ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0 είναι διαθέσιμη. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι επείγουσες επιδιορθώσεις και οι ενημερώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων. Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από το Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο αριθμός δομής και τα ονόματα αρχείων για αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

Ο αριθμός δομής των πακέτων συνάθροισης ενημερώσεων για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4,0, για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4,0 για το Microsoft Office Outlook και για το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM 4,0 είναι το 4.0.7333.1312. Τα ονόματα αρχείων για τις εκδόσεις 32-bit των πακέτων συνάθροισης ενημερώσεων είναι τα εξής:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Τα ονόματα αρχείων για τις εκδόσεις 64-bit των πακέτων συνάθροισης ενημερώσεων για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4,0 και για το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM 4,0 είναι τα εξής:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Πληροφορίες κατάργησης

Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2. Ωστόσο, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των βάσεων δεδομένων σας πριν από την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2.

Οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τη βοήθεια του Microsoft Dynamics CRM 4,0

Εκτός από τις λειτουργικές βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων, μια ξεχωριστή ενημέρωση για τη βοήθεια του Microsoft Dynamics CRM 4,0 είναι επίσης διαθέσιμη σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τη βοήθεια του Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Σημειώσεις σχετικά με την εξαγωγή και την εισαγωγή προσαρμογών

Εάν εξαγάγετε προσαρμογές από ένα διακομιστή που εκτελεί το Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server, μην εισαγάγετε τις προσαρμογές στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4,0 στα παρακάτω σενάρια:

 • Ο διακομιστής από τον οποίο εξάγετε τις προσαρμογές δεν έχει εγκατεστημένη τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0. Ωστόσο, ο διακομιστής στον οποίο κάνετε εισαγωγή των προσαρμογών έχει εγκατεστημένη τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Ο διακομιστής από τον οποίο εξάγετε τις προσαρμογές έχει εγκατεστημένη τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0. Ωστόσο, ο διακομιστής στον οποίο κάνετε εισαγωγή των προσαρμογών δεν έχει εγκατεστημένη τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0 περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των επειγουσών επιδιορθώσεων στο διακομιστή που εκτελεί το Microsoft CRM 4,0, ακολουθήστε τις οδηγίες στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

 • 954322 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών σε μια αναβαθμισμένη εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4,0: "δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αρχείου ή η εισαγωγή απέτυχε"

 • 955452 Οι τροφοδοσίες line δεν χρησιμοποιούνται όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απόδοση δεδομένων που έχουν τροφοδοσίες line στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955745 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook: "αυτή η υλοποίηση δεν αποτελεί μέρος των επικυρωμένων κρυπτογραφικών αλγορίθμων του Windows Platform FIPS"

 • 956527 Το πρόγραμμα-πελάτης του Microsoft Dynamics CRM για Outlook καταναλώνει τρεις φορές περισσότερη μνήμη στην έκδοση 4,0, όπως στην έκδοση 3,0

 • 959248 Το Microsoft Dynamics CRM 4,0 καθυστερεί σε απαράδεκτα επίπεδα όταν επεξεργάζεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Οι εγγραφές εργασιών επέκτασης ροής εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα ο πίνακας AsyncOperationBase στη βάση δεδομένων του MSCRM να γίνει πολύ μεγάλος στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959549 Οι διαχειριστές μπορούν να προβάλουν απροσδόκητα τους χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δεν ανήκουν στην οργανική μονάδα του διαχειριστή στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αργές επιδόσεις κατά την εκτέλεση ή την επεξεργασία ροών εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950175 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook όπως αναμένεται μέχρι να φορτωθούν όλα τα πρόσθετα του Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950542 Οι συγχρονισμένες προσθήκες δεν ανταποκρίνονται στα συμβάντα που ενεργοποιούνται στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα χρήστη του CRM σε μια ουρά δεν παραδίδονται στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Η διαχείριση ανάπτυξης του Microsoft Dynamics CRM 4,0 απαιτεί πολύ χρόνο για να ανοίξει σε ένα διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954940 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη εγγραφή οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας"

Τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4,0

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 είναι μια αθροιστική επιδιόρθωση που περιλαμβάνει όλες τις επιδιορθώσεις για τα ζητήματα που τεκμηριώνονται στη συνάθροιση ενημερώσεων 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 και σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

952858 Η συνάθροιση ενημερώσεων 1 είναι διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 4,0Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων επιδιορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα:

