Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σημαντικό Όταν εγκαθιστάτε αυτήν την ενημέρωση (KB2887595) από το Windows Update, το KB2898514, το KB2901101, το KB2906956 και το KB2908174 περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση.

Σύνοψη

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η συνάθροιση ενημερώσεων για τα Windows RT 8,1, Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2 με ημερομηνία Νοεμβρίου 2013. Αυτό το πακέτο συλλογής ενημερώσεων περιλαμβάνει βελτιώσεις επιδόσεων και αξιοπιστίας για τα Windows RT 8,1, Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2. Συνιστάται να εφαρμόσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων ως μέρος των συνήθων ρουτίνες συντήρησης.

Ζητήματα που διορθώνει αυτή η ενημέρωση

Αυτό το πακέτο ενημερώσεων επιδιορθώνει τα ζητήματα που τεκμηριώνονται στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):

 • 2888929σφάλμα διακοπής "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" όταν ένα πρόγραμμα οδήγησης προσπαθεί να κλείσει στατικές ΡΟΈς για συσκευές USB 3,0 στα Windows RT 8,1, Windows 8,1 ή Windows Server 2012 R2

 • 2890140η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας του 2890140 είναι διαθέσιμη για Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2: Νοέμβριος 2013

 • 2890783ασυμβατότητα του 2890783 μεταξύ των προφίλ περιαγωγής χρήστη των Windows 8,1 και άλλων παλαιότερων εκδόσεων των προφίλ περιαγωγής χρήστη των Windows

 • 2896636δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες συσκευές άλλων κατασκευαστών για την αποστολή ενός εγγράφου σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στα Windows RT 8,1, Windows 8,1 ή Windows Server 2012 R2

 • 2897143ορισμένες εφαρμογές ή συσκευές που χρησιμοποιούν το περιβάλλον εργασίας NVMe δεν λειτουργούν σωστά στα Windows 8,1 ή στον Windows Server 2012 R2

 • 2897149μήνυμα σφάλματος 2897149 όταν εκτελείτε το cmdlet του συνόλου-FileStorageTier στον Windows Server 2012 R2

 • 2897150οι τόμοι χώρων αποθήκευσης του 2897150 αποσυνδέθηκαν και, στη συνέχεια, συνεχόμενα σε Windows 8,1 ή Windows Server 2012 R2

 • 2897632η οθόνη σύνδεσης του 2897632 γίνεται μαύρη στα Windows 8,1 ή στον Windows Server 2012 R2

 • 2897955η ενημέρωση του 2897955 βελτιώνει τις επιδόσεις της ΔΙΆΣΚΕΨΗς με βίντεο P2P και επιτρέπει τη διασκέψεις Skype HD στα Windows 8,1 και τον Windows Server 2012 R2

 • 2897999αδιέξοδη κατάσταση παρουσιάζεται όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Απαλοιφή διπλοτύπων δεδομένων σε έναν τόμο CSV στον Windows Server 2012 R2

 • το 2898751BCD. dll λείπει από το "<SystemDrive>: \Windows\SysWow64" στον Windows Server 2012 R2

 • 2898803όλες οι ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας του προγράμματος-πελάτη καταργούνται μετά την εκκίνηση της υπηρεσίας διαχείρισης βασικών στοιχείων του Windows Server στον Windows Server 2012 R2 Essentials

 • 2900547 τα μέλη της ομάδας διανομής του Office 365 δεν εμφανίζονται στον Windows Server 2012 R2

 • 2901069 τα αρχεία του 2901069 δεν συγχρονίζονται μεταξύ των συσκευών-πελατών και του διακομιστή φακέλων εργασίας στον Windows Server 2012 R2

 • 2901095μήνυμα σφάλματος 2901095 όταν προσπαθείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στο Windows Store στα Windows RT 8,1, Windows 8,1 ή Windows Server 2012 R2

 • η ενημέρωση του 2901388σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε την έκδοση 32 bit των εφαρμογών του Windows Store για Windows 8 στην έκδοση 64-bit των Windows RT 8,1, Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2

 • 2901421 η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη, η οποία αποτρέπει τη συλλογή δεδομένων SQM στα Windows RT 8,1, Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2

 • 2902864η ενημερωμένη έκδοση του 2902864 καταργεί το υδατογράφημα "Windows 8,1 SecureBoot δεν έχει ρυθμιστεί σωστά" στο Windows 8,1 και τον Windows Server 2012 R2

 • 2896349η συσκευή Bluetooth του 2896349 USB 3,0 εξακολουθεί να εξαντλεί το ρεύμα όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση νάρκης στα Windows

 • 2906956σφάλμα "0x80240017" του 2906956 όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή του Windows Store στα Windows RT 8,1, Windows 8,1 ή Windows Server 2012 R2

 • 2891709οι εφαρμογές βίντεο ή κάμερας του Windows Store παγώνουν μετά την εκ νέου άνοιγμα του καπακιού ενός φορητού υπολογιστή με Windows 8, Windows rt, Windows 8,1 ή Windows RT 8,1

 • 2894464μήνυμα σφάλματος 2894464 όταν προσπαθείτε να προγραμματίσετε μια εργασία σκιωδών αντιγράφων στον Windows Server 2012 R2 ή στον Windows Server 2012

 • 2896800Hyper-V Guest OS δεν τερματίζεται κατά την επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2012 R2 ή Windows 8,1

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημέρωση πληροφοριών

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε την ενημέρωση

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Windows Update.

 • Αυτή η ενημέρωση παρέχεται ως σημαντική ενημέρωση.

 • Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων (προτείνεται) του Windows Update, αυτή η ενημέρωση εγκαθίσταται αυτόματα.

 • Εάν επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις του Windows Update, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε αμέσως αυτήν την ενημέρωση μέσω του Windows Update.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το αυτόνομο πακέτο ενημερώσεων μέσω του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο λήψης της Microsoftκαι, στη συνέχεια, αναζητήστε το KB2887595.

Γνωστό πρόβλημα

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης (συμπεριλαμβανομένων των Rtbth. sys και Netr28x. sys), ο υπολογιστής μπορεί να διακοπεί. Επιπλέον, λαμβάνετε ένα AV_NULL_IP_BTHUSB! USBD_CreateHandle μήνυμα σφάλματος. Συνεργαζόμαστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος οδήγησης για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Προς το παρόν, το Windows Update δεν προσφέρει αυτήν την ενημέρωση για υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης (συμπεριλαμβανομένων των Rtbth. sys και Netr28x. sys).

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να χρησιμοποιείτε Windows 8,1, Windows Server 2012 R2 ή Windows RT 8,1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά καμία ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες αυτών των αρχείων στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις τρέχουσες ρυθμίσεις θερινής ώρας (DST). Επίσης, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.Σημειώσεις πληροφοριών αρχείου των Windows RT 8,1, Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn) και με κλάδους υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

  Έκδοση

  Προϊόν

  Ορόσημο

  Κλάδος υπηρεσιών

  6.3.960 0,16 XXX

  Windows RT 8,1, Windows 8,1 και Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

Για Windows RT 8,1

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Απαίτηση SP

Κλάδος υπηρεσιών

Acpi.sys

6.3.9600.16423

371.552

08-Oct-2013

06:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Bthenum.sys

6.3.9600.16384

39.936

22-Aug-2013

03:12

Not applicable

Καμία

Not applicable

Bthmini.sys

6.3.9600.16384

25.600

22-Aug-2013

03:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Bthport.sys

6.3.9600.16421

946.176

05-Oct-2013

08:51

Not applicable

Καμία

Not applicable

Bthusb.sys

6.3.9600.16421

59.904

05-Oct-2013

08:51

Not applicable

Καμία

Not applicable

Fsquirt.exe

6.3.9600.16384

226.816

22-Aug-2013

02:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dafwfdprovider.dll

6.3.9600.16402

142.336

12-Sep-2013

06:37

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appreadiness.dll

6.3.9600.16420

435.200

04-Oct-2013

07:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Apphelp.dll

6.3.9600.16441

399.360

22-Oct-2013

02:49

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sdbinst.exe

6.3.9600.16384

20.992

22-Aug-2013

03:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Shimeng.dll

6.3.9600.16384

6.144

22-Aug-2013

03:11

Not applicable

Καμία

Not applicable

Acres.dll

6.3.9600.16384

310.784

22-Aug-2013

03:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

37.188

21-Oct-2013

22:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

286

21-Oct-2013

22:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Acgenral.dll

6.3.9600.16427

9,728

12-Oct-2013

21:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704

22-Aug-2013

02:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

Acspecfc.dll

6.3.9600.16427

9,728

12-Oct-2013

21:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Drvmain.sdb

Not applicable

57.748

21-Oct-2013

22:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.894

22-Oct-2013

03:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.16441

2.265.088

22-Oct-2013

01:06

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxalluserstore.dll

6.3.9600.16425

137.056

10-Oct-2013

12:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxprovisioning.xml

Not applicable

630

18-Jun-2013

14:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxdeploymentextensions.dll

6.3.9600.16425

729.600

10-Oct-2013

09:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxdeploymentserver.dll

6.3.9600.16425

1.055.232

10-Oct-2013

10:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxupgrademigrationplugin.dll

6.3.9600.16384

161.128

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Prod_appxdeploymentserver.ptxml

Not applicable

813

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Settings.dat

Not applicable

8.192

18-Jun-2013

14:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audiodg.exe

6.3.9600.16384

190.176

22-Aug-2013

03:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.16384

161,792

22-Aug-2013

02:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audioeng.dll

6.3.9600.16384

389.544

22-Aug-2013

03:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audiokse.dll

6.3.9600.16384

252.128

22-Aug-2013

03:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audioses.dll

6.3.9600.16405

333.800

17-Sep-2013

05:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audiosrv.dll

6.3.9600.16384

596.992

22-Aug-2013

01:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Encdump.dll

5.0.1.1

103.816

22-Aug-2013

03:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Prod_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Kdnet.dll

6.3.9600.16384

77.160

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kdstub.dll

6.3.9600.16384

14.184

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_10df.dll

6.3.9600.16384

26.472

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_10ec.dll

6.3.9600.16384

231.784

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_14e4.dll

6.3.9600.16384

15.720

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_1969.dll

6.3.9600.16384

31.080

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_19a2.dll

6.3.9600.16384

26.472

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_8086.dll

6.3.9600.16384

18.792

22-Aug-2013

03:56

Not applicable

SPO

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Dafbth.dll

6.3.9600.16405

74.752

17-Sep-2013

03:51

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmnicfg.xml

Not applicable

5.868

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipcfg.xml

Not applicable

13.451

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipnathlp.dll

6.3.9600.16404

360.960

14-Sep-2013

08:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Osinfo.xml

Not applicable

780

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Potscfg.xml

Not applicable

2.612

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pppcfg.xml

Not applicable

14.434

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mrmcorer.dll

6.3.9600.16426

647.168

11-Oct-2013

12:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wldp.dll

6.3.9600.16442

39.808

23-Oct-2013

07:11

Not applicable

Καμία

Not applicable

Comdlg32.dll

6.3.9600.16438

481.280

19-Oct-2013

03:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Comdlg32.ptxml

Not applicable

664

21-Aug-2013

23:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Chxproxyds.dll

6.3.9600.16441

202.752

22-Oct-2013

02:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dwmcore.dll

6.3.9600.16438

1.692.160

19-Oct-2013

03:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-desktopwindowmanager-compositor.ptxml

Not applicable

4.069

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

D2d1.dll

6.3.9600.16399

3.761.664

10-Sep-2013

03:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Samlib.dll

6.3.9600.16384

61.440

22-Aug-2013

02:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Samsrv.dll

6.3.9600.16421

541.184

05-Oct-2013

07:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-directui.ptxml

Not applicable

592

21-Aug-2013

23:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.ui.xaml.dll

6.3.9600.16438

14.404.096

19-Oct-2013

03:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

D3d10level9.dll

6.3.9600.16421

423.536

05-Oct-2013

09:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

D3d11.dll

6.3.9600.16438

1.646.576

19-Oct-2013

05:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

D3d9.dll

6.3.9600.16404

1.196.184

14-Sep-2013

10:22

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dxgi.dll

6.3.9600.16438

389.936

19-Oct-2013

05:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

Display.dll

6.3.9600.16426

1.767.424

11-Oct-2013

13:32

Not applicable

SPL

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Display.ptxml

Not applicable

1.073

21-Aug-2013

23:43

Not applicable

SPL

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Dnsapi.dll

6.3.9600.16423

412.672

08-Oct-2013

04:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dnsrslvr.dll

6.3.9600.16423

167.424

08-Oct-2013

04:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Baseeapmethodconfig.xsd

Not applicable

612

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Baseeapmethodusercredentials.xsd

Not applicable

648

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapcommon.xsd

Not applicable

752

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapgenericusercredentials.xsd

Not applicable

1.132

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eaphostconfig.xsd

Not applicable

1.275

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eaphostusercredentials.xsd

Not applicable

1.353

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapp3hst.dll

6.3.9600.16402

248.320

12-Sep-2013

06:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eappcfg.dll

6.3.9600.16402

253.952

12-Sep-2013

06:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eappgnui.dll

6.3.9600.16402

92.160

12-Sep-2013

07:09

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapphost.dll

6.3.9600.16402

245.760

12-Sep-2013

06:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eappprxy.dll

6.3.9600.16384

58.880

22-Aug-2013

02:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Embeddedapplauncher.exe

6.3.9600.16441

82.784

22-Oct-2013

03:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Embeddedapplauncherconfig.dll

