Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

21/7/2020

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.1369

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2020, θα συνεχιστούν οι κυκλοφορίες που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια για τα Windows 10 και τον Windows Server, από την Έκδοση 1809 και μετά. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή όσον αφορά τις αθροιστικές μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας (γνωστή και ως "Β" κυκλοφορία ή κυκλοφορία "Ενημέρωσης της Τρίτης"). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου: Επαναφορά των μηνιαίων προαιρετικών ενημερώσεων των Windows 10 και του Windows Server που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2020, όλες οι ενημερώσεις των Windows θα απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα RemoteFX vGPU λόγω μιας ευπάθειας στην ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευπάθεια, ανατρέξτε στα θέματα:CVE-2020-1036 και KB4570006. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι προσπάθειες για την εκκίνηση εικονικών μηχανών (VM) που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα RemoteFX vGPU θα αποτύχουν και θα εμφανιστούν μηνύματα όπως τα εξής:

Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη δυνατότητα RemoteFX vGPU, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα παρεμφερές με το ακόλουθο:

 • "Η εικονική μηχανή δεν είναι δυνατό να εκκινήσει, επειδή όλες οι GPU με δυνατότητα RemoteFX είναι απενεργοποιημένες στη Διαχείριση Hyper-V".

 • "Η εικονική μηχανή δεν είναι δυνατό να εκκινήσει, επειδή ο διακομιστής έχει ανεπαρκείς πόρους GPU".

 • "Δεν υποστηρίζεται πλέον ο προσαρμογέας βίντεο 3D RemoteFX. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον προσαρμογέα, ενδέχεται να εκτεθείτε σε ευπάθειες και να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Μάθετε περισσότερα στην τοποθεσία: (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131976)"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αξιολογούμε την κατάσταση της δημόσιας υγείας και αντιλαμβανόμαστε την επίδραση που έχει σε πολλούς από τους πελάτες μας. Για να ελαφρύνουμε λίγο το βάρος που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, θα καθυστερήσουμε την προγραμματισμένη λήξη της υπηρεσίας συντήρησης για τις εκδόσεις Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations και IoT Core των Windows 10, έκδοση 1809 έως τις 10 Νοεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές θα λαμβάνουν μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας μόνο από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο. Η τελική ενημέρωση ασφαλείας για αυτές τις εκδόσεις των Windows 10, έκδοση 1809, θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου 2020 αντί για τις 12 Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ενημερώσεων των Windows, όπως τις κρίσιμες ενημερώσεις, τις ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης, τα service pack και ούτω καθεξής, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο.

Κύρια σημεία

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του μεγεθυντικού φακού στο Microsoft Excel, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σταματήσει η λειτουργία του Microsoft Excel.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στη λειτουργία IE του Microsoft Edge, το οποίο παρουσιάζεται όταν ανοίγετε πολλά έγγραφα από μια τοποθεσία του SharePoint.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στη λειτουργία IE του Microsoft Edge, το οποίο παρουσιάζεται κατά την αναζήτηση με συνδέσεις αγκύρωσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του μεγεθυντικού φακού στο Microsoft Excel, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σταματήσει η λειτουργία του Microsoft Excel.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει την παύση της λειτουργίας εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση αναδίπλωσης προσαρμοσμένου κειμένου, σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα εγγράφων στο SharePoint, σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας του dxgkrnl.sys που μπορεί να προκαλέσει το σφάλμα διακοπής 0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των δεικτών χειρισμού κατά τη χρήση του Microsoft Outlook.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί αστάθεια ή παύση απόκρισης μιας εφαρμογής, κατά την κοινή χρήση της εφαρμογής με το Microsoft Teams.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που υπολογίζει εσφαλμένα τις διευθύνσεις μεγάλης διαδρομής, που έχουν χαρακτήρες Unicode εκτός του τρέχοντος συστήματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει τις εφαρμογές των Windows 8.1 να προβάλουν σε δευτερεύουσα οθόνη, όταν αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την API StartProjectingAsync.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το πρόγραμμα προβολής συμβάντων να αποθηκεύσει το πλήρες σύνολο των φιλτραρισμένων συμβάντων, όταν φιλτράρετε με βάση την ημερομηνία.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που συνεχίζει να εμφανίζει την προηγούμενη υπόδειξη ονόματος χρήστη στο πλαίσιο εισόδου της έξυπνης κάρτας, αφού ένας διαφορετικός χρήστης έχει χρησιμοποιήσει το μηχάνημα με διαπιστευτήρια τομέα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί την παύση λειτουργίας lsass.exe σε έναν διακομιστή τερματικού, όταν ενεργοποιείτε το απομακρυσμένο Credential Guard. Ο κωδικός εξαίρεσης είναι 0xc0000374.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την Προηγμένη προστασία του Microsoft Defender από απειλές (ATP) να εφαρμόσει εξαιρέσεις αρχείων σε κάποιες περιπτώσεις, προκαλώντας προβλήματα συμβατότητας εφαρμογών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα στις αυτόματες διερευνήσεις του Microsoft Defender ATP.

