Το Windows Update μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε λήψη ενημερώσεων. Ωστόσο, εάν θέλετε να κάνετε λήψη ενός συγκεκριμένου προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο στη λίστα του Windows Update, όπως ένα Service Pack ή μια συγκεκριμένη ενημέρωση ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επίλυση

Όλα τα προγράμματα λήψης βρίσκονται στο Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία λήψης μέσω αυτών των βημάτων.

 1. Επιλέξτε "Έναρξη" > Πίνακα Ελέγχου > σύστημα και την ασφάλεια > Windows Update.

  Επιλέξτε "Έναρξη" > Πίνακα Ελέγχου > σύστημα και την ασφάλεια > Windows Update.

 2. Στο παράθυρο του Windows Update, επιλέξτε είτε ότι υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις είτε είναι διαθέσιμες προαιρετικές ενημερώσεις. Το σύστημα θα ελέγξει αυτόματα εάν υπάρχει κάποια ενημέρωση που πρέπει να εγκατασταθεί και θα εμφανίσει τις ενημερώσεις που μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη τον αριθμό ενημέρωσης που μπορείτε να κατεβάσετε.
  Στο παράθυρο του Windows Update, επιλέξτε είτε ότι υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις είτε είναι διαθέσιμες προαιρετικές ενημερώσεις.

 3. Επιλέξτε τη σύνδεση "Κέντρο λήψης", πληκτρολογήστε τον αριθμό ενημέρωσης στο πλαίσιο [Αναζήτηση] (π.χ. 2286198) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.
  Επιλέξτε τη σύνδεση "Κέντρο λήψης", πληκτρολογήστε τον αριθμό ενημέρωσης στο πλαίσιο [Αναζήτηση] (π.χ. 2286198) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.

 4. Το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft θα αναζητήσει αυτόματα όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον αριθμό ενημέρωσης που παρείχατε. Με βάση το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε την Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 7.

  Το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft θα αναζητήσει αυτόματα όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον αριθμό ενημέρωσης που παρείχατε. Με βάση το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε την Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 7.

 5. Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB2286198. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει την επιλογή "Λήψη αρχείου", επιλέξτε "Άνοιγμα" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.

  Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB2286198. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει την επιλογή "Λήψη αρχείου", επιλέξτε "Άνοιγμα" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.

  Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB2286198. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει την επιλογή "Λήψη αρχείου", επιλέξτε "Άνοιγμα" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.

 1. Επιλέξτε "> "Έναρξη" > "Ασφάλεια" > Κέντρο ασφαλείας > Windows Update στο Κέντρο ασφαλείας των Windows. 

  Επιλέξτε "> "Έναρξη" > "Ασφάλεια" > Κέντρο ασφαλείας > Windows Update στο Κέντρο ασφαλείας των Windows.

 2. Επιλέξτε "Προβολή διαθέσιμων ενημερώσεων" στο παράθυρο του Windows Update. Το σύστημα θα ελέγξει αυτόματα εάν υπάρχει κάποια ενημέρωση που πρέπει να εγκατασταθεί και θα εμφανίσει τις ενημερώσεις που μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη τον αριθμό ενημέρωσης που μπορείτε να κατεβάσετε.
  Επιλέξτε "Προβολή διαθέσιμων ενημερώσεων" στο παράθυρο του Windows Update.

 3. Επιλέξτε τη σύνδεση "Κέντρο λήψης", πληκτρολογήστε τον αριθμό ενημέρωσης στο πλαίσιο αναζήτησης (π.χ. 960714) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.

  Επιλέξτε τη σύνδεση "Κέντρο λήψης", πληκτρολογήστε τον αριθμό ενημέρωσης στο πλαίσιο αναζήτησης (π.χ. 960714) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.

 4. Το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft θα αναζητήσει αυτόματα όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον αριθμό ενημέρωσης που παρείχατε. Με βάση το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε την Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows Vista.

  Το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft θα αναζητήσει αυτόματα όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον αριθμό ενημέρωσης που παρείχατε. Με βάση το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε την Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows Vista.

