Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις άμεσες διορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν στις προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις. 

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.

Ίσως να είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα των αθροιστικών ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2018, ανατρέξτε στο θέμα Διαθέσιμες αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2018. Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που είναι εγκατεστημένες. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα έχουν επιλυθεί σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση.

Άμεσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

418207

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Το πρόγραμμα περιήγησης Internet δεν είναι εγκατεστημένο" όταν προσπαθείτε να ανοίξετε τη σύνδεση της αρχικής σελίδας με Windows 11.

421837

Η τιμή της ρύθμισης του στοιχείου ελέγχου Enabled = false και Editable = true μπορεί να αλλάξει στο WinClient with should not happen.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

421425

Ο αριθμός λογαριασμού. δεν συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή του πεδίου "Ισχύει για έγγραφο". Όχι. μη αυτόματα στο Γενικό Χρονικό, εάν οι γραμμές δημιουργούνται από την εναρμόνιση ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Διαχείριση μετρητών

TAB 81

415532

"Ο λογαριασμός στρογγυλοποίησης τιμολογίων πρέπει να έχει μια τιμή στην Ομάδα καταχώρησης πελατών: Code=XXX. Το μήνυμα σφάλματος δεν μπορεί να είναι μηδέν ή κενό", ακόμη και εάν η επιλογή "Στρογγυλοποίηση τιμολογίου" είναι απενεργοποιημένη.

Χρηματοδότηση

COD 441 COD 442 COD 444

418625

Τα εσφαλμένα εκτυπωμένα τιμολόγια πωλήσεων και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις ΦΠΑ και G/L δημιουργούνται για το τελικό τιμολόγιο κατά την αλλαγή της ομάδας καταχώρησης του προϊόντος ΦΠΑ μετά τη δημοσίευση ενός τιμολογίου προπληρωμής.

Χρηματοδότηση

TAB 15 TAB 252

418737

Οι λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν κατά την αίτηση για έγκριση στο γενικό χρονικό.

Χρηματοδότηση

COD 1543 COD 1550

420063

Το ΑΦΜ δεν συμπληρώνεται στο Intrastat Journal για τις αποστολές από τις Εντολές μεταφοράς.

Χρηματοδότηση

PAG 5740 PAG 5743 PAG 5745 TAB 263 TAB 5740 TAB 5744 TAB 5746 REP 594

420251

Η αναφορά Ελέγχου ελέγχου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων ελέγχει την τιμή των πεδίων εκτός από τον ΦΠΑ συνεργάτη για τις αποστολές και την περιοχή προέλευσης της χώρας για τις αποστολές και τις αποδείξεις.

Χρηματοδότηση

REP 593

420257

Η αναφορά Intrastat - Checklist ελέγχει για τη Μέθοδο μεταφοράς αντί για το ΦΠΑ συνεργάτη για τις αποστολές και την περιοχή προέλευσης της χώρας.

Χρηματοδότηση

REP 502 REP 593

421268

Το αρχείο intrastat δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί εάν ο κώδικας intrastat ενός πεδίου "Χώρα/Περιοχή προέλευσης" είναι κενό και το αρχείο intrastat χρησιμοποιεί τον κωδικό Intrastat αντί για τον κωδικό χώρας/περιοχής προέλευσης.

Χρηματοδότηση

REP 593

421536

Η συνάρτηση RapidStart παραβλέπει τα ενωτικά.

Ολοκλήρωση

COD 8614

416071

Η τιμή αποθέματος δεν έχει ανατιμηθεί σωστά.

Αποθέματος

COD 22

415530

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των πεδίων "Ισχύει για/Ισχύει-από" "Καταχώρηση" σε έγγραφα αποδεικτικού στοιχείου/αποστολής όταν χρησιμοποιείτε τη Διόρθωση = ναι στην παρακολούθηση στοιχείων.

Αποθέματος

COD 99000830 PAG 6510 COD 12452

420883

Το "Όχι επαφής". δεν είναι δυνατή η επεξεργασία όταν δημιουργείται μια εργασία από πωλητές/αγοραστές.

Μάρκετινγκ

PAG 5097

416968

Η αναφορά παραγγελίας αγοράς εμφανίζει το αφΜ αντί για το ΑΦΜ % στις γραμμές.

Αγορά

REP 1322

419804

"Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής, επειδή θα δημιουργηθούν ασυνέπειες στον πίνακα καταχώρησης G/L. Ελέγξτε πού και πώς η συνάρτηση CONSISTENT ..." κατά τη δημοσίευση ενός τιμολογίου αγοράς σε νομισματική μονάδα και χωρίς ΦΠΑ.

Αγορά

ΚΑΡΤΈΛΑ 49 COD 80 COD 90

414700

Μήνυμα σφάλματος "Η υπόλοιπη ποσότητα σε λογιστικό βιβλίο στοιχείων είναι πολύ χαμηλή για να καλύψει την ποσότητα (βάση)" κατά τη δημοσίευση της εντολής συγκρότησης.