 • 946745 Δεν μπορείτε να εισαγάγετε την προσαρμογή για μια οντότητα σε ένα νέο σύστημα στο Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 Μια ροή εργασίας που έχει οριστεί να ενεργοποιείται σε μια συνθήκη "αλλαγή χαρακτηριστικού εγγραφών" μπορεί να ενεργοποιείται απροσδόκητα, παρόλο που το χαρακτηριστικό που παρακολουθείται δεν αλλάζει στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948987 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή δεδομένων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0 με τη χρήση του οδηγού εισαγωγής δεδομένων ή την έναρξη μιας νέας μετεγκατάστασης δεδομένων χρησιμοποιώντας τη διαχείριση μετεγκατάστασης δεδομένων: "οριοθέτης δεδομένων που δεν συμφωνούν: βρέθηκε μόνο ένας οριοθέτης"

 • 949069 Τα χαρακτηριστικά πολλών αναζητήσεων απενεργοποιούνται σε ορισμένες φόρμες μετά την εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 949202 Μήνυμα σφάλματος όταν κάνετε κλικ σε μια ενότητα ενός γραφήματος για να προβάλετε ορισμένους πίνακες δεδομένων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της επεξεργασίας του FilterExpression για τον πίνακα" Table0 "

 • 949652 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο CSV στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "τα δεδομένα προέλευσης δεν έχουν την απαιτούμενη μορφή"

 • 949844 Η ασύγχρονη υπηρεσία διακόπτεται απροσδόκητα ή δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την ασύγχρονη υπηρεσία μετά την εισαγωγή μιας εταιρείας από μια άλλη ανάπτυξη του Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950207 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια δραστηριότητα εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "εξαίρεση του type ' System. Web. HttpUnhandledException ' έχει απορριφθεί"

 • 950307 Η διεργασία μετάβαση εκτός σύνδεσης δεν κάνει λήψη μιας εγγραφής χρήστη στη βάση δεδομένων τοπικού MSDE στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας πολλές φορές, όταν ξεκινάτε το Outlook ή όταν κάνετε κλικ σε ένα φάκελο του Microsoft Dynamics CRM στο Outlook, σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista

 • 951432 Δεν μπορείτε να συνδεθείτε ξανά στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για το Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση, εάν μεταβείτε σε μια διαφορετική σύνδεση δικτύου ενώ είστε εκτός σύνδεσης

 • 951909 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια προσαρμογή σε έναν άλλο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4,0: "πρόθεμα μη έγκυρου ονόματος"

 • 952148 Μήνυμα σφάλματος την πρώτη φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε μετά την αναβάθμιση του προγράμματος-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 3,0 για Outlook στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση: "Παρουσιάστηκε μη αναγνωρισμένο σφάλμα"

 • 952322 Ένας κανόνας ροής εργασίας δεν λειτουργεί όπως αναμένεται κατά την εκτέλεση του κανόνα ροής εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Δεν μπορείτε να βρείτε ένα άρθρο της Γνωσιακής βάσης όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για αυτό το άρθρο στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook

 • 952680 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να προσθέσετε μια γραμμή συμβολαίου σε μια σύμβαση στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "η εγγραφή που ζητήθηκε δεν βρέθηκε ή δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να την προβάλετε"

 • 952852 Η καταμέτρηση που επιστρέφεται είναι εσφαλμένη όταν εκτελείτε ένα ερώτημα FetchXML από το κιτ ανάπτυξης λογισμικού του Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952855 Ένας χρήστης που έχει την άδεια χρήσης του προγράμματος-πελάτη κατάστασης λειτουργίας διαχείρισης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες απροσδόκητα στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953033 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε δεδομένα που περιλαμβάνουν ένα χαρακτηριστικό λίστας επιλογών στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "δεδομένα ανάλυσης μετασχηματισμού"

 • 953489 Δεν εμφανίζονται εγγραφές όταν εκτελείτε μια συγχώνευση αλληλογραφίας με την επιλογή "όλες οι εγγραφές στην τρέχουσα σελίδα" ή κατά την επιλογή "όλες οι εγγραφές σε όλες τις σελίδες" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953586 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την ασύγχρονη υπηρεσία στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "εξαίρεση κατά την εκκίνηση της ασύγχρονης υπηρεσίας: MSCRMAsyncService"

 • 953764 Το φίλτρο "Γονικός λήψη" σε μια προσαρμοσμένη οντότητα δεν λειτουργεί όπως αναμένεται στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες ιδιότητες μιας ροής εργασίας που έχει εισαχθεί στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "η εγγραφή δεν είναι διαθέσιμη"

