Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (δομή 35800)

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες συναθροίσεις ενημερώσεων.Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων αντικαθιστά τις συναθροίσεις ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη συνάθροιση ενημερώσεων.= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Σημείωση:λόγω του προβλήματος που περιγράφεται στην ακόλουθη καταχώρηση ιστολογίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε υλοποιήσει την πλατφόρμα Δόμηση 36281 ή νεότερη:

Σημαντικές πληροφορίες: σε μια ζωντανή βάση δεδομένων με συνδεδεμένους ενεργούς χρήστες, η αλλαγή ενός αντικειμένου πολλές φορές ή η μεταγλώττιση όλων των αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων στο NAV 2013 R2Εξαιτίας αυτού του ζητήματος, οι συναθροίσεις ενημερώσεων 1-4 έχουν καταργηθεί και η σύνδεση λήψης σε αυτό το άρθρο επισημαίνει τη συνάθροιση ενημερώσεων 5. μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη δομή πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 εδώ:CustomerSource

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων της πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2PartnerSource

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων της πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2================================================================================================ Για μια λίστα με τις συλλογές ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, επιλέξτε τον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2914930 Κυκλοφόρησαν συναθροίσεις ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις συλλογές ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων της πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων της πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2Οι συλλογές ενημερώσεων προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

Τα ακόλουθα προβλήματα επιλύονται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Αναγνωριστικό

Τίτλο

2907586

Οι υπηρεσίες NAS δεν κάνουν επανεκκίνηση μετά την επανεκκίνηση του SQL ή την ανακατεύθυνση

2907586

Αντιμετωπίζετε αργές επιδόσεις όταν αποθηκεύετε μια αναφορά σε PDF στο πρόγραμμα-πελάτη Web

2907586

Οι αριθμοί στοιχίζονται εσφαλμένα με αριστερή στοίχιση όταν επιλέγετε την επιλογή εβραϊκή γλώσσα στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows

2907586

Μήνυμα σφάλματος "SCRIPT5029: το μήκος πίνακα πρέπει να είναι ένας πεπερασμένος θετικός ακέραιος" όταν αναπτύσσετε μια προβολή δέντρου σε μια σελίδα στο πρόγραμμα-πελάτη Web

2907586

Μια παράσταση φίλτρου ημερομηνίας/ώρας με EQ (ίσο) δεν λειτουργεί με την υπηρεσία Web του Microsoft Dynamics NAV OData.

2907586

Δεν μπορείτε να δείτε σε ποιους 3 προαιρετικούς πίνακες έχει εγγραφεί ένας περιορισμένος χρήστης όταν ο χρήστης λαμβάνει ένα σφάλμα δικαιωμάτων, επειδή έχει υπερβεί το όριο των 3 πινάκων στους οποίους μπορεί να γράψει. Με αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, οι 3 προαιρετικοί πίνακες στους οποίους έχει εγγραφεί ένας περιορισμένος χρήστης θα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows

2907586

Αντιμετωπίζετε αργές επιδόσεις με σελίδες με πολλά πρόσθετα ελέγχου στο πρόγραμμα-πελάτη Web

2907586

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows παρουσιάζει σφάλμα όταν ανοίγετε μια σελίδα αναζήτησης που έχει δύο πεδία με το ίδιο SourceExpression

2907586

Τα πεδία BLOB σε μια εγγραφή αλλάζουν όταν αλλάζετε ένα άλλο πεδίο στην εγγραφή

2907586

η ημερομηνία "' 2" δεν είναι έγκυρη. Προβολή σελίδας--2. 6. το 2013 πρέπει να κλείσει "μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε μια σελίδα που έχει μια δευτερεύουσα σελίδα που είναι συνδεδεμένη μέσω ενός πεδίου ημερομηνίας ή ημερομηνίας/ώρας και οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows έχουν ρυθμιστεί στην Τσεχική Δημοκρατία

2907586

Η διεύθυνση URL του OData Skiptoken δεν περιλαμβάνει την παράμετρο συμβολοσειράς ερωτήματος εταιρείας

2907586

Τα ποσά ενημερώνονται εσφαλμένα όταν κάνετε εξαγωγή μιας οικονομικής κατάστασης σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel και επιλέξετε την επιλογή "ενημέρωση βιβλίου εργασίας"

