Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics NAV 2013. Θα πρέπει να μεταγλωττίσετε ξανά όλα τα αντικείμενα, μετά την εγκατάσταση μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι ένα αθροιστικό σύνολο αρχείων που περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις κανονιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013.

Μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει αρχεία που διαχωρίζονται στους ακόλουθους φακέλους:

 • ΕΦΑΡΜΟΓΉ

 • ADCS

 • NST

 • ΤΟ OUTLOOK

 • RTC

 • ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΛΆΤΗ WEB

Πώς να εγκαταστήσετε τα αρχεία της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Στο φάκελο της ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα αρχεία:

 • AccumulatedChangeLog. <Locale>. <Δόμηση αριθ. > .txt

 • Changelog. <Locale>. <Δόμηση αριθ. > .txt

 • URObjects. <τοποθεσίας>. < κωδικός build >.fob

 • URObjects. < τοποθεσίας >. < κωδικός build >.txt

Για να εγκαταστήσετε τα αρχεία εφαρμογών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Έχουν τροποποιηθεί βάσεις δεδομένων:

  1. Εισαγάγετε το URObjects. < τοποθεσίας >. το αρχείο < κωδικός Δόμηση >.fob σε μια μη τροποποιημένη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics NAV 2013.

  2. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα αντικείμενα της βάσης δεδομένων με τα αντικείμενα της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή αντικειμένων, ανατρέξτε στο θέμα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: εισαγωγή αντικειμένων.

 • Βάσεις δεδομένων έχει τροποποιηθεί ή τοπικές βάσεις δεδομένων για τις οποίες δεν έχουν τεθεί τοπικό αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις:

  1. Εισαγάγετε το URObjects. < τοποθεσίας >. το αρχείο < κωδικός Δόμηση >.fob στο φύλλο εισαγωγής στη βάση δεδομένων σας έχει τροποποιηθεί.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φύλλο εισαγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή φύλλου εργασίας.

  2. Αντικαταστήστε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων που δεν έχουν τροποποιηθεί.

  3. Χρησιμοποιήστε το URObjects. < τοποθεσίας >. < κωδικός Δόμηση >αρχείο .txt σύγκρισης και συγχώνευσης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης αντικειμένων με τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων που έχουν τροποποιηθεί.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Changelog. < τοποθεσίας >. αρχείο .txt < κωδικός Δόμηση >για να εφαρμόσετε τις αλλαγές με μη αυτόματο τρόπο τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας.

  Σημείωση Εάν ένας πίνακας στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση έχει ένα νέο πεδίο και τον ίδιο πίνακα στη βάση δεδομένων σας έχει τροποποιηθεί, χρησιμοποιήστε το Συγχώνευση: υπάρχοντα <-νέα ή το Συγχώνευση: Δημιουργία <-υπάρχοντα επιλογές στο Φύλλο εργασίας που εισάγετε για να εισαγάγετε τα νέα πεδία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ενέργειες εισαγωγής φύλλου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές για τη συγχώνευση αντικειμένων.

Σημείωση σχετικά με τις κανονιστικές δυνατότητες Εάν απαιτείται μια ενημερωμένη έκδοση της άδειας χρήσης για μια δυνατότητα κανονιστικές, οι πελάτες να κάνουν λήψη μια ενημερωμένη άδεια χρήσης από την υποστήριξη πελατών και συνεργάτες να λάβετε ενημερωμένη άδεια χρήσης τους πελάτες από τη ΦΩΝΉ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα How To:


ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

Αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Dynamics NAV πλατφόρμα διατίθενται ως μόνο αρχεία. Για να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ένα Microsoft Dynamics NAV, πρέπει να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα αρχεία εγκατάστασης του Microsoft Dynamics NAV με τα αρχεία της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Αντικατάσταση των αρχείων κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics NAV Server

Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics NAV Server, αντικαταστήστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τα αρχεία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Λίστα αρχείων

Όνομα αρχείου

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.testpageclient.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

Microsoft.dynamics.nav.management.dll

Microsoft.dynamics.nav.management.dll-help.xml

Microsoft.dynamics.nav.navuseraccount.dll

Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll

Microsoft.dynamics.nav.server.exe

Microsoft.dynamics.nav.server.vsswriter.core.dll

Microsoft.dynamics.nav.server.vsswriter.dll

Microsoft.dynamics.nav.server.vsswriterservice.exe

Microsoft.dynamics.nav.service.dll

Microsoft.dynamics.nav.service.odataservice.dll

Microsoft.dynamics.nav.service.odataserviceprovider.dll

Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll

Microsoft.dynamics.nav.service.webmetadata.dll

Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

Navadmintool.ps1

Nclcsrts.dll

Sqmapi.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.extensibility.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.businesschart.model.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewertypes.dll

