας και ελέγξτε την ακοή σας αν:

 • Παρουσιάζετε συμπτώματα απώλειας ακοής

 • Ακούτε κουδούνισμα στα αυτιά σας

 • Η ομιλία σας ακούγεται πνιχτή, σιγανή ή επίπεδη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το γυαλί της οθόνης αφής

Ισχύει για: Surface, Surface Duo, Surface Hub και κινητές συσκευές

Η οθόνη αφής στη συσκευή σας, όπως και οι περισσότερες οθόνες αφής, είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει, αν η συσκευή πέσει ή υποστεί σημαντική κρούση. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανθρώπινου τραυματισμού, αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη αν το γυαλί σπάσει, ξεφλουδίσει ή ραγίσει και φροντίστε να την αντικαταστήσετε.

Το σπάσιμο ή το ράγισμα της οθόνης αφής που οφείλεται σε εσφαλμένη ή κακή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την Τυπική περιορισμένη εγγύηση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ερεθισμός του δέρματος (φορετές συσκευές)

Ισχύει για: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds και Microsoft Band

Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη από υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Ωστόσο, ορισμένα άτομα μπορεί να αναπτύξουν ερεθισμό του δέρματος λόγω αλλεργιών ή ευαισθησιών. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος:

 • Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σας.

 • Αποφύγετε τη χρήση λοσιόν ή άλλων προϊόντων κάτω από τα τμήματα της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας.

 • Μην τη φοράτε σε τραυματισμένο δέρμα.

 • Όπου είναι εφικτό, σφίξτε το ρυθμιστικό έτσι ώστε η συσκευή να εφαρμόζει καλά και να μην είναι υπερβολικά σφιχτή.

 • Αν το δέρμα σας ερεθιστεί, σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή παραμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ερεθισμός του δέρματος (μη φορετές συσκευές)

Ισχύει για: Surface Duo, Πένα Surface, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο

Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη από υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Ωστόσο, ορισμένα άτομα μπορεί να αναπτύξουν ερεθισμό του δέρματος λόγω αλλεργιών ή ευαισθησιών. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος:

 • Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σας.

 • Αποφύγετε τη χρήση λοσιόν ή άλλων προϊόντων σε θέσεις όπου τμήματα της συσκευής μπορεί να έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας.

 • Χρησιμοποιήστε την με προσοχή εάν το δέρμα σας έχει τραυματιστεί.

Αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή παραμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιήγηση

Ισχύει για: Surface, Surface Duo και κινητές συσκευές

Οι λειτουργίες πλοήγησης και οι υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων που υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συνθήκες.  Ως αποτέλεσμα, ο χάρτης και οι λειτουργίες που βασίζονται σε τοποθεσίες στη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Χρησιμοποιείτε πάντα κοινή λογική κατά την πλοήγηση, συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται από τις λειτουργίες πλοήγησης με ό,τι βλέπετε στο περιβάλλον σας και λαμβάνετε υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες στον δρόμο και τις πινακίδες για να εντοπίζετε τυχόν ασυμφωνίες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφάλεια καλωδίων

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, κινητές συσκευές, HoloLens, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, Microsoft Band, συσκευές Azure Kinect και το Xbox

Τα εκτεθειμένα καλώδια των συσκευών ενέχουν κίνδυνο στραβοπατήματος.  Τοποθετείτε όλα τα καλώδια έτσι ώστε άνθρωποι και κατοικίδια ζώα να μην είναι πιθανό να σκοντάψουν ή να τα τραβήξουν κατά λάθος καθώς κινούνται ή περπατούν στον χώρο. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα καλώδια. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα καλώδια:

 • Προστατεύετε τα καλώδια από πάτημα ή σύνθλιψη.

 • Προστατέψτε τα καλώδια από μάγκωμα ή απότομο λύγισμα, ειδικά όταν συνδέονται σε μια πρίζα ρεύματος, στο τροφοδοτικό και στη συσκευή σας.