2907585

Sami_Sweden_Finland η συρραφή δεν υποστηρίζεται

2907585

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος για κάθε ενσωματωμένη σελίδα όταν λήγει το χρονικό πλαίσιο του προγράμματος-πελάτη Web

2907585

Δεν μπορείτε να αναπτύξετε αναφορές στο Visual Studio 2013

2907585

Το μέγιστο μέγεθος διάταξης του RDLC αυξάνεται

2907585

Οι σύντομες ημερομηνίες, για παράδειγμα "0201" δεν μπορούν να υπολογιστούν σε ημερομηνίες σε πεδία τύπου date με ουγγρικές τοπικές ρυθμίσεις

2907585

Η εισαγωγή αντικειμένου δεν επανέρχεται όταν παρουσιαστεί σφάλμα κατά την εισαγωγή ενός αρχείου αντικειμένου. txt

2907585

Η συνάρτηση ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς επιστρέφει λανθασμένο αποτέλεσμα

2907585

"Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των αλλαγών πίνακα. Για να επικυρώσετε τις αλλαγές στον πίνακα για πιθανή απώλεια δεδομένων, το περιβάλλον ανάπτυξης του Microsoft Dynamics NAV πρέπει να επικοινωνεί με ένα διακομιστή που εκτελείται "όταν συντάσσετε έναν πίνακα αφού κάνετε μια αλλαγή στο σχήμα του πίνακα και το περιβάλλον ανάπτυξης δεν είναι εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή με το διακομιστή NAV

2907585

Το στοιχείο δεν είναι δυνατό να βρεθεί στην περιγραφή του αντικειμένου "όταν εκτελείτε ένα XMLport με χώρο ονομάτων

2907585

Το όνομα του πίνακα στις σχέσεις πίνακα στο XMLports αλλάζει μετά την τεχνική αναβάθμιση στο Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2907585

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows παρουσιάζει σφάλμα όταν ένας πίνακας έχει διπλότυπο CaptionMLs

2907585

Δεν είναι δυνατή η κλήση της ηλεκτρονικής βοήθειας για πεδία σε σελίδες αιτήσεων αναφοράς

2907585

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων ή να εκτελέσετε ένα αντικείμενο από το περιβάλλον ανάπτυξης σε side-by-side εγκαταστάσεις

2907585

Ο αυτοματισμός .NET παρουσιάζει σφάλμα στο πρόγραμμα-πελάτη των Windows με μήνυμα (' %1 ', XMLNode. Value)

2907585

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows απαιτεί πολύ χρόνο για να ξεκινήσει για μη υπερ-χρήστες

2907585

Ο δρομέας δεν τοποθετείται στο πρώτο πεδίο γρήγορης καταχώρησης όταν ανοίγετε μια σελίδα

2907585

Βιβλιοθήκη του Microsoft Office DotNet-συλλογή πίνακα: η ιδιότητα δεν βρέθηκε κατά το χρόνο εκτέλεσης

2907585

Τα αρχικά μηδενικά δεν καταργούνται από τα πεδία του SQLDataType Variant μέχρι να κλείσετε τη σελίδα

2901571

Το σχήμα SQL δεν ενημερώνεται πάντα με όλες τις αλλαγές όταν κάνετε πολλές αλλαγές σε έναν πίνακα

2901571

Η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών δεν πραγματοποιεί ανάληψη ελέγχου για τη ρύθμιση παραμέτρων που απαιτείται για την καθολική σύνδεση με το Office 365

2901571

Η έκδοση μετα-δεδομένων δεν έχει καθοριστεί κατά την τεχνική αναβάθμιση από το Microsoft Dynamics NAV 2013

2901571

Το cmdlet Get-NAVTenant αποτυγχάνει όταν η θύρα διαχείρισης είναι μεγαλύτερη από Int16. MaxValue

2901571

Το cmdlet Export-NAVApplication αποτυγχάνει σε βάσεις δεδομένων με περισσότερες από μία αρχείων

2901571

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της τιμής σε ημερομηνία τύπου" όταν επιστρέφεται μια κενή ημερομηνία από τη συνάρτηση αξιολόγηση με τη μορφή 9 (αξιολόγηση (, ' ', 9)