 • 953999 Το Microsoft Dynamics CRM 4,0 δεν επιστρέφει τα αποτελέσματα, εάν προσπαθήσετε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel μετά τη χρήση της Συνθήκης Next X Days στο ερώτημα Advance Find

 • 954227 Μήνυμα σφάλματος όταν εκτελείτε τη λειτουργία "Εντοπισμός διπλοτύπων" στις εγγραφές δεδομένων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "απαιτείται αντικείμενο"

 • 954313 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM από το Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server: "αίτηση διεύθυνσης IP έχει διαφορετική οικογένεια διευθύνσεων από τη διεύθυνση δικτύου"

 • 954322 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών σε μια αναβαθμισμένη εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4,0: "δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αρχείου ή η εισαγωγή απέτυχε"

 • 954433 Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος ή δεν μπορείτε να επιλέξετε την τιμή αναζήτησης στη σελίδα "πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Τυχόν αντιστοιχίσεις μεταξύ της ιδιότητας "Αναζήτηση" μιας προσαρμοσμένης οντότητας και της ιδιότητας "πελάτης" μιας προσφοράς χρησιμοποιούν έναν εσφαλμένο κωδικό τύπου αντικειμένου μετά τη δημιουργία μιας σχέσης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954640 Ένας φάκελος που δεν έχει όνομα εμφανίζεται στο γονικό πεδίο όταν ανοίγετε τη φόρμα διεύθυνσης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954682 Η ακολουθία καρτελών δεν είναι στην αναμενόμενη σειρά εάν οι καρτέλες περιέχουν μεγάλες ενότητες που περιλαμβάνουν πεδία πολλών γραμμών στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Οι επιδόσεις είναι κακές όταν αλλάζετε ένα χρήστη από μία επιχειρηματική μονάδα σε μια άλλη στη Διαχείριση ανάπτυξης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα χρήστη από έναν γονικό τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Δεν έχουν επιλεγεί όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και εμφανίζονται σωστά όταν ορίζετε μια νέα αντιστοίχιση δεδομένων που στοχεύει στην οντότητα "σύμβαση" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955055 Μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε ένα έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [Number] [1] είναι ένα κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας. Το Word δεν μπορεί να βρει την προέλευση δεδομένων του "

 • 955058 Οι επιδόσεις είναι αργές όταν εκτελείτε ορισμένες αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955061 Μήνυμα σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβάν προαποστολής επεξήγησης για την ανάκτηση του αντικειμένου που αφορά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook: "η αποστολή () απέτυχε, HR = 80045f00"

 • 955064 Δεν μπορείτε να προβάλετε τις δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν στη φόρμα δραστηριότητας εκστρατείας στο πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955206 Ένα στιγμιότυπο έκθεσης δεν δημιουργείται όταν προσπαθείτε να προγραμματίσετε μια αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955233 Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν αποθηκεύετε ένα ρόλο ασφαλείας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955253 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να προσθέσετε συμμετέχοντες σε μια υπάρχουσα συνάντηση στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "δεν έχετε αρκετά προνόμια για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αντικείμενο του Microsoft Dynamics CRM ή να εκτελέσετε τη λειτουργία που ζητήθηκε"

 • 955418 Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια σημείωση χρησιμοποιώντας ένα χρήστη για τον οποίο ένας ρόλος δεν έχει το δικαίωμα "Εκτύπωση" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ξανά μια κλειστή ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 δεν είναι έγκυρος κωδικός κατάστασης σε ευκαιρία"

 • 955423 Μήνυμα σφάλματος όταν συγχωνεύετε δύο λογαριασμούς που προστίθενται σε μια ανενεργή λίστα μάρκετινγκ στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "η συγχώνευση ακυρώνεται, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστημάτων σας και προσπαθήστε ξανά"

 • 955469 Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να αντιστοιχίσετε μια παρουσία μιας οντότητας σε άλλο χρήστη στο πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics CRM ή στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook

 • 955482 Το χαρακτηριστικό "ActualStart" και το χαρακτηριστικό "ActualEnd" της οντότητας ActivityPointer είναι απροσδόκητα ρυθμισμένα σε "μόνο για ημερομηνία" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Οι τροφοδοσίες γραμμή χάνονται όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955574 Μήνυμα σφάλματος όταν εκτελείτε μια συγχώνευση αλληλογραφίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: η οντότητα "σφάλμα 0x80041103 ' contact ' δεν περιέχει το χαρακτηριστικό με όνομα = ' '"