6.3.9600.16384

34.152

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wemsal_wmiprovider.dll

6.3.9600.16384

56.688

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Workfoldersres.dll

6.2.9200.16384

117.760

22-Oct-2013

02:55

Not applicable

SPA

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-E..HOST-SHELLNAMESP

Workfolders.exe

6.3.9600.16441

134.144

22-Oct-2013

02:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Workfolderscontrol.dll

6.3.9600.16441

672.768

22-Oct-2013

01:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Workfoldersshell.dll

6.3.9600.16441

164.352

22-Oct-2013

02:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Workfolderssvc.dll

6.3.9600.16441

1.233.408

22-Oct-2013

01:02

Not applicable

Καμία

Not applicable

Errorreporting.admx

Not applicable

26.372

14-Sep-2013

04:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3.107

22-Oct-2013

03:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Explorer.exe

6.3.9600.16441

1.956.472

22-Oct-2013

03:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Clusapi.dll

6.3.9600.16384

294.400

22-Aug-2013

02:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resutils.dll

6.3.9600.16384

216.576

22-Aug-2013

02:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ftp.exe

6.3.9600.16403

46.080

13-Sep-2013

07:06

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

152.936

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

569.704

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Diager.dll

6.3.9600.16384

40.808

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Diagnostic.dll

6.3.9600.16384

130.920

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Du.dll

6.3.9600.16384

87.912

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Hwcompat.dll

6.3.9600.16384

173.048

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migapp.xml

Not applicable

597.574

18-Jun-2013

15:22

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16419

7.082.336

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

262.648

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migisol.dll

6.3.9600.16384

123.248

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

15.720

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

1.038.176

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migsys.dll

6.3.9600.16384

336.232

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

277.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Offline.xml

Not applicable

33.574

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.woa.xml

Not applicable

249.101

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.xml

Not applicable

435.175

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Reagent.dll

6.3.9600.16419

714.080

03-Oct-2013

10:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupplatform.cfg

Not applicable

1.385

18-Jun-2013

18:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupplatform.dll

Not applicable

4.961.120

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupplatform.exe

6.3.9600.16419

5.396.976

03-Oct-2013

10:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sfcn.dat

Not applicable

1.824

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflcid.dat

Not applicable

1.644

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.woa.dat

Not applicable

954.460

22-Jul-2013

19:10

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.woa.dat

Not applicable

1.150.068

22-Jul-2013

19:10

Not applicable

Καμία

Not applicable

Unattend.dll

6.3.9600.16384

193.384

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Unbcl.dll

6.3.9600.16384

879.976

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.dll

6.3.9600.16419

2.713.072

03-Oct-2013

10:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.xml

Not applicable

70.819

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_bulk.xml

Not applicable

176.792

03-Oct-2013

05:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_data.xml

Not applicable

28.582

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_frmwrk.xml

Not applicable

13.814

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgwow_bulk.xml

Not applicable

94.972

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdsclientapi.dll

6.3.9600.16384

207.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdscsl.dll

6.3.9600.16384

51.560

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdsimage.dll

6.3.9600.16419

644.448

03-Oct-2013

10:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdsutil.dll

6.3.9600.16384

189.288

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.16438

979.456

19-Oct-2013

02:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16438

1.913.856

19-Oct-2013

03:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Adhapi.dll

6.3.9600.16384

18.432

22-Aug-2013

02:18

Not applicable

Καμία

Not applicable

Adhsvc.dll

6.3.9600.16384

60.416

22-Aug-2013

02:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Directaccessclientcomponents.psd1

Not applicable

1.078

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Httpprxm.dll

6.3.9600.16384

96.768

22-Aug-2013

02:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Httpprxp.dll

6.3.9600.16384

14.336

22-Aug-2013

02:18

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iphlpsvc.dll

6.3.9600.16423

732.672

08-Oct-2013

04:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iphlpsvcmigplugin.dll

6.3.9600.16384

55.296

22-Aug-2013

02:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Keepaliveprovider.dll

6.3.9600.16384

12.288

22-Aug-2013

02:14

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxml

Not applicable

8.065

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

2.237

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

687

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.cdxml

Not applicable

2.355

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.format.ps1xml

Not applicable

832

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.types.ps1xml

Not applicable

1.049

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.cdxml

Not applicable

16.176

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.format.ps1xml

Not applicable

1.910

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.types.ps1xml

Not applicable

1.250

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxml

Not applicable

4.719

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.346

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.cdxml

Not applicable

5.836

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.format.ps1xml

Not applicable

1.331

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.types.ps1xml

Not applicable

2.887

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.cdxml

Not applicable

7.111

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.875

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

1.214

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionmonitoring.cdxml

Not applicable

460

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionmonitoring.format.ps1xml

Not applicable

1.491

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.cdxml

Not applicable

14.941

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.958

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

4.054

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsstate.cdxml

Not applicable

413

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsstate.format.ps1xml

Not applicable

932

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.cdxml

Not applicable

5.287

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.228

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

2.063

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.cdxml

Not applicable

7.734

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.827

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

2.253

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionmonitoring.cdxml

Not applicable

927

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionmonitoring.format.ps1xml

Not applicable

1.918

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.cdxml

Not applicable

7.066

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.548

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

1.181

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredostate.cdxml

Not applicable

500

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredostate.format.ps1xml

Not applicable

657

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim.dll

6.3.9600.16384

60.416

22-Aug-2013

02:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim.mof

Not applicable

7.374

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim_uninstall.mof

Not applicable

1.766

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim.dll

6.3.9600.16384

34.304

22-Aug-2013

02:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim.mof

Not applicable

4.614

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim_uninstall.mof

Not applicable

1.148

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim.dll

6.3.9600.16384

186.368

22-Aug-2013

02:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim.mof

Not applicable

60.236

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim_uninstall.mof

Not applicable

2.602

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Networkconnectivitystatus.psd1

Not applicable

758

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Networktransition.psd1

Not applicable

2.669

18-Jun-2013

14:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Actionqueue.dll

6.3.9600.16384

175.616

22-Aug-2013

03:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appcompat_detailed.xsl

Not applicable

13.608

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi.xsl

Not applicable

13.732

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Auditetw.dll

6.3.9600.16384

12.792

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cbscore.dll

6.3.9600.16419

1.217.888

03-Oct-2013

10:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cbsmsg.dll

6.3.9600.16384

47.976

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cdplib.mof

Not applicable

1.976

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cdplibuninstall.mof

Not applicable

571

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

152.936

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmiadapter.dll

6.3.9600.16419

102.752

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.16384

189.296

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmisetupetw.dll

6.3.9600.16384

12.280

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmitrust.dll

6.3.9600.16384

298.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmiv2.dll

6.3.9600.16384

2.490.216

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.16384

128.360

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

569.704

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dpx.dll

6.3.9600.16384

273.256

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Drupdate.dll

6.3.9600.16384

187.240

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Etwproviderinstall.vbs

Not applicable

6.868

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Fveupg.dll

6.3.9600.16384

67.576

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Hwcompat.dll

6.3.9600.16384

173.048

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Itgtupg.dll

6.3.9600.16384

48.632

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Logprovider.dll

6.3.9600.16384

116.072

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16419

7.082.336

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

262.648

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migisol.dll

6.3.9600.16384

123.248

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

15.720

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

1.038.176

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migtestplugin.dll

6.3.9600.16384

42.488

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msdelta.dll

6.3.9600.16419

407.392

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mspatcha.dll

6.3.9600.16384

42.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

277.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oobeldretw.dll

6.3.9600.16384

12.792

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.xml

Not applicable

435.175

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

116.720

03-Oct-2013

10:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupcletw.dll

6.3.9600.16384

14.328

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupugcetw.dll

6.3.9600.16384

12.792

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Smiengine.dll

6.3.9600.16419

628.576

03-Oct-2013

10:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Smipi.dll

6.3.9600.16419

55.648

03-Oct-2013

10:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ssshim.dll

6.3.9600.16419

94.720

03-Oct-2013

09:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sysprepetw.dll

6.3.9600.16384

15.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgdriver.dll

6.3.9600.16384

867.320

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.dll

6.3.9600.16419

2.713.072

03-Oct-2013

10:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.xml

Not applicable

70.819

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_bulk.xml

Not applicable

176.792

03-Oct-2013

05:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgreport.dll

6.3.9600.16384

428.024

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgwow_bulk.xml

Not applicable

94.972

21-Aug-2013

23:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.16419

2.085.216

03-Oct-2013

10:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdsupgcompl.dll

6.3.9600.16384

17.400

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windeployetw.dll

6.3.9600.16384

12.280

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winsetupetw.dll

6.3.9600.16384

15.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048

22-Aug-2013

03:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.16384

37.376

22-Aug-2013

02:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.16438

1.698.304

19-Oct-2013

02:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.16438

197.120

19-Oct-2013

03:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

F12.dll

11.0.9600.16438

1.584.128

19-Oct-2013

03:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.16438

15.741.440

19-Oct-2013

03:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16384

2.724.864

22-Aug-2013

03:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16438

97.280

19-Oct-2013

04:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

03:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16384

43.008

22-Aug-2013

03:03

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.16438

279.040

19-Oct-2013

02:42

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.16438

254.464

19-Oct-2013

02:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Bing.ico

Not applicable

5.430

18-Jun-2013

14:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.16384

112.128

22-Aug-2013

02:52

Not applicable

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.956

19-Oct-2013

05:09

Not applicable

Καμία

Not applicable

Η τροφοδοσία των Windows ανακαλύφθηκε. wav

Not applicable

19.884

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Γραμμή πληροφοριών των Windows. wav

Not applicable

23.308

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Έναρξη περιήγησης των Windows. wav

Not applicable

11.340

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Αναδυόμενο παράθυρο "αποκλεισμένο. wav" των Windows

Not applicable

85.548

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16438

1.917.440

19-Oct-2013

04:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.16438

2.136.576

19-Oct-2013

04:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16438

205.312

19-Oct-2013

03:52

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.16384

28.160

22-Aug-2013

02:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.16384

59.904

22-Aug-2013

03:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.16438

10.791.424

19-Oct-2013

03:02

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

24.486

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iuilp-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.958

12-Oct-2013

22:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iuilp.dll

6.3.9600.16427

684.368

12-Oct-2013

22:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Kernel32.dll

6.3.9600.16441

975.176

22-Oct-2013

03:42

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cdd.dll

6.3.9600.16384

155.648

22-Aug-2013

03:12

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dxgkrnl.sys

6.3.9600.16438

1.248.608

19-Oct-2013

05:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dxgmms1.sys

6.3.9600.16438

314.720

19-Oct-2013

05:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Lddmcore.ptxml

Not applicable

2.465

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msched.admx

Not applicable

2.500

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msched.dll

6.3.9600.16399

109.568

10-Sep-2013

03:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mfsvr.dll

6.3.9600.16438

380.168

19-Oct-2013

05:09

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mfasfsrcsnk.dll

12.0.9600.16405

745.832

17-Sep-2013

05:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

144.384

22-Aug-2013

03:10

Not applicable

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

561.152

22-Aug-2013

03:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16419

7.073.792

03-Oct-2013

09:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

253.952

22-Aug-2013

02:51

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

03:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

1.029.632

03-Oct-2013

09:18

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

268.800

22-Aug-2013

03:10

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sfcn.dat

Not applicable

1.824

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflcid.dat

Not applicable

1.644

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistlh.dat

Not applicable

3.348.038

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.woa.dat

Not applicable

954.460

22-Jul-2013

19:10

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.woa.dat

Not applicable

1.150.068

22-Jul-2013

19:10

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistxp.dat

Not applicable

1.459.266

18-Jun-2013

15:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.networking.backgroundtransfer.dll

6.3.9600.16421

403.968

05-Oct-2013

07:02

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.3.9600.16425

81.096

10-Oct-2013

13:03

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ndis.sys

6.3.9600.16405

737.120

17-Sep-2013

05:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ndistrace.mof

Not applicable

4.548

18-Jun-2013

14:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.16422

5.213.536

07-Oct-2013

03:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ploptin.dll

6.3.9600.16425

29.536

10-Oct-2013

13:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

Profsvc.dll

6.3.9600.16425

165.888

10-Oct-2013

10:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Profsvc.ptxml

Not applicable

648

21-Aug-2013

23:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Psmsrv.dll

6.3.9600.16407

101.888

19-Sep-2013

04:03

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdyboost.sys

6.3.9600.16427

198.496

13-Oct-2013

01:22

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.media.dll

6.3.9600.16438

893.952

19-Oct-2013

02:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ar-sa.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.bg-bg.pri

Not applicable

2.536

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.cs-cz.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.da-dk.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

12:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.de-de.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.el-gr.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.en-gb.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

12:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.en-us.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

03:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.es-es.pri

Not applicable

2.520

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.et-ee.pri

Not applicable

2.520

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.fi-fi.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.fr-fr.pri

Not applicable

2.608

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.he-il.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.hr-hr.pri

Not applicable

2,560

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.hu-hu.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.it-it.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

12:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ja-jp.pri

Not applicable

2.440

22-Aug-2013

12:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ko-kr.pri

Not applicable

2.440

22-Aug-2013

12:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.lt-lt.pri

Not applicable

2.576

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.lv-lv.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.nb-no.pri

Not applicable

2.496

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.nl-nl.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

12:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pl-pl.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

12:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pt-br.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

12:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pt-pt.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ro-ro.pri

Not applicable

2.536

22-Aug-2013

12:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ru-ru.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sk-sk.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

12:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sl-si.pri

Not applicable

2.552

22-Aug-2013

12:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sr-latn-rs.pri

Not applicable

2.584

22-Aug-2013

12:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sv-se.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.th-th.pri