Microsoft.dynamics.nav.ewswrapper.dll

Microsoft.dynamics.nav.olsync.common.dll

Microsoft.dynamics.nav.olsync.olsyncsupplier.dll

Microsoft.dynamics.nav.do.clientproxywrapper.dll

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.dll

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.paymentservice.dll

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.usermanagement.dll

Microsoft.dynamics.nav.openxml.dll

Microsoft.dynamics.nav.smtp.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.datavisualization.timeline.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.timelinevisualization.dll

Microsoft.dynamics.nav.timer.dll

Για να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα αρχεία του Microsoft Dynamics NAV, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Διακόψτε την υπηρεσία Microsoft Dynamics NAV Server.

 2. Αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο NST από τα αρχεία που έχετε λάβει.

 3. Επικολλήστε τα αρχεία στον κατάλογο εγκατάστασης του Microsoft Dynamics NAV Server. Το Microsoft Dynamics NAV Server συνήθως εγκαθίσταται στον ακόλουθο κατάλογο:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Service

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε τα αρχεία στον κατάλογο.

 5. Ξεκινήστε την υπηρεσία Microsoft Dynamics NAV Server.

Βήμα 2: Αντικαταστήστε τα αρχεία στην εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics NAV εξατομικευμένο πρόγραμμα (Windows)

Κατά την εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη του εξατομικευμένου προγράμματος-πελάτη του Microsoft Dynamics NAV, αντικαταστήστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τα αρχεία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Λίστα αρχείων

Όνομα αρχείου

Finhlink.exe

Finsql.exe

Server.msc του Microsoft dynamics nav

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.extensibility.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.datavisualization.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.exe

Microsoft.dynamics.nav.client.pagedesigner.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.winclient.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlb

Microsoft.dynamics.nav.dotnetbridge.dll

Microsoft.dynamics.nav.exceladdin.dll

Microsoft.dynamics.nav.exceladdin.dll.manifest

Microsoft.dynamics.nav.exceladdin.vsto

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

Microsoft.dynamics.nav.managementui.dll

Microsoft.dynamics.nav.openxml.dll

Microsoft.dynamics.nav.transformation.reporting.dll

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

Microsoft.office.interop.excel.dll

Microsoft.office.interop.outlook.dll

Microsoft.office.tools.common.v4.0.utilities.dll

Microsoft.office.tools.excel.v4.0.utilities.dll

Microsoft.windows.shell.dll

Ndbcs.dll

Nsobjectxproxy.dll

Office.dll

Ribboncontrolslibrary.dll

Rotaccess.dll

Microsoft.dynamics.bapiwrapper.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.businesschart.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.businesschart.model.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewer.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewercommon.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewertypes.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewer.coderendering.dll

Microsoft.visualstudio.coreutility.dll

Microsoft.visualstudio.extensibilityhosting.dll

Microsoft.visualstudio.language.intellisense.dll

Microsoft.visualstudio.language.standardclassification.dll

Microsoft.visualstudio.platform.vseditor.dll

Microsoft.visualstudio.platform.vseditor.interop.dll

Microsoft.visualstudio.text.data.dll

Microsoft.visualstudio.text.internal.dll

Microsoft.visualstudio.text.logic.dll

Microsoft.visualstudio.text.ui.dll

Microsoft.visualstudio.text.ui.wpf.dll

Microsoft.visualstudio.ui.text.wpf.keyprocessor.implementation.dll

Microsoft.visualstudio.ui.undo.implementation.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.dynamicsonlineconnect.dll

Microsoft.dynamics.nav.management.dsobjectpickerwrapper.dll

Microsoft.dynamics.nav.mx.dll

Microsoft.dynamics.elstertransferhandler.dll

Microsoft.dynamics.nav.ewswrapper.dll

Microsoft.dynamics.nav.integration.office.dll

Microsoft.dynamics.nav.olsync.common.dll

Microsoft.dynamics.nav.olsync.olsyncsupplier.dll

Microsoft.dynamics.nav.do.clientproxywrapper.dll

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.dll

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.paymentservice.dll

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.usermanagement.dll

Microsoft.dynamics.nav.openxml.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.pingpong.dll

Microsoft.dynamics.nav.smtp.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.datavisualization.timeline.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.timelinevisualization.dll

Microsoft.dynamics.nav.timer.dll

Microsoft.dynamics.nav.navuseraccount.dll

Για να αντικαταστήσετε αυτά τα αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κλείστε το πρόγραμμα-πελάτης του εξατομικευμένου προγράμματος-πελάτη του Microsoft Dynamics NAV.

 2. Αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο RTC από τα αρχεία που έχετε λάβει.