 • 955685 Ένας χρήστης που έχει το προνόμιο εκχώρησης ρόλου σε μια θυγατρική επιχειρηματική μονάδα μπορεί απροσδόκητα να αντιστοιχίσει το ρόλο διαχειριστή συστήματος στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Μπορείτε να δημιουργήσετε απροσδόκητα μια συνάντηση υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν έχετε τα προνόμια της οντότητας υπηρεσίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να αλλάξετε ένα λογαριασμό χρήστη σύνδεσης στη σελίδα "Καθορισμός λογαριασμού ασφαλείας" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ο λογαριασμός των υπηρεσιών Microsoft CRM δεν είναι έγκυρος"

 • 955977 Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια προσαρμοσμένη εγγραφή οντότητας ενώ είστε εκτός σύνδεσης, ακόμα και αν έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε την εγγραφή στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για το Microsoft Office Outlook

 • 955981 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια προσαρμοσμένη προβολή σε ένα ημερολόγιο εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "αποθηκευμένο with ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e δεν υπάρχει"

 • 956045 Μόνο η μορφή σύντομης ημερομηνίας εμφανίζεται στα πεδία "δημιουργήθηκε με" και "Τελευταία τροποποίηση σε" στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες ιστοσελίδας" μιας εγγραφής στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956079 Μόνο οι εγγραφές που άλλαξαν τις προηγούμενες 30 ημέρες εμφανίζονται για τον σχετικό τύπο καρτέλας όταν δημιουργείτε μια αναφορά χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκθέσεων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956112 Μηνύματα σφάλματος στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM μετά τη διαγραφή μιας γρήγορης εκστρατείας: "η υπηρεσία διαγραφής απέτυχε να εκκαθαρίσει τον πίνακα = [Table_Name]"

 • 956127 Ορισμένα χαρακτηριστικά οντότητας συγχρονισμού του Outlook λείπουν σε ένα αρχείο προσαρμογών που έχει εξαχθεί από το Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956151 Μήνυμα σφάλματος στο ημερολόγιο υπηρεσίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Σφάλμα δόμησης ερωτημάτων"

 • 956237 Η ροή εργασίας παραμένει σε κατάσταση αναμονής αφού δημιουργήσετε έναν κανόνα ροής εργασίας για να ενημερώσετε την κατάσταση μιας ευκαιρίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 Η ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους είναι εσφαλμένη στο Microsoft Dynamics CRM 4,0 Εάν βρίσκεστε σε ζώνη ώρας GMT + 12 ή GMT + 13

 • 956282 Μήνυμα σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK για την ανάπτυξη μιας προσαρμοσμένης συγκρότησης δραστηριότητας ροής εργασίας: "το κλειδί δεν μπορεί να είναι NULL"

 • 956283 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ένα εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα εργασίας για ένα χρήστη ή για εξοπλισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή σας"

 • 956370 Η ημερομηνία στο πεδίο "ημερομηνία έναρξης" σε μια γραμμή σύμβασης είναι εσφαλμένη μετά την εκτέλεση της ενέργειας ανανέωσης συμβολαίου στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956445 Μια εγγραφή παραμένει στη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM μετά τη διαγραφή της εγγραφής στο πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956521 Οι αλλαγές δεν αντανακλώνται εάν επαναπρογραμματίζετε μια δραστηριότητα εξυπηρέτησης χρησιμοποιώντας το κουμπί "επαναπρογραμματισμός" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956537 Το συνημμένο που περιλαμβάνεται σε ένα πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας χάνεται κατά τη διαδικασία εισαγωγής προσαρμογής στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956751 Μια ροή εργασίας ενεργοποιείται δύο φορές, παρόλο που ορίζετε τον αντίστοιχο κανόνα ροής εργασίας ώστε να εκτελείται μόνο όταν η κατάσταση δραστηριότητας έχει ολοκληρωθεί στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Ένα πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας συσχετίζεται απροσδόκητα με μια εσφαλμένη προσαρμοσμένη οντότητα μετά την εξαγωγή του προτύπου σε ένα νέο περιβάλλον στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956852 Μήνυμα σφάλματος όταν εκτελείτε μια αναφορά που χρησιμοποιεί τον τύπο εντολής "αποθηκευμένη" στη γραμμή σύνδεσης του Microsoft Dynamics CRM για τις υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server: "η εκτέλεση ερωτήματος απέτυχε για το καθορισμένο στοιχείο" Test_MSCRM ""

 • 956859 Η γραμμή εργαλείων του Microsoft Dynamics CRM είναι απενεργοποιημένη στο Outlook μετά την απώλεια της σύνδεσης δικτύου για λιγότερο από ένα λεπτό