 5. Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB960714. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει την επιλογή "Λήψη αρχείου", επιλέξτε "Άνοιγμα" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.
  Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB960714. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει την επιλογή "Λήψη αρχείου", επιλέξτε "Άνοιγμα" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.

 1. Επιλέξτε ">", > "Κέντρο ασφαλείας" > "Έλεγχος" για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις από το Windows Update στο Κέντρο ασφαλείας των Windows. 

  Επιλέξτε ">", > "Κέντρο ασφαλείας" > "Έλεγχος" για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις από το Windows Update στο Κέντρο ασφαλείας των Windows.

 2. Αυτό θα εκκινήσει τον Internet Explorer και θα ανοίξει το Microsoft Update – παράθυρο του Windows Internet Explorer. Επιλέξτε "Προσαρμογή" στην ενότητα "Καλώς ορίσατε στο Microsoft Update". Το σύστημα θα ελέγξει αυτόματα εάν υπάρχει κάποια ενημέρωση που πρέπει να εγκατασταθεί και θα εμφανίσει τις ενημερώσεις που μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη τον αριθμό αρχείου ενημέρωσης που χρειάζεστε.
  Αυτό θα εκκινήσει τον Internet Explorer και θα ανοίξει το Microsoft Update – παράθυρο του Windows Internet Explorer

 3. Επιλέξτε τη σύνδεση "Κέντρο λήψης", πληκτρολογήστε τον αριθμό ενημέρωσης στο πλαίσιο αναζήτησης (π.χ. 960714) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.

  Επιλέξτε τη σύνδεση "Κέντρο λήψης", πληκτρολογήστε τον αριθμό ενημέρωσης στο πλαίσιο αναζήτησης (π.χ. 960714) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.

 4. Το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft θα αναζητήσει αυτόματα όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον αριθμό ενημέρωσης που παρείχατε. Με βάση το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε την Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows XP.

  Το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft θα αναζητήσει αυτόματα όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον αριθμό ενημέρωσης που παρείχατε. Με βάση το λειτουργικό σας σύστημα, επιλέξτε την Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows XP.

 5. Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB960714. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει τη Λήψη αρχείου - Εμφανίζεται προειδοποίηση ασφαλείας. Επιλέξτε "Εκτέλεση" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.
  Επιλέξτε "Λήψη" στη σελίδα λήψης για το KB960714. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει τη Λήψη αρχείου - Εμφανίζεται προειδοποίηση ασφαλείας. Επιλέξτε "Εκτέλεση" για να εγκαταστήσετε το αρχείο αυτόματα μετά τη λήψη.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν θέλετε να κάνετε λήψη μιας συγκεκριμένης άμεσης επιδιόρθωσης, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης IE και να εισαγάγετε τον αριθμό της άμεσης επιδιόρθωσης που θέλετε να λάβετε στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στη σύνδεση "Προβολή" και να ζητήσετε στοιχεία λήψης επειγουσών επιδιορθώσεων. Ελέγξτε την άμεση επιδιόρθωση που θέλετε να κάνετε λήψη. πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες λεπτομέρειες για επαλήθευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Αίτηση άμεσης επιδιόρθωσης". Το σύστημα θα σας απαντήσει με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιέχει τη σύνδεση για τη λήψη αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Προβολή και αίτηση λήψης άμεσων επιδιορθώσεων l
 

Ενημερώστε μας

εναλλακτικό κείμενο

Είστε ικανοποιημένοι με το περιεχόμενό μας; Εάν πιστεύετε ότι:
"Τέλεια! Τα προβλήματα επιλύθηκαν".
ή "Τα προβλήματα δεν επιλύονται. Έχω μια καλύτερη ιδέα", θα θέλαμε να μας δώσετε τις πολύτιμες απόψεις σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα έρευνας που
βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου. Καλωσορίζουμε τα κίνητρα που μπορεί να έχετε και θα δημιουργήσουμε πιο χρήσιμα τεχνικά άρθρα για εσάς.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×