2901571

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows παρουσιάζει σφάλμα κατά την εκκίνηση του προγράμματος-πελάτη και ένα αντικείμενο που εκτελείται κατά την εκκίνηση δεν καταρτίζεται

2901571

Δεν καταγράφονται συμβάντα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών κατά την εκκίνηση του διακομιστή NAV

2901571

Όλα τα SPN δεν καταχωρούνται αυτόματα κατά την εγκατάσταση

2901571

Το μήνυμα σφάλματος "Microsoft. Dynamics. NAV. BusinessApplication. XMLport" ορίζει ήδη ένα μέλος που ονομάζεται με τους ίδιους τύπους παραμέτρων "όταν εκτελείτε ένα XMLport μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2901571

"Υπάρχει ένα συντακτικό σφάλμα σε μια" εισαγωγή μετάφρασης ". Το μήνυμα σφάλματος "το κείμενο είναι πολύ μεγάλο" κατά την εισαγωγή μεταφράσεων

2901571

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows παρουσιάζει σφάλμα όταν κάνετε Διερεύνηση σε ένα πεδίο

2901571

Το CurrXMLport. FILENAME δεν λειτουργεί

2901571

Το μήνυμα που εμφανίζεται όταν διαγράφετε μια εγγραφή από μια σελίδα λίστας έχει μεταφραστεί εσφαλμένα

2901571

Διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο για να εισαγάγετε πολλές εγγραφές από ένα βιβλίο εργασίας του Excel με τις υπηρεσίες RapidStart

2901571

Όταν η ιδιότητα SourceTable για μια σελίδα είναι κενή, μια δευτερεύουσα σελίδα δεν είναι δυνατότητα επεξεργασίας

2901571

Το μήνυμα χρονικού μηνύματος εσφαλμένα ρωτά εάν οι χρήστες θέλουν να επανασυνδεθούν

2901571

Οι καρτέλες στις σελίδες περιήγησης στοιχίζονται εσφαλμένα για γλώσσες με διάταξη από δεξιά προς τα αριστερά

2901571

Όταν ορίζετε ένα γρήγορο φίλτρο σε μια λίστα, ο δρομέας δεν τοποθετείται στην πρώτη εγγραφή της λίστας

2901571

Οι γραμμές παραγγελιών πωλήσεων και αγορών δεν αποθηκεύονται μετά το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ENTER

2901571

Επιστρέφονται εσφαλμένα δεδομένα όταν φιλτράρετε δεδομένα που περιέχουν το χαρακτήρα υπογράμμισης

2901571

Η συνάρτηση TRANSFERFIELDS μεταφέρει λανθασμένες τιμές για ορισμένα πεδία

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

354312

Σφάλμα υπερχείλισης όταν εκτυπώνετε μεγάλο αριθμό υπενθυμίσεων

Διαχείριση μετρητών

ΚΑΡΤΈΛΑ 297 REP 190

353577

Δύο τιμολόγια τόκων δημιουργούνται όταν εκτελείτε τη συνάρτηση Create τιμολόγια τόκων για έναν πελάτη με τιμολόγια σε περισσότερες από μία νομισματικές μονάδες

Διαχείριση μετρητών

COD 394

354616

Μήνυμα σφάλματος "δεν είναι δυνατός ο ορισμός του κέντρου κόστους και του αντικειμένου κόστους" όταν εκτελείτε την εργασία "μεταφορά εγγραφών γ/υ" στην αρχή έκδοσης πιστοποιητικών

Οικονομικά

COD 1105

353977

Δεν εμφανίζονται δεδομένα κατά την εκτύπωση της αναφοράς "ισοζύγιο/προϋπολογισμός" σε άλλες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά

Οικονομικά

REP 9

353799

"Αρ. εγγράφου. Πρέπει να είναι ίσο με το μήνυμα σφάλματος "<Αρ. > εγγράφου" όταν καταχωρείτε εγγραφές γενικής λογιστικής με αριθμούς παραστατικών με διαφορετικό αριθμό ψηφίων

Οικονομικά

COD 13

353731

Η προηγούμενη στήλη, η επόμενη στήλη, η επόμενη περίοδος, οι ενέργειες προηγούμενης περιόδου δεν λειτουργούν στη σελίδα προϋπολογισμού