 • 957031 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε το Microsoft Dynamics CRM 4,0 μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος σε Windows Server 2008: "ο μετρητής επιδόσεων που ζητήθηκε δεν είναι προσαρμοσμένος μετρητής, πρέπει να προετοιμαστεί ως μόνο για ανάγνωση"

 • 957057 Δεν μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά διαγραφής σε "Κατάργηση σύνδεσης" ή "περιορισμός" για μια προσαρμοσμένη σχέση μεταξύ δύο προσαρμοσμένων οντοτήτων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957086 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να αλλάξετε έναν διοργανωτή μιας συνάντησης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "δεν μπορείτε να ανακάνετε την κοινή χρήση αυτής της εγγραφής. Ο κάτοχος της επιλεγμένης εγγραφής είναι ο μόνος που επιτρέπεται να μεταφέρει άλλους από το κοινόχρηστο στοιχείο "

 • 957225 Το Microsoft Dynamics CRM 4,0 ενεργοποιεί απροσδόκητα έναν κανόνα ροής εργασίας όταν στέλνετε μια δραστηριότητα γρήγορης εκστρατείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • 957270 Μπορείτε να προωθήσετε απροσδόκητα μια συνάντηση που δεν έχει καθορισμένο θέμα, παρόλο που το χαρακτηριστικό θέματος της οντότητας "συνάντηση" έχει οριστεί σε "επιχείρηση" που απαιτείται στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957299 Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Καθορισμός ιδιοτήτων" σε ένα βήμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4,0 Workflow Designer

 • 957305 Εμφανίζεται ένα μη αναμενόμενο μήνυμα σφάλματος κατά την προσθήκη προϊόντων στις προσφορές, τις παραγγελίες ή τα τιμολόγια που δημιουργούνται από μια ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957318 Στο ημερολόγιο εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0, μπορείτε να προβάλετε εγγραφές για τους χρήστες και για τον εξοπλισμό στον οποίο δεν έχετε πρόσβαση μέσω του ρόλου ασφαλείας σας

 • 957377 Οι μεταφρασμένες Προβολές περιέχουν ένα μη έγκυρο στοιχείο layoutXML μετά την αναβάθμιση της νορβηγικής έκδοσης του Microsoft Dynamics CRM 3,0 στη νορβηγική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Δεν μπορείτε να καθορίσετε το χαρακτηριστικό StatusCode χρησιμοποιώντας τη διαδικασία CompoundCreate πριν να δημιουργήσετε το τιμολόγιο στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957406 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια συνάντηση χρησιμοποιώντας τη φόρμα επαφής στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "τουλάχιστον ένας παραλήπτης δεν έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει επισημανθεί ως" να μην επιτρέπεται "ηλεκτρονικό ταχυδρομείο"

 • 957421 Το Outlook ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα κατά το συγχρονισμό του Outlook με το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook

 • 957589 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες στήλες των προβολών οντοτήτων ροής εργασίας με χρήση της δυνατότητας "πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "το Microsoft Dynamics CRM αντιμετώπισε σφάλμα"

 • 957704 Δεν βρέθηκαν χρήστες όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για ορισμένους χρήστες του συστήματος, χρησιμοποιώντας τα επώνυμά τους από μια σχέση στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957788 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια δραστηριότητα που βασίζεται σε μια οντότητα του ActivityPointer σε μια προσαρμοσμένη αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "το 4200 δεν είναι αναγνωρισμένος τύπος αντικειμένου"

 • 957919 Λαμβάνετε το λανθασμένο μήνυμα σφάλματος όταν δημιουργείτε το ίδιο τιμολόγιο ξανά στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957920 Δεν στέλνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση του Οδηγού δημιουργίας γρήγορης εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957960 Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αφού στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν άλλο χρήστη στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για το Microsoft Office Outlook

 • 957970 Οι καρτέλες ενδέχεται να εξαφανιστούν όταν κάνετε κλικ ανάμεσα στις καρτέλες ορισμένων φορμών οντοτήτων στο Microsoft Dynamics CRM 4,0 και στην επιφάνεια εργασίας

 • 957975 Το Microsoft Dynamics CRM 4,0 επεξεργάζεται μια δεκαδική τιμή εσφαλμένα κατά την εκτέλεση μιας ροής εργασίας

 • 958003 Μήνυμα σφάλματος όταν δημοσιεύετε μια ροή εργασίας που έχει εισαχθεί στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "η αυτόματη ροή εργασίας δεν μπορεί να δημοσιευτεί εάν δεν έχουν καθοριστεί παράμετροι ενεργοποίησης"