 3. Επικολλήστε τα αρχεία στον κατάλογο εγκατάστασης του προγράμματος-πελάτη του εξατομικευμένου προγράμματος-πελάτη του Microsoft Dynamics NAV. Το πρόγραμμα-πελάτης του εξατομικευμένου προγράμματος-πελάτη του Microsoft Dynamics NAV συνήθως εγκαθίσταται στον ακόλουθο κατάλογο:

  C:\Program αρχεία (x64) \Microsoft Dynamics NAV\70\RoleTailored πελάτη

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε τα αρχεία στον κατάλογο.


Σημείωση Αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθείται για κάθε πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics NAV εξατομικευμένο πρόγραμμα (Windows).

Βήμα 3: Αντικαταστήστε τα αρχεία στην εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV

Εάν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV, αντικαταστήστε τα αρχεία στην εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV, χρησιμοποιώντας τα αρχεία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Λίστα αρχείων

Όνομα αρχείου

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.clientservice.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.web.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.web.webclient.dll

Microsoft.dynamics.framework.ui.webbase.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.clientservice.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.webclient.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.webclientrunner.dll

Microsoft.dynamics.nav.client.webcommon.dll

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

Microsoft.web.commandui.dll

Controls.css

Dlgframe.css

Main.css

Webclient.css

Για να αντικαταστήσετε αυτά τα αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κλείστε το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV.

 2. Αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο WEB υπολογιστή-ΠΕΛΆΤΗ από τα αρχεία που έχετε λάβει.

 3. Επικολλήστε τα αρχεία στον κατάλογο εγκατάστασης προγράμματος-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV. Το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV συνήθως εγκαθίσταται στον ακόλουθο κατάλογο:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Web προγράμματος-πελάτη

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε τα αρχεία στον κατάλογο.


Σημείωση Αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθείται για κάθε πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics NAV.

Βήμα 4: Να αντικαταστήσετε τα αρχεία στην εγκατάσταση ενοποίηση με το Microsoft Office Outlook

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Office Outlook ενοποίηση, αντικαταστήστε τα αρχεία στην εγκατάσταση ενοποίηση με το Microsoft Office Outlook, χρησιμοποιώντας τα αρχεία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Λίστα αρχείων

Όνομα αρχείου

Mapihelper.dll

Microsoft.dynamics.nav.olsync.navsyncaddin.dll


Για να αντικαταστήσετε τα αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο του OUTLOOK , από τα αρχεία που έχετε λάβει.

 2. Επικολλήστε τα αρχεία στον κατάλογο ενοποίηση με το Microsoft Office Outlook. Ενοποίηση με το Microsoft Office Outlook συνήθως εγκαθίσταται στον ακόλουθο κατάλογο:

  \Microsoft Office\Office αρχεία (x64) C:\Program xx
  Σημείωση Το xx αντιπροσωπεύει την έκδοση του Microsoft Office που έχετε εγκαταστήσει.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε τα αρχεία στον κατάλογο εγκατάστασης.

 4. Αντιγράψτε το ακόλουθο αρχείο από τα αρχεία που έχετε λάβει:

  Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.NAVSyncAddIn.dll

 5. Επικολλήστε το αρχείο στους φακέλους γλώσσας στον κατάλογο ενοποίηση με το Microsoft Office Outlook. Οι φάκελοι γλώσσα εγκαθίστανται στους ακόλουθους καταλόγους:

  \Microsoft Office\Office\ αρχεία (x64) C:\Programxx XX
  Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης xx XX αντιπροσωπεύει την έκδοση γλώσσας, για παράδειγμα, en-US.

Βήμα 5: Αντικαταστήστε τα αρχεία κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics NAV αυτόματης δεδομένων Capture System (ADCS)

Εάν έχετε αυτόματης δεδομένων Capture System (ADCS) εγκατεστημένο, αντικαταστήστε τα ακόλουθα αρχεία στο σύστημα καταγραφής δεδομένων αυτόματης εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας τα αρχεία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Λίστα αρχείων

Όνομα αρχείου

Microsoft.dynamics.nav.vt100plugin.exe

Vt100_w2k_and_otherclients.xsl

Vt100_xphyperterminal.xsl


Για να αντικαταστήσετε τα αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο ADCS από τα αρχεία που έχετε λάβει.

 2. Επικολλήστε τα αρχεία στον κατάλογο εγκατάστασης αυτόματης σύστημα καταγραφής δεδομένων. Αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής δεδομένων συνήθως εγκαθίσταται στον ακόλουθο κατάλογο:

  C:\Program Dynamics \Microsoft αρχεία (x64) NAV\70\Automated η σύστημα συλλογής δεδομένων

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε τα αρχεία στον κατάλογο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×