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 113

353484

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το μήκος της συμβολοσειράς είναι <μήκος συμβολοσειράς>, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με 10 χαρακτήρες" όταν εισαγάγετε ένα φίλτρο προϋπολογισμού γ/λ στη σελίδα "Επισκόπηση οικονομικής κατάστασης"

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 490

354255

Τα σύνολα ομάδων είναι εσφαλμένα στην αναφορά παγίου-πρόβλεψης αξίας για πάγια με προσαρμοσμένη 1 απόσβεση

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

REP 5607

352583

Η αναφορά Πάγια-Πρόβλεψη αξίας εκτυπώνει εσφαλμένα σύνολα ομάδων

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

REP 5607

353129

Οι γραμμές εγγραφών αναπροσαρμογής αναπαράγονται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αλλαγών τυπικού κόστους δύο φορές στο φύλλο εργασίας "πρότυπο κόστος"

Απογραφή

REP 5855 REP 5899

353061

Το πεδίο Συσχέτιση με εγγραφή ειδών στη γραμμή της εντολής συναρμολόγησης παραβλέπεται όταν καταχωρείτε τη σειρά συναρμολόγησης

Απογραφή

COD 900

354427

Δεν μπορείτε να αναζητήσετε στο πλαίσιο εργασίας Αρ. στη συνοπτική καρτέλα "Αντιγραφή σε" στη σελίδα "Αντιγραφή γραμμών προγραμματισμού έργου"

Εργασιών

ΠΑΓΚ 1042

354272

Η μέθοδος ΠΣΕ για μια εργασία αντιγράφεται εσφαλμένα όταν εκτελείτε τη συνάρτηση αντιγραφή εργασιών εργασίας

Εργασιών

COD 1006

354466

Η ημερομηνία παραγγελίας στο φύλλο εργασίας προγραμματισμού είναι εσφαλμένη όταν ένα ημερολόγιο βάσης ορίζεται στα στοιχεία της εταιρείας

Κατασκευή

COD 5404

354463

Η προτεινόμενη ποσότητα για ένα στοιχείο "κατά παραγγελία" είναι εσφαλμένη στο φύλλο προγραμματισμού κατά την εκ νέου εκτέλεση του προγραμματισμού μετά την αύξηση της ζήτησης σε μια παραγγελία πώλησης

Κατασκευή

ΚΑΡΤΈΛΑ 99000853

354422

Οι εγγραφές αποθήκης και οι εγγραφές καθολικού ειδών δεν συμφωνούν με την καταχώρηση της ανάλωσης με μια εναλλακτική μονάδα μέτρησης (μμ)

Κατασκευή

COD 7302

354418

Παρουσιάζεται σφάλμα στρογγυλοποίησης για τα πεδία αναμενόμενη ποσότητα, ποσότητα ανά και ποσότητα (βάση) στις γραμμές συστατικών της εντολής παραγωγής όταν έχετε πολλές μονάδες μέτρησης

Κατασκευή

COD 99000773 COD 99000809

354350

Ο κωδικός θέσης αποθήκης δεν έχει αντιστοιχιστεί σε μια γραμμή εντολής παραγωγής όταν η εντολή παραγωγής δημιουργείται από το φύλλο προγραμματισμού

Κατασκευή

TAB 14 TAB 246 TAB 99000754 TAB 99000758 99000829 COD 7302 COD 99000787 COD 99000813

354113

"Δεν έχετε τα παρακάτω δικαιώματα για το δεδομένα Εντ. Απαιτείται δυναμικότητα παραγγελίας: Διαγραφή "μήνυμα σφάλματος κατά την ανανέωση μιας εντολής παραγωγής

Κατασκευή

COD 99000774

353117

Οι διαστάσεις από την καρτέλα είδους αντί για τις διαστάσεις από την εντολή παραγωγής χρησιμοποιούνται όταν καταχωρείτε μια εγγραφή παραγωγής

Κατασκευή

TAB 5405 TAB 5406 TAB 5407 COD 5406 COD 5510

352775

Ποσότητα. για το χειρισμό (βάση) δεν ενημερώνεται σωστά στις γραμμές ιχνηλασιμότητας είδους όταν εκτελείτε τον υπολογισμό του προγράμματος αναγεννητικής από το φύλλο προγραμματισμού για μερικώς Διαλέξτε γραμμές αποστολής αποθήκης