Not applicable

2.496

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.tr-tr.pri

Not applicable

2,560

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.uk-ua.pri

Not applicable

2.592

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-cn.pri

Not applicable

2.448

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-hk.pri

Not applicable

2.432

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-tw.pri

Not applicable

2.432

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Settingshandlers.dll

6.3.9600.16426

2.017.792

11-Oct-2013

12:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.ui.settingshandlers.pri

Not applicable

114.880

22-Aug-2013

01:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.16438

3.947.008

19-Oct-2013

03:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16384

516.096

22-Aug-2013

02:51

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmnicfg.xml

Not applicable

5.868

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Icsunattend.exe

6.3.9600.16384

14.336

22-Aug-2013

03:06

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipcfg.xml

Not applicable

13.451

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipnathlp.dll

6.3.9600.16404

360.960

14-Sep-2013

08:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Osinfo.xml

Not applicable

780

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Potscfg.xml

Not applicable

2.612

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pppcfg.xml

Not applicable

14.434

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Shsetup.dll

6.3.9600.16423

91.648

08-Oct-2013

05:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Shell32.dll

6.3.9600.16427

18.405.544

12-Oct-2013

22:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1.450

21-Aug-2013

23:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2013

14:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncengine.dll

6.3.9600.16442

3.266.560

23-Oct-2013

04:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Srv.sys

6.3.9600.16421

306.176

05-Oct-2013

08:51

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui.admx

Not applicable

4.116

13-Sep-2013

03:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.css

Not applicable

18.254

18-Jun-2013

15:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.htm

Not applicable

756

18-Jun-2013

15:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.js

Not applicable

53.838

05-Oct-2013

06:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wserror.htm

Not applicable

1.585

29-Jul-2013

17:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pri

Not applicable

11.720

22-Aug-2013

01:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows Store. lnk

Not applicable

2.191

21-Aug-2013

23:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.ui.winmd

Not applicable

17.920

21-Aug-2013

23:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.885

23-Oct-2013

06:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui.dll

6.3.9600.16442

849.408

23-Oct-2013

04:23

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.applicationmodel.store.dll

6.3.9600.16384

209.408

22-Aug-2013

02:09

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.3.9600.16442

202.240

23-Oct-2013

04:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wsshared.dll

6.3.9600.16442

681.984

23-Oct-2013

04:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wslicensingservice-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.987

10-Oct-2013

12:52

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wsmigplugin.dll

1.0.0.1

126.976

22-Aug-2013

02:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wsservice.dll

6.3.9600.16425

1.813.392

10-Oct-2013

12:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tswbprxy.exe

6.3.9600.16421

71.168

05-Oct-2013

08:02

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tsmf.dll

6.3.9600.16404

305.320

14-Sep-2013

10:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tsmf.mof

Not applicable

1.236

18-Jun-2013

14:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdpclip.exe

6.3.9600.16404

254.464

14-Sep-2013

08:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tswcx.xsd

Not applicable

843

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

SPA

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Tswf.xsd

Not applicable

8.716

18-Jun-2013

14:50

Not applicable

SPA

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Tsworkspace.dll

6.3.9600.16421

771.072

05-Oct-2013

07:54

Not applicable

SPA

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Mstscax.dll

6.3.9600.16421

5.060.096

05-Oct-2013

07:06

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mstscax.mof

Not applicable

2.055

18-Jun-2013

14:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdvidcrl.dll

6.3.9600.16384

943.616

22-Aug-2013

02:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tsgqec.dll

6.3.9600.16384

50.176

22-Aug-2013

02:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.16384

278.888

22-Aug-2013

03:52

Not applicable

Καμία

Not applicable

Tcpip.sys

6.3.9600.16423

1.754.976

08-Oct-2013

06:20

Not applicable

Καμία

Not applicable

@tileempty1x1image.png

Not applicable

120

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Twinui.dll

6.3.9600.16438

11.509.248

19-Oct-2013

03:20

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1.454

21-Aug-2013

23:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.devices.lnk

Not applicable

1.446

21-Aug-2013

23:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1.547

21-Aug-2013

23:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcore.dll

7.2.9600.16421

879.104

05-Oct-2013

07:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcore.ptxml

Not applicable

1.054

21-Aug-2013

23:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcoreres.dll

7.2.9600.16384

34.816

22-Aug-2013

03:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

User32.dll

6.3.9600.16384

1.308.304

22-Aug-2013

03:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windowsupdateclient-core.ptxml

Not applicable

11.791

21-Aug-2013

23:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wuauclt.exe

7.9.9600.16422

47.528

07-Oct-2013

03:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wuaueng.dll

7.9.9600.16422

2.573.312

07-Oct-2013

01:12

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wups2.dll

7.9.9600.16384

22.528

22-Aug-2013

03:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Dafwcn.dll

6.3.9600.16384

82.432

22-Aug-2013

02:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Fdwcn.dll

6.3.9600.16384

79.872

22-Aug-2013

02:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcnapi.dll

6.3.9600.16384

89.088

22-Aug-2013

02:06

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcncsvc.dll

6.3.9600.16402

338.432

12-Sep-2013

06:37

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcncsvc.mof

Not applicable

3.801

18-Jun-2013

14:49

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcneapauthproxy.dll

6.3.9600.16384

20.992

22-Aug-2013

02:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcneappeerproxy.dll

6.3.9600.16384

22.016

22-Aug-2013

02:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windowswebapphost.ptxml

Not applicable

2.614

21-Aug-2013

23:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wwahost.exe

6.3.9600.16431

480.256

16-Oct-2013

08:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.web.http.dll

6.3.9600.16423

807.424

08-Oct-2013

04:18

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wifidisplay.dll

6.3.9600.16402

83.456

12-Sep-2013

06:53

Not applicable

SPL

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-WIFIDISP

Wifidisplay.ptxml

Not applicable

3.120

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

SPL

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-WIFIDISP

Win32k.ptxml

Not applicable

4.213

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Καμία

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.16438

3.085.824

19-Oct-2013

04:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wuaext.dll

7.9.9600.16384

15.872

22-Aug-2013

02:14

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wucltux.dll

7.9.9600.16441

1.607.680

22-Oct-2013

01:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wusettingsprovider.dll

7.9.9600.16441

299.008

22-Oct-2013

01:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winmde.dll

12.0.9600.16436

1.040.264

17-Oct-2013

11:49

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wintrust.dll

6.3.9600.16425

227.760

10-Oct-2013

13:03

Not applicable

Καμία

Not applicable

Miutils.dll

6.3.9600.16421

158.720

05-Oct-2013

07:42

Not applicable

Καμία

Not applicable

Apndatabase.xml

Not applicable

385.528

09-Oct-2013

05:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Usbccgp.sys

6.3.9600.16442

96.096

23-Oct-2013

07:20

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ucx01000.sys

6.3.9600.16384

161.128

22-Aug-2013

04:00

Not applicable

Καμία

Not applicable

Usbxhci.sys

6.3.9600.16401

248.672

11-Sep-2013

08:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Drmk.sys

6.3.9600.16384

53.248

22-Aug-2013

03:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Drmkaud.sys

6.3.9600.16384

14.584

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msapofxproxy.dll

6.3.9600.16384

27.648

22-Aug-2013

03:02

Not applicable

Καμία

Not applicable

Portcls.sys

6.3.9600.16405

194.048

17-Sep-2013

05:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sysfxui.dll

6.3.9600.16384

340.992

22-Aug-2013

02:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wmalfxgfxdsp.dll

6.3.9600.16384

1.343.960

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxalluserstore.dll

6.3.9600.16425

139.776

10-Oct-2013

11:21

x86

Καμία

Not applicable

Appxprovisioning.xml

Not applicable

630

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8,1 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Απαίτηση SP

Κλάδος υπηρεσιών

Presentationframework.dll

4.0.30319.34004

6.202.496

08-Oct-2013

00:47

x86

Καμία

Not applicable

Windowsbase.dll

4.0.30319.34004

1.249.880

08-Oct-2013

00:47

x86

Καμία

Not applicable

Windowsformsintegration.dll

4.0.30319.34004

103.560

08-Oct-2013

00:47

x86

Καμία

Not applicable

Acpi.sys

6.3.9600.16423

415.576

08-Oct-2013

08:49

x86

Καμία

Not applicable

Bthenum.sys

6.3.9600.16384

40.448

22-Aug-2013

04:08

x86

Καμία

Not applicable

Bthmini.sys

6.3.9600.16384

24.064

22-Aug-2013

04:09

x86

Καμία

Not applicable

Bthport.sys

6.3.9600.16421

1.015.808

05-Oct-2013

09:58

x86

Καμία

Not applicable

Bthusb.sys

6.3.9600.16421

61.440

05-Oct-2013

09:59

x86

Καμία

Not applicable

Fsquirt.exe

6.3.9600.16384

229.376

22-Aug-2013

03:25

x86

Καμία

Not applicable

Dafwfdprovider.dll

6.3.9600.16402

152.576

12-Sep-2013

07:17

x86

Καμία

Not applicable

Intelpep.sys

6.3.9600.16423

36.696

08-Oct-2013

09:11

x86

Καμία

Not applicable

Pcsvdevice.dll

6.3.9600.16421

220.672

05-Oct-2013

08:00

x86

Καμία

Not applicable

Pcsvdevice.mof

Not applicable

69.338

21-Jun-2013

07:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pcsvdevice_uninstall.mof

Not applicable

1.224

21-Jun-2013

07:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appreadiness.dll

6.3.9600.16420

409.088

04-Oct-2013

08:00

x86

Καμία

Not applicable

Apphelp.dll

6.3.9600.16441

618.496

22-Oct-2013

04:04

x86

Καμία

Not applicable

Sdbinst.exe

6.3.9600.16384

22.528

22-Aug-2013

03:55

x86

Καμία

Not applicable

Shimeng.dll

6.3.9600.16384

5,632

22-Aug-2013

04:06

x86

Καμία

Not applicable

Acres.dll

6.3.9600.16384

310.784

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

3.782.062

21-Oct-2013

22:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

2.726.592

21-Oct-2013

22:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Acgenral.dll

6.3.9600.16441

2.413.568

22-Oct-2013

02:54

x86

Καμία

Not applicable

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704

22-Aug-2013

02:47

x86

Καμία

Not applicable

Acspecfc.dll

6.3.9600.16441

442.880

22-Oct-2013

02:59

x86

Καμία

Not applicable

Drvmain.sdb

Not applicable

116.880

21-Oct-2013

22:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.894

22-Oct-2013

06:00

Not applicable

Καμία

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.16441

2.295.808

22-Oct-2013

01:47

x86

Καμία

Not applicable

Appxalluserstore.dll

6.3.9600.16425

139.776

10-Oct-2013

11:21

x86

Καμία

Not applicable

Appxprovisioning.xml

Not applicable

630

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxdeploymentextensions.dll

6.3.9600.16425

734.208

10-Oct-2013

10:19

x86

Καμία

Not applicable

Appxdeploymentserver.dll

6.3.9600.16425

1.128.448

10-Oct-2013

10:35

x86

Καμία

Not applicable

Appxupgrademigrationplugin.dll

6.3.9600.16384

152.576

22-Aug-2013

03:32

x86

Καμία

Not applicable

Prod_appxdeploymentserver.ptxml

Not applicable

813

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Settings.dat

Not applicable

8.192

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audiodg.exe

6.3.9600.16384

194.760

22-Aug-2013

05:19

x86

Καμία

Not applicable

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.16384

173.568

22-Aug-2013

02:37

x86

Καμία

Not applicable

Audioeng.dll

6.3.9600.16384

406.512

22-Aug-2013

05:19

x86

Καμία

Not applicable

Audiokse.dll

6.3.9600.16384

319.232

22-Aug-2013

05:19

x86

Καμία

Not applicable

Audioses.dll

6.3.9600.16405

326.024

17-Sep-2013

06:31

x86

Καμία

Not applicable

Audiosrv.dll

6.3.9600.16384

622.592

22-Aug-2013

02:27

x86

Καμία

Not applicable

Encdump.dll

5.0.1.1

106.376

22-Aug-2013

05:19

x86

Καμία

Not applicable

Prod_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Kdnet.dll

6.3.9600.16384

83.808

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kdstub.dll

6.3.9600.16384

13.664

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_10df.dll

6.3.9600.16384

24.416

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_10ec.dll

6.3.9600.16384

248.672

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_14e4.dll

6.3.9600.16384

96.096

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_1969.dll

6.3.9600.16384

33.120

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_19a2.dll

6.3.9600.16384

24.416

22-Aug-2013

05:25

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_8086.dll

6.3.9600.16442

142.680

23-Oct-2013

09:24

x86

SPO

X86_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Dafbth.dll

6.3.9600.16405

80.896

17-Sep-2013

03:47

x86

Καμία

Not applicable

Cmnicfg.xml

Not applicable

5.868

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipcfg.xml

Not applicable

13.451

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipnathlp.dll

6.3.9600.16404

380.928

14-Sep-2013

08:54

x86

Καμία

Not applicable

Osinfo.xml

Not applicable

780

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Potscfg.xml

Not applicable

2.612

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pppcfg.xml

Not applicable

14.434

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mrmcorer.dll

6.3.9600.16426

621.056

11-Oct-2013

13:03

x86

Καμία

Not applicable

Wldp.dll

6.3.9600.16442

44.904

23-Oct-2013

09:21

x86

Καμία

Not applicable

Comdlg32.dll

6.3.9600.16438

531.968

19-Oct-2013

04:03

x86

Καμία

Not applicable

Comdlg32.ptxml

Not applicable

664

21-Aug-2013

23:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Chxproxyds.dll

6.3.9600.16441

182.784

22-Oct-2013

03:23

x86

Καμία

Not applicable

Ntdsa.mof

Not applicable

227.765

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ntdsai.dll

6.3.9600.16421

2.556.928

05-Oct-2013

07:59

x86

Καμία

Not applicable

Dwmcore.dll

6.3.9600.16438

1.765.376

19-Oct-2013

03:28

x86

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-desktopwindowmanager-compositor.ptxml