Πωλήσεων

PAG 6510

417659

"Επιχειρήθηκε να διαιρέσετε με το μηδέν." μήνυμα σφάλματος κατά τη δημοσίευση ενός τιμολογίου πωλήσεων.

Πωλήσεων

TAB 37 TAB 39

418991

Μόνο ορισμένα από τα πεδία διεύθυνσης ενημερώνονται στην προσφορά πωλήσεων μετά την τροποποίηση της διεύθυνσης πελάτη.

Πωλήσεων

TAB 36

420082

Ο τύπος συναλλαγής δημιουργείται με εσφαλμένη τιμή στη γραμμή εγγράφου όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Copy Document στη γραμμή Purchase or Sales Return Order.

Πωλήσεων

COD 6620

420915

Η Υπολογισμένη ημερομηνία προγραμματισμένης αποστολής χρησιμοποιεί το Ημερολόγιο εταιρείας με μη εργάσιμες ημέρες αντί για το Ημερολόγιο βάσης στον κωδικό υπηρεσίας αποστολής, προκαλώντας μια παλαιότερη ημερομηνία αποστολής από αυτήν που είναι απαραίτητο.

Πωλήσεων

TAB 37

421158

Μήνυμα σφάλματος "Επιχειρήθηκε να διαιρέσετε το μηδέν" όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε μια εφαρμογή και ένα υπόλοιπο με τη δυνατότητα ανοχής πληρωμής.

Πωλήσεων

COD 426

421435

Οι γραμμές χρονικού με διαφορετικούς κωδικούς χώρας/περιοχής προέλευσης συνδυάζονται σε μία γραμμή στο αρχείο αναφοράς.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

REP 593 TAB 263

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών 

AT - Austria

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

420593

Το αρχείο Intrastat εξάγει τα πεδία με λάθος σειρά και δεν εξάγει το πεδίο Περιγραφή του Αρ. εικόνας. στην έκδοση Του Εκφώνου.

Χρηματοδότηση

REP 593

420599

Το αρχείο Intrastat δεν πληροί τις απαιτήσεις για τη στρογγυλοποίηση δεκαδικών ψηφίων για τιμολόγιο, στατιστικό ποσό, συμπληρωματικές μονάδες και συνολικό βάρος στην έκδοση "Αυστρία".

Χρηματοδότηση

REP 593

DACH

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

416986

Το ΑΦΜ πωλήσεων. Δεν. Acc. Η έκθεση απόδειξης δεν λειτουργεί σωστά εάν μια γραμμή Όχι. χρησιμοποιείται για ίδιους συνδυασμούς ρύθμισης με διαφορετική gen. Τύποι δημοσίευσης στην έκδοση DACH.

Χρηματοδότηση

REP 11009

421444

Η συνάρτηση GetEntries στο Intrastat Journal δεν προτείνει τα σωστά δεκαδικά ψηφία για το ποσό με τιμολόγιο και το στατιστικό ποσό στην έκδοση DACH.

Χρηματοδότηση

REP 594 TAB 263

420794

Η αναφορά "Λίστα ελέγχου" και η αναφορά φόρμας πρέπει να επικυρώσουν ΑΦΜ συνεργάτη κατά την ομαδοποίηση των γραμμών στο Intrastat στην έκδοση DACH.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

REP 11012 REP 11013

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

421444

Η συνάρτηση GetEntries στο Intrastat Journal δεν προτείνει τα σωστά δεκαδικά ψηφία για το ποσό με τιμολόγιο και το στατιστικό ποσό στη γερμανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

REP 594 TAB 263

418961

Το ΑΦΜ συνεργάτη είναι πάντα το QV999999999999 στο intrastat χρονικό, εάν η αποστολή έχει επισημανθεί ως συναλλαγή τρίτου μέρους στη γερμανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

TAB 263

ES - Ισπανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

415475

Το ποσό του ΦΠΑ και το ποσό ΕΚ δεν είναι σωστά κατά την εκτύπωση μιας Δήλωσης ΦΠΑ με τη ρύθμιση τύπου συνόλου σε EC στην ισπανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

REP 12

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

415420

Η αρ. γραμμής. Που αναφέρεται στο <RiferimentoNumeroLinea> των μπλοκ> του <DatiDDT δεν είναι στοιχισμένες με το <numeroLinea> του <D> μπλοκ του αρχείου ηλεκτρονικού τιμολογίου στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 12179

416543

Η λειτουργία unica Certificazione δεν ομαδοποιεί τις καταχωρήσεις για τον ίδιο προμηθευτή στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

ΚΑΡΤΈΛΑ "COD 12132" 12116

416086

Το ποσό κόστους δεν είναι σωστό στις καταχωρήσεις του καθολικού έργου κατά τη χρήση του ΦΠΑ με επιβάρυνση του ΦΠΑ στην ιταλική έκδοση.