 • Μην τραβάτε απότομα, δένετε κόμπο, λυγίζετε απότομα, τεντώνετε ή κακομεταχειρίζεστε με άλλο τρόπο τα καλώδια ρεύματος. Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος πολύ σφιχτά, ειδικά γύρω από τη μονάδα τροφοδοτικού. Αντίθετα, τυλίξτε το χαλαρά και όχι σε σφιχτές γωνίες.

 • Κατά την τοποθέτηση της συσκευής ή της μονάδας τροφοδοτικού (PSU), βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν λυγίζουν απότομα και ότι οι υποδοχές δεν πιέζονται σε τοίχο ή σκληρή επιφάνεια.

 • Μην εκθέτετε τα καλώδια ρεύματος σε πηγές θερμότητας.

 • Μην αφήνετε κατοικίδια ζώα ή παιδιά να δαγκώνουν ή να μασούν τα καλώδια ρεύματος.

 • Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος, τραβάτε το φις, όχι το καλώδιο.

 • Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια ρεύματος. Αν ένα καλώδιο ρεύματος ζεσταθεί, ξεφτίσει, ραγίσει ή υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως. Σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε το καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί βλάβη με ένα γνήσιο καλώδιο ρεύματος αντικατάστασης της Microsoft.

 • Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρήση της μεικτής πραγματικότητας με άνεση

Ισχύει για: HoloLens, Windows mixed reality

Ορισμένοι χρήστες μπορεί να νιώσουν δυσφορία όπως ναυτία, κινητική ναυτία, ζάλη, αποπροσανατολισμό, πονοκέφαλο, κόπωση ή καταπόνηση των ματιών ή ξηροφθαλμία κατά τη χρήση του μεικτής ή εικονικής πραγματικότητας, ιδιαίτερα ενώ προσαρμόζονται στη χρήση του. Αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή παραμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Η κινητική ναυτία και τα σχετικά συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αυτού που βλέπετε και αυτού που αντιλαμβάνεται το σώμα σας. Αν έχετε τάση κινητικής ναυτίας, παθαίνετε ημικρανίες, πάσχετε από κάποια διαταραχή του έσω ωτός ή άλλες παθήσεις, ενδέχεται να υπάρχει υψηλός κίνδυνος να νιώσετε δυσφορία.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η προβολή 3D ή η μεικτή πραγματικότητα βλάπτει την ανάπτυξη της όρασης ή ότι προκαλεί διαταραχές της όρασης. Αν δεν μπορείτε να δείτε το εφέ 3D καθαρά και άνετα, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο, καθώς μπορεί να έχετε μια προϋπάρχουσα, μη διαγνωσμένη διόφθαλμη διαταραχή της όρασης.

Ορισμένες καταστάσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο δυσφορίας. Για παράδειγμα:

 • Αν είστε νέος χρήστης - τα συμπτώματα τείνουν να μειώνονται καθώς συνηθίζετε να χρησιμοποιείτε μεικτή ή εικονική πραγματικότητα.

 • Οι συσκευές μπορεί να λειτουργούν καλύτερα για τους χρήστες των οποίων η διακορική απόσταση εμπίπτει σε συγκεκριμένο εύρος. Η διακορική απόσταση είναι η απόσταση μεταξύ της κόρης του δεξιού οφθαλμού και του αριστερού. Οι χρήστες με διακορική απόσταση εκτός του βέλτιστου εύρους για τη Συσκευή ενδέχεται να νιώσουν δυσφορία.

 • Ορισμένοι τύποι περιεχομένου, ιδιαίτερα τα παιχνίδια ή οι ταινίες που σας κάνουν να νιώθετε ότι κινείστε στο χώρο ή κοιτάζετε από ψηλά, ή οι αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων.

 • Χρήση της συσκευής σας για παρατεταμένες χρονικές περιόδους χωρίς διάλειμμα.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δυσφορίας:

 • Ξεκινήστε αργά και διατηρήστε τις πρώτες χρήσεις σύντομες. Στους περισσότερους χρήστες, η δυσφορία θα μειωθεί μετά τις πρώτες χρήσεις.

 • Κάνετε συχνά διαλείμματα και διακόψτε τη χρήση και ξεκουραστείτε να νιώσετε δυσφορία. Ο χρόνος και η διάρκεια των διαλειμμάτων εξαρτάται από τον κάθε χρήστη και τον τρόπο χρήσης της συσκευής τους.