Not applicable

4.069

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

D2d1.dll

6.3.9600.16399

3.934.208

10-Sep-2013

04:34

x86

Καμία

Not applicable

Samlib.dll

6.3.9600.16384

62.976

22-Aug-2013

02:54

x86

Καμία

Not applicable

Samsrv.dll

6.3.9600.16421

595.456

05-Oct-2013

08:29

x86

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-directui.ptxml

Not applicable

592

21-Aug-2013

23:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.ui.xaml.dll

6.3.9600.16438

13.925.888

19-Oct-2013

05:28

x86

Καμία

Not applicable

D3d10level9.dll

6.3.9600.16421

578.952

05-Oct-2013

12:05

x86

Καμία

Not applicable

D3d11.dll

6.3.9600.16419

1.765.384

03-Oct-2013

12:53

x86

Καμία

Not applicable

D3d8thk.dll

6.3.9600.16384

11.776

22-Aug-2013

04:06

x86

Καμία

Not applicable

D3d9.dll

6.3.9600.16404

1.799.944

14-Sep-2013

12:39

x86

Καμία

Not applicable

Dxgi.dll

6.3.9600.16419

406.400

03-Oct-2013

12:53

x86

Καμία

Not applicable

Display.dll

6.3.9600.16426

1.816.576

11-Oct-2013

14:22

x86

SPL

X86_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Display.ptxml

Not applicable

1.073

21-Aug-2013

23:49

Not applicable

SPL

X86_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Dnsapi.dll

6.3.9600.16423

492.544

08-Oct-2013

05:15

x86

Καμία

Not applicable

Dnsrslvr.dll

6.3.9600.16423

186.880

08-Oct-2013

05:14

x86

Καμία

Not applicable

Baseeapmethodconfig.xsd

Not applicable

612

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Baseeapmethodusercredentials.xsd

Not applicable

648

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapcommon.xsd

Not applicable

752

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapgenericusercredentials.xsd

Not applicable

1.132

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eaphostconfig.xsd

Not applicable

1.275

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eaphostusercredentials.xsd

Not applicable

1.353

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapp3hst.dll

6.3.9600.16402

245,248

12-Sep-2013

07:37

x86

Καμία

Not applicable

Eappcfg.dll

6.3.9600.16402

272.896

12-Sep-2013

07:01

x86

Καμία

Not applicable

Eappgnui.dll

6.3.9600.16402

93.184

12-Sep-2013

08:02

x86

Καμία

Not applicable

Eapphost.dll

6.3.9600.16402

262.144

12-Sep-2013

07:21

x86

Καμία

Not applicable

Eappprxy.dll

6.3.9600.16384

56.320

22-Aug-2013

02:45

x86

Καμία

Not applicable

Embeddedapplauncher.exe

6.3.9600.16441

79.192

22-Oct-2013

06:13

x86

Καμία

Not applicable

Embeddedapplauncherconfig.dll

6.3.9600.16384

36.192

22-Aug-2013

05:31

x86

Καμία

Not applicable

Wemsal_wmiprovider.dll

6.3.9600.16384

58.720

22-Aug-2013

05:31

x86

Καμία

Not applicable

Workfoldersres.dll

6.2.9200.16384

117.760

19-Sep-2013

06:23

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-E..HOST-SHELLNAMESP

Workfolders.exe

6.3.9600.16407

134.656

19-Sep-2013

05:38

x86

Καμία

Not applicable

Workfolderscontrol.dll

6.3.9600.16441

667.136

22-Oct-2013

02:52

x86

Καμία

Not applicable

Workfoldersshell.dll

6.3.9600.16441

166.400

22-Oct-2013

03:02

x86

Καμία

Not applicable

Workfolderssvc.dll

6.3.9600.16441

1.210.368

22-Oct-2013

01:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Errorreporting.admx

Not applicable

26.372

14-Sep-2013

04:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3.107

22-Oct-2013

06:00

Not applicable

Καμία

Not applicable

Explorer.exe

6.3.9600.16441

2.065.448

22-Oct-2013

06:03

x86

Καμία

Not applicable

Clusapi.dll

6.3.9600.16384

312.832

22-Aug-2013

03:24

x86

Καμία

Not applicable

Resutils.dll

6.3.9600.16384

219.136

22-Aug-2013

03:46

x86

Καμία

Not applicable

Ftp.exe

6.3.9600.16403

49.152

13-Sep-2013

07:47

x86

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

133.632

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

508.416

22-Aug-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Diager.dll

6.3.9600.16384

30.208

22-Aug-2013

03:55

x86

Καμία

Not applicable

Diagnostic.dll

6.3.9600.16384

123.904

22-Aug-2013

03:36

x86

Καμία

Not applicable

Du.dll

6.3.9600.16384

75.776

22-Aug-2013

03:49

x86

Καμία

Not applicable

Hwcompat.dll

6.3.9600.16384

147.456

22-Aug-2013

04:01

x86

Καμία

Not applicable

Migapp.xml

Not applicable

597.574

18-Jun-2013

12:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16384

6.047.744

22-Aug-2013

03:35

x86

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

275.560

22-Aug-2013

05:31

x86

Καμία

Not applicable

Migisol.dll

6.3.9600.16384

97.280

22-Aug-2013

03:21

x86

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

04:14

x86

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

914.944

03-Oct-2013

10:27

x86

Καμία

Not applicable

Migsys.dll

6.3.9600.16384

284.160

22-Aug-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

226.816

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Offline.xml

Not applicable

33.574

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.woa.xml

Not applicable

249.101

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.xml

Not applicable

435.175

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Reagent.dll

6.3.9600.16419

767.488

03-Oct-2013

09:43

x86

Καμία

Not applicable

Setupplatform.cfg

Not applicable

1.385

18-Jun-2013

18:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupplatform.dll

Not applicable

2.760.704

03-Oct-2013

09:37

x86

Καμία

Not applicable

Setupplatform.exe

6.3.9600.16419

3.115.696

03-Oct-2013

13:04

x86

Καμία

Not applicable

Sfcn.dat

Not applicable

1.824

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflcid.dat

Not applicable

1.644

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.woa.dat

Not applicable

954.460

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.woa.dat

Not applicable

1.150.068

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Unattend.dll

6.3.9600.16384

202.752

22-Aug-2013

03:38

x86

Καμία

Not applicable

Unbcl.dll

6.3.9600.16384

765.440

22-Aug-2013

03:39

x86

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.dll

6.3.9600.16419

2.352.128

03-Oct-2013

10:33

x86

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.xml

Not applicable

70.819

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_bulk.xml

Not applicable

176.792

03-Oct-2013

05:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_data.xml

Not applicable

28.582

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_frmwrk.xml

Not applicable

13.814

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgwow_bulk.xml

Not applicable

94.972

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdsclientapi.dll

6.3.9600.16384

224.256

22-Aug-2013

03:04

x86

Καμία

Not applicable

Wdscsl.dll

6.3.9600.16384

44.032

22-Aug-2013

03:08

x86

Καμία

Not applicable

Wdsimage.dll

6.3.9600.16419

691.200

03-Oct-2013

09:40

x86

Καμία

Not applicable

Wdsutil.dll

6.3.9600.16384

179.712

22-Aug-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.16438

1.156.608

19-Oct-2013

03:02

x86

Καμία

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16438

1.926.656

19-Oct-2013

03:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Adhapi.dll

6.3.9600.16384

18.944

22-Aug-2013

02:53

x86

Καμία

Not applicable

Adhsvc.dll

6.3.9600.16384

60.928

22-Aug-2013

02:36

x86

Καμία

Not applicable

Directaccessclientcomponents.psd1

Not applicable

1.078

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Httpprxm.dll

6.3.9600.16384

100.352

22-Aug-2013

02:45

x86

Καμία

Not applicable

Httpprxp.dll

6.3.9600.16384

14.848

22-Aug-2013

02:53

x86

Καμία

Not applicable

Iphlpsvc.dll

6.3.9600.16423

795.648

08-Oct-2013

04:40

x86

Καμία

Not applicable

Iphlpsvcmigplugin.dll

6.3.9600.16384

57.856

22-Aug-2013

03:24

x86

Καμία

Not applicable

Keepaliveprovider.dll

6.3.9600.16384

12.800

22-Aug-2013

02:46

x86

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxml

Not applicable

8.065

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

2.237

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

687

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.cdxml

Not applicable

2.355

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.format.ps1xml

Not applicable

832

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.types.ps1xml

Not applicable

1.049

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.cdxml

Not applicable

16.176

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.format.ps1xml

Not applicable

1.910

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.types.ps1xml

Not applicable

1.250

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxml

Not applicable

4.719

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.346

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.cdxml

Not applicable

5.836

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.format.ps1xml

Not applicable

1.331

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.types.ps1xml

Not applicable

2.887

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.cdxml

Not applicable

7.111

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.875

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

1.214

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionmonitoring.cdxml

Not applicable

460

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionmonitoring.format.ps1xml

Not applicable

1.491

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.cdxml

Not applicable

14.941

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.958

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

4.054

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsstate.cdxml

Not applicable

413

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsstate.format.ps1xml

Not applicable

932

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.cdxml

Not applicable

5.287

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.228

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

2.063

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.cdxml

Not applicable

7.734

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.827

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

2.253

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionmonitoring.cdxml

Not applicable

927

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionmonitoring.format.ps1xml

Not applicable

1.918

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.cdxml

Not applicable

7.066

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.548

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

1.181

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredostate.cdxml

Not applicable

500

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredostate.format.ps1xml

Not applicable

657

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim.dll

6.3.9600.16384

67.584

22-Aug-2013

03:43

x86

Καμία

Not applicable

Netdacim.mof

Not applicable

7.374

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim_uninstall.mof

Not applicable

1.766

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim.dll

6.3.9600.16384

36.864

22-Aug-2013

03:42

x86

Καμία

Not applicable

Netnccim.mof

Not applicable

4.614

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim_uninstall.mof

Not applicable

1.148

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim.dll

6.3.9600.16384

204.288

22-Aug-2013

03:42

x86

Καμία

Not applicable

Netttcim.mof

Not applicable

60.236

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim_uninstall.mof

Not applicable

2.602

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Networkconnectivitystatus.psd1

Not applicable

758

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Networktransition.psd1

Not applicable

2.669

18-Jun-2013

12:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Actionqueue.dll

6.3.9600.16384

194.048

22-Aug-2013

03:57

x86

Καμία

Not applicable

Appcompat_detailed.xsl

Not applicable

13.608

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi.xsl

Not applicable

13.732

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Auditetw.dll

6.3.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Cbscore.dll

6.3.9600.16419

1.304.064

03-Oct-2013

09:07

x86

Καμία

Not applicable

Cbsmsg.dll

6.3.9600.16384

43.008

22-Aug-2013

02:53

x86

Καμία

Not applicable

Cdplib.mof

Not applicable

1.976

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cdplibuninstall.mof

Not applicable

571

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

133.632

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Cmiadapter.dll

6.3.9600.16419

110.080

03-Oct-2013

09:16

x86

Καμία

Not applicable

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.16384

189.440

22-Aug-2013

03:45

x86

Καμία

Not applicable

Cmisetupetw.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Cmitrust.dll

6.3.9600.16384

280.576

22-Aug-2013

02:46

x86

Καμία

Not applicable

Cmiv2.dll

6.3.9600.16384

2.171.904

22-Aug-2013

03:48

x86

Καμία

Not applicable

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.16384

125.952

22-Aug-2013

02:52

x86

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

508.416

22-Aug-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Dpx.dll

6.3.9600.16384

253.440

22-Aug-2013

02:33

x86

Καμία

Not applicable

Drupdate.dll

6.3.9600.16384

198.144

22-Aug-2013

02:50

x86

Καμία

Not applicable

Etwproviderinstall.vbs

Not applicable

6.868

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Fveupg.dll

6.3.9600.16384

78.848

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Hwcompat.dll

6.3.9600.16384

147.456

22-Aug-2013

04:01

x86

Καμία

Not applicable

Itgtupg.dll

6.3.9600.16384

48.128

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Logprovider.dll

6.3.9600.16384

104.960

22-Aug-2013

02:43

x86

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16384

6.047.744

22-Aug-2013

03:35

x86

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

275.560

22-Aug-2013

05:31

x86

Καμία

Not applicable

Migisol.dll

6.3.9600.16384

97.280

22-Aug-2013

03:21

x86

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

04:14

x86

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

914.944

03-Oct-2013

10:27

x86

Καμία

Not applicable

Migtestplugin.dll

6.3.9600.16384

35.840

22-Aug-2013

03:58

x86

Καμία

Not applicable

Msdelta.dll

6.3.9600.16419

381.440

03-Oct-2013

09:23

x86

Καμία

Not applicable

Mspatcha.dll

6.3.9600.16384

36.352

22-Aug-2013

02:53

x86

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

226.816

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Oobeldretw.dll

6.3.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Oscomps.xml

Not applicable

435.175

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

119.808

03-Oct-2013

10:40

x86

Καμία

Not applicable

Setupcletw.dll

6.3.9600.16384

5,632

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Setupugcetw.dll

6.3.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Smiengine.dll

6.3.9600.16419

666.112

03-Oct-2013

08:51

x86

Καμία

Not applicable

Smipi.dll

6.3.9600.16419

55.296

03-Oct-2013

09:19

x86

Καμία

Not applicable

Ssshim.dll

6.3.9600.16419

109.056

03-Oct-2013

10:58

x86

Καμία

Not applicable

Sysprepetw.dll

6.3.9600.16384

6.656

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Upgdriver.dll

6.3.9600.16384

805.888

22-Aug-2013

03:00

x86

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.dll

6.3.9600.16419

2.352.128

03-Oct-2013

10:33

x86

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.xml

Not applicable

70.819

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_bulk.xml

Not applicable

176.792

03-Oct-2013

05:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgreport.dll

6.3.9600.16384

374.784

22-Aug-2013

03:27

x86

Καμία

Not applicable

Upgwow_bulk.xml

Not applicable

94.972

21-Aug-2013

23:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.16419

2.216.960

03-Oct-2013

09:26

x86

Καμία

Not applicable

Wdsupgcompl.dll

6.3.9600.16384

9.216

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Windeployetw.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Winsetupetw.dll

