Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις άμεσες διορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2017, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν στις προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις. 

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.

Ίσως να είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας μετά την εφαρμογή αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών).

Για μια λίστα των αθροιστικών ενημερώσεων που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2017, ανατρέξτε στο θέμα Διαθέσιμες αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2017. Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για τους νέους και τους υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν το Microsoft Dynamics NAV 2017.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν εγκαταστήσετε τις άμεσες διορθώσεις ή τις ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που είναι εγκατεστημένες. Μια άμεση επιδιόρθωση ή ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα έχουν επιλυθεί σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση.

Επιδιορθώσεις εφαρμογών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

407488

"Δεν επιτρέπεται να εφαρμόσετε και να δημοσιεύσετε μια καταχώρηση σε μια καταχώρηση με παλαιότερη ημερομηνία δημοσίευσης. Αντί για αυτό, δημοσιεύστε την πληρωμή X και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την στο μήνυμα σφάλματος "Τιμολόγιο YYYYY" όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε ένα χρονικό εναρμόνισης πληρωμής.

Διαχείριση μετρητών

TAB 274

411422

"Το μήνυμα σφάλματος υπάρχει ήδη. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: Μήνυμα σφάλματος ID='1'" κατά τη χρήση της συνάρτησης Δημιουργία εγγράφου για δύο εισερχόμενα έγγραφα.

Χρηματοδότηση

TAB 130

416656

Ο τύπος συναλλαγής δημιουργείται με εσφαλμένη τιμή στη γραμμή του εγγράφου κατά τη χρήση της συνάρτησης Λήψη δημοσιευμένων γραμμών εγγράφου για αντιστροφή στη γραμμή παραγγελίας αγοράς ή επιστροφής πωλήσεων.

Χρηματοδότηση

COD 6620

417964

Οι καταχωρήσεις με καταχώρηση ΦΠΑ δεν κλείνουν μετά την εκτέλεση του διακανονισμού Υπολογισμός και Μετά το ΦΠΑ, όταν το ποσό του ΦΠΑ δεν υπολογίζεται στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 4709

417215

Η καταχώρηση "Καταχώρηση καθολικού_εργασίας" αναφέρεται πάντα στην πρώτη καταχώρηση G/L.

Θέσεις εργασίας

COD 1001

412385

Οι γραμμές περιοδικής αγοράς/πωλήσεων μπορούν να διαγραφούν, αλλά δεν είναι δυνατό να καταργηθούν από τις συσχετισμένες γραμμές προμηθευτή/πελάτη.

Πωλήσεων

TAB 170 TAB 173

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικών εφαρμογών

FI - Φινλανδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

412538

Το χρονικό ταμειακών αποδείξεων δεν είναι σωστό μετά την εισαγωγή ενός αρχείου τραπεζικού αναφοράς με αποσπασματικές πληρωμές, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό αναφοράς στα Φινλανδικά.

Διαχείριση μετρητών

COD 32000000

FR - Γαλλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

413606

Το υπόλοιπο στη Δήλωση λογαριασμού G/L είναι εσφαλμένο για ορισμένες αναφορές στη γαλλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

REP 10842

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

412542

Η ετικέτα DatiOrdineAcquisto εξάγεται στην XML, όταν υπάρχει ο αριθμός παραγγελίας αγοράς πελάτη. είναι κενό σε ένα τιμολόγιο δημοσιευμένων πωλήσεων στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 12184

413343

"Ο αρ. καταχώρησης. Υπάρχει ήδη περιθώριο ποσού. Αναγνωριστικά πεδία και τιμές: Κωδικός μονάδας εργασίας=',Καταχώρηση Όχι.='0'", κατά την εκτέλεση της αναφοράς Κλείσιμο/Άνοιγμα φύλλου υπολοίπου στην Ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

REP 12113

413573

Η επιλογή "Συμβάν εξαίρεσης" της εξαγωγής φόρων δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στην ιταλική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 12132

413852

Το μητρώο ΦΠΑ - Η αναφορά εκτύπωσης συνεχίζει να λειτουργεί, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στην περίοδο της Ιταλικής έκδοσης.

ΦΠΑ/φόρος πωλήσεων/intrastat

REP 12120

Ρυθμιστικές δυνατότητες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417334

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες

AT - Austria

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417423

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στην έκδοση του 2022 της Έκδοσης του 2010.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

DE - Γερμανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417706

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στη γερμανική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

DK - Δανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417484

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στη δανική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

ES - Ισπανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

415920

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στην ισπανική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

FI - Φινλανδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417472

Ενημερώστε τη μορφή Intrastat για το 2022 στα Φινλανδικά.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

FR - Γαλλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417515

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στη γαλλική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

NA - Βόρεια Αμερική

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

409101

Συμπληρώστε το cfdi Carte de Porte στην έκδοση της Βόρειας Αμερικής.

Οικονομική διαχείριση

COD 10145 COD 10146 COD 27030 COD 5704 COD 80 PAG 1 PAG 130 PAG 131 PAG 27007 PAG 27007 PAG 27029 PAG 30 PAG 42 PAG 43 PAG 46 PAG 47 PAG 5200 PAG 5600 PAG 5740 PAG 5740 PAG 574 1 PAG 5743 PAG 5744 REP 10480 TAB 10002 TAB 10003 TAB 110 TAB 111 TAB 14 TAB 27 TAB 2700 ΚΑΡΤΈΛΑ 27021 TAB 27022 TAB 27023 TAB 27024 TAB 27025 TAB 27026 TAB 27027 TAB 27028 TAB 27028 ΚΑΡΤΈΛΑ 27029 36 TAB 37 TAB 5200 TAB 5600 TAB 5740 TAB 5741 TAB 5744 TAB 5745 TAB 79 XML 270 21 XML 27022 XML 27023 XML 27024 XML 27025 XML 27026 XML 27027 XML 27028 XML 27029

NL - Κάτω Χώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417442

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στην ολλανδική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

SE - Σουηδία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417573

Ενημερώστε τη μορφή Intrastat για το 2022 στην ελβετία έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Ηνωμένο Βασίλειο - Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Αντικείμενα που άλλαξαν

417534

Ενημέρωση της μορφής Intrastat για το 2022 στη βρετανικό έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 60 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης να κατεβάσετε

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα άμεσης επιδιόρθωσης. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων microsoft Dynamics NAV 2017.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Austria

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 AU

BE - Αυστρία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 BE

CH - Ελβετία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 CH

ΕΝΗΜΕΝΩΣΤΕ - Τσεχικά

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 ΕΝΗΜΕΣΙΑ

DE - Γερμανία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 DE

DK - Δανία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 DK

ES - Ισπανία

Λήψη του πακέτου ES του CU 60 NAV 2017

FI - Φινλανδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 FI

FR - Γαλλία

Λήψη του πακέτου FR CU 60 NAV 2017

IS - Ισλανδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 IS

IT - Ιταλία

Λήψη του πακέτου IT ΤΟΥ CU 60 NAV 2017

NA - Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 NA

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 NL

NO - Νορβηγία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 RU

SE - Σουηδία

Λήψη του πακέτου SE CU 60 NAV 2017

Ηνωμένο Βασίλειο - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 ΓΙΑ Ηνωμένο Βασίλειο

Όλες οι υπόλοιπες χώρες/περιοχές

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2017 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2017

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2017.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics NAV 2017 για να εφαρμόσετε αυτή την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics NAV 2017.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×