 • 958031 Μήνυμα σφάλματος όταν συνδεθείτε στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM 4,0 για Outlook μέσω δικτύου χαμηλού εύρους ζώνης ή δικτύου υψηλής αδράνειας: "Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα"

 • 958072 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα ερωτήματα χρηστών που εκτελούνται έναντι επαφών, υποψήφιων πελατών ή λογαριασμών μετά την αναβάθμιση από το Microsoft Dynamics CRM 3,0 στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958181 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή μιας εταιρείας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "το όνομα του τύπου ή του χώρου ονομάτων ' InvokeDotNetAssembly ' δεν υπάρχει στο χώρο ονομάτων ' Microsoft. CRM. Workflow '"

 • 958256 Το πεδίο "Γονικός πελάτης" δεν συμπληρώνεται στην εγγραφή επαφής μετά τη μετατροπή ενός υποψήφιου πελάτη σε μια εγγραφή λογαριασμού και σε μια εγγραφή επαφής στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958280 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα επαναλαμβανόμενο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Int32"

 • 958287 Μήνυμα σφάλματος όταν προβάλλετε μια φόρμα δραστηριότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "εξαίρεση του τύπου" System. Web. HttpUnhandledException "έχει απορριφθεί"

 • 958363 Δεν μπορείτε να αναβαθμίσετε ορισμένα αποθηκευμένα ερωτήματα από το Microsoft Dynamics CRM 3,0 στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Μήνυμα σφάλματος όταν ο διαχειριστής εκχωρεί εκ νέου μαζικά εγγραφές από ένα χρήστη σε έναν άλλο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "μόνο οι δημοσιευμένες ροές εργασίας και τα πρότυπα ροής εργασίας μπορούν να μη δημοσιεύονται"

 • 958563 Τα περιεχόμενα του σώματος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εμφανίζονται όταν προβάλλετε τις ιδιότητες ενός βήματος που αναφέρεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ροή εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958791 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να προσθέσετε ένα χρήστη από έναν αξιόπιστο τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα"

 • 958836 Μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση μιας προσαρμοσμένης αναφοράς στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα"

 • 958902 Οι καρτέλες περικόπτονται ή είναι αόρατες όταν προσθέτετε σημειώσεις σε μια φόρμα οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959208 Η εργασία εντοπισμού διπλοτύπων δεν εντοπίζει όλα τα διπλότυπα στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή μιας εταιρείας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0: "η αλλαγή των παραμέτρων της αναφοράς ή των προελεύσεων δεδομένων στις τιμές που καθορίσατε δεν επιτρέπεται"

 • 959394 Μια εσφαλμένη εγγραφή ανοίγει όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια εγγραφή στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959572 Το πεδίο "εκστρατεία προέλευσης" σε μια ευκαιρία δεν συμπληρώνεται όταν μετατρέπετε μια απόκριση εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 960249 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε τη συνάρτηση Import Data για την εισαγωγή ορισμένων δεδομένων στην έκδοση παραδοσιακών κινεζικών (CHT) του Microsoft Dynamics CRM 4,0: "το CrmSoapExtension εντόπισε μη CrmException"

 • 960286 Μια νέα ενημέρωση είναι διαθέσιμη για τη ζώνη ώρας και τις αλλαγές της θερινής ώρας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0 και στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4,0 για το Microsoft Office Outlook

Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως σε ένα άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

 • Εάν προσθέσετε χρήστες από έναν αξιόπιστο τομέα του συμπλέγματος δομών εξερχομένων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

  AuthenticationException: αποτυχία σύνδεσης: άγνωστο όνομα χρήστη ή εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης.

 • Εάν BulkDeleteIndependent_ πίνακες δημιουργούνται και εάν ο λογαριασμός χρήστη του dbo δεν είναι ο κάτοχος αυτών των πινάκων, αυξάνεται το μέγεθος της βάσης δεδομένων.

 • Εάν καταχωρήσετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας, οι δραστηριότητες που δημιουργούνται από τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας ενδέχεται να χάσουν τις τιμές για τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά.

 • Όταν συγχρονίζετε το Microsoft Office Outlook με το Microsoft Dynamics CRM 4,0, η παρακολούθηση απόκρισης συμμετεχόντων μιας συνάντησης του Outlook είναι κατεστραμμένη. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται στο Microsoft Office Outlook 2003 και στο Microsoft Office Outlook 2007.

 • Μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης 959209, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ροές εργασίας XAML. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση 959209, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  959209 Διατίθεται μια ενημέρωση για το .NET Framework 3,5 Service Pack 1

 • Όταν χρησιμοποιείτε την απομίμηση σε περιβάλλον ανάπτυξης του Internet (IFD), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

  0x80040204 μη έγκυρος έλεγχος ταυτότητας χρήστη.

 • Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια αντιστοίχιση δεδομένων του τύπου σχέσης πελάτη, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

  Μη αντιστοιχισμένες απαιτούμενες στήλες: 1

 • Όταν εκτελείτε μια αναφορά ως χρήστης που είναι απενεργοποιημένος σε άλλον οργανισμό, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

  Αριθμός σφάλματος: μήνυμα σφάλματος 0x80040225: ο καθορισμένος χρήστης είναι είτε απενεργοποιημένος είτε δεν είναι μέλος οποιασδήποτε επιχειρηματικής μονάδας.

 • Όταν αποσυνδεθείτε στη γερμανική έκδοση του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

  σφάλμα SQL 0x80044150Generic

 • Οι πίνακες ειδοποιήσεων δεν έχουν χρήσιμα ευρετήρια που μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις.

 • Τα δεδομένα της σχετικής οντότητας δεν επιστρέφονται όταν εκτελείτε ένα ερώτημα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης για οντότητες δραστηριότητας. Τα παραδείγματα οντοτήτων δραστηριότητας είναι τα εξής:

  • Η οντότητα "συνάντηση"

  • Η οντότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Η οντότητα Φαξ

  • Η οντότητα τηλεφωνικής κλήσης

 • Οι αναφορές που χρησιμοποιούν την προβολή FilteredActivityPointer επιστρέφουν εσφαλμένες τιμές StatusCode.

 • Δεν γίνεται επαναφορά των συνδέσεων με δυνατότητα σειριοποίησης στο επίπεδο απομόνωσης που έχει διαπράξει ανάγνωση. Επομένως, όταν μια συναλλαγή έχει δεσμευτεί, ενδέχεται να συναντήσετε κλειδώματα στον Microsoft SQL Server.

 • Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ορισμός ιδιοτήτων σε μια ροή εργασίας σε μια προσαρμοσμένη δραστηριότητα ροής εργασίας, διαγράφεται το στατικό κείμενο.

 • Το Microsoft Dynamics CRM 4,0 δεν μπορεί να φορτώσει προσαρμοσμένες σελίδες που παραπέμπουν σε συγκροτήσεις. Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν οι συγκροτήσεις αναπτύσσονται στον ακόλουθο φάκελο:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Όταν επεξεργάζεστε τη Συνθήκη IF σε μια ροή εργασίας στην βραζιλιάνικη έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4,0, η μορφή ημερομηνίας αλλάζει από ηη/μμ/εεεε σε μμ/ηη/εεεε. Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ανοίξετε τη Συνθήκη IF.

 • Όταν εκτελείτε ένα αποθηκευμένο ερώτημα από ένα πλέγμα και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση αλληλογραφίας, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν φιλτράρονται με βάση τα φίλτρα για το αποθηκευμένο ερώτημα.

 • Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια προσθήκη στην οντότητα "Δημιουργία μηνύματος για την ευκαιρίας".

 • Το ημερολόγιο υπηρεσίας δεν ενημερώνεται αμέσως όταν αλλάζετε την ημερομηνία ή την ώρα μιας συνάντησης ή μιας δραστηριότητας εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • "Αλλαγή χαρακτηριστικού εγγραφής" οι ροές εργασίας τύπου λειτουργούν κάθε φορά που αποθηκεύεται ένας λογαριασμός μετά την εκτέλεση ενός κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων.

Γνωστό πρόβλημα μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2

Όταν δημοσιεύετε μια ροή εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4,0 μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Η επιλεγμένη ροή εργασίας έχει σφάλματα και δεν είναι δυνατό να δημοσιευτεί. Ανοίξτε τη ροή εργασίας, καταργήστε τα σφάλματα και προσπαθήστε ξανά.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση πλατφόρμας, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Πληκτρολογήστε System. διεθνοποίηση. CultureInfo δεν έχει επισημανθεί ως εξουσιοδοτημένο στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής., σφάλματος:-2147201023

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ανοίξτε το αρχείο Web. config της τοποθεσίας Web του Microsoft CRM σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το σημειωματάριο, και, στη συνέχεια, προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στην ενότητα authorizedTypes :

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Πληροφορίες συλλογής ενημερώσεων

Το παρακάτω αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το κέντρο λήψης της Microsoft:Download Download the 959419 package now.λήψη του πακέτου 959419 τώρα. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Ιανουαρίου 2009For περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΗ Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Εγκαταστήστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση σε υπολογιστές που εκτελούν τα στοιχεία διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4,0 ή τα στοιχεία του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook.Μετά την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία στον Windows Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ξεκινήστε τον Windows Internet Explorer.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές Internet.