6.3.9600.16384

6.656

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048

22-Aug-2013

04:17

x86

Καμία

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.16384

43.008

22-Aug-2013

03:46

x86

Καμία

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.16438

1.818.112

19-Oct-2013

03:09

x86

Καμία

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.16412

184.320

26-Sep-2013

08:08

x86

Καμία

Not applicable

F12.dll

11.0.9600.16438

1.587.200

19-Oct-2013

04:07

x86

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.16438

17.142.784

19-Oct-2013

06:37

x86

Καμία

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16384

2.724.864

22-Aug-2013

04:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16438

108.032

19-Oct-2013

04:43

x86

Καμία

Not applicable

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16384

51.200

22-Aug-2013

03:55

x86

Καμία

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.16412

270.848

26-Sep-2013

06:34

x86

Καμία

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.16412

242.688

26-Sep-2013

06:46

x86

Καμία

Not applicable

Bing.ico

Not applicable

5.430

18-Jun-2013

12:22

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.16384

112.128

22-Aug-2013

03:40

x86

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.956

19-Oct-2013

07:13

Not applicable

Καμία

Not applicable

Η τροφοδοσία των Windows ανακαλύφθηκε. wav

Not applicable

19.884

18-Jun-2013

12:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Γραμμή πληροφοριών των Windows. wav

Not applicable

23.308

18-Jun-2013

12:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Έναρξη περιήγησης των Windows. wav

Not applicable

11.340

18-Jun-2013

12:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Αναδυόμενο παράθυρο "αποκλεισμένο. wav" των Windows

Not applicable

85.548

18-Jun-2013

12:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16412

1.389.056

26-Sep-2013

08:23

x86

Καμία

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.16438

2.166.272

19-Oct-2013

04:52

x86

Καμία

Not applicable

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16438

208.896

19-Oct-2013

04:28

x86

Καμία

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.16384

32.768

22-Aug-2013

03:45

x86

Καμία

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.16384

61.952

22-Aug-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.16438

11.220.992

19-Oct-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

24.486

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iuilp-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.958

13-Oct-2013

00:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iuilp.dll

6.3.9600.16427

706.536

13-Oct-2013

00:29

x86

Καμία

Not applicable

Kernel32.dll

6.3.9600.16441

1.033.368

22-Oct-2013

06:14

x86

Καμία

Not applicable

Cdd.dll

6.3.9600.16384

178.688

22-Aug-2013

05:22

x86

Καμία

Not applicable

Dxgkrnl.sys

6.3.9600.16438

1.307.480

19-Oct-2013

07:18

x86

Καμία

Not applicable

Dxgmms1.sys

6.3.9600.16419

320.856

03-Oct-2013

12:54

x86

Καμία

Not applicable

Lddmcore.ptxml

Not applicable

2.465

21-Aug-2013

23:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mcmde.dll

12.0.9600.16436

1.213.232

17-Oct-2013

14:04

x86

Καμία

Not applicable

Msched.admx

Not applicable

2.500

18-Jun-2013

12:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msched.dll

6.3.9600.16399

105.472

10-Sep-2013

04:28

x86

Καμία

Not applicable

Mfsvr.dll

6.3.9600.16438

380.656

19-Oct-2013

07:12

x86

Καμία

Not applicable

Mfasfsrcsnk.dll

12.0.9600.16405

883.184

17-Sep-2013

06:31

x86

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

133.632

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

508.416

22-Aug-2013

03:56

x86

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16384

6.047.744

22-Aug-2013

03:35

x86

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

260.096

22-Aug-2013

03:39

x86

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

04:14

x86

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

914.944

03-Oct-2013

10:27

x86

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

226.816

22-Aug-2013

04:05

x86

Καμία

Not applicable

Sfcn.dat

Not applicable

1.824

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflcid.dat

Not applicable

1.644

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistlh.dat

Not applicable

3.348.038

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.woa.dat

Not applicable

954.460

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.woa.dat

Not applicable

1.150.068

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistxp.dat

Not applicable

1.459.266

18-Jun-2013

12:59

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.networking.backgroundtransfer.dll

6.3.9600.16421

411.648

05-Oct-2013

07:35

x86

Καμία

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.3.9600.16425

88.272

10-Oct-2013

14:53

x86

Καμία

Not applicable

Ndis.sys

6.3.9600.16405

870.232

17-Sep-2013

06:34

x86

Καμία

Not applicable

Ndistrace.mof

Not applicable

4.548

18-Jun-2013

12:18

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.16422

5.753.688

07-Oct-2013

06:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ploptin.dll

6.3.9600.16425

29.528

10-Oct-2013

14:53

x86

Καμία

Not applicable

Profsvc.dll

6.3.9600.16425

184.832

10-Oct-2013

11:12

x86

Καμία

Not applicable

Profsvc.ptxml

Not applicable

648

21-Aug-2013

23:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Psmsrv.dll

6.3.9600.16407

104.448

19-Sep-2013

04:34

x86

Καμία

Not applicable

Rdyboost.sys

6.3.9600.16427

207.192

13-Oct-2013

00:49

x86

Καμία

Not applicable

Windows.media.dll

6.3.9600.16438

888.832

19-Oct-2013

03:14

x86

Καμία

Not applicable

Resources.ar-sa.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

11:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.bg-bg.pri

Not applicable

2.536

22-Aug-2013

11:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.cs-cz.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.da-dk.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

11:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.de-de.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.el-gr.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

11:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.en-gb.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

11:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.en-us.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

05:16

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.es-es.pri

Not applicable

2.520

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.et-ee.pri

Not applicable

2.520

22-Aug-2013

11:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.fi-fi.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.fr-fr.pri

Not applicable

2.608

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.he-il.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.hr-hr.pri

Not applicable

2,560

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.hu-hu.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.it-it.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ja-jp.pri

Not applicable

2.440

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ko-kr.pri

Not applicable

2.440

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.lt-lt.pri

Not applicable

2.576

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.lv-lv.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.nb-no.pri

Not applicable

2.496

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.nl-nl.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pl-pl.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pt-br.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pt-pt.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ro-ro.pri

Not applicable

2.536

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ru-ru.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sk-sk.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sl-si.pri

Not applicable

2.552

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sr-latn-rs.pri

Not applicable

2.584

22-Aug-2013

11:15

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sv-se.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.th-th.pri