Θέσεις εργασίας

COD 1004

NL - Κάτω Χώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

420386

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού πελάτη ενημερώνονται αυτόματα στην πρόταση Telebank στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

TAB 287

RU - Ρωσία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

415530

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των πεδίων "Ισχύει για/Ισχύει-από" "Καταχώρηση" σε έγγραφα αποδεικτικού στοιχείου/αποστολής όταν χρησιμοποιείτε τη Διόρθωση = ναι στην παρακολούθηση στοιχείων στην έκδοση για τα Ρωσικά.

Αποθέματος

COD 99000830 PAG 6510 COD 12452

Ηνωμένο Βασίλειο - Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

420675

Μήνυμα σφάλματος "Ελέγξτε τον αριθμό του μήνα" όταν προσπαθείτε να καθορίσετε τον Ιανουάριο του 2022 ως "2201", όπως προτείνεται από μια ειδοποίηση στη βρετανικό έκδοση.

Χρηματοδότηση

TAB 262

421113

Τα αρχεία intrastat για το 2022 για τις αποστολές και τις αποδείξεις δεν είναι σωστά στη βρετανικό έκδοση.

Χρηματοδότηση

REP 593

Ρυθμιστικές δυνατότητες 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418242

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022.

Οικονομική διαχείριση

COD 425 REP 593 TAB 263 COD 352 REP 11014 COD 11002 COD 10821 PAG 311 REP 10821 REP 11413

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες 

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418257

Καταργήστε το αρχείο ASCII για την εξαγωγή Intrastat στη γερμανική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

REP 11014

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

416692

Εξαγωγή σωστών κόμμων XML στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού προμηθευτή στην ιταλική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

ΚΑΡΤΈΛΑ COD 12179 254 COD 12184 COD 12185 PAG 12203 TAB 12203

NA - Βόρεια Αμερική

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

418604

Συμπληρώστε το cfdi Carte de Porte στην έκδοση της Βόρειας Αμερικής.

Οικονομική διαχείριση

COD 10145 COD 1752 COD 27030 PAG 130 PAG 27010 PAG 27019 PAG 27021 PAG 27022 PAG 27022 PAG 2 PAG 27024 PAG 27025 PAG 27026 PAG 27027 PAG 27027 PAG 27028 PAG 42 PAG 43 PAG 5703 PAG 5703 PAG 5740 PAG 5743 REP 10480 TAB 10002 TAB 110 TAB 14 TAB 27019 TAB 27021 TAB 27022 TAB 27023 TAB 27023 TAB 27023 TAB 27023 ΚΑΡΤΈΛΑ 27024, ΚΑΡΤΈΛΑ 27025, ΚΑΡΤΈΛΑ 27026, ΚΑΡΤΈΛΑ 27027, ΚΑΡΤΈΛΑ 27028, ΚΑΡΤΈΛΑ 27029, ΚΑΡΤΈΛΑ 36, ΚΑΡΤΈΛΑ 5740, ΚΑΡΤΈΛΑ 5744 XML 27019

NO - Νορβηγία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

409657

Νέα δυνατότητα υποβολής επιστροφής ΦΠΑ στη Νορβηγική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

COD 10 COD 1173 COD 1297 COD 1751 COD 6224 PAG 1173 PAG 1174 PAG 740 PAG 742 PAG 742 PAG 74 ΚΑΡΤΈΛΑ 12 REP 742 TAB 1173 TAB 740 TAB 743 TAB 747 COD 1140 COD 1824 PAG 1823 PAG 502 TAB 11 40 COD 10600 COD 1752 MEN 1030 PAG 10602 TAB 10602 TAB 10689 TAB 325 COD 10680 COD 10 681 COD 10683 COD 10684 COD 10685 COD 10686 COD 10687 COD 10688 COD 10689 COD 10689 COD 10690 PAG 10692 PAG 10696 PAG 10697 PAG 10698 PAG 317 PAGEXT 10697 PAGEXT 10698 PAGEXT 1 ΚΑΡΤΈΛΑ 10686 TAB 10687 ΚΑΡΤΈΛΑ 10688 TAB 256 TABEXT 10687 TABEXT 10687 TABEXT 10688 TABEXT 10689 TABEXT 10690

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 48 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων microsoft Dynamics NAV 2018.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 AU

BE - Αυστρία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 BE

CH - Ελβετία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 CH

ΕΝΗΜΕΝΩΣΤΕ - Τσεχικά

Λήψη του πακέτου ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑς CU 48 NAV 2018 ΕΝΗΜΕΣΙΑ

DE - Γερμανία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 DE

DK - Δανία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 DK

ES - Ισπανία

Λήψη του πακέτου ES του CU 48 NAV 2018

FI - Φινλανδία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 FI

FR - Γαλλία

Λήψη του πακέτου FR CU 48 NAV 2018

IS - Ισλανδία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 IS

IT - Ιταλία

Λήψη του πακέτου IT ΤΟΥ CU 48 NAV 2018

NA - Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 NA

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 RU

SE - Σουηδία

Λήψη του πακέτου SE CU 48 NAV 2018

Ηνωμένο Βασίλειο - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 ΓΙΑ Ηνωμένο Βασίλειο

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη του πακέτου CU 48 NAV 2018 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics NAV 2018 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×