 • Βελτιώνει τη δυνατότητα του Microsoft Defender ATP να εντοπίζει δραστηριότητες σχετικές με εισαγωγή κακόβουλου κώδικα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί την εσφαλμένη αναφορά από τον κεντρικό υπολογιστή του ελεγκτή δικτύου (NC) ότι έχει μετακινηθεί μια εικονική μηχανή (VM).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει αδιέξοδο στην υπηρεσία αυτόματης ρύθμισης ενσύρματων παραμέτρων (dot3svc).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να εμποδίσει την εκτέλεση εφαρμογών με τον αναμενόμενο τρόπο στους υπολογιστές-πελάτες στις Υπηρεσίες Active Directory Federation Services 2019 (AD FS 2019). Αυτό συμβαίνει όταν οι εφαρμογές χρησιμοποιούν ένα iFrame κατά τη διάρκεια μη αλληλεπιδραστικών αιτημάτων ελέγχου ταυτότητας, και λαμβάνουν την κεφαλίδα X-Frame Options ρυθμισμένη σε "DENY".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αναφέρει εσφαλμένα τις περιόδους λειτουργίας για το ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου (LDAP) ως μη ασφαλείς περιόδους λειτουργίας, στο συμβάν ID 2889. Αυτό συμβαίνει όταν η περίοδος λειτουργίας LDAP ελέγχεται και σφραγίζεται με μια μέθοδο Simple Authentication and Security Layer (SASL).

 • Ενημερώνει το μήνυμα που λαμβάνουν οι χρήστες και τους ενημερώνει να ελέγχουν το τηλέφωνό τους για ειδοποιήσεις από την εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας της Microsoft. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται έλεγχος ταυτότητας, χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα AD FS Azure Multi-Factor Authentication (MFA).