Not applicable

2.496

22-Aug-2013

11:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.tr-tr.pri

Not applicable

2,560

22-Aug-2013

11:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.uk-ua.pri

Not applicable

2.592

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-cn.pri

Not applicable

2.448

22-Aug-2013

11:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-hk.pri

Not applicable

2.432

22-Aug-2013

11:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-tw.pri

Not applicable

2.432

22-Aug-2013

11:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Settingshandlers.dll

6.3.9600.16426

2.038.272

11-Oct-2013

16:34

x86

Καμία

Not applicable

Windows.ui.settingshandlers.pri

Not applicable

114.880

22-Aug-2013

01:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.16438

4.240.384

19-Oct-2013

04:44

x86

Καμία

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16412

553.472

26-Sep-2013

08:24

x86

Καμία

Not applicable

Cmnicfg.xml

Not applicable

5.868

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Icsunattend.exe

6.3.9600.16384

15.872

22-Aug-2013

03:58

x86

Καμία

Not applicable

Ipcfg.xml

Not applicable

13.451

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipnathlp.dll

6.3.9600.16404

380.928

14-Sep-2013

08:54

x86

Καμία

Not applicable

Osinfo.xml

Not applicable

780

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Potscfg.xml

Not applicable

2.612

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pppcfg.xml

Not applicable

14.434

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Shsetup.dll

6.3.9600.16423

94.208

08-Oct-2013

05:58

x86

Καμία

Not applicable

Shell32.dll

6.3.9600.16427

18.643.560

13-Oct-2013

00:29

x86

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1.450

21-Aug-2013

23:49

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2013

12:32

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncengine.dll

6.3.9600.16442

3.422.208

23-Oct-2013

04:54

x86

Καμία

Not applicable

Srv.sys

6.3.9600.16421

336.896

05-Oct-2013

09:59

x86

Καμία

Not applicable

Winstoreui.admx

Not applicable

4.116

13-Sep-2013

03:20

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.css

Not applicable

18.254

18-Jun-2013

12:42

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.htm

Not applicable

756

18-Jun-2013

12:42

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.js

Not applicable

53.838

05-Oct-2013

07:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wserror.htm

Not applicable

1.585

29-Jul-2013

17:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pri

Not applicable

11.720

22-Aug-2013

01:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows Store. lnk

Not applicable

2.191

21-Aug-2013

23:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.ui.winmd

Not applicable

17.920

21-Aug-2013

23:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.885

23-Oct-2013

09:02

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui.dll

6.3.9600.16442

863.744

23-Oct-2013

04:44

x86

Καμία

Not applicable

Windows.applicationmodel.store.dll

6.3.9600.16384

208.896

22-Aug-2013

02:39

x86

Καμία

Not applicable

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.3.9600.16442

189.952

23-Oct-2013

05:04

x86

Καμία

Not applicable

Wsshared.dll

6.3.9600.16442

700.928

23-Oct-2013

04:46

x86

Καμία

Not applicable

Wslicensingservice-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.987

10-Oct-2013

14:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wsmigplugin.dll

1.0.0.1

124.928

22-Aug-2013

03:36

x86

Καμία

Not applicable

Wsservice.dll

6.3.9600.16425

2.872.688

10-Oct-2013

14:52

x86

Καμία

Not applicable

Tswbprxy.exe

6.3.9600.16421

76.288

05-Oct-2013

08:52

x86

Καμία

Not applicable

Tsmf.dll

6.3.9600.16404

345.552

14-Sep-2013

12:33

x86

Καμία

Not applicable

Tsmf.mof

Not applicable

1.236

18-Jun-2013

12:20

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdpclip.exe

6.3.9600.16404

284.160

14-Sep-2013

09:29

x86

Καμία

Not applicable

Tswcx.xsd

Not applicable

843

18-Jun-2013

12:27

Not applicable

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Tswf.xsd

Not applicable

8.716

18-Jun-2013

12:23

Not applicable

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Tsworkspace.dll

6.3.9600.16421

795.648

05-Oct-2013

08:40

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Mstscax.dll

6.3.9600.16421

5.769.728

05-Oct-2013

07:32

x86

Καμία

Not applicable

Mstscax.mof

Not applicable

2.055

18-Jun-2013

12:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdvidcrl.dll

6.3.9600.16384

855.552

22-Aug-2013

03:16

x86

Καμία

Not applicable

Tsgqec.dll

6.3.9600.16384

53.248

22-Aug-2013

03:45

x86

Καμία

Not applicable

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.16384

286.048

22-Aug-2013

05:20

x86

Καμία

Not applicable

Tcpip.sys

6.3.9600.16423

1.888.088

08-Oct-2013

08:26

x86

Καμία

Not applicable

@tileempty1x1image.png

Not applicable

120

18-Jun-2013

12:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Twinui.dll

6.3.9600.16438

11.676.160

19-Oct-2013

03:52

x86

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1.454

21-Aug-2013

23:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.devices.lnk

Not applicable

1.446

21-Aug-2013

23:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1.547

21-Aug-2013

23:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcore.dll

7.2.9600.16421

920.064

05-Oct-2013

08:21

x86

Καμία

Not applicable

Uiautomationcore.ptxml

Not applicable

1.054

21-Aug-2013

23:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcoreres.dll

7.2.9600.16384

34.816

22-Aug-2013

04:16

x86

Καμία

Not applicable

User32.dll

6.3.9600.16384

1.370.696

22-Aug-2013

05:24

x86

Καμία

Not applicable

Wmpmde.dll

12.0.9600.16436

1.155.384

17-Oct-2013

14:04

x86

Καμία

Not applicable

Windowsupdateclient-core.ptxml

Not applicable

11.791

21-Aug-2013

23:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wuauclt.exe

7.9.9600.16422

49.544

07-Oct-2013

06:07

x86

Καμία

Not applicable

Wuaueng.dll

7.9.9600.16422

2.833.408

07-Oct-2013

02:03

x86

Καμία

Not applicable

Wups2.dll

7.9.9600.16384

22.528

22-Aug-2013

04:02

x86

Καμία

Not applicable

Dafwcn.dll

6.3.9600.16384

94.720

22-Aug-2013

03:17

x86

Καμία

Not applicable

Fdwcn.dll

6.3.9600.16384

87.552

22-Aug-2013

03:43

x86

Καμία

Not applicable

Wcnapi.dll

6.3.9600.16384

95.744

22-Aug-2013

02:37

x86

Καμία

Not applicable

Wcncsvc.dll

6.3.9600.16402

370.176

12-Sep-2013

07:17

x86

Καμία

Not applicable

Wcncsvc.mof

Not applicable

3.801

18-Jun-2013

12:21

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcneapauthproxy.dll

6.3.9600.16384

22.528

22-Aug-2013

02:51

x86

Καμία

Not applicable

Wcneappeerproxy.dll

6.3.9600.16384

23.552

22-Aug-2013

02:51

x86

Καμία

Not applicable

Windowswebapphost.ptxml

Not applicable

2.614

21-Aug-2013

23:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wwahost.exe

6.3.9600.16431

518.656

16-Oct-2013

09:34

x86

Καμία

Not applicable

Windows.web.http.dll

6.3.9600.16423

762.368

08-Oct-2013

04:50

x86

Καμία

Not applicable

Wifidisplay.dll

6.3.9600.16402

84.992

12-Sep-2013

07:37

x86

SPL

X86_MICROSOFT-WINDOWS-WIFIDISP

Wifidisplay.ptxml

Not applicable

3.120

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

SPL

X86_MICROSOFT-WINDOWS-WIFIDISP

Win32k.ptxml

Not applicable

4.213

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.16438

3.497.472

19-Oct-2013

05:20

x86

Καμία

Not applicable

Wuaext.dll

7.9.9600.16384

15.872

22-Aug-2013

02:47

x86

Καμία

Not applicable

Wucltux.dll

7.9.9600.16441

1.634.304

22-Oct-2013

01:51

x86

Καμία

Not applicable

Wusettingsprovider.dll

7.9.9600.16441

307.200

22-Oct-2013

01:59

x86

Καμία

Not applicable

Winmde.dll

12.0.9600.16436

1.204.968

17-Oct-2013

14:04

x86

Καμία

Not applicable

Wintrust.dll

6.3.9600.16425

235.960

10-Oct-2013

14:53

x86

Καμία

Not applicable

Miutils.dll

6.3.9600.16421

180.224

05-Oct-2013

08:24

x86

Καμία

Not applicable

Apndatabase.xml

Not applicable

385.528

09-Oct-2013

05:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Presentationcore.dll

4.0.30319.34004

3.229.808

08-Oct-2013

00:47

x86

Καμία

Not applicable

Spaceport.sys

6.3.9600.16421

321.368

05-Oct-2013

12:30

x86

Καμία

Not applicable

Stornvme.sys

6.3.9600.16421

47.960

05-Oct-2013

12:30

x86

Καμία

Not applicable

Usbccgp.sys

6.3.9600.16442

104.280

23-Oct-2013

09:44

x86

Καμία

Not applicable

Ucx01000.sys

6.3.9600.16384

163.680

22-Aug-2013

05:32

x86

Καμία

Not applicable

Usbxhci.sys

6.3.9600.16401

261.464

11-Sep-2013

11:21

x86

Καμία

Not applicable

Drmk.sys

6.3.9600.16384

64.512

22-Aug-2013

04:11

x86

Καμία

Not applicable

Drmkaud.sys

6.3.9600.16384

14.008

22-Aug-2013

05:26

x86

Καμία

Not applicable

Msapofxproxy.dll

6.3.9600.16384

28.160

22-Aug-2013

03:53

x86

Καμία

Not applicable

Portcls.sys

6.3.9600.16405

204.288

17-Sep-2013

05:28

x86

Καμία

Not applicable

Sysfxui.dll

6.3.9600.16384

336.896

22-Aug-2013

03:34

x86

Καμία

Not applicable

Wmalfxgfxdsp.dll

6.3.9600.16384

1.468.880

22-Aug-2013

05:26

x86

Καμία

Not applicable

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows 8,1 και του Windows Server 2012 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Απαίτηση SP

Κλάδος υπηρεσιών

Acpi.sys

6.3.9600.16423

523.096

08-Oct-2013

10:28

x64

Καμία

Not applicable

Bthenum.sys

6.3.9600.16384

53.248

22-Aug-2013

11:36

x64

Καμία

Not applicable

Bthmini.sys

6.3.9600.16384

31.744

22-Aug-2013

11:38

x64

Καμία

Not applicable

Bthport.sys

6.3.9600.16421

1.200.640

05-Oct-2013

11:00

x64

Καμία

Not applicable

Bthusb.sys

6.3.9600.16421

81.920

05-Oct-2013

11:01

x64

Καμία

Not applicable

Fsquirt.exe

6.3.9600.16384

239.616

22-Aug-2013

10:44

x64

Καμία

Not applicable

Cnetnative.dll

6.3.9600.16405

71.680

17-Sep-2013

06:28

x64

Καμία

Not applicable

Dafwfdprovider.dll

6.3.9600.16402

184.832

12-Sep-2013

07:37

x64

Καμία

Not applicable

Intelpep.sys

6.3.9600.16423

39.768

08-Oct-2013

11:07

x64

Καμία

Not applicable

Pcsvdevice.dll

6.3.9600.16421

286.208

05-Oct-2013

08:15

x64

Καμία

Not applicable

Pcsvdevice.mof

Not applicable

69.338

21-Jun-2013

07:49

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pcsvdevice_uninstall.mof

Not applicable

1.224

21-Jun-2013

07:49

Not applicable

Καμία

Not applicable

Vmsif.dll

6.3.9600.16384

62.464

22-Aug-2013

09:34

x64

Καμία

Not applicable

Vmsnetsetupplugin.dll

6.3.9600.16384

33.792

22-Aug-2013

09:52

x64

Καμία

Not applicable

Vmswitch.sys

6.3.9600.16423

686.080

08-Oct-2013

07:37

x64

Καμία

Not applicable

Vmsif.dll

6.3.9600.16384

62.464

22-Aug-2013

09:34

x64

Καμία

Not applicable

Vmsntfy.dll

6.3.9600.16384

88.576

22-Aug-2013

10:49

x64

Καμία

Not applicable

Vmswitch.sys

6.3.9600.16423

686.080

08-Oct-2013

07:37

x64

Καμία

Not applicable

Rdvgpuinfo.dll

6.3.9600.16384

60.416

22-Aug-2013

09:37

x64

Καμία

Not applicable

Vmms.exe

6.3.9600.16404

13.368.832

14-Sep-2013

08:56

x64

Καμία

Not applicable

Vmwp.exe

6.3.9600.16421

6.172.672

05-Oct-2013

11:13

x64

Καμία

Not applicable

Appreadiness.dll

6.3.9600.16420

533.504

04-Oct-2013

08:10

x64

Καμία

Not applicable

Apphelp.dll

6.3.9600.16441

558.080

22-Oct-2013

05:15

x64

Καμία

Not applicable

Sdbinst.exe

6.3.9600.16384

24.064

22-Aug-2013

11:22

x64

Καμία

Not applicable

Shimeng.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

11:35

x64

Καμία

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

414.042

21-Oct-2013

22:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

2.757.152

21-Oct-2013

22:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Acgenral.dll

6.3.9600.16441

289.792

22-Oct-2013

03:45

x64

Καμία

Not applicable

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

10.240

22-Aug-2013

09:54

x64

Καμία

Not applicable

Acspecfc.dll

6.3.9600.16427

41.472

12-Oct-2013

22:24

x64

Καμία

Not applicable

Drvmain.sdb

Not applicable

117.988

21-Oct-2013

22:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.894

22-Oct-2013

08:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.16441

2.617.344

22-Oct-2013

02:07

x64

Καμία

Not applicable

Appxalluserstore.dll

6.3.9600.16425

160.768

10-Oct-2013

11:53

x64

Καμία

Not applicable

Appxprovisioning.xml

Not applicable

630

18-Jun-2013

14:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appxdeploymentextensions.dll

6.3.9600.16425

922.624

10-Oct-2013

10:19

x64

Καμία

Not applicable

Appxdeploymentserver.dll

6.3.9600.16425

1.302.528

10-Oct-2013

10:40

x64

Καμία

Not applicable

Appxupgrademigrationplugin.dll

6.3.9600.16384

183.296

22-Aug-2013

10:54

x64

Καμία

Not applicable

Prod_appxdeploymentserver.ptxml

Not applicable

813

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Settings.dat

Not applicable

8.192

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Audiodg.exe

6.3.9600.16384

245.920

22-Aug-2013

12:32

x64

Καμία

Not applicable

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.16384

198.656

22-Aug-2013

09:39

x64

Καμία

Not applicable

Audioeng.dll

6.3.9600.16384

461.224

22-Aug-2013

12:32

x64

Καμία

Not applicable

Audiokse.dll

6.3.9600.16384

364.688

22-Aug-2013

12:32

x64

Καμία

Not applicable

Audioses.dll

6.3.9600.16405

465.960

17-Sep-2013

09:06

x64

Καμία

Not applicable

Audiosrv.dll

6.3.9600.16384

835.072

22-Aug-2013

09:23

x64

Καμία

Not applicable

Encdump.dll

5.0.1.1

120.344

22-Aug-2013

12:32

x64

Καμία

Not applicable

Prod_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Bcd.dll

6.3.9600.16384

94.056

22-Aug-2013

12:35

x64

Καμία

Not applicable

Kdnet.dll

6.3.9600.16384

87.904

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kdstub.dll

6.3.9600.16384

14.176

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_10df.dll

6.3.9600.16384

28.512

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_10ec.dll

6.3.9600.16384

308.064

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_14e4.dll

6.3.9600.16384

110.944

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_15b3.dll

6.3.9600.16384

33.632

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_1969.dll

6.3.9600.16384

37.728

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_19a2.dll

6.3.9600.16384

28.512

22-Aug-2013

12:39

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Kd_02_8086.dll

6.3.9600.16442

171.864

23-Oct-2013

11:13

x64

SPO

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-B..ERTRANSP

Dafbth.dll

6.3.9600.16405

92.672

17-Sep-2013

04:37

x64

Καμία

Not applicable

Cmnicfg.xml

Not applicable

5.868

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipcfg.xml

Not applicable

13.451

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipnathlp.dll

6.3.9600.16404

433.664

14-Sep-2013

09:11

x64

Καμία

Not applicable

Osinfo.xml

Not applicable

780

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Potscfg.xml

Not applicable

2.612

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pppcfg.xml

Not applicable

14.434

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mrmcorer.dll

6.3.9600.16426

909.312

11-Oct-2013

13:24

x64

Καμία

Not applicable

Wldp.dll

6.3.9600.16442

44.936

23-Oct-2013

11:29

x64

Καμία

Not applicable

Comdlg32.dll

6.3.9600.16438

607.744

19-Oct-2013

04:48

x64

Καμία

Not applicable

Comdlg32.ptxml

Not applicable

664

22-Aug-2013

06:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Chxproxyds.dll

6.3.9600.16441

274.944

22-Oct-2013

04:27

x64

Καμία

Not applicable

Ntdsa.mof

Not applicable

227.765

18-Jun-2013

14:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ntdsai.dll

6.3.9600.16421

3.653.632

05-Oct-2013

08:17

x64

Καμία

Not applicable

Dwmcore.dll

6.3.9600.16438

2.143.744

19-Oct-2013

03:57

x64

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-desktopwindowmanager-compositor.ptxml

Not applicable

4.069

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

D2d1.dll

6.3.9600.16399

4.599.808

10-Sep-2013

05:26

x64

Καμία

Not applicable

Dedup.sys

6.3.9600.16425

463.192

10-Oct-2013

16:51

x64

Καμία

Not applicable

Samlib.dll

6.3.9600.16384

110.592

22-Aug-2013

10:03

x64

Καμία

Not applicable

Samsrv.dll

6.3.9600.16421

830.464

05-Oct-2013

09:07

x64

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-directui.ptxml

Not applicable

592

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.ui.xaml.dll

6.3.9600.16438

18.577.408

19-Oct-2013

06:23

x64

Καμία

Not applicable

D3d10level9.dll

6.3.9600.16421

699.840

05-Oct-2013

14:21

x64

Καμία

Not applicable

D3d11.dll

6.3.9600.16419

2.140.888

03-Oct-2013

14:05

x64

Καμία

Not applicable

D3d8thk.dll

6.3.9600.16384

13.312

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

D3d9.dll

6.3.9600.16404

2.134.120

14-Sep-2013

14:07

x64

Καμία

Not applicable

Dxgi.dll

6.3.9600.16419

516.496

03-Oct-2013

14:05

x64

Καμία

Not applicable

Display.dll

6.3.9600.16426

1.843.712

11-Oct-2013

15:11

x64

SPL

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Display.ptxml

Not applicable

1.073

22-Aug-2013

06:54

Not applicable

SPL

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Dnsapi.dll

6.3.9600.16423

656.384

08-Oct-2013

05:50

x64

Καμία

Not applicable

Dnsrslvr.dll

6.3.9600.16423

255.488

08-Oct-2013

05:48

x64

Καμία

Not applicable

Baseeapmethodconfig.xsd

Not applicable

612

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Baseeapmethodusercredentials.xsd

Not applicable

648

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapcommon.xsd

Not applicable

752

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapgenericusercredentials.xsd

Not applicable

1.132

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eaphostconfig.xsd

Not applicable

1.275

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eaphostusercredentials.xsd

Not applicable

1.353

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Eapp3hst.dll

6.3.9600.16402

325.120

12-Sep-2013

08:08

x64

Καμία

Not applicable

Eappcfg.dll

6.3.9600.16402

335.360

12-Sep-2013

07:16

x64

Καμία

Not applicable

Eappgnui.dll

6.3.9600.16402

101.888

12-Sep-2013

08:45

x64

Καμία

Not applicable

Eapphost.dll

6.3.9600.16402

331.776

12-Sep-2013

07:44

x64

Καμία

Not applicable

Eappprxy.dll

6.3.9600.16384

68.096

22-Aug-2013

09:50

x64

Καμία

Not applicable

Embeddedapplauncher.exe

6.3.9600.16441

96.088

22-Oct-2013

08:18

x64

Καμία

Not applicable

Embeddedapplauncherconfig.dll

6.3.9600.16384

39.264

22-Aug-2013

12:45

x64

Καμία

Not applicable

Wemsal_wmiprovider.dll

6.3.9600.16384

72.544

22-Aug-2013

12:45

x64

Καμία

Not applicable

Workfoldersres.dll

6.2.9200.16384

117.760

19-Sep-2013

07:19

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-E..HOST-SHELLNAMESP

Workfolders.exe

6.3.9600.16407

136.704

19-Sep-2013

06:27

x64

Καμία

Not applicable

Workfolderscontrol.dll

6.3.9600.16441

761.856

22-Oct-2013

03:44

x64

Καμία

Not applicable

Workfoldersshell.dll

6.3.9600.16441

186.880

22-Oct-2013

03:56

x64

Καμία

Not applicable

Workfolderssvc.dll

6.3.9600.16441

1.584.128

22-Oct-2013

01:53

x64

Καμία

Not applicable

Ecsserver.mof

Not applicable

3.158

14-Sep-2013

04:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ecsserver_uninstall.mof

Not applicable

873

01-Jul-2013

16:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncserversetting.cdxml

Not applicable

2.354

01-Jul-2013

16:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncshare.cdxml

Not applicable

11.597

14-Sep-2013

04:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncshare.psd1

Not applicable

732

30-Jul-2013

18:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncshareres.dll

6.2.9200.16384

2.048

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Syncsharesrv.dll

6.3.9600.16438

1.221.120

19-Oct-2013

03:10

x64

Καμία

Not applicable

Syncsharesvc.config

Not applicable

6.891

01-Jul-2013

16:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncsharesvc.dll

6.3.9600.16407

419.840

19-Sep-2013

03:52

x64

Καμία

Not applicable

Syncsharettlib.dll

6.3.9600.16438

95.744

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Syncsharettsvc.exe

6.3.9600.16407

146.432

19-Sep-2013

06:35

x64

Καμία

Not applicable

Syncuserstatus.cdxml

Not applicable

1.047

01-Jul-2013

16:50

Not applicable

Καμία

Not applicable

Errorreporting.admx

Not applicable

26.372

14-Sep-2013

04:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3.107

22-Oct-2013

08:05

Not applicable

Καμία

Not applicable

Explorer.exe

6.3.9600.16441

2.328.872

22-Oct-2013

07:55

x64

Καμία

Not applicable

Microsoft.failoverclusters.uiframework.dll

6.3.9600.16438

2.036.736

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Clussvc.exe

6.3.9600.16441

7.389.696

22-Oct-2013

04:00

x64

Καμία

Not applicable

Clusapi.dll

6.3.9600.16384

425.984

22-Aug-2013

10:42

x64

Καμία

Not applicable

Resutils.dll

6.3.9600.16384

281.600

22-Aug-2013

11:11

x64

Καμία

Not applicable

Csvfs.sys

6.3.9600.16438

650.752

19-Oct-2013

06:18

x64

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.agent.interop.dll

6.3.9600.16384

13.312

22-Aug-2013

12:40

x64

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.fcagent.interop.dll

6.3.9600.16384

5.120

22-Aug-2013

12:40

x64

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.validation.bestpracticetests.dll

