Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις άμεσες διορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν στις προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις. 

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.

Ίσως να είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα των αθροιστικών ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2018, ανατρέξτε στο θέμα Διαθέσιμες αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2018. Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που είναι εγκατεστημένες. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα έχουν επιλυθεί σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση.

Άμεσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

409214

Η ενέργεια READUNCOMMITTED δεν μεταβιβάζεται σε επεκτάσεις πίνακα στο Dynamics NAV 2018.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

402866

Οι όροι πληρωμής δεν λαμβάνονται υπόψη για εργασίες κατά την εκτέλεση της ενέργειας Πρόταση γραμμής φύλλου εργασίας στο φύλλο εργασίας Cash Flow.

Χρηματοδότηση

ΚΑΡΤΈΛΑ 1003 3 ΤΟΥ REP 840 TAB 1003

402695

Οι καταχωρήσεις παρακολούθησης λείπουν στον πίνακα καταχώρησης δέσμευσης και η απαίτηση αναπαρίσταται με μια καταχώρηση καθυστέρησης μετά τη διαγραφή και την εκ νέου εκχώρηση ενός αριθμού παρακολούθησης στοιχείων για το στοιχείο με μια πολιτική παρακολούθησης παραγγελιών.

Αποθέματος

PAG 46

405644

Ο χρόνος της δρομολόγησης με δευτερεύουσα θέση βρίσκεται στην αναφορά ανάλυσης κοινόχρηστων στοιχείων κόστους για ολοκληρωμένα προϊόντα όταν το επάνω στοιχείο καταναλώνει δύο από τα στοιχεία δευτερεύουσας διάταξης.

Αποθέματος

REP 5848

406505

Το πεδίο "Πωλητής" δεν είναι διαθέσιμο όταν το πεδίο "Εκκρεμείς εργασίες ομάδας" είναι απενεργοποιημένο στη σελίδα "Εργασία/Εκκρεμείς εργασίες".

Μάρκετινγκ

PAG 5097

404754

Οι στήλες Order Της Παραγγελίας Και Διαθεσιμότητας παρέχουν διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με την κράτηση βάσει της παραγγελίας αγοράς και της παραγγελίας παραγωγής.

Πωλήσεων

COD 5790

406824

Ανοίγει μια εσφαλμένη κάρτα πελάτη από το γράφημα πίτας "Πέντε κορυφαίοι πελάτες επί τιμή πωλήσεων".

Πωλήσεων

COD 1326

408038

"Η γραμμή αποστολής πωλήσεων δεν υπάρχει." Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος κατά τη δημιουργία ενός πιστωτικού υπομνήματος πωλήσεων με μια διαγραμμένη δημοσιευμένη αποστολή πωλήσεων.

Πωλήσεων

COD 6620

408499

Ανοίγει μια εσφαλμένη κάρτα πελάτη από το γράφημα πίτας "Πέντε κορυφαίοι πελάτες επί τιμή πωλήσεων".

Πωλήσεων

COD 1316 COD 1326

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών 

CH - Ελβετία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

406669

Η αναφορά του λογαριασμού G/L δεν εμφανίζει τις σωστές πληροφορίες για το ΦΠΑ για τους λογαριασμούς G/L που χρησιμοποιούν τον αριθμό λογαριασμού υπολοίπου στο γενικό χρονικό της ελβετίας έκδοσης.

Χρηματοδότηση

REP 11567

DACH

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

402432

Η ακατάλληλη χρήση του SetCurrentKey στον κώδικα FactBox προκαλεί προβλήματα επιδόσεων σε μεγάλες βάσεις δεδομένων στην έκδοση DACH.

Χρηματοδότηση

PAG 35516

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

407763

Η αναφορά "Δημιουργία αρχείου" δεν είναι έγκυρη όταν τα πεδία "Κωδικός προέλευσης χώρας/περιοχής προέλευσης" και "ΑΦΜ συνεργάτη" συμπληρώνονται για αποστολές κατά την εξαγωγή ενός αρχείου Intrastat XML στη γερμανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

REP 11014

407850

Το αρχείο Intrastat XML δεν είναι δυνατό να εξαχθεί σωστά όταν περισσότερες από μία γραμμές χρονικού Intrastat έχουν τις ίδιες πληροφορίες πεδίου αλλά διαφορετικό ΑΦΜ συνεργάτη στη γερμανική έκδοση.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

REP 11014

IT - Ιταλία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

406392

Οι λεπτομέρειες για τις αποστολές και τις παραγγελίες αγοράς πελατών δεν αναφέρονται κατά την εξαγωγή ενός τιμολογίου ηλεκτρονικών πωλήσεων στην Ιταλική γλώσσα στην Ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 12179 COD 12184 TAB 12204

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες 

CH - Ελβετία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

407374

Η λειτουργικότητα QR-Bill υποστηρίζει περισσότερα σενάρια στην ελβετική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 370 PAG 427 TAB 11502 TAB 270 TAB 289

NA - Βόρεια Αμερική

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

403850

Η λειτουργικότητα διατήρησης λειτουργεί για τα αντιγραμμένες έγγραφα κατά την ακύρωση ή τη δημιουργία ενός διορθωτικού πιστωτικού υπομνήματος πωλήσεων στην έκδοση για τη Βόρεια Αμερική.

Οικονομική διαχείριση

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 44 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων microsoft Dynamics NAV 2018.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 AU

BE - Αυστρία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 BE

CH - Ελβετία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 CH

ΕΝΗΜΕΝΩΣΤΕ - Τσεχικά

Λήψη του πακέτου ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑς CU 44 NAV 2018 ΕΝΗΜΕΣΙΑ

DE - Γερμανία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 DE

DK - Δανία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 DK

ES - Ισπανία

Λήψη του πακέτου ES του CU 44 NAV 2018

FI - Φινλανδία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 FI

FR - Γαλλία

Λήψη του πακέτου FR CU 44 NAV 2018

IS - Ισλανδία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 IS

IT - Ιταλία

Λήψη του πακέτου IT ΤΟΥ CU 44 NAV 2018

NA - Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 NA

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 RU

SE - Σουηδία

Λήψη του πακέτου SE CU 44 NAV 2018

Ηνωμένο Βασίλειο - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 ΓΙΑ Ηνωμένο Βασίλειο

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη του πακέτου CU 44 NAV 2018 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics NAV 2018 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×