Κατασκευή

COD 99000854

354653

Μήνυμα σφάλματος "το στοιχείο δεν υπάρχει" όταν αλλάζετε την επιλογή στο πεδίο "τύπος" σε "στοιχείο" σε μια γραμμή παραστατικού αγοράς

Αγορά

COD 926 COD 99000832 COD 99000833 COD 99000834 COD 99000842 COD 99000844

354690

Η συνολική ποσότητα στη σελίδα "διαθεσιμότητα ελέγχου" είναι εσφαλμένη όταν εισαγάγετε μια γραμμή παραγγελίας πώλησης για ένα στοιχείο με δεσμευμένη ποσότητα

Πωλήσεων

COD 311

354521

Πώληση σε πελάτη (Κωδ.) συμπληρώνεται εσφαλμένα για τις γραμμές πωλήσεων μόνο για περιγραφή, όταν οι γραμμές αντιγράφονται από τη συνάρτηση Copy Document

Πωλήσεων

COD 6620

353168

Η τιμή μονάδας δεν αντιγράφεται όταν δημιουργείτε μια παραγγελία πώλησης από μια επιστροφή πώλησης από τη συνάρτηση Move αρνητικών γραμμών

Πωλήσεων

COD 6620

353065

Η δεσμευμένη ποσότητα δεν λαμβάνεται υπόψη στο πεδίο διαθεσιμότητας στο πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων των λεπτομερειών της γραμμή πώλησης

Πωλήσεων

TAB 901 REP 705 REP 707 REP 717 COD 5790

354415

"Η ημερομηνία καταχώρησης πρέπει να έχει μια τιμή στη δέσμη εγγραφών γ/λ. Το μήνυμα σφάλματος δεν μπορεί να είναι μηδέν ή κενό "όταν καταχωρείτε μια εντολή τ/υ με μια περιγραφή μόνο στη σειρά

Υπηρεσία

COD 5988

352748

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ο κωδικός θέσης Αποθ. πρέπει να διαφέρει από τον κωδικό θέσης αποθήκης στη θέση <θέση>" όταν εκτελείτε τη συνάρτηση split line

Αποθήκη

ΚΑΡΤΈΛΑ 5767

352349

Μπορείτε να μετακινήσετε εσφαλμένα στοιχεία από μια αποκλεισμένη θέση αποθήκης από μια μετακίνηση αποθήκης όταν η επιλογή σύμφωνα με το FEFO έχει ρυθμιστεί σε Ναι

Αποθήκη

COD 7312

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

DE-Γερμανία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

354372

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξαγωγές δεδομένων του GDPdU από το μενού "οικονομική διαχείριση" στη γερμανική έκδοση

Οικονομικά

ΆΝΔΡΕς 1020

354348

ΑΦΜ εσφαλμένα περιλαμβάνει κωδικό χώρας κατά την εξαγωγή γραμμών αναφοράς ΦΠΑ στη γερμανική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 741

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

354852

Συναλλαγές ΦΠΑ πωλήσεων και αγορών για μη μόνιμους πελάτες χωρίς εγγραφή ΦΠΑ και ο φορολογικός κώδικας δεν καταγράφονται στη διαδρομή Record C BL στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354788

Τα ποσά τιμολόγησης δεν στρογγυλοποιούνται μέχρι τουλάχιστον 1 ευρώ στην αναφορά εξαγωγικές συναλλαγές ΦΠΑ στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354785

Τα ποσά που είναι μεγαλύτερα από το 999999 καταγράφονται σε λάθος πεδίο στην αναφορά "εξαγωγή συναλλαγών ΦΠΑ" στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354642

Διαμεσολαβητής ΑΦΜ καταγράφεται στη θέση 2 της εγγραφής C αντί για την εγγραφή B θέση 535 στην αναφορά εξαγωγή συναλλαγών ΦΠΑ στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354359

Τα τιμολόγια αυτόματης χρέωσης δεν διεκπεραιώνονται στην αναφορά εξαγωγικές συναλλαγές ΦΠΑ στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

353434

Εσφαλμένο ποσό ΦΠΑ καταχωρείται όταν εφαρμόζετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο σε ένα τιμολόγιο με τύπο μη πραγματοποιημένου ΦΠΑ πρώτα στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 254