6.3.9600.16438

134.144

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.validation.common.dll

6.3.9600.16438

17.408

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.validation.generaltests.dll

6.3.9600.16438

321.024

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.validation.hypervtests.dll

6.3.9600.16438

204.800

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Failoverclusters.validation.storagetests.dll

6.3.9600.16438

290.304

19-Oct-2013

09:18

x64

Καμία

Not applicable

Microsoft.failoverclusters.validation.dll

6.3.9600.16438

90.624

19-Oct-2013

09:18

x86

Καμία

Not applicable

Clusres2.dll

6.3.9600.16427

651.264

12-Oct-2013

22:06

x64

Καμία

Not applicable

Ftp.exe

6.3.9600.16403

53.248

13-Sep-2013

08:22

x64

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

171.008

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

654.848

22-Aug-2013

11:22

x64

Καμία

Not applicable

Diager.dll

6.3.9600.16384

38.400

22-Aug-2013

11:21

x64

Καμία

Not applicable

Diagnostic.dll

6.3.9600.16384

150.016

22-Aug-2013

11:00

x64

Καμία

Not applicable

Du.dll

6.3.9600.16384

90.624

22-Aug-2013

11:15

x64

Καμία

Not applicable

Hwcompat.dll

6.3.9600.16384

187.904

22-Aug-2013

11:30

x64

Καμία

Not applicable

Migapp.xml

Not applicable

597.574

18-Jun-2013

15:22

Not applicable

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16384

7.808.512

22-Aug-2013

10:58

x64

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

280.168

22-Aug-2013

12:45

x64

Καμία

Not applicable

Migisol.dll

6.3.9600.16384

127.488

22-Aug-2013

10:39

x64

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

11:43

x64

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

1.155.584

03-Oct-2013

11:17

x64

Καμία

Not applicable

Migsys.dll

6.3.9600.16384

371.712

22-Aug-2013

11:23

x64

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

303.104

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Offline.xml

Not applicable

33.574

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.woa.xml

Not applicable

249.101

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Oscomps.xml

Not applicable

435.175

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Reagent.dll

6.3.9600.16419

911.872

03-Oct-2013

10:20

x64

Καμία

Not applicable

Setupplatform.cfg

Not applicable

1.385

18-Jun-2013

18:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Setupplatform.dll

Not applicable

5.642.752

03-Oct-2013

10:09

x64

Καμία

Not applicable

Setupplatform.exe

6.3.9600.16419

6.168.240

03-Oct-2013

15:03

x64

Καμία

Not applicable

Sfcn.dat

Not applicable

1.824

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflcid.dat

Not applicable

1.644

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.woa.dat

Not applicable

954.460

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.woa.dat

Not applicable

1.150.068

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Unattend.dll

6.3.9600.16384

241.664

22-Aug-2013

11:02

x64

Καμία

Not applicable

Unbcl.dll

6.3.9600.16384

983.552

22-Aug-2013

11:02

x64

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.dll

6.3.9600.16384

2.976.768

22-Aug-2013

11:15

x64

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.xml

Not applicable

70.819

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_bulk.xml

Not applicable

176.792

03-Oct-2013

05:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_data.xml

Not applicable

28.582

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_frmwrk.xml

Not applicable

13.814

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgwow_bulk.xml

Not applicable

94.972

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wdsclientapi.dll

6.3.9600.16384

270.848

22-Aug-2013

10:17

x64

Καμία

Not applicable

Wdscsl.dll

6.3.9600.16384

51.712

22-Aug-2013

10:24

x64

Καμία

Not applicable

Wdsimage.dll

6.3.9600.16419

833.536

03-Oct-2013

10:15

x64

Καμία

Not applicable

Wdsutil.dll

6.3.9600.16384

230.912

22-Aug-2013

11:23

x64

Καμία

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.16438

1.394.176

19-Oct-2013

03:23

x64

Καμία

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16438

1.993.728

19-Oct-2013

04:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Adhapi.dll

6.3.9600.16384

22.528

22-Aug-2013

10:02

x64

Καμία

Not applicable

Adhsvc.dll

6.3.9600.16384

75.776

22-Aug-2013

09:37

x64

Καμία

Not applicable

Directaccessclientcomponents.psd1

Not applicable

1.078

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Httpprxm.dll

6.3.9600.16384

116.224

22-Aug-2013

09:51

x64

Καμία

Not applicable

Httpprxp.dll

6.3.9600.16384

18.432

22-Aug-2013

10:02

x64

Καμία

Not applicable

Iphlpsvc.dll

6.3.9600.16423

903.168

08-Oct-2013

04:50

x64

Καμία

Not applicable

Iphlpsvcmigplugin.dll

6.3.9600.16384

67.584

22-Aug-2013

10:44

x64

Καμία

Not applicable

Keepaliveprovider.dll

6.3.9600.16384

15.360

22-Aug-2013

09:53

x64

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxml

Not applicable

8.065

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

2.237

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

687

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.cdxml

Not applicable

2.355

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.format.ps1xml

Not applicable

832

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_daconnectionstatus.types.ps1xml

Not applicable

1.049

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.cdxml

Not applicable

16.176

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.format.ps1xml

Not applicable

1.910

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_dasitetableentry.types.ps1xml

Not applicable

1.250

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxml

Not applicable

4.719

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.346

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.cdxml

Not applicable

5.836

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.format.ps1xml

Not applicable

1.331

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_net6to4configuration.types.ps1xml

Not applicable

2.887

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.cdxml

Not applicable

7.111

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.875

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

1.214

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionmonitoring.cdxml

Not applicable

460

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netdnstransitionmonitoring.format.ps1xml

Not applicable

1.491

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.cdxml

Not applicable

14.941

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.958

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

4.054

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsstate.cdxml

Not applicable

413

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netiphttpsstate.format.ps1xml

Not applicable

932

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.cdxml

Not applicable

5.287

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.228

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

2.063

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.cdxml

Not applicable

7.734

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.827

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

2.253

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionmonitoring.cdxml

Not applicable

927

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netnattransitionmonitoring.format.ps1xml

Not applicable

1.918

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.cdxml

Not applicable

7.066

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xml

Not applicable

1.548

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xml

Not applicable

1.181

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredostate.cdxml

Not applicable

500

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msft_netteredostate.format.ps1xml

Not applicable

657

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim.dll

6.3.9600.16384

81.408

22-Aug-2013

11:08

x64

Καμία

Not applicable

Netdacim.mof

Not applicable

7.374

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netdacim_uninstall.mof

Not applicable

1.766

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim.dll

6.3.9600.16384

43.008

22-Aug-2013

11:06

x64

Καμία

Not applicable

Netnccim.mof

Not applicable

4.614

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netnccim_uninstall.mof

Not applicable

1.148

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim.dll

6.3.9600.16384

262.656

22-Aug-2013

11:06

x64

Καμία

Not applicable

Netttcim.mof

Not applicable

60.236

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Netttcim_uninstall.mof

Not applicable

2.602

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Networkconnectivitystatus.psd1

Not applicable

758

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Networktransition.psd1

Not applicable

2.669

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Καμία

Not applicable

Actionqueue.dll

6.3.9600.16384

224.256

22-Aug-2013

11:23

x64

Καμία

Not applicable

Appcompat_detailed.xsl

Not applicable

13.608

18-Jun-2013

15:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi.xsl

Not applicable

13.732

18-Jun-2013

15:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

Auditetw.dll

6.3.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Cbscore.dll

6.3.9600.16419

1.485.824

03-Oct-2013

09:24

x64

Καμία

Not applicable

Cbsmsg.dll

6.3.9600.16384

41.984

22-Aug-2013

10:02

x64

Καμία

Not applicable

Cdplib.mof

Not applicable

1.976

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cdplibuninstall.mof

Not applicable

571

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

171.008

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Cmiadapter.dll

6.3.9600.16384

119.808

22-Aug-2013

09:46

x64

Καμία

Not applicable

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.16384

242.176

22-Aug-2013

11:10

x64

Καμία

Not applicable

Cmisetupetw.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

11:45

x64

Καμία

Not applicable

Cmitrust.dll

6.3.9600.16384

403.968

22-Aug-2013

09:52

x64

Καμία

Not applicable

Cmiv2.dll

6.3.9600.16384

3.287.552

22-Aug-2013

11:13

x64

Καμία

Not applicable

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.16384

150.016

22-Aug-2013

10:01

x64

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

654.848

22-Aug-2013

11:22

x64

Καμία

Not applicable

Dpx.dll

6.3.9600.16384

337.408

22-Aug-2013

09:34

x64

Καμία

Not applicable

Drupdate.dll

6.3.9600.16384

243.712

22-Aug-2013

09:59

x64

Καμία

Not applicable

Etwproviderinstall.vbs

Not applicable

6.868

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Fveupg.dll

6.3.9600.16384

65.024

22-Aug-2013

11:33

x64

Καμία

Not applicable

Hwcompat.dll

6.3.9600.16384

187.904

22-Aug-2013

11:30

x64

Καμία

Not applicable

Itgtupg.dll

6.3.9600.16384

41.984

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Logprovider.dll

6.3.9600.16384

130.560

22-Aug-2013

09:47

x64

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16384

7.808.512

22-Aug-2013

10:58

x64

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

280.168

22-Aug-2013

12:45

x64

Καμία

Not applicable

Migisol.dll

6.3.9600.16384

127.488

22-Aug-2013

10:39

x64

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

11:43

x64

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

1.155.584

03-Oct-2013

11:17

x64

Καμία

Not applicable

Migtestplugin.dll

6.3.9600.16384

39.936

22-Aug-2013

11:24

x64

Καμία

Not applicable

Msdelta.dll

6.3.9600.16419

496.128

03-Oct-2013

09:49

x64

Καμία

Not applicable

Mspatcha.dll

6.3.9600.16384

45.568

22-Aug-2013

10:03

x64

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

303.104

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Oobeldretw.dll

6.3.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Oscomps.xml

Not applicable

435.175

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

137.216

03-Oct-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Setupcletw.dll

6.3.9600.16384

5,632

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Setupugcetw.dll

6.3.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Smiengine.dll

6.3.9600.16384

836.608

22-Aug-2013

09:13

x64

Καμία

Not applicable

Smipi.dll

6.3.9600.16384

57.344

22-Aug-2013

09:50

x64

Καμία

Not applicable

Ssshim.dll

6.3.9600.16384

125.440

22-Aug-2013

11:40

x64

Καμία

Not applicable

Sysprepetw.dll

6.3.9600.16384

6.656

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Upgdriver.dll

6.3.9600.16384

1.023.488

22-Aug-2013

10:10

x64

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.dll

6.3.9600.16384

2.976.768

22-Aug-2013

11:15

x64

Καμία

Not applicable

Upgradeagent.xml

Not applicable

70.819

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgrade_bulk.xml

Not applicable

176.792

03-Oct-2013

05:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Upgreport.dll

6.3.9600.16384

537.088

22-Aug-2013

10:49

x64

Καμία

Not applicable

Upgwow_bulk.xml

Not applicable

94.972

22-Aug-2013

06:57

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.16419

2.700.800

03-Oct-2013

09:52

x64

Καμία

Not applicable

Wdsupgcompl.dll

6.3.9600.16384

10,752

22-Aug-2013

11:33

x64

Καμία

Not applicable

Windeployetw.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Winsetupetw.dll

6.3.9600.16384

6.656

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Tzres.dll

6.3.9600.16384

2.048

22-Aug-2013

11:45

x64

Καμία

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.16384

53.760

22-Aug-2013

11:11

x64

Καμία

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.16438

2.332.160

19-Oct-2013

03:53

x64

Καμία

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.16412

258.560

26-Sep-2013

08:50

x64

Καμία

Not applicable

F12.dll

11.0.9600.16438

1.742.336

19-Oct-2013

04:51

x64

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.16438

23.212.544

19-Oct-2013

08:08

x64

Καμία

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16384

2.724.864

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16438

111.616

19-Oct-2013

05:37

x64

Καμία

Not applicable

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16384

4,096

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16384

48.640

22-Aug-2013

11:21

x64

Καμία

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.16412

721.408

26-Sep-2013

06:34

x64

Καμία

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.16412

344.576

26-Sep-2013

06:57

x64

Καμία

Not applicable

Bing.ico

Not applicable

5.430

18-Jun-2013

14:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.16384

139.264

22-Aug-2013

11:03

x64

Καμία

Not applicable

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.956

19-Oct-2013

08:47

Not applicable

Καμία

Not applicable

Η τροφοδοσία των Windows ανακαλύφθηκε. wav

Not applicable

19.884

18-Jun-2013

14:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Γραμμή πληροφοριών των Windows. wav