 • Ενημερώνει το dcpromo.exe, ώστε να καταργήσει την πολιτική "Πρόσβαση στο δίκτυο: Περιορισμός των προγραμμάτων-πελατών που επιτρέπεται να κάνουν απομακρυσμένη κλήση σε SAM", για τους διακομιστές-μέλη κατά την προαγωγή τους σε ελεγκτές τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, τα προγράμματα-πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν συνδέσεις διαχείρισης λογαριασμών ασφαλείας (SAM) σε αυτούς τους ελεγκτές τομέα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου οι συσκευές Windows 10 με δυνατότητα Credential Guard αποτυγχάνουν στα αιτήματα ελέγχου ταυτότητας, όταν χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό του υπολογιστή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει το σφάλμα διακοπής 7E στο nfssvr.sys, σε διακομιστές που εκτελούν την υπηρεσία συστήματος αρχείων δικτύου (NFS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απορρίπτει τις ρυθμίσεις γεφύρωσης Secure Sockets Layer (SSL) απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και τις επαναφέρει στις προεπιλογές.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την ενημέρωση του αριθμού θύρας για το HTTPS ή των ρυθμίσεων του πρωτοκόλλου User Datagram Protocol (UDP) στη διαχείριση πύλης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν ένας μεμονωμένος διακομιστής τερματικού (RDSH) επιτρέπει πολλαπλές περιόδους λειτουργίας ανά χρήστη. Μετά την αποσύνδεση από μια περίοδο λειτουργίας, εάν επιχειρήσετε να συνδεθείτε ξανά στην αρχική περίοδο λειτουργίας, ο διακομιστής δημιουργεί μια νέα περίοδο λειτουργίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο προκαλείται διαρροή δεικτών χειρισμού των κλειδιών μητρώου, από την κεντρική υπηρεσία παροχής των οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) (WmiPrvSE.exe), κατά την υποβολή ερωτημάτων Win32_RDCentralPublishedDeploymentSettings.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που καταγράφει ένα σφάλμα του Distributed Component Object Model (DCOM) στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος, κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας αναπαραγωγής του κατανεμημένου συστήματος αρχείων (DFS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της διαδικασίας απομακρυσμένης βοήθειας της Microsoft (msra.exe), όταν κάποιος χρήστης λαμβάνει βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας υπολογιστή. Το σφάλμα είναι το 0xc0000005 ή το 0xc0000409.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου το μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB) χρησιμοποιεί εσφαλμένα τον αρχικό, μη συνεχή διαθέσιμο δείκτη χειρισμού στο cache, σε ένα αρχείο, το οποίο γίνεται άκυρο μετά από ένα σφάλμα δικτύου ή μια ανακατεύθυνση χώρου αποθήκευσης. Ως αποτέλεσμα, οι εφαρμογές παρουσιάζουν σφάλματα, όπως το STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο SMB που προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του Windows Server 2019 κατά τη χρήση καρτών διασύνδεσης δικτύου (NIC) των 100 GB. Αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις χώρων άμεσης αποθήκευσης (S2D) και SMB Daemon (SMBD).

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση του KB4493509, σε συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένα ορισμένα πακέτα γλωσσών της Ασίας ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε τα πακέτα γλωσσών που προστέθηκαν πρόσφατα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση των ρυθμίσεων γλώσσας εισόδου και εμφάνισης στα Windows 10.

 2. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις και εγκαταστήστε τη συγκεντρωτική ενημέρωση Απριλίου 2019. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση των Windows 10.

Σημείωση Αν με την επανεγκατάσταση του πακέτου γλωσσών δεν μετριαστεί το πρόβλημα, κάντε επαναφορά του υπολογιστή σας ως εξής:

 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις > Αποκατάσταση.

 2. Επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα στην επιλογή αποκατάστασης Επαναφορά αυτού του υπολογιστή.

 3. Επιλέξτε Διατήρηση των αρχείων μου.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4550969 ή μεταγενέστερης, όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge παλαιού τύπου, ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "0x80704006. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα", όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τοποθεσίες web σε μη τυπικές θύρες. Οποιαδήποτε τοποθεσία Web που χρησιμοποιεί μια θύρα που αναφέρεται στις προδιαγραφές λήψης στην περιοχή κατεστραμμένες θύρες ή φραγή θυρών μπορεί να προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4577069.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SSU, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις στοίβας συντήρησηςκαι Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (SSU): Συνήθεις ερωτήσεις.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, θα λάβετε αυτόματα το πιο πρόσφατο SSU (KB4558997). Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την τελευταία ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update ή Microsoft Update

Ναι

Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update. Στην περιοχή Υπάρχουν διαθέσιμες προαιρετικές ενημερώσεις, θα βρείτε τη σύνδεση λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Όχι

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτήν την ενημέρωση στο WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στον Κατάλογο του Microsoft Update για οδηγίες.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, κατεβάστε τις πληροφορίες αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4559003

Σημείωση Ορισμένα αρχεία έχουν εσφαλμένα την ένδειξη "Δεν εφαρμόζεται" στη στήλη "Έκδοση αρχείου" του αρχείου CSV. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κατά τη χρήση ορισμένων εργαλείων εντοπισμού σάρωσης τρίτου κατασκευαστή για την επικύρωση της δομής.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×