352281

Οι δασμοί δεν περιλαμβάνονται στη σελίδα "μαύρη λίστα" στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 254 TAB 256

352119

"Διόρθωση αναφοράς Intrastat Αρ. Πρέπει να έχει μια τιμή στο Εγγρ. Γραμμή. Το μήνυμα σφάλματος δεν μπορεί να είναι μηδέν ή κενό "όταν εκτελείτε την αναφορά Intrastat-Δημιουργία φορολογικής μονάδας δίσκου στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 593

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

354698

Μήνυμα σφάλματος "δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής, επειδή θα προκαλέσει ασυνέπειες στον πίνακα εγγραφών γ/λ" όταν καταχωρείτε ένα παραστατικό πωλήσεων με φόρο κατανάλωσης και κλασματική ποσότητα στην έκδοση Βορείου Αμερικής

Πωλήσεων

COD 398

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

354380

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ο τύπος" Record2000000009 "είναι απαρχαιωμένος" όταν compilie ορισμένα αντικείμενα στην ολλανδική έκδοση

TAB 11414 REP 11405 REP 11406 REP 11407 11408 REP 11411

353105

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το μήκος της συμβολοσειράς είναι <μήκος συμβολοσειράς>, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με 30 χαρακτήρες" όταν εκτελείτε λήψη καταχωρήσεων από τη σελίδα Επισκόπηση της τηλετράπεζας-Τράπεζας στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

REP 11000000

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

354132

Η επαναλαμβανόμενη συχνότητα του 1M ορίζει την επόμενη ημερομηνία καταχώρησης ως την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα αντί για μια ημερομηνία ενός μήνα από την τελευταία ημερομηνία καταχώρησης στην έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου

Οικονομικά

COD 359

Ρυθμιστικές δυνατότητες

Δεν περιλαμβάνονται δυνατότητες κανονιστικών ρυθμίσεων στη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Αθροιστικές ενημερώσεις

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Διαχείριση μετρητών

Πολλαπλές

Επίλυση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Υπάρχει μια ενότητα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένης χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:συνεργάτες

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmΣε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης μπορεί να ακυρωθούν εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα καθορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Κάντε κλικ στη σύνδεση στην ενότητα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης για να κάνετε λήψη των αρχείων συνάθροισης ενημερώσεων. Αφού ζητήσετε την ενημέρωση του Microsoft Dynamics NAV, θα σας αποσταλεί μια υπερ-σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει μια υπερ-σύνδεση και έναν κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπερ-σύνδεση για να κάνετε λήψη της επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics NAV ή των αρχείων ενημέρωσης. Όταν κάνετε κλικ στην υπερ-σύνδεση, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου-προειδοποίηση ασφαλείας . Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε, να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε τη λήψη. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή εκτέλεση, τα αρχεία ξεκινούν τη λήψη και τη διαδικασία εξαγωγής. Πρέπει να καθορίσετε ένα φάκελο για τα νέα αρχεία. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, πρέπει να καθορίσετε μια διαδρομή για την αποθήκευση του συμπιεσμένου αρχείου. Όταν ανοίγετε το αρχείο που αποθηκεύσατε, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε μια διαδρομή για τα αρχεία. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο, η διαδικασία λήψης σταματά.

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013 R2:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB2913982

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB2913982

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB2913982

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB2913982

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB2913982

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB2913982

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB2913982

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB2913982

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB2913982

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB2913982

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB2913982

Οι τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις για τις ακόλουθες χώρες δεν περιλαμβάνονται στις συναθροίσεις ενημερώσεων:

  • AT-Austria

  • BE-Βέλγιο

  • CH-Ελβετία

  • ES-Spain

  • FI-Φινλανδία

  • IN-India

  • IS-Ισλανδία

  • NO-Νορβηγία

Για να εντοπίσετε τις τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις για αυτές τις χώρες, επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των τοπικών επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών που δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

PartnerSource

Επισκόπηση των τοπικών επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών που δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Τρόπος εγκατάστασης μιας συλλογής ενημερώσεων του Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας συνάθροισης ενημερώσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2834770 Τρόπος εγκατάστασης μιας συλλογής ενημερώσεων του Microsoft Dynamics NAV 2013

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, επιλέξτε τον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της MicrosoftΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×