Not applicable

23.308

18-Jun-2013

14:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Έναρξη περιήγησης των Windows. wav

Not applicable

11.340

18-Jun-2013

14:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Αναδυόμενο παράθυρο "αποκλεισμένο. wav" των Windows

Not applicable

85.548

18-Jun-2013

14:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16412

1.836.544

26-Sep-2013

09:11

x64

Καμία

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.16438

2.764.288

19-Oct-2013

06:02

x64

Καμία

Not applicable

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16438

218.624

19-Oct-2013

05:19

x64

Καμία

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.16384

33.792

22-Aug-2013

11:10

x64

Καμία

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.16384

66.048

22-Aug-2013

11:22

x64

Καμία

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.16438

12.995.584

19-Oct-2013

04:37

x64

Καμία

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

24.486

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iuilp-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.958

13-Oct-2013

02:40

Not applicable

Καμία

Not applicable

Iuilp.dll

6.3.9600.16427

708.616

13-Oct-2013

02:43

x64

Καμία

Not applicable

Kernel32.dll

6.3.9600.16441

1.287.064

22-Oct-2013

08:18

x64

Καμία

Not applicable

Cdd.dll

6.3.9600.16384

212.992

22-Aug-2013

12:36

x64

Καμία

Not applicable

Dxgkrnl.sys

6.3.9600.16438

1.530.200

19-Oct-2013

09:13

x64

Καμία

Not applicable

Dxgmms1.sys

6.3.9600.16419

382.808

03-Oct-2013

14:07

x64

Καμία

Not applicable

Lddmcore.ptxml

Not applicable

2.465

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Καμία

Not applicable

Mcmde.dll

12.0.9600.16436

1.396.064

17-Oct-2013

15:42

x64

Καμία

Not applicable

Msched.admx

Not applicable

2.500

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Msched.dll

6.3.9600.16399

132.608

10-Sep-2013

04:52

x64

Καμία

Not applicable

Mfsvr.dll

6.3.9600.16438

481.392

19-Oct-2013

08:51

x64

Καμία

Not applicable

Mfasfsrcsnk.dll

12.0.9600.16405

1.067.080

17-Sep-2013

09:06

x64

Καμία

Not applicable

Cmi2migxml.dll

6.3.9600.16384

171.008

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Csiagent.dll

6.3.9600.16384

654.848

22-Aug-2013

11:22

x64

Καμία

Not applicable

Migcore.dll

6.3.9600.16384

7.808.512

22-Aug-2013

10:58

x64

Καμία

Not applicable

Mighost.exe

6.3.9600.16384

264.704

22-Aug-2013

11:02

x64

Καμία

Not applicable

Migres.dll

6.3.9600.16384

7.168

22-Aug-2013

11:43

x64

Καμία

Not applicable

Migstore.dll

6.3.9600.16419

1.155.584

03-Oct-2013

11:17

x64

Καμία

Not applicable

Mxeagent.dll

6.3.9600.16384

303.104

22-Aug-2013

11:34

x64

Καμία

Not applicable

Sfcn.dat

Not applicable

1.824

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflcid.dat

Not applicable

1.644

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistlh.dat

Not applicable

3.348.038

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw7.dat

Not applicable

1.692.026

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.dat

Not applicable

2.605.766

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistw8.woa.dat

Not applicable

954.460

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.dat

Not applicable

3.170.906

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistwb.woa.dat

Not applicable

1.150.068

22-Jul-2013

19:08

Not applicable

Καμία

Not applicable

Sflistxp.dat

Not applicable

1.459.266

18-Jun-2013

15:24

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.networking.backgroundtransfer.dll

6.3.9600.16421

578.560

05-Oct-2013

07:43

x64

Καμία

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.3.9600.16425

104.320

10-Oct-2013

16:26

x64

Καμία

Not applicable

Mslbfoprovider.sys

6.3.9600.16423

115.712

08-Oct-2013

07:38

x64

Καμία

Not applicable

Ndis.sys

6.3.9600.16405

1.118.040

17-Sep-2013

09:11

x64

Καμία

Not applicable

Ndistrace.mof

Not applicable

4.548

18-Jun-2013

14:42

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.16422

7.399.256

07-Oct-2013

07:21

x64

Καμία

Not applicable

Provideraddressresource.dll

6.3.9600.16423

31.744

08-Oct-2013

05:39

x64

Καμία

Not applicable

Ploptin.dll

6.3.9600.16425

31.064

10-Oct-2013

16:44

x64

Καμία

Not applicable

Profsvc.dll

6.3.9600.16425

221,184

10-Oct-2013

11:38

x64

Καμία

Not applicable

Profsvc.ptxml

Not applicable

648

22-Aug-2013

06:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Psmsrv.dll

6.3.9600.16407

134.656

19-Sep-2013

05:04

x64

Καμία

Not applicable

Rdyboost.sys

6.3.9600.16427

258.904

13-Oct-2013

03:06

x64

Καμία

Not applicable

Windows.media.dll

6.3.9600.16438

1.231.360

19-Oct-2013

03:26

x64

Καμία

Not applicable

Resources.ar-sa.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

19:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.bg-bg.pri

Not applicable

2.536

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.cs-cz.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

19:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.da-dk.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

19:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.de-de.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.el-gr.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

19:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.en-gb.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

19:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.en-us.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.es-es.pri

Not applicable

2.520

22-Aug-2013

19:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.et-ee.pri

Not applicable

2.520

22-Aug-2013

19:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.fi-fi.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

19:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.fr-fr.pri

Not applicable

2.608

22-Aug-2013

19:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.he-il.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

19:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.hr-hr.pri

Not applicable

2,560

22-Aug-2013

19:28

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.hu-hu.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.it-it.pri

Not applicable

2.488

22-Aug-2013

19:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ja-jp.pri

Not applicable

2.440

22-Aug-2013

19:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ko-kr.pri

Not applicable

2.440

22-Aug-2013

19:39

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.lt-lt.pri

Not applicable

2.576

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.lv-lv.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.nb-no.pri

Not applicable

2.496

22-Aug-2013

19:36

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.nl-nl.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

19:35

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pl-pl.pri

Not applicable

2.544

22-Aug-2013

19:37

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pt-br.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

19:34

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pt-pt.pri

Not applicable

2.512

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ro-ro.pri

Not applicable

2.536

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.ru-ru.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

19:38

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sk-sk.pri

Not applicable

2.528

22-Aug-2013

19:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sl-si.pri

Not applicable

2.552

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sr-latn-rs.pri

Not applicable

2.584

22-Aug-2013

19:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.sv-se.pri

Not applicable

2.504

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.th-th.pri

Not applicable

2.496

22-Aug-2013

19:27

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.tr-tr.pri

Not applicable

2,560

22-Aug-2013

19:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.uk-ua.pri

Not applicable

2.592

22-Aug-2013

19:26

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-cn.pri

Not applicable

2.448

22-Aug-2013

19:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-hk.pri

Not applicable

2.432

22-Aug-2013

19:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.zh-tw.pri

Not applicable

2.432

22-Aug-2013

19:19

Not applicable

Καμία

Not applicable

Settingshandlers.dll

6.3.9600.16426

2.570.240

11-Oct-2013

13:04

x64

Καμία

Not applicable

Windows.ui.settingshandlers.pri

Not applicable

114.880

22-Aug-2013

08:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.16438

5.765.120

19-Oct-2013

05:10

x64

Καμία

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16384

708.608

22-Aug-2013

11:02

x64

Καμία

Not applicable

Cmnicfg.xml

Not applicable

5.868

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Icsunattend.exe

6.3.9600.16384

16.384

22-Aug-2013

11:24

x64

Καμία

Not applicable

Ipcfg.xml

Not applicable

13.451

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Ipnathlp.dll

6.3.9600.16404

433.664

14-Sep-2013

09:11

x64

Καμία

Not applicable

Osinfo.xml

Not applicable

780

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Potscfg.xml

Not applicable

2.612

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Pppcfg.xml

Not applicable

14.434

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Shsetup.dll

6.3.9600.16423

113.152

08-Oct-2013

06:46

x64

Καμία

Not applicable

Shell32.dll

6.3.9600.16427

21.199.768

13-Oct-2013

02:44

x64

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1.450

22-Aug-2013

06:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Καμία

Not applicable

Syncengine.dll

6.3.9600.16442

4.104.704

23-Oct-2013

05:09

x64

Καμία

Not applicable

Srv.sys

6.3.9600.16421

454.656

05-Oct-2013

11:01

x64

Καμία

Not applicable

Winstoreui.admx

Not applicable

4.116

13-Sep-2013

03:18

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.css

Not applicable

18.254

18-Jun-2013

15:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.htm

Not applicable

756

18-Jun-2013

15:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.js

Not applicable

53.838

05-Oct-2013

07:09

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wserror.htm

Not applicable

1.585

29-Jul-2013

17:25

Not applicable

Καμία

Not applicable

Resources.pri

Not applicable

11.720

22-Aug-2013

08:30

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows Store. lnk

Not applicable

2.191

22-Aug-2013

06:48

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstore.ui.winmd

Not applicable

17.920

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.885

23-Oct-2013

11:07

Not applicable

Καμία

Not applicable

Winstoreui.dll

6.3.9600.16442

1.063.424

23-Oct-2013

04:53

x64

Καμία

Not applicable

Windows.applicationmodel.store.dll

6.3.9600.16384

299.008

22-Aug-2013

09:41

x64

Καμία

Not applicable

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.3.9600.16442

249,856

23-Oct-2013

05:27

x64

Καμία

Not applicable

Wsshared.dll

6.3.9600.16442

839.680

23-Oct-2013

04:55

x64

Καμία

Not applicable

Wslicensingservice-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.987

10-Oct-2013

16:17

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wsmigplugin.dll

1.0.0.1

161.280

22-Aug-2013

10:59

x64

Καμία

Not applicable

Wsservice.dll

6.3.9600.16425

3.395.920

10-Oct-2013

16:23

x64

Καμία

Not applicable

Tswbprxy.exe

6.3.9600.16421

83.968

05-Oct-2013

09:36

x64

Καμία

Not applicable

Tsrpc.dll

6.3.9600.16384

120.832

22-Aug-2013

11:12

x64

Καμία

Not applicable

Tsvmhasvc.dll

6.3.9600.16421

834.560

05-Oct-2013

09:21

x64

Καμία

Not applicable

Tsv_migplugin.dll

6.3.9600.16384

144.384

22-Aug-2013

10:54

x64

Καμία

Not applicable

Tsmf.dll

6.3.9600.16404

391.512

14-Sep-2013

14:00

x64

Καμία

Not applicable

Tsmf.mof

Not applicable

1.236

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdpclip.exe

6.3.9600.16404

338.944

14-Sep-2013

10:05

x64

Καμία

Not applicable

Tswcx.xsd

Not applicable

843

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Tswf.xsd

Not applicable

8.716

18-Jun-2013

14:49

Not applicable

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Tsworkspace.dll

6.3.9600.16421

1.011.712

05-Oct-2013

09:18

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..LSERVICES-WORKSP

Mstscax.dll

6.3.9600.16421

6.639.616

05-Oct-2013

07:39

x64

Καμία

Not applicable

Mstscax.mof

Not applicable

2.055

18-Jun-2013

14:55

Not applicable

Καμία

Not applicable

Rdvidcrl.dll

6.3.9600.16384

1.057.280

22-Aug-2013

10:31

x64

Καμία

Not applicable

Tsgqec.dll

6.3.9600.16384

64.512

22-Aug-2013

11:09

x64

Καμία

Not applicable

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.16384

428.896

22-Aug-2013

12:34

x64

Καμία

Not applicable

Tcpip.sys

6.3.9600.16423

2.551.640

08-Oct-2013

10:13

x64

Καμία

Not applicable

Tieringengineproxy.dll

6.3.9600.16384

18.432

22-Aug-2013

11:22

x64

Καμία

Not applicable

Tieringengineservice.exe

6.3.9600.16421

245.760

05-Oct-2013

10:32

x64

Καμία

Not applicable

@tileempty1x1image.png

Not applicable

120

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Καμία

Not applicable

Twinui.dll

6.3.9600.16438

13.178.368

19-Oct-2013

04:12

x64

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1.454

22-Aug-2013

06:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.devices.lnk

Not applicable

1.446

22-Aug-2013

06:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1.547

22-Aug-2013

06:43

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcore.dll

7.2.9600.16421

1.147.904

05-Oct-2013

08:56

x64

Καμία

Not applicable

Uiautomationcore.ptxml

Not applicable

1.054

22-Aug-2013

06:54

Not applicable

Καμία

Not applicable

Uiautomationcoreres.dll

7.2.9600.16384

34.816

22-Aug-2013

11:44

x64

Καμία

Not applicable

User32.dll

6.3.9600.16384

1.517.984

22-Aug-2013

12:39

x64

Καμία

Not applicable

Wmpmde.dll

12.0.9600.16436

1.373.872

17-Oct-2013

15:42

x64

Καμία

Not applicable

Windowsupdateclient-core.ptxml

Not applicable

11.791

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Καμία

Not applicable

Wuauclt.exe

7.9.9600.16422

54.776

07-Oct-2013

07:21

x64

Καμία

Not applicable

Wuaueng.dll

7.9.9600.16422

3.532.288

07-Oct-2013

02:13

x64

Καμία

Not applicable

Wups2.dll

7.9.9600.16384

50.688

22-Aug-2013

11:31

x64

Καμία

Not applicable

<