 3. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την έκδοση του Internet Explorer που χρησιμοποιείτε:

  • Στον Windows Internet Explorer 7, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στην περιοχή ιστορικό περιήγησης , κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων στην περιοχή προσωρινά αρχεία Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  • Στον Microsoft Internet Explorer 6, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων στην περιοχή προσωρινά αρχεία Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics CRM 4,0 για να εφαρμόσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων. Η συνάθροιση ενημερώσεων 1 δεν αποτελεί προϋπόθεση.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Εάν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της συλλογής ενημερώσεων.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000, χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της συλλογής ενημερώσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

Διακομιστής Microsoft Dynamics CRM 4,0

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Κατακερματισμού

Πλατφόρμα

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες διανομής λογαριασμού. RDL

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Επισκόπηση λογαριασμού Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Επισκόπηση λογαριασμού. RDL

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Σύνοψη λογαριασμού Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Σύνοψη λογαριασμού. RDL

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Σύγκριση εκστρατειών. RDL

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Επιδόσεις εκστρατείας Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες εργασίας εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες πίνακα σύνοψης πεζών-κεφαλαίων. RDL

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Πίνακας σύνοψης πεζών-κεφαλαίων. RDL

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες κατάστασης τιμολογίου. RDL

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Πληροφορίες για τους λογαριασμούς που έχουν παραμεληθεί. RDL

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες με παραμελημένες υποθέσεις. RDL

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Παραμελημένες υποθέσεις. RDL

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Προϊόντα ανά λογαριασμό. RDL

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Προϊόντα με λεπτομέρειες επικοινωνίας. RDL

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Προϊόντα ανά επαφή. RDL

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες διοχέτευσης πωλήσεων. RDL

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Διοχέτευση πωλήσεων. RDL

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες τόμου δραστηριότητας υπηρεσίας. RDL

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Διανομή λογαριασμού. RDL

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες κατάστασης δραστηριότητας εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Κατάσταση δραστηριότητας εκστρατείας Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Κατάσταση δραστηριότητας εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Εκτιμώμενες λεπτομέρειες εσόδων ευκαιρίας εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Η ευκαιρία εκστρατείας πραγματοποίησε τις λεπτομέρειες εσόδων. RDL

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Αναφορά λεπτομερειών απόδοσης εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Επιδόσεις εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Αναλυτικές πληροφορίες παραγγελίας για την καμπάνια. RDL

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες απόκρισης εκστρατείας. RDL

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες απώλειας ανταγωνιστή Win. RDL

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Απώλεια κέρδους ανταγωνιστή. RDL

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Κατάσταση τιμολογίου. RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Τιμολόγιο Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Αποτελεσματικότητα πηγής μολύβδου. RDL

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Παραμελημένες λογαριασμοί. RDL

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Παραμελημένες λεπτομέρειες υποψήφιων πελατών. RDL

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Παραμελημένες υποψήφιοι πελάτες. RDL

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Order Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Προϊόντα με βάση τον λογαριασμό Detail. RDL

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Παράθεση Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες ιστορικού πωλήσεων. RDL

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Ιστορικό πωλήσεων. RDL

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Τόμος δραστηριότητας υπηρεσίας. RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Λεπτομέρειες σχετικά με τα άρθρα της βασικής Γνωσιακής βάσης. RDL

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Κύρια άρθρα Γνωσιακής βάσης. RDL

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Σύνοψη χρήστη. RDL

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM 4,0 για το Microsoft Office Outlook

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Κατακερματισμού

Πλατφόρμα

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Δρομολογητής Exchange του Microsoft Dynamics CRM 4,0

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Κατακερματισμού

Πλατφόρμα

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Πρόγραμμα-πελάτης μετεγκατάστασης δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Κατακερματισμού

Πλατφόρμα

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Σύνδεση δεδομένων SRS

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Κατακερματισμού

Πλατφόρμα

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της MicrosoftΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα επιδιόρθωση του λογισμικού του Microsoft Dynamics CRM και την ορολογία του πακέτου ενημερώσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

887283 Πρότυπα ονομασίας πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερώσεων του Microsoft Business Solutions CRM

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×