Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει το πρόγραμμα εγκατάστασης Web microsoft .NET Framework 4.7.2 για Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows 8.1 Windows 10 Επετειακή ενημέρωση (έκδοση 1607) Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας (έκδοση 1703), Windows 10 Fall Creators Update (έκδοση 1709), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 SP1 και Windows Server 2016 (έκδοση 1709).

Πληροφορίες για το Microsoft .NET Framework 4.7.2

Το Microsoft .NET Framework 4.7.2 είναι μια ενημέρωση υψηλής συμβατότητας που αντικαθιστά τη Microsoft .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 και 4.7.1.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης Web είναι ένα μικρό πακέτο που προσδιορίζει και κάνει λήψη μόνο των στοιχείων που ισχύουν για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης Web εγκαθιστά επίσης το πακέτο γλωσσών που ταιριάζει με τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος των χρηστών.

Το πακέτο χωρίς σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης Web δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω έλλειψης σύνδεσης στο Internet. Αυτό το πακέτο είναι μεγαλύτερο από το πρόγραμμα εγκατάστασης Web και δεν περιλαμβάνει τα πακέτα γλωσσών.

Όταν εγκαθιστάτε αυτό το πακέτο, εγκαθίστανται τα ακόλουθα πακέτα ή ενημερώσεις, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:

 • Στο Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1, το Microsoft.NET Framework 4.7.2 εμφανίζεται ως εγκατεστημένο προϊόν στο στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Στον Windows Server 2012, η Ενημέρωση για microsoft Windows (KB4054542) εμφανίζεται στην περιοχή του στοιχείου Εγκατεστημένες ενημερώσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Στον Windows 8.1 ή στον Windows Server 2012 R2, η Ενημέρωση για το Microsoft Windows (KB4054566) εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Εγκατεστημένες ενημερώσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Στην Επετειακή ενημέρωση Windows 10 (έκδοση 1607), το Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας (έκδοση 1703) και ο Windows Server 2016, η Ενημέρωση για το Microsoft Windows (KB4054590) εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Εγκατεστημένες ενημερώσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Στα Windows 10 Fall Creators Update (έκδοση 1709) και Windows Server 2016 (έκδοση 1709), η Ενημέρωση για Microsoft Windows (KB4073120) εμφανίζεται στην περιοχή Εγκατεστημένες ενημερώσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

Σημείωση: Το πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτου (NDP472-KB4054531-Web.exe) ενημερώθηκε στις 10 Ιουλίου 2018. Εάν κάνατε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης πριν από τις 10 Ιουλίου 2018, συνιστάται να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης (4.7.3081.0) του προγράμματος εγκατάστασης για να λάβετε τις πρόσθετες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση.

Λήψη πληροφοριών

Τα παρακάτω αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Για όλα Windows λειτουργικά συστήματα εκτός από τα Windows RT 8.1:

Πραγματοποιήστε τώρα λήψη του πακέτου προγράμματος εγκατάστασης Web του Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου προγράμματος εγκατάστασης χωρίς σύνδεση του Microsoft .NET Framework 4.7.2 τώρα.

Για Windows RT 8.1:

Η άμεση επιδιόρθωση έχει αντικατασταθεί με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του .NET Framework, οι οποίες περιέχουν όλες τις διορθώσεις που περιλαμβάνονταν προηγουμένως στην άμεση επιδιόρθωση. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του .NET Framework.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αρχεία υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς με τη χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προβλήματα που έχουν διορθωθεί σε αυτήν την ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα έχουν διορθωθεί για .NET Framework 4.7.2.

SQL Server (SQL)

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο η .NET Framework ιδιότητα API SqlConnection.ConnectionString χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας συμβολοσειράς null ή κενής συμβολοσειράς σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση, προκύπτει μια εξαίρεση αναφοράς Null (NRE) όταν χρησιμοποιείτε το API μαζί με .NET Framework 4.7.2. [611802, System.Data.dll, σφάλμα]

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο συνδέεστε με το Azure SQL DB και Το MultipleActiveResultSets=true χρησιμοποιείται στη συμβολοσειρά σύνδεσης μαζί με το System.Data.SqlClient.SqlConnection. Σε αυτή την περίπτωση, οι λειτουργίες ερωτήματος async προκαλούν την αποστολή μιας εσφαλμένης ροής αίτησης πρωτοκόλλου TDS από το πρόγραμμα-πελάτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία των API ερωτήματος Async. [620109, System.Data.dll , σφάλμα]

Windows Presentation Framework (WPF)

 • Προσθέτει έναν διακόπτη AppContext που απενεργοποιεί ορισμένες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του AppDomain ή του τερματισμού της διαδικασίας. Αυτό το ζήτημα μπορεί να μειώσει (αλλά όχι να εξαλείψει) την πιθανότητα σφάλματος σε εφαρμογές που κάνουν μη οριστικές υποθέσεις σχετικά με το χρονισμό του νήματος του τελικότητας. [593963, WindowsBase.dll, σφάλμα]

 • Διορθώνει ένα σφάλμα WPF που προκύπτει όταν πολλοί χαρακτήρες αντικαθίστανται από έναν χαρακτήρα (σε διαφορετική γλώσσα από το αρχικό κείμενο) με χρήση του IMEPad. [605996, PresentationFramework.dll, σφάλμα]

 • Τα ομαδοποιημένα στοιχεία σύνθετου πλαισίου πλέον αναφέρουν τα παιδιά σωστά μέσω της λειτουργίας UIAutomation. [605922, PresentationFramework.dll, σφάλμα]

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η έκδοση του .NET Framework εκτελείται σε συνδυασμό με .NET Framework 3.5 SP1 και παλαιότερες εκδόσεις. Ωστόσο, εκτελεί μια ενημέρωση επιτόπιας εκτέλεσης για τα .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 και 4.7.1.

Γνωστά προβλήματα

 • Οι εφαρμογές που βασίζονται σε .NET Framework για την προετοιμασία ενός στοιχείου COM και που εκτελούνται με περιορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να μην εκκινηθούν ή να εκτελεστούν σωστά και να επιστρέψουν σφάλματα "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", "class not registered" ή "internal failure occurred for unknown reasons".

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το .NET Framework 4.7.2, ανατρέξτε στο θέμα Τι νέο υπάρχει στο .NET Framework 4.7.2. Για γνωστά προβλήματα με το .NET Framework 4.7.2, ανατρέξτε στο θέμα Γνωστά προβλήματα για το .NET Framework 4.7.2.

Διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημέρωση

Για τις πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιλογές γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από αυτή την ενημέρωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές γραμμής εντολών" στο θέμα .NET Framework Οδηγός ανάπτυξης για προγραμματιστές.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού, εάν χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε αρχεία που επηρεάζονται. Συνιστάται να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν .NET Framework πριν να εφαρμόσετε αυτή την ενημέρωση.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

 • Windows Server 2016 (έκδοση 1709)

 • Επετειακή ενημέρωση Windows 10 (έκδοση 1607) (x86 και x64)

 • Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας (έκδοση 1703) (x86 και x64)

 • Windows 10 Fall Creators Update (έκδοση 1709) (x86 και x64)

 • Windows Server 2012 R2 (x64)

 • Windows 8.1 (x86 και x64)

 • Windows Server 2012 (x64)

 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (x64)

 • Windows 7 Service Pack 1 (x86 και x64)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×