Αν νιώσετε δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της συσκευής σας και ξεκουραστείτε μέχρι να νιώσετε καλύτερα. Καθίστε χωρίς να κινείστε σε ένα καλά φωτισμένο περιβάλλον και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ξανά γρήγορα τον προσανατολισμό σας. Αν νιώθετε ότι έχετε αποπροσανατολιστεί, αποφύγετε δραστηριότητες που απαιτούν ισορροπία, συντονισμό ή άλλες ικανότητες μέχρι να επανέλθετε. Σημειώστε τον τύπο του περιεχομένου που προβάλατε και άλλες πληροφορίες για τις συνθήκες στις οποίες νιώσατε δυσφορία, ώστε να μπορέσετε να προσαρμοστείτε ή να μετριάσετε την εμπειρία την επόμενη φορά. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται διαφορετικό χρόνο για να προσαρμοστεί. Μπορείτε να κάνετε συχνότερα ή μεγαλύτερα διαλείμματα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θερμότητα

Ισχύει για: Surface, Surface Duo, σταθμοί τοποθέτησης Surface, κινητές συσκευές, άλλες συσκευές μη φορητές και Xbox

Κατά την φυσιολογική χρήση της, η θερμοκρασία της συσκευής σας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Συμμορφώνεται με τα όρια θερμοκρασίας επιφανειών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες και καθορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα ασφαλείας (IEC 60950-1 και IEC 62368). Ωστόσο, η παρατεταμένη επαφή με θερμές επιφάνειες για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό. Για να περιορίσετε τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη θερμότητα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

 • Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή ρεύματος σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα κάτω και γύρω από τη συσκευή.

 • Χρησιμοποιείτε κοινή λογική, για να αποφεύγετε περιπτώσεις στις οποίες το δέρμα σας έρχεται σε επαφή με τη συσκευή ή τον μετασχηματιστή ρεύματος ενώ λειτουργεί ή είναι συνδεδεμένη σε κάποια πηγή ενέργειας. Για παράδειγμα, μην κοιμάστε με τη συσκευή σας ή τον μετασχηματιστή ρεύματος, μην την τοποθετείτε κάτω από κουβέρτες ή μαξιλάρια και αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το σώμα σας, όταν ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι συνδεδεμένος σε πηγή ενέργειας. Προσέχετε ιδιαίτερα, αν έχετε κάποιο σωματικό πρόβλημα που επηρεάζει την ικανότητά σας να αισθάνεστε τη θερμότητα στο σώμα σας.

 • Αν η συσκευή σας χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η θερμοκρασία στην επιφάνειά της μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ. Ενώ μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε τη θερμοκρασία αυξημένη κατά την αφή, η παρατεταμένη επαφή με τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, αν στηρίζετε τη συσκευή στην κοιλιά σας, μπορεί να προκαλέσει ελαφρά εγκαύματα.

 • Αν έχετε τη συσκευή στην κοιλιά σας και η θερμοκρασία της αυξηθεί τόσο που να αισθάνεστε άβολα, απομακρύνετέ τη και τοποθετήστε τη σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας.

 • Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε έπιπλα ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω έκθεσης στη θερμότητα, καθώς η θερμοκρασία της βάσης της συσκευής και της επιφάνειας του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να αυξηθεί κατά την κανονική χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θερμότητα (για φορητές συσκευές)

Ισχύει για: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band και άλλες φορητές συσκευές

Κατά την φυσιολογική χρήση της, η θερμοκρασία της συσκευής σας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Συμμορφώνεται με τα όρια θερμοκρασίας επιφανειών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες και καθορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα ασφαλείας (IEC 60950-1 και IEC 62368). Για να περιορίσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θερμότητα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

 • Απαιτείται ΠΡΟΣΟΧΗ όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ένα μαξιλάρι, κουβέρτα ή άλλο μαλακό υλικό που έρχεται σε επαφή με τη συσκευή σας, επειδή το υλικό μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής.

 • Αν η θερμοκρασία της συσκευής σας αυξηθεί τόσο ώστε να αισθάνεστε άβολα, βγάλτε το και κάντε ένα διάλειμμα.

 • Αν η συσκευή σας χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η θερμοκρασία στην επιφάνειά της μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ. Ενώ μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε τη θερμοκρασία αυξημένη στην αφή, η παρατεταμένη επαφή με τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ελαφρά εγκαύματα.

 • Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα τροφοδοτικού (PSU) της συσκευής σας σε έπιπλα ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω έκθεσης στη θερμότητα, καθώς η θερμοκρασία της επιφάνειας της μονάδας τροφοδοτικού (PSU) μπορεί να αυξηθεί κατά την κανονική χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χειρισμός

Ισχύει για: Surface, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Duo, HoloLens, κινητές συσκευές, Microsoft Band και συσκευές Azure Kinect

Χειρίζεστε τη συσκευή Microsoft με προσοχή. Είναι κατασκευασμένη από μέταλλο, γυαλί και πλαστικό και περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά αν πέσει, καεί, τρυπηθεί, σπάσει ή έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει ζημιά στη συσκευή ή στην μπαταρία της, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή τραυματισμός. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ραγισμένη οθόνη, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Αν φοβάστε ότι η επιφάνεια της συσκευής σας μπορεί να γρατζουνιστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια θήκη ή ένα κάλυμμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμβατότητα με αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών

Ισχύει για: όλα τα προϊόντα

Ορισμένα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας ή μπορεί να μην είναι γνήσια, επομένως, σας συνιστούμε να αγοράζετε και να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες συσκευές ή αξεσουάρ της Microsoft ή που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft. Η χρήση μη συμβατών ή μη γνήσιων αξεσουάρ, μπαταριών και συσκευών φόρτισης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας και ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή βλάβης στην μπαταρία, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, ζημιές στη συσκευή σας ή άλλους σοβαρούς κινδύνους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να προβάλλετε περιεχόμενο 3D με μεγαλύτερη άνεση

Ισχύει για: HoloLens, Windows mixed reality

Για την προβολή στερεοσκοπικού περιεχομένου 3D απαιτείται καλή διόφθαλμη όραση. Αν έχετε κάποια διαταραχή της διόφθαλμης όρασης, όπως στραβισμό (μη ευθυγραμμισμένα μάτια, αλλήθωρο μάτι), ενδέχεται να μην μπορείτε να παρακολουθήσετε άνετα περιεχόμενο 3D. Ένα μικρό ποσοστό ατόμων έχει ήδη κάποια διαταραχή της διόφθαλμης όρασης την οποία δεν γνωρίζει μέχρι να προσπαθήσει να παρακολουθήσει περιεχόμενο 3D. Σας συνιστούμε να επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο, αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε καθαρά και με άνεση περιεχόμενο 3D.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση ορίων

Ισχύει για: HoloLens, Windows Mixed Reality

Όπου διατίθενται και διαμορφώνονται σωστά, τα χαρακτηριστικά στη συσκευή σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση ορίων, ώστε να αποφύγετε εμπόδια και να βοηθήσετε στη διαχείριση του περιβάλλοντός σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χειρισμός

Ισχύει για: Xbox

Χειρίζεστε τη συσκευή Microsoft με προσοχή. Είναι κατασκευασμένη από μέταλλο, πλαστικό και περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά αν πέσει, καεί, τρυπηθεί, σπάσει ή έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει ζημιά στη συσκευή ή στην μπαταρία της, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή τραυματισμός.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση δίσκου

Ισχύει για: Xbox

Για να αποφύγετε την εμπλοκή της μονάδας δίσκου και τη δυνητική πρόκληση ζημιάς στους δίσκους ή τη συσκευή σας:

 • Αφαιρείτε πάντα τους δίσκους προτού μετακινήσετε τη συσκευή.

 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ραγισμένους δίσκους. Μπορούν να σπάσουν και να μπλοκάρουν ή να προκαλέσουν βλάβη στα εσωτερικά μέρη της